Меню

Реклама

TOP реферати

Цікаве

Электронные документы (рефераты, курсовые, дипломные)
1 У вивченні обумовлювання, проведеному І. П. Павловим ...
2 У мене в грудях дві душі живуть
3 У наведеному дослідженні виявіть незалежну (незалежні) змінну ...
4 У піснях історія мого народу
5 У поданих словах вставте, де потрібно пропущені літери або апостроф
6 У процесі дослідження встановіть особливості емоційного стану людини, не відволікаючи її від роботи
7 У чому виявляється активна життєва позиція та максимальна реалізація людини
8 У чому краса мистецького слова Лесі Українки
9 У чому полягає небезпека цахесів для суспільства?
10 У чому полягає особливість використання інформаційних систем у фінансово-економічних установах
11 У чому полягає особливість неокейнсіанських і неокласичних моделей економічного зростання?
12 У чому полягає сенс життя для Фауста
13 У чому полягає стуність політичної доктрини Кирило-Мефодіївського братства
14 у чому полягає стуність політичної доктрини Кирило-Мефодіївського братства
15 У чому проявляється гуманізм Вільгельма Телля (за п’єсою Ф. Шиллера „Вільгельм Телль”)
16 У чому проявляється державна підтримка лізингу в Україні
17 Убийства и их расследование
18 Убийства и их расследование
19 убийство и проблемы его квалификации
20 УБИЙСТВО: ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ
21 УБИЙСТВО: ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ
22 Увага і її властивості
23 Увага і її роль в діяльності людини
24 Увага та її особливості
25 Увага та її особливості
26 Увага та її роль у навчальний і трудовій діяльності
27 Увага та її роль у навчальний і трудовій діяльності
28 Увеличение прибыли.
29 Угода про спільну діяльність її зміст
30 Угоди на реальний товар з негайним постачанням
31 Угоди на реальний товар з негайним постачанням
32 Угоди щодо передачі майна у тимчасове користування
33 УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
34 Уголовная ответственность за квартирные кражи
35 Уголовная ответственность за нарушение авторских прав в законодательстве РФ и Украины
36 Уголовная ответственность за нарушение авторских прав в законодательстве РФ и Украины
37 Уголовная ответственность за нарушение норм таможенного права в Российской Федерации и в Украине
38 Уголовная ответственность за нарушение норм таможенного права в Российской Федерации и в Украине
39 Уголовная ответственность за причинение вреда
40 Уголовная ответственность за причинение вреда
41 Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
42 Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
43 Уголовная ответственность за торговлю людьми (по уголовному законодательству Украины)
44 Уголовно - исполнительная система
45 Уголовно - исполнительная система
46 Уголовно-правовая ответственность участников организованной группы
47 Уголовно-правовая ответственность участников организованной группы
48 Уголовно-правовая характеристика квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков хищения в Украине
49 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КВАЛИФИЦИРУЮЩИХ И ОСОБО КВАЛИФИЦИРУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ ХИЩЕНИЯ В УКРАИНЕ
50 Уголовно-правовая характеристика квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков хищения в Украине
51 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КВАЛИФИЦИРУЮЩИХ И ОСОБО КВАЛИФИЦИРУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ ХИЩЕНИЯ В УКРАИНЕ
52 Уголовно-правовая характеристика квалифицырующих и особо квалифицирующих признаков хищения в Украине
53 Уголовно-правовая характеристика квалифицырующих и особо квалифицирующих признаков хищения в Украине
54 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И ЗАХВАТА ЗАЛОЖНИКОВ В УК УКРАИНЕ
55 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И ЗАХВАТА ЗАЛОЖНИКОВ В УК УКРАИНЕ
56 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И ЗАХВАТА ЗАЛОЖНИКОВ В УКРАИНЕ
57 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И ЗАХВАТА ЗАЛОЖНИКОВ В УКРАИНЕ
58 Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере компьютерных технологий
59 Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере компьютерных технологий
60 Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере приватизации государственного и коммунального имущества
61 Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере приватизации государственного и коммунального имущества
62 Уголовно-правовая характеристика хищения в РФ
63 Уголовно-правовая характеристика хищения в РФ
64 Уголовно-правовые аспекты борьбы с преступлениями, совершаемыми в таможенной сфере на современном этапе
65 Уголовный закон
66 Угорський політичний діяч Імре Надь – його біографія
67 Угорщина 1945-1956 рр.
68 Удовлетворение материальных и духовных потребностей граждан - цель гражданско-правового регулирования
69 Удовлетворение материальных и духовных потребностей граждан - цель гражданско-правового регулирования
70 Удосконалення аналізу та планування цехової собівартості ВАТ "…"
71 Удосконалення аналізу та планування цехової собівартості ВАТ "…"
72 Удосконалення аналізу фінансового стану ТОВ "…"
73 Удосконалення аналізу фінансового стану ТОВ "…"
74 Удосконалення безготівкових рахунків. Акредитивна форма розрахунку.
75 Удосконалення безготівкових рахунків. Акредитивна форма розрахунку.
76 Удосконалення використання основних фондів
77 Удосконалення внутрішнього контролю на підприємстві
78 Удосконалення внутрішнього контролю на підприємстві
79 Удосконалення господарського права
80 Удосконалення дисципліни праці в підприємствах готельного господарства
81 УДОСКОНАЛЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
82 Удосконалення діючої системи прямого оподаткування в Україні
83 Удосконалення діяльності турфірми на основі організації спеціалізованого туризму (практична частина до диплому)
84 Удосконалення економічного аналізу та аудиту експортно-імпортних операцій
85 Удосконалення ефективного використання ресурсів на підприємстві
86 УДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
87 Удосконалення інвестиційної діяльності підприємств + АНОТАЦІЯ
88 Удосконалення інженерно-технічного обслуговування та ремонтних робіт на підприємстві в сучасних умовах (на матеріалах туристичної фірми “Каштан)
89 Удосконалення інформаційної системи туристичного підприємства на основі створення автоматизованого робочого місця
90 Удосконалення комунікацій медичної установи
91 Удосконалення контролю і аналізу фінансових активів підприємства
92 Удосконалення культури організації для поліпшення діяльності туристичного підприємства
93 Удосконалення культури організації для поліпшення діяльності туристичного підприємства
94 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
95 Удосконалення методики передачі в оренду нерухомого майна (приміщень) державних закладів охорони здоров’я м. Києва
96 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ (3 розділ дипломної роботи)
97 Удосконалення методів проведення уроків-семінарів
98 Удосконалення механізму державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (на прикладі металургії) (Частина диплому)
99 Удосконалення механізму матеріального стимулювання праці
100 Удосконалення механізму матеріального стимулювання праці
101 Удосконалення механізму матеріального стимулювання праці
102 Удосконалення механізму матеріального стимулювання праці
103 Удосконалення механізму матеріального стимулювання праці
104 Удосконалення механізму матеріального стимулювання праці
105 Удосконалення механізму матеріального стимулювання праці
106 Удосконалення механізму управління на прикладі туристичного підприємства
107 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА (НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЮ)
108 Удосконалення міжнародних розрахунків підприємства (+ презентація)
109 Удосконалення мотиваційного механізму високоефективної праці персоналу підприємства
110 Удосконалення обліку контролю та аналізу витрат на оплату праці з метою їх оптимізації (+ анотація)
111 Удосконалення обліку контролю та аналізу надходження товарів у системі управління підприємством
112 Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства
113 Удосконалення обліку витрат у системі управління торговим підприємством
114 Удосконалення обліку і аналізу розрахунків з персоналом по оплаті праці
115 Удосконалення обліку контролю та аналізу формування та використання власного капіталу в акціонерному товаристві
116 Удосконалення обліку контролю та аналізу формування та використання власного капіталу в акціонерному товаристві на прикладі Акціонерного товариства закритого типу
117 Удосконалення обліку, аналізу і аудиту розрахунків з пенсійного страхування
118 Удосконалення обліку, аналізу і контролю розрахунків з персоналом з оплати праці в системі управління витратами на оплату праці
119 Удосконалення обліку, аналізу та аудиту готової продукції
120 Удосконалення обліку, аудиту та аналізу операцій з вибуття основних засобів (з урахуванням змін в законодавстві до 01.09.2004 року)
121 Удосконалення обліку, економічного аналізу і зовнішнього аудиту фінансових результатів діяльності підприємства
122 Удосконалення обліку, економічного аналізу та контролю операцій з векселями
123 Удосконалення обліку, контролю та аналізу надання послуг в системі управління туристичним підприємством
124 Удосконалення обліку, поточного контролю і аналізу оборотних активів підприємства
125 Удосконалення обліку, поточного контролю і аналізу оборотних активів підприємства
126 Удосконалення оперативно-виробничого управління в цеху підприємства
127 Удосконалення оперативно-виробничого управління в цеху підприємства
128 Удосконалення оподаткування юридичних осіб
129 Удосконалення організації виробництва у ресторані
130 Удосконалення організації контролю збереження запасів і грошових коштів, облік та аналіз результатів інвентаризації
131 Удосконалення організації контролю і аналізу в системі управління реалізацією товарів і доходами підприємства” на базі МКП “Роланд
132 Удосконалення організації маркетингової діяльності на підприємстві (на прикладі підприємства)
133 Удосконалення організації нормування праці
134 Удосконалення організації праці менеджера турпідприємства на основі сучасних інформаційних технологій
135 Удосконалення організації праці на робочому місці діючого підприємства
136 Удосконалення організації праці на робочому місці діючого підприємства
137 Удосконалення організації приміщень вестибюльної групи на прикладі діючого підприємства готельного господарства
138 УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ВОДІЇВ
139 Удосконалення організаційної структури управління на підприємстві
140 Удосконалення організаційної структури управління на підприємстві.
141 Удосконалення організаційної структури управління підприємства туристської сфери
142 Удосконалення планування виробництва. Обгрунтування критеріїв оптимізації планів
143 Удосконалення планування прибутку ВАТ „Новоград-Волинський м’ясокомбінат”
144 Удосконалення політики формування позикових коштів
145 Удосконалення процесів розподілу прибутку в готельному підприємстві
146 Удосконалення процесу прийняття управлінських рішень на туристичному підприємстві
147 Удосконалення процесу управління готелем
148 Удосконалення робот из документами за допомогою розроблення інструкції з діловодства
149 УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ МОТОРВАГОННОГО ДЕПО
150 Удосконалення система мотивації праці на підприємстві

Документы 1 - 150 из 1715
Следующие >>>
Все документы:
| 1-150 | 151-300 | 301-450 | 451-600 | 601-750 | 751-900 | 901-1050 | 1051-1200 | 1201-1350 | 1351-1500 | 1501-1650 | 1651-1800 |

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Від партнерів

Оновлення

Реклама

Від партнерів