Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства» (ID:45215)

| Размер: 149 кб. | Объем: 135 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗМІСТ
Вступ 6
Розділ 1. Система управління витратами комерційної діяльності підприємства 9
1.1. Економічна сутність витрат як об’єкту обліку, контролю та аналізу 9
1.2. Групування витрат для проектування системи обліку, контролю та аналізу 14
1.3. Економіко – правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури 21
Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства 38
Розділ 3. Проектування системи бухгалтерського обліку витрат комерційної діяльності підприємства 45
3.1. Проектування системи первинного обліку витрат 45
3.2. Фінансовий облік витрат комерційної діяльності 54
3.3. Податковий облік витрат комерційної діяльності 76
3.4. Управлінський (внутрішньогосподарський) облік витрат комерційної діяльності 82
Розділ 4. Проектування системи поточного контролю та економічного аналізу витрат 90
4.1. Основні концепції методики та організації внутрішньогосподарського контролю витрат 90
4.2. Система економічних показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу 95
4.3. Факторний аналіз витрат комерційної діяльності 101
4.4. Оперативний та порівняльний аналіз витрат комерційної діяльності 105
Розділ 5. Система автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні витратами 112
5.1. Склад і постановка задач 112
5.2. Алгоритмізація задач обліку контролю і аналізу витрат комерційної діяльності 119
5.3. Вихідні документи та їх використання в управлінні витратами 123
Висновки і пропозиції 128
Список використаних джерел 133
Додатки
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Конституція України. Постанова ВР України від 28.06.96.
2. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України. Постанова ВР України від 04.11.97 із змінами та доповненнями.
3. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні:Закон України.16.07.99р..
4. Про податок на додану вартість: Закон України. Постанова ВР України від 04.03.98 із змінами та доповненнями.
5. Про господарські товариства: Закон України. Постанова ВР України від 23.12.97 із змінами.
6. Про підприємства в Україні: Закон України. Постанова ВР України від 27.03.91 із змінами та доповненнями.
7. Про власність: Закон України. Постанова ВР України від 21.01.93 із змінами та доповненнями.
8. Типове положення про склад витрат обігу та порядок їх планування і розподілу в торгівельній діяльності. Постанова КМУ від 18.03.96.
9. Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України і за кордон. Постанова КМУ від 10.07.98 із змінами.
10. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку. Наказ Мінфіну України від 24.05.95 №88 із змінами.
11. Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. Наказ Мінфіну України від 07.05.93 №25 із змінами та доповненнями.
12. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та документів і розрахунків. наказ Мінфіну України №69 від 30.10.98 із змінами.
13. Інструкція по бухгалтерському обліку балансової вартості груп основних фондів. Наказ Мінфіну України від 24.07.97 із змінами та доповненнями.
14. Інструкція про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства. Наказ Мінфіну від 18.08.95 із змінами та доповненнями.
15. Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів. Постанова КМУ від 28.10.98.
16. Андреев В.Д. Практический аудит: справочное пособие. - М.: Финансы и статистика, 1995.
17. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и объединений. Под редакцией Рыбина В.А., М.-1987.
18. Аудит: Учебник для вузов/ Подольский В.И., Полек Г.Б.,Савин А.А.- М.: Экономика, 1997.
19. Баканов М.И., Капелюш А.В. Калькуляция издержек обращения в торговле. – М.: Экономика, 1992.
20. Барышников Н.П. Организация и методика проведения общего аудита. – М.: Информационо-издательский дом “Фисмень”, 1995.
21. Бенько М.М. “Фінансовий та внутрішньогосподарський поділ обліку витрат обігу” “Вісник КДТЕУ” №2, 1998.
22. Белобжецкий И.А. Бухгалтерский учет и внутренний аудит. – М.: Бухгалтерский учет, 1994.
23. Берстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности : теория, практика, интерпритация. – М.: Финансы и статистика, 1996.
24. Бухгалтерский анализ. Под редакцией Гольцберга А.И. – К.: Торговое издательство, 1993.
25. Волков В.Г. Бухгалтерский учет на предприятиях малого и среднего бизнеса. – М.: Бизнес-карта, 1995.
26. Голов С.Ф. Фінансовий та управлінський облік. – К.: Автоінтерсервіс, 1996.
27. Горелкин В.Г., Головко Т.В. и др. Первичная документация и ведение учетных регистров. – К.: Вища школа, 1992.
28. Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в торговле. Практическое пособие. – К.: Учетинформ, 1996.
29. Грабова Н.Н., Кривоносов Ю.Г. Учет основных хозяйственных операций в бухгалтерских проводках: Практическое пособие. – К.: А.С.К.,1998.
30. Гребнев А.И., Поляков Ю.Л. Экономика торгового предприятия.- М.: Финансы и статистика, 1997.
31. Завгородний В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерский учёт, контроль и аудит в условиях рынка. – К.: Блиц-Информ, 1995.
32. Завгородний В.П. Бухгалтерский учёт, контроль и аудит в системе управления предприятием. – К.: Ваклер, 1997.
33. Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учёта, контроля, анализа и аудита. – К.: А.С.К., 1998.
34. Карпова Т.П. Основы управленческого учёта. – М. ИНФРА, 1997.
35. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учёт, анализ хозяйственной деятельности и аудит. – М.: Перспектива, 1994.
36. Кузьминский А.М. та інші Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – К.: Вища школа, 1993.
37. Николаева С.А. Особенности учета затрат в условиях рынка: система “Директ-Костинг”. М.: Финансы и статистика, 1993.
38. Осейко Н.П. Бухгалтерский учет с помощью персонального компьтера. – К.: Вища школа, 1996.
39. Подольский В.И., Дик В.В., Уринцов А.И. Информационные системы бухгалтерского учета. – М.: Юнити, 1998.
40. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. – К.: Техніка, 2000.
41. Хонгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет : управленческий аспект. – М.: Аудит, 1997.
42. Управленческий учет (с элементами финансового учета). Под редакцией Палия, Вандер Вила. – М.: ИНФРА, 1997.
43. Архангельська Ж. Порядок формування та віднесення на собівартість фонду оплати праці//Бух.облік і аудит №8, 1998.
44. Бабак А.А. Представительские расходы: оформление документов, отражение в учёте и отчётности.//Баланс №47, 1997.
45. Грабова Н.Н. Облік, розподіл і списання витрат обігу в торговельних підприємствах//Бух.облік і аудит №8,9, 1998.
46. Дорош Н.І. Актуальні проблеми розвитку аудиторського контролю в Україні//Світ бухгалтерського обліку №5, 1997.
47. Пархоменко В. Облік доходів, витрат і фінансових результатів від діяльності, що підлягає патентуванню//Бух.облік і аудит №7, 1998.
48. Сахарцева И.И. Управление издержками предприятий – это умение экономить ресурсы и максимизировать отдачу от них//Новигатор бухгалтера №44, 1998.
49. Смоляр Т., Пугачов О. Порядок відшкодування витрат на службові відрядження//Бух.облік і аудит №3, 1998.
50. Сопко В. Основи побудови внутрішньогосподарського (управлінського) обліку затрат і доходів діяльності (контролінг)//Бух.облік і аудит №12, 1996.
51. Ткаченко Н. Бухгалтерський облік незавершеного виробництва, незавершених робіт (послуг)//Бух.облік і аудит №10, 1998.
52. Турецкий Д.М. Учёт затрат на производство (издержек обращения)//Всё о бухгалтерском учёте №20, 1997.
53. П(С)БО 3“Звіт про фінансові результати”№397/3690 від 21.06.99
54. Бутинець Ф.Ф. Фінансовий облік. ЖІТІ, 2000.
55. Бутинець Ф.Ф. Управлінський облік. ЖІТІ, 2000.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Бюджетування і контроль витрат
  • Удосконалення обліку, аналізу і контролю розрахунків з персоналом з оплати праці в системі управління витратами на оплату праці
  • Система обліку витрат виробництва Стандарт - кост
  • Управління поточними витратами торговельного підприємства
  • Удосконалення обліку контролю та аналізу надходження товарів у системі управління підприємством
  • Основи системи управління витратами
  • АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  • Удосконалення управління витратами ДП „Молочний завод” ТОВ „Молочна фабрика ”Рейнфорд”
  • Функції системи управління витратами
  • Управління поточними витратами торговельного підприємства
Cгенерировано за 0.142264 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів