Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Угоди на реальний товар з негайним постачанням » (ID:34242)

| Размер: 118 кб. | Объем: 39 стр. | Стоимость: 250 грн. | Добавлена: 28.04.2010 | Код продавца: 2 |
СодержаниеУгоди на реальний товар з негайним постачанням 3

Практична частина 12
Варіант 25

Завдання 1

При створенні універсальної торгової біржі затрати, які необхідно було зробити для її оснащення та організації включили наступні елементи:
Зо На оснащення торгового залу (орендна плата та ремонти) 144
Зс На оснащення засобами звязку, компютерами, моніторами і аналогічні витрати 18
Зк На комунікацію, на оренду складів, транспортні витрати 31
Зр На маркетингову, рекламну діяльність, випуск біржових бюлетенів 19
Зп На заробітну плату в структурних підрозділах біржі 30
Зш Заробітна плата брокерів – штатних робітників біржі 29
Ку Кількість можливих учасників біржі 55

Розрахувати:
1. Загальну собівартість відкриття товарної універсальної біржі (Сз).
2. Питому вагу різних видів витрат в собівартості (Ві %).
3. Собівартість одного брокерського місця (при умові, що кожний учасник біржі має 1 брокерське місце См).
Завдання 2

Аналіз попиту і пропозиції.
На перших торгах січня сумарний обєм заявленого попиту на акції склав ЗСІ, а сумарний обєм пропозиції – ПРІ. На останніх торгах березня обєм заявленого попиту на цей товар склав ЗС2, а сумарний обєм пропозиції - ПР2.
Виходячи з цих данних визначити:
- співвідношення попиту і пропозиції по активам на біржових торгах (Кс1, Кс2)
- індекси попиту і пропозиції за час між першими торгами січня і останніми торгами березня (Іпп, Іпр).
ЗС1 – 15240
ЗС2 – 15820
ПР1 - 14200
ПР2 – 16350
Завдання 3

За день роботи фондової біржі на актив А було проведено 20 угод. Особливої різниці в сортності, умовах поставки та оплати, розмірах партії і франкуванні не було. Ціна за одиницю по угодам вказаним в хронологічній послідовності наведена в таблиці:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
6 7 7 7 8 9 10 10 10 8 8 9 9 10 11 11 12 13 14 14

Визначити котирувальні ціни біржового активу А:
1. Ціну за одиницю на момент закриття біржі
2. Ціни на момент відкриття і закриття біржі
3. Ціни відкриття і закриття біржі а також максимальні і мінімальні ціни
4. Ціни відкриття і закриття, а також граничні переломи ціни за денну сесію (останні ціни певного напряму їх руху)
5. Максимальні і мінімальну, і довідкову ціни
Завдання 4

Ааналіз ліквідності товару.
На чергових біржових торгах було запропоновано до продажу декілька лотів товару загальним обємом П. Було укладеноугод по товару на суму СД.
Визначте:
Рівень ліквідності товару на торгах (Рл)

П = 25740
СД = 19200
Завдання 5

На фондовій біржі є у продажу акції трьох компаній. Для компанії «А» мінімальна ціна пропозиції на акцію склала ПА, максимальна ціна попиту СА. Відповідно для компанії «Б» - ПБ і СБ, а для компанії «С» - ПС і СС.
Визначте:
1. Абсолютний рівень спреду (Саі)
2. Рівень спреду в % до максимальної ціни попиту (Рсі%)
3. Цінні папери якої компанії є ліквідні.
ПА = 28
СА = 29
ПБ = 64
СБ = 65
ПС = 130
СС = 126
Завдання 6

Ціни попиту і пропозиції за одиницю товару згідно заявок на біржові торги характеризуються даними, означеними в таблиці. Партії товару практично однакові за розміром.
Вид
Цін Ціна (грн.) за од. товару по заявкам, розташованих у хронологічному порядку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Попит 5 5 4 5 6 5 5 6 5 6 5 5 4 4 4 5 5 6
Пропоз. 7 7 7 6 8 7 6 7 8 6 6 7 7 7 6 6 6 8

Знайти:
1. Діапазон коливань бажаних цін (Дпп, Дпр)
2. Процентний розмір найбільшого відхилення цін від мінімальних (Вц%)
3. Абсолютний рівень спреду по кожній угоді (Саі)
4. Рівень спреду в % максимальної ціни попиту кожної угоди (См%)
5. Як можна оцінити ліквідність товару
Завдання 7

Ланцюговий (кільцевий) та кліринговий методи розрахунку на товарній біржі.
Згідно результатів торгів на товарній біржі через Розрахункову палату проведені розрахунки по наступним угодам:
1. Учасник біржі А продав учаснику біржі Б товарів на суму С1.
2. Учасник біржі Б продав учаснику біржі В товарів на суму С2.
3. Учасник біржі В продав учаснику біржі Г товарів на суму С3.
4. Учасник біржі Г продав учаснику біржі А товарів на суму С4.
Визначте:
1. Кількість грошей, необхідних учасникам операцій для остаточного розрахунку, в т.ч. грошові зобовязання учасників біржі при розрахунку:
- методом «всі платять»
- ланцюговим методом (перший платить учасник Г)
- кліринговим методом
2. Коефіцієнт зменшення обєму дійсного переміщення грошей при взаєморозрахунках.
С1 = 7
С2 = 10
С3 = 13
С4 = 9
Завдання 8

Біржові операції за день роботи брокерських контор характеризуються наступними показниками (тис. грн.).
Постачальник біржових активів Отримувачи біржових активів
А Б В Г Д Е Є Ж З И І Ї
А 36 38 40 42 44 46 45 43 41 39 37
Б 11 46 48 50 52 54 15 53 51 49 42
В 23 21 22 20 18 19 17 19 21 23 25
Г 13 11 9 25 30 8 29 9 11 13 15
Д 82 80 68 69 84 13 27 29 21 82 16
Е 35 43 42 20 22 28 19 20 23 75 19
Є 5 34 15 38 34 42 20 19 75 11 26
Ж 32 44 33 45 46 12 14 75 19 26 11
З 72 22 42 18 18 15 14 22 26 19 15
И 12 20 19 17 6 25 16 19 23 8 19
І 22 18 58 46 10 15 22 23 19 22 8
Ї 12 15 41 38 13 35 23 6 6 19 22

Якщо всі оператори даного біржового ринку обслуговуються в одній Розрахунковій палаті, то розрахувати:
а) обєм вимог кожного оператора за надані біржові активи
б) обєм зобовязань кожного оператора за прийняті біржові активи
в) нетто-отримувачів та нетто-платників по багатосторонньому клірингу, а також суми відповідних підсумкових платежів
г) коефіцієнт зменшення обєму безготівкових розрахунків в результаті використання багатостороннього клірингу.
Завдання 9

Ви придбали Н акцій за ціною Ц грн. за акцію. Рівень первісної маржі склав М1 %, підтримуваної – М2 %. Інших цінних паперів на рахунку немає.
Розрахувати:
а) скільки власних коштів необхідно було залучити для здійснення угоди?
б) до якого рівня повинний знизитися курс акцій, щоби прийшля вимога додаткового забезпечення?
Н, шт = 300
Ц, грн. = 100
М1, % = 55
М2, % = 30
Завдання 10

Інвестор купив Н акцій по ціні Ц1 грн. за акцію при маржі М%. Якщо по акції щорічно сплачується дивіденд розміром Д2 грн., а кредит на її купівлю може бути отриманим під Р% річних, визначте доходність інвестицій, яка буде реалізована інвестором, якщо курс акцій за рік:
а) досягне позначки ЦЗ;
б) впаде до Ц4 грн.;
в) лишиться на рівні Ц1, грн.

Н = 130
Ц1 грн. = 60
Д2 грн. = 4
Ц3 грн. = 65
Ц4 грн. = 50
М, % = 60
Р, % = 12
Н = 125
Завдання 11

Підприємство – клієнт брокерської контори володіє Н акціями компанії «Теле-Херсон», які він купив по курсу Ц1 грн., за акцію при необхідному рівні маржі М1 %. В даний час акція на біржі продається по Ц2 грн. Комісія по ЦП понизила обовязковий рівень маржі до М2 %. Яке максимальне число додаткових акцій, не втрачаючи нових коштів, може купити інвестор, якщо бажає «побудувати піраміду».
Н, шт = 100
Ц1, грн. = 35
Ц2, грн. = 80
М1, % = 55
М2, % = 35
Завдання 12
Переробне підприємство купує на відкритому, неорганізованому ринку насіння соняшнику та виробляє з нього олію та макуху.
У вересні здійснено біржову операцію по купівлі за повну ціну фючерса на соняшник із закриттям поставкою товару.
..
Завдання 13

Продавець і покупець сплачують зерновій біржі процентну таксу П, яка не має виразу у курсі. Куртаж в розмірі Кз тони пшениці сплачується тільки продавцем і добавляється до біржової ціни. Продавець за кожну тону проданої пшениці отримує суму С.
Визначити:
1. Чистий дохід, який отримує за кожну тону пшениці
а) продавець
б) біржа
2. Скільки загалом коштує покупцеві тона пшениці
П, % = 0,29
К, грн. = 11
С, грн. = 203
Завдання 14

На здійснення біржових операцій існують такі тарифи брокерської контори:
1. Угода до 1000 грн. – 10 грн. при будь-якому обємі операцій
2. Угода від 1000 до 10000 грн. – 10 грн. + 5 % від суми понад 1000 грн.
3. Від 10000 до 100000 грн. – 500 грн. + 3 % від суми понад 10000 грн.
4. Угода більше 100000 грн. – 3000 грн. + 1,5 % від суми понад 100000 грн.
5. Якщо місячний оборот біржових операцій підприємства-клієнта через дану брокерську контору досягає 0,5 млн. грн., то надається 25 % знижка з комісійних по всім наступним пераціям цього місяця.
Знайти:
1. Загальний розмір комісійних до сплати за місяць
2. Середній дійсний процент тарифу за брокерські послуги у періоді
Завдання 15

Біржові операції характеризуються наступними цінами укладення угод (за одиницю товару):
МЦ – мінімальна ціна контракту за відповідний день проведенні операцій
ВБ – ціна першої угоди біржового дня
ЗБ – ціна останньої угоди денної сесії
МК – максимальна ціна угоди
Завдання 16

Покажіть методом хрестиків-нуликів динаміку цін укладених контрактів по операціям з товаром А на біржі. Один хрестик чи нолік дорівнює 1-ї гривні збільшення, чи зменшення цін.
Визначте загальний напрямок зміни ціни.
Завдання 17

Період вранішньої біржової сесії розбитий хронологічно на 7 відрізків часу, які відповідно треба позначити великими літерами:
А – від 9-00 до 9-30
Б – від 9-30 до 10-00
В – від 10-00 до 10-30
Г – від 10-30 до 11-00
Д від 11-00 до 11-30
Е – від 11-30 до 12-00
Є – від 12-00 до 12-30
Завдання 18

Брокерською конторою через брокера А укладена угода на суму СД тис. грн. Це вище суми обмовленої договором з клієнтом, тому останній отримує додатковий прибуток в розмірі П тис. грн. Брокером надані також деякі інформаційні консультаційні послуги, спеціально обумовлені в договорі-дорученні клієнта та брокерській конторі, які оплачені в сумі У грн.

Література 39

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Заказ Заказать Купить «Угоди на реальний товар з негайним постачанням »
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Угоди на реальний товар з негайним постачанням
 • Контрольна робота з біржової діяльності
 • ВИДИ БІРЖОВИХ УГОД І ОПЕРАЦІЙ
 • Мирова угода
 • Біржові угоди та їх специфіка
 • Види угод.
 • УМОВИ ДІЙСНОСТІ УГОД
 • Міжнародні товарні угоди
 • Приклади порушень природних систем
 • Поняття колективних угод та їх види
 • Укладення мирової угоди у цивільному судочинстві
Cгенерировано за 0.122181 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...