Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Угоди на реальний товар з негайним постачанням » (ID:34242)

| Размер: 118 кб. | Объем: 39 стр. | Стоимость: 250 грн. | Добавлена: 28.04.2010 | Код продавца: 2 |
СодержаниеУгоди на реальний товар з негайним постачанням 3

Практична частина 12
Варіант 25

Завдання 1

При створенні універсальної торгової біржі затрати, які необхідно було зробити для її оснащення та організації включили наступні елементи:
Зо На оснащення торгового залу (орендна плата та ремонти) 144
Зс На оснащення засобами звязку, компютерами, моніторами і аналогічні витрати 18
Зк На комунікацію, на оренду складів, транспортні витрати 31
Зр На маркетингову, рекламну діяльність, випуск біржових бюлетенів 19
Зп На заробітну плату в структурних підрозділах біржі 30
Зш Заробітна плата брокерів – штатних робітників біржі 29
Ку Кількість можливих учасників біржі 55

Розрахувати:
1. Загальну собівартість відкриття товарної універсальної біржі (Сз).
2. Питому вагу різних видів витрат в собівартості (Ві %).
3. Собівартість одного брокерського місця (при умові, що кожний учасник біржі має 1 брокерське місце См).
Завдання 2

Аналіз попиту і пропозиції.
На перших торгах січня сумарний обєм заявленого попиту на акції склав ЗСІ, а сумарний обєм пропозиції – ПРІ. На останніх торгах березня обєм заявленого попиту на цей товар склав ЗС2, а сумарний обєм пропозиції - ПР2.
Виходячи з цих данних визначити:
- співвідношення попиту і пропозиції по активам на біржових торгах (Кс1, Кс2)
- індекси попиту і пропозиції за час між першими торгами січня і останніми торгами березня (Іпп, Іпр).
ЗС1 – 15240
ЗС2 – 15820
ПР1 - 14200
ПР2 – 16350
Завдання 3

За день роботи фондової біржі на актив А було проведено 20 угод. Особливої різниці в сортності, умовах поставки та оплати, розмірах партії і франкуванні не було. Ціна за одиницю по угодам вказаним в хронологічній послідовності наведена в таблиці:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
6 7 7 7 8 9 10 10 10 8 8 9 9 10 11 11 12 13 14 14

Визначити котирувальні ціни біржового активу А:
1. Ціну за одиницю на момент закриття біржі
2. Ціни на момент відкриття і закриття біржі
3. Ціни відкриття і закриття біржі а також максимальні і мінімальні ціни
4. Ціни відкриття і закриття, а також граничні переломи ціни за денну сесію (останні ціни певного напряму їх руху)
5. Максимальні і мінімальну, і довідкову ціни
Завдання 4

Ааналіз ліквідності товару.
На чергових біржових торгах було запропоновано до продажу декілька лотів товару загальним обємом П. Було укладеноугод по товару на суму СД.
Визначте:
Рівень ліквідності товару на торгах (Рл)

П = 25740
СД = 19200
Завдання 5

На фондовій біржі є у продажу акції трьох компаній. Для компанії «А» мінімальна ціна пропозиції на акцію склала ПА, максимальна ціна попиту СА. Відповідно для компанії «Б» - ПБ і СБ, а для компанії «С» - ПС і СС.
Визначте:
1. Абсолютний рівень спреду (Саі)
2. Рівень спреду в % до максимальної ціни попиту (Рсі%)
3. Цінні папери якої компанії є ліквідні.
ПА = 28
СА = 29
ПБ = 64
СБ = 65
ПС = 130
СС = 126
Завдання 6

Ціни попиту і пропозиції за одиницю товару згідно заявок на біржові торги характеризуються даними, означеними в таблиці. Партії товару практично однакові за розміром.
Вид
Цін Ціна (грн.) за од. товару по заявкам, розташованих у хронологічному порядку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Попит 5 5 4 5 6 5 5 6 5 6 5 5 4 4 4 5 5 6
Пропоз. 7 7 7 6 8 7 6 7 8 6 6 7 7 7 6 6 6 8

Знайти:
1. Діапазон коливань бажаних цін (Дпп, Дпр)
2. Процентний розмір найбільшого відхилення цін від мінімальних (Вц%)
3. Абсолютний рівень спреду по кожній угоді (Саі)
4. Рівень спреду в % максимальної ціни попиту кожної угоди (См%)
5. Як можна оцінити ліквідність товару
Завдання 7

Ланцюговий (кільцевий) та кліринговий методи розрахунку на товарній біржі.
Згідно результатів торгів на товарній біржі через Розрахункову палату проведені розрахунки по наступним угодам:
1. Учасник біржі А продав учаснику біржі Б товарів на суму С1.
2. Учасник біржі Б продав учаснику біржі В товарів на суму С2.
3. Учасник біржі В продав учаснику біржі Г товарів на суму С3.
4. Учасник біржі Г продав учаснику біржі А товарів на суму С4.
Визначте:
1. Кількість грошей, необхідних учасникам операцій для остаточного розрахунку, в т.ч. грошові зобовязання учасників біржі при розрахунку:
- методом «всі платять»
- ланцюговим методом (перший платить учасник Г)
- кліринговим методом
2. Коефіцієнт зменшення обєму дійсного переміщення грошей при взаєморозрахунках.
С1 = 7
С2 = 10
С3 = 13
С4 = 9
Завдання 8

Біржові операції за день роботи брокерських контор характеризуються наступними показниками (тис. грн.).
Постачальник біржових активів Отримувачи біржових активів
А Б В Г Д Е Є Ж З И І Ї
А 36 38 40 42 44 46 45 43 41 39 37
Б 11 46 48 50 52 54 15 53 51 49 42
В 23 21 22 20 18 19 17 19 21 23 25
Г 13 11 9 25 30 8 29 9 11 13 15
Д 82 80 68 69 84 13 27 29 21 82 16
Е 35 43 42 20 22 28 19 20 23 75 19
Є 5 34 15 38 34 42 20 19 75 11 26
Ж 32 44 33 45 46 12 14 75 19 26 11
З 72 22 42 18 18 15 14 22 26 19 15
И 12 20 19 17 6 25 16 19 23 8 19
І 22 18 58 46 10 15 22 23 19 22 8
Ї 12 15 41 38 13 35 23 6 6 19 22

Якщо всі оператори даного біржового ринку обслуговуються в одній Розрахунковій палаті, то розрахувати:
а) обєм вимог кожного оператора за надані біржові активи
б) обєм зобовязань кожного оператора за прийняті біржові активи
в) нетто-отримувачів та нетто-платників по багатосторонньому клірингу, а також суми відповідних підсумкових платежів
г) коефіцієнт зменшення обєму безготівкових розрахунків в результаті використання багатостороннього клірингу.
Завдання 9

Ви придбали Н акцій за ціною Ц грн. за акцію. Рівень первісної маржі склав М1 %, підтримуваної – М2 %. Інших цінних паперів на рахунку немає.
Розрахувати:
а) скільки власних коштів необхідно було залучити для здійснення угоди?
б) до якого рівня повинний знизитися курс акцій, щоби прийшля вимога додаткового забезпечення?
Н, шт = 300
Ц, грн. = 100
М1, % = 55
М2, % = 30
Завдання 10

Інвестор купив Н акцій по ціні Ц1 грн. за акцію при маржі М%. Якщо по акції щорічно сплачується дивіденд розміром Д2 грн., а кредит на її купівлю може бути отриманим під Р% річних, визначте доходність інвестицій, яка буде реалізована інвестором, якщо курс акцій за рік:
а) досягне позначки ЦЗ;
б) впаде до Ц4 грн.;
в) лишиться на рівні Ц1, грн.

Н = 130
Ц1 грн. = 60
Д2 грн. = 4
Ц3 грн. = 65
Ц4 грн. = 50
М, % = 60
Р, % = 12
Н = 125
Завдання 11

Підприємство – клієнт брокерської контори володіє Н акціями компанії «Теле-Херсон», які він купив по курсу Ц1 грн., за акцію при необхідному рівні маржі М1 %. В даний час акція на біржі продається по Ц2 грн. Комісія по ЦП понизила обовязковий рівень маржі до М2 %. Яке максимальне число додаткових акцій, не втрачаючи нових коштів, може купити інвестор, якщо бажає «побудувати піраміду».
Н, шт = 100
Ц1, грн. = 35
Ц2, грн. = 80
М1, % = 55
М2, % = 35
Завдання 12
Переробне підприємство купує на відкритому, неорганізованому ринку насіння соняшнику та виробляє з нього олію та макуху.
У вересні здійснено біржову операцію по купівлі за повну ціну фючерса на соняшник із закриттям поставкою товару.
..
Завдання 13

Продавець і покупець сплачують зерновій біржі процентну таксу П, яка не має виразу у курсі. Куртаж в розмірі Кз тони пшениці сплачується тільки продавцем і добавляється до біржової ціни. Продавець за кожну тону проданої пшениці отримує суму С.
Визначити:
1. Чистий дохід, який отримує за кожну тону пшениці
а) продавець
б) біржа
2. Скільки загалом коштує покупцеві тона пшениці
П, % = 0,29
К, грн. = 11
С, грн. = 203
Завдання 14

На здійснення біржових операцій існують такі тарифи брокерської контори:
1. Угода до 1000 грн. – 10 грн. при будь-якому обємі операцій
2. Угода від 1000 до 10000 грн. – 10 грн. + 5 % від суми понад 1000 грн.
3. Від 10000 до 100000 грн. – 500 грн. + 3 % від суми понад 10000 грн.
4. Угода більше 100000 грн. – 3000 грн. + 1,5 % від суми понад 100000 грн.
5. Якщо місячний оборот біржових операцій підприємства-клієнта через дану брокерську контору досягає 0,5 млн. грн., то надається 25 % знижка з комісійних по всім наступним пераціям цього місяця.
Знайти:
1. Загальний розмір комісійних до сплати за місяць
2. Середній дійсний процент тарифу за брокерські послуги у періоді
Завдання 15

Біржові операції характеризуються наступними цінами укладення угод (за одиницю товару):
МЦ – мінімальна ціна контракту за відповідний день проведенні операцій
ВБ – ціна першої угоди біржового дня
ЗБ – ціна останньої угоди денної сесії
МК – максимальна ціна угоди
Завдання 16

Покажіть методом хрестиків-нуликів динаміку цін укладених контрактів по операціям з товаром А на біржі. Один хрестик чи нолік дорівнює 1-ї гривні збільшення, чи зменшення цін.
Визначте загальний напрямок зміни ціни.
Завдання 17

Період вранішньої біржової сесії розбитий хронологічно на 7 відрізків часу, які відповідно треба позначити великими літерами:
А – від 9-00 до 9-30
Б – від 9-30 до 10-00
В – від 10-00 до 10-30
Г – від 10-30 до 11-00
Д від 11-00 до 11-30
Е – від 11-30 до 12-00
Є – від 12-00 до 12-30
Завдання 18

Брокерською конторою через брокера А укладена угода на суму СД тис. грн. Це вище суми обмовленої договором з клієнтом, тому останній отримує додатковий прибуток в розмірі П тис. грн. Брокером надані також деякі інформаційні консультаційні послуги, спеціально обумовлені в договорі-дорученні клієнта та брокерській конторі, які оплачені в сумі У грн.

Література 39

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Заказ Заказать Купить «Угоди на реальний товар з негайним постачанням »
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Угоди на реальний товар з негайним постачанням
 • Контрольна робота з біржової діяльності
 • ВИДИ БІРЖОВИХ УГОД І ОПЕРАЦІЙ
 • Мирова угода
 • Біржові угоди та їх специфіка
 • Види угод.
 • УМОВИ ДІЙСНОСТІ УГОД
 • Міжнародні товарні угоди
 • Приклади порушень природних систем
 • Поняття колективних угод та їх види
 • Укладення мирової угоди у цивільному судочинстві
Cгенерировано за 0.165993 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів