Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Удосконалення обліку контролю та аналізу витрат на оплату праці з метою їх оптимізації (+ анотація)» (ID:29950)

| Размер: 189 кб. | Объем: 140 стр. | Стоимость: 475 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 10
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ 10
1.1 Економічна сутність витрат на оплату праці їх оцінка та визнання 10
1.2 Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури 20
Висновки до першого розділу 22
РОЗДІЛ 2 24
СУЧАСНИЙ СТАН ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ 24
2.1 Організаційні та технологічні особливості базового підприємства та їх вплив на організацію і методологію обліку витрат на оплату праці 24
2.2 Фінансовий облік витрат на оплату праці 34
2.3 Облік витрат на оплату праці у системі прийняття управлінських рішень 68
Висновки до другого розділу 81
РОЗДІЛ 3 83
КОНТРОЛЬ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 83
3.1 Система показників інформаційна база та основні методологічні прийоми контролю та економічного аналізу 83
3.2 Методика контролю витрат на оплату праці 86
3.3. Організація і методика економічного аналізу витрат на оплату праці 89
3.4 Методика факторного аналізу 100
Висновки третього розділу 112
ВИСНОВКИ 114
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 117
АНОТАЦІЯ 121
АННОТАЦИЯ 122
ANNOTACIYA 123
ДОДАТКИ 124

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ1. Кодекс законів про працю України прийнятий Законом УРСР від 10.12.71р.(відомості Верховної Ради УРСР.1971 №50) з подальшими змінами і доповненнями 1999р.№42-43 ст.378
2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» №334/94-ВР від 28.12.94 р. (у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР зі змінами та доповненнями
3. Закон України Про аудиторську діяльність від 22 квітня 1993 р. // Голос України. - 1993. - 29 травня.
4. Закон Украї¬ни Про Державний бюджет України на 2008 рік
5. Закон Ук¬раїни Про загальнообов язкове державне пенсійне страхування від 09.07.03 р. № 1058-ІУ.
6. Закон України Про загальнообов язкове держав¬не соціальне страхування від нещасного випадку на ви¬робництві та професійного захворювання які спричи¬нили втрату працездатності від 23.09.99р. № 1105-ХІУ
7. Закон України Про збір на обо¬в язкове державне пенсійне страхування від 26.06.97 р. №400/97-ВР
8. Закон України Про оплату праці від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.
9. Закон України Про пода¬ток з доходів фізичних осіб від 22.05.03 р. № 889-ІУ.
10. Закон України Про розмір внесків на деякі види загальнообов язкового державно¬го соціального страхування від 11.01.01 р. № 2213-ІІІ.
11. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. //В редакції закону N 1829-ІІІ від 22.06.2000 ВВР 2000 N 46 ст.391
12. Закон України «Про власність» № 697 від 07.02.91
13. Закон України «Про систему оподаткування» № 1251 від 25.06.91
14. Закон України «Про страхування» № 85/96 від 07.03.96
15. Інструкція зі статистики заробітної плати затвердже¬на наказом Міністерства статистики України від 11.12.95р. №323.
16. Інструкція про порядок обчислення і сплати підприємствами устано¬вами організаціями та громадянами збору на обов яз¬кове державне пенсійне страхування інших платежів а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України затверджена постановою Правління Пенсій¬ного фонду України від 19.10.01 р. № 16-6.
17. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99
18. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14.01.98 р.№ 16/98-ВР.
19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21 червня 1999 р. N 391/3684 Загальні вимоги до фінансової звітності
20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 Дебіторська заборгованість затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. №237
21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 Дохід зареєстровано в Мін’юсті України 14.12.99 р. за № 860/4153 зі змінами та доповненнями
22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99
23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 Звіт про фінансові результати Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 Звіт про рух грошових коштів Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 Звіт про власний капітал Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 Основні засоби Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 92 від 27.04.2000
27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 Запаси . Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 246 від 20.10.99
28. Порядок надання документів та їх склад при застосу¬ванні податкової соціальної пільги затверджений по¬становою КМУ від 26.12.03 р. № 2035.
29. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку тривалості та умов подання щорічних відпусток працівником який навчається у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання де навчальний процес має свої особливості”№634 від 28.06.97р.
30. Постанова Кабінету Міністрів України „Про внесення змін і доповнень до порядку обчислення середньої заробітної плати” №1398 від 30.07.1999р.
31. Постанова Кабінету Міністрів України про „Правила обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги з тимчасової непрацездатності” №1658 від 19.10.1998р
32. Бондаренко Н.О.Аудит суб’єктів підприємницької діяльності. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. 2004. – 300с.
33. Ватуля І.Д. Аудит. Практикум. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. 2007. - 304с.
34. Голов С.Ф Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку. Монографія. 2007. -522с.
35. Дєєва Н.М.Аудит. Навчальний посібник рекомендовано МОН України 2007. – 184с.
36. Лень В .С. Гливенко бухгалтерський облік в Україні: основи та практика. – К.: 2004
37. Лень В.С.Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. 2006 - 576 с.
38. Лишиленко А.В. Бухгалтерский учет. Учебник утверждено МОН Украины. 2006. - 712с.
39. Маляревский Ю.Д. Тютюнник П.С.Финансовый учт: Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины. – Х.: ИНЖЕК 2003 – 288с.
40. Мисака Г.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник рекомендований МОН України. 2007. – 400 с.
41. Михайлов М.Г.Бухгалтерський облік (теорія). Навчальний посібник рекомендовано МОН України. 2007. – 248 с.
42. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік – К:Кондор 2005
43. Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами національних стандартів України6 навч. Посібник. – К.: Кондор 2003
44. Сопко В. В. Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку економічного контролю та аналізу: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К. 2000. — 258с.
45. Сопко В.В Бухгалтерский учет: первичные документы и порядок. Уч. пособие рекомендовано МОН Украины. (м). 2006. – 488 с.
46. Стельмащук А.М. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник рекомендовано МОН України . 2007. – 528с.
47. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ: Учеб. пособие. - К.:МАУП 2003. - 368 с.
48. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. Київ:ЦУЛ 2002. -496 с.
49. Фінансовий менеджмент: навч.-метод. посібник. / А.М. Поддєрьогін та ін.. – К.: КНЕУ 2001


Дополнительная информация3794
Рік написання: 2008
Заказ Заказать Купить «Удосконалення обліку контролю та аналізу витрат на оплату праці з метою їх оптимізації (+ анотація)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Облік, аналіз та аудит витрат на оплату праці
  • Витрати на оплату праці
  • Облік витрат на оплату праці
  • Дослідження організації обліку і контролю розрахунків з оплати праці
  • Облік та аналіз прямих витрат на заробітну плату (без додатків)
  • Облік аналіз і аудит витрат на оплату праці та соціальні засади
  • Економічна суть прямих витрат на оплату праці
  • Облік витрат на оплату праці
  • Облік, аналіз і аудит прямих витрат на оплату праці
  • Удосконалення обліку, аналізу і контролю розрахунків з персоналом з оплати праці в системі управління витратами на оплату праці
Cгенерировано за 0.296716 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів