Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Облік та аналіз прямих витрат на заробітну плату (без додатків)» (ID:13903)

| Размер: 55 кб. | Объем: 60 стр. | Стоимость: 100 грн. | Добавлена: 13.04.2005 | Код продавца: 3 |
Содержание ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. Прямі витрати оплати праці як економічна категорія та об’єкт бухгалтерського обліку 5 1.1. Роль та значення прямих витрат на підприємстві 5 1.2. Економічний зміст, класифікація витрат 8 1.3. Методи оцінки витрат 14 РОЗДІЛ ІІ. Методологія та організація бухгалтерського обліку і фінансової звітності прямих витрат 18 2.1. Законодавчо-нормативне забезпечення бухгалтерського обліку та фінансової звітності прямих витрат на оплату праці 18 2.2. Методологія бухгалтерського обліку і звітності витрат на оплату праці 23 2.3. Гармонізація та стандартизація обліку і звітності витрат на оплату праці 33 РОЗДІЛ ІІІ. Методологія та аналіз прямих витрат та напрями їх удосконалення 40 3.1. Методологія та організація прямих витрат 40 3.2. Факторний аналіз прямих витрат 45 3.3. Використання результатів аналізу в управлінні працею на підприємстві 54 ВИСНОВКИ 57 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 63 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Закон України Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні від 16.07.1999р. №996-XIV. 2. Закон України Про оплату праці від 24.023.1995р. №108/95-ВР. 3. Закон України Про охорону праці від 14.10.1992р. №2694-ХІІ. 4. Господарський Кодекс України від 16.01.2003р. №436-IV. 5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємства і організацій, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291. 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 Витрати, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318. 7. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навч. посібник / Г. Кім, В.В. Сопко, С.Г. Кім. -К.: Центр навч. літ., 2004. 8. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посібник / За ред. Р.Л. Хом'яка. - Львів: Інтелект-Захід, 2003. 9. Бухгалтерський фінансовий облік: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Лишиленко. - К. ЦУЛ, 2003. 10. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / Ф.Ф. Бутинець. - Житомир, Рута, 2002. 11. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Навч. посібник / А.Г. Загородній, Г.О. Партин. - К., Знання, 2003. 12. Бухгалтерський облік і фінансова звітність - обєкти фінансового контролю / Авт.-упор. І.Б. Стефанюк, С.М. Кіруца, М,В, Бариніна-Закірова та ін. - К.: Атіка, 2003. 13. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / О.П. Скирпан, М.С. Палюх. - Т.: Економ.думка, 2002. 14. Бухгалтерський облік: Навч. посібник для студ. зі спеціальності Облік і аудит / Під ред. Сович В.І. - Івано-Франківськ, ІМЕ, 2001. 15. Бухгалтерський облік за національними стандартами: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів І-IV акредитації / А.М.Марочкіна. - Харків, Торсінг, 2002. 16. Бухгалтерский учет в Украине: Теория и практика / Под ред. А.Н. Коваленко. - Д. Баланс-Клуб, 2003. 17. Бухгалтерський облік / Уклад. О. Раденок. - Х. :Фактор, 2003. 18. Бухгалтерський облік в Україні (за національними положеннями): Навч.-практичний посібник / За ред. П.В. Мельника. - Ірпінь: Акад. ДПС України, 2002. 19. Бухгалтерський облік: основи теорії і практики: Навч. посібник, Донецький держ. ун-т екон. і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк, 2003. 20. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине с использованием национальных стандартов: Учеб. пособие. - 5-е изд., доп. и перераб. - К.: Издательство А.С.К., 2003. 21. Кудря-Висоцька О.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - К.: Алерта, 2004. 22. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Вид-во Центр навчальної літератури, 2003. 23. Національні стандарти в бухгалтерському обліку: Питання використання / М.Г. Михайлов. - К.: Вища освіта, 2002. 24. Основи законодавства про бухгалтерський облік і фінансову звітність / Уклад. С. Король, Т. Чубірко. - Ужгород: ІВА, 2003. 25. Отенко В.И., Серикова Т.Н. Теория бухгалтерского учета: Конспект лекций / Харьковский гос. экон. ун-т. - Х.: Изд. ХГЭУ, 2002. 26. Павлюк І.М. Основи бухгалтерського обліку на підприємствах і в організаціях України: Практично-навч. посібник. - Івано-Франківськ: ІМЕ, 2001. 27. Пилипенко А.А., Отенко В.І. Організація обліку і контролю: Навч. посібник. / Харківський держ. екон. ун-т. - Х., 2002. 28. Податковий облік: Навч. посібник / В.М. Панасюк. - Тернопіль, Карт-бланш, 2001. 29. Практикум з теорії бухгалтерського обліку: Навч. посібник / Г.Ф. Шепітко. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. 30. Проблеми створення організаційно-господарського механізму фінансового обліку на підприємствах / Ред. рада: С.Ф. Поважний (гол. ред.). - Донецьк, Б.в., 2002. 31. Скотнікова Л.П., Миланич Т.А., Солодовнік О.О. Бухгалтерський облік і фінансова звітність на підприємстві: Навч.-метод. посіб. - Х.: ІНЖЕК, 2003. 32. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч.посібник.-3-тє вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2000. 33. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. - К.:КНЕУ, 2000. 34. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник / За ред. Кужельного. - 6-е вид. - К.: А.С.К., 2002. 35. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник / Ю.Д. Чацкіс. - Донецьк, ДонДУЕТ, 2001. 36. Теория бухгалтерского учета / Под ред. Б.И. Валуева. - О.: Принт Мастер, 2002. 37. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посібник / За ред. Б.І. Валуєва. - О.: Принт Мастер, 2001. 38. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посібник / Маляревський Ю.Д., Отенко В.І., Понкратов В.Д., Сєрікова Т.М. - Х. :ХДЕУ, 2001. 39. Теорія бухгалтерського обліку: Збірник вправ / Н.М. Малюга. - Житомир, Рута, 2002. 40. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку: Монографія / Н.М. Ткаченко. - К.: А.С.К., 2001. 41. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины: Учеб. - изд 7-е, доп. и перераб. - К.: А.С.К., 2001. 42. Філософія обліку / М.С. Пушкар. - Тернопіль, Карт-бланш, 2002. 43. Фінансовий облік: Навч.-метод. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Т.М. Чебан. - Херсон, Олді-плюс, 2001. 44. Фінансовий облік: Підручник / М.С. Пушкар. - Тернопіль, Карт-бланш, 2002. 45. Чебанова М.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. - К.: Академія, 2002. 46. Шарманкська В.М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку: Навч. посібник. - К.: Знання-Прес, 2003. 47. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. - К.: Знання, 2003.
Дополнительная информация142
Рік написання: 2004
Заказ Заказать Купить «Облік та аналіз прямих витрат на заробітну плату (без додатків)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • МЕТОДОЛОГІЯ ЗВЕДЕНОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ
  • Облік прямих витрат на виробництво продукції
  • Економічна суть прямих витрат на оплату праці
  • Облік витрат на оплату праці
  • Облік і аналіз собівартості виробництва продукції промислового підприємства ЗАТ "Контакт - сервіс"
  • Облік, аналіз і аудит прямих витрат на оплату праці
  • Аналіз планування собівартості продукції на підприємстві
  • Облік прямих витрат на оплату праці
  • Облік прямих виробничих витрат підприємства ТОВ “Назва”
  • Облік затрат і калькулювання собівартості продукції у торгівлі
Cгенерировано за 0.183045 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів