Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Удосконалення обліку контролю та аналізу формування та використання власного капіталу в акціонерному товаристві на прикладі Акціонерного товариства закритого типу » (ID:28772)

| Размер: 184 кб. | Объем: 119 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 11.06.2009 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 4
Апробація 12
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку, контролю і аналізу формування та використання власного капіталу в акціонерному товаристві 13
1.1. Економічна сутність власного капіталу в кругообороті капіталу підприємства 13
1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури 20
Висновки по розділу 1 37
Розділ 2. Сучасний стан і удосконалення обліку власного капіталу підприємства АТЗТ «...» 38
2.1. Організаційні та технологічні особливості підприємства, їх вплив на організацію і методологію обліку власного капіталу 38
2.2. Порядок формування і використання власного капіталу 46
2.3. Фінансовий облік власного капіталу 52
2.4. Облік формування і використання власного капіталу в системі прийняття управлінських рішень 60
2.5. Організація обліку формування і використання власного капіталу у автоматизованих бухгалтерських системах 64
Висновки по розділу 2 69
Розділ 3. Контроль та економічний аналіз формування та ефективності використання власного капіталу 71
3.1. Система показників, інформаційна база та основні методологічні прийоми контролю та економічного аналізу формування та ефективності використання власного капіталу АТЗТ «...» 71
3.2. Методика контролю за формуванням та використанням власного капіталу 77
3.3. Організація і методика економічного аналізу формування та ефективності використання власного капіталу 82
Висновки по розділу 3 93
Висновки та пропозиції 96
Список використаних джерел 102
Додатки 106

Литература1. Аналіз формування капіталу підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / О.В. Ярощук; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 20 с.
2. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. – Ж.: ЖІТІ, 2005. – 640 с.
3. Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В., Шигун М.М., Шулепова С.М. Організація бухгалтерського обліку. – Ж.: ЖІТІ, 2004. – 576 с.
4. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз. Навч. посібник. — Житомир: ПП “РУТА”, 2005. — 680с.
5. Бухгалтерский учет в Украине. Теория и практика. – Днепропетровск, ООО «Баланс-Клуб», 2003. – 548с.
6. Бухгалтерський облік. Правове регулювання. Стандарти. Контроль. – Київ: Юрінком-інтер, 2002. - №4. – 387с.
7. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 6-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП. „Рута”, 2006. - 726 с.
8. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2004. -880 с.
9. Гавриленко В.А. Гавриленко В.В. Теоретичні та методичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства // Економіка і право. - 2002. №1. – с. 92.
10. Господарський кодекс України: Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18.
11. Зубрицька І. Дивіденди: для емітента та одержувача // Дебет-Кредит. – 2006. - № 50. – с. 20.
12. Зубрицька І. Дивіденди: для емітента та одержувача // Дебет-Кредит. - 2006. - № 51. – с. 14.
13. Зубрицька І. Дивіденди: для емітента та одержувача // Дебет-Кредит. - 2007. - №01. – с. 19.
14. Коренева Е. Как оценить состояние бизнеса на основе анализа коэффициентов // Финансовый директор. – 2007. - №7-8. – с.24
15. Королюк Т.М. Формування статутного капіталу акціонерного товариства // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – с. 252-254.
16. Лазепка В.І. Резервні фонди підприємства як джерело інвестицій. Фінанси України. – К., 2001. - № 6. – с.79-81.
17. Меморандум про основні напрямки розвитку бухгалтерського обліку в Україні, застосування й удосконалення положень (стандартів) бухгалтерського обліку та розкриття інформації у фінансовій звітності підприємств і організацій, підписаний 08.11.2002 р. представниками МФУ, ДКЦПФР, НБУ, ФПБАУ, УСПП і ін.
18. Методичні рекомендації з перевірки порівняльності показників форм річної фінансової звітності підприємства : лист Міністерства Фінансів України від 09.01.2001 р. № 053-41.
19. Облік і аналіз власного капіталу: методика та організація (на прикладі акціонерних товариств промисловості України): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / С.В. Питель; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2007. — 20 с.
20. План рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : наказ Міністерства Фінансів України від 31.11.99р. № 291.
21. Подорванова Н. Облік власного капіталу в акціонерних товариствах // Школа бухгалтера. - 2003. - №№ 40, 42, 43, 44.
22. Постійний комітет із тлумачення - 16 "Акціонерний капітал: викуплені інструменти власного капіталу (власні викуплені акції)" до МСБУ 32 "Фінансові інструменти: розкриття і представлення".
23. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996-ХІV.
24. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.91 р. № 1576-XII.
25. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28.12.1994 № 334/94-ВР в редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.
26. Про податок на додаткову вартість: Закон України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.
27. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18.06.91 р. № 1201-XII.
28. П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності": наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87.
29. П(С)БО 2 "Баланс": наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87.
30. П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати": наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87.
31. П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал": наказ Міністерства Фінансів України від 31.03.99 р. № 87
32. П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”: наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91.
33. П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»: наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39.
34. Рішення ДКЦПФР „Про затвердження Положення про придбання, реалізацію та анулювання акціонерними товариствами акцій власного випуску” від 19.09.2006 р. № 954.
35. Святодух В. Власний капітал // Баланс. – 2004. - № 49. – с. 55-58.
36. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.
37. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.: А.С.К., 2005. – 770 с.
38. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз. – Ж.: ЖІТІ, 2001. – 300 с.
39. Чабанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2006. – 688 с.
40. Черникова Є.Г. Вдосконалення обліку власного капіталу підприємства. - Донецьк: ДонНТУ, 2004. – 365 с.
41. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: МАУП, 2004. — 328 с.

Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Удосконалення обліку контролю та аналізу формування та використання власного капіталу в акціонерному товаристві
  • ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
  • ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
  • Шляхи вдосконалення структури капіталу підприємств
  • Шляхи вдосконалення структури капіталу підприємств
  • Фінансова та майнова структура акціонерного товариства
  • Формування власного капіталу акціонерних товариств
  • Облік власного капіталу підприємства
  • Облік, аналіз і контроль формування і використання власного капіталу
  • Облік, аналіз і контроль формування і використання власного капіталу
Cгенерировано за 0.123656 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів