Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Вивчення морфології в 5-7 класах на уроках української мови» (ID:52225)

| Размер: 2683 кб. | Объем: 65 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВступ 3
Розділ І. Теоретико-методогічні засади вивчення морфології у середній школі на уроках української мови в умовах розвиваючого навчання 6
1.1. Теоретичні аспекти розвиваючого навчання 6
1.2. Методологія розвиваючого навчання 10
1.3. Модель особистісно-орієнтованого навчання на уроках української мови 16
Розділ 2. Практичні апекти вивчення морфології в 5-7 класах на уроках української мови в умовах розвиваючого навчання 20
2.1. Основні підходи у вивченні морфології на уроках української мови в 5-7 класах в рамках розвиваючого навчання 20
2.2. Структура уроку української мови в 5-7 класах за темою „Морфологія” в умовах розвиваючого навчання 24
2.3. Критерії вибору вправ та завдань на уроках української мови в 5-7 класах під час вивчення морфології 35
Висновки 58
Список використаної літератури 61
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Бабанский Ю. К., Поташник М. М. Оптимизация педагогического процесса: В вопр. и ответах. — 2-е изд., перераб. и доп.— К., 1984.
2. Бабійчук Т. Використання відеозаписів на уроках української мови. // Українська література в ЗОШ. – 2004. – №7.
3. Баранов М. Выбор упражнений для формирования умений и навыков // Рус. язык в школе. — 1993. — № 3. — С. 36—43.
4. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання. – К.: ІЗМН. 1998. – 204 с.
5. Бойко Т. Робота з обдарованими учнями. // Українська література в ЗОШ. – 2004. – №7.
6. Браїлова О. “Нове життя нового прагне слова...” Із досвіду роботи за модульно-розвивального системного навчання. // Українська мова і література в середніх школах. – 2002. – № 4.
7. Вакарюк Л., Панцьо С. Українська мова: Морфеміка і словотвір. – Тернопіль, 1999.
8. Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови: Академ. граматика укр. мови / І. Вихованець, К. Городенська; За ред. І. Вихованця.— К.: Унів. вид-во “Пульсари”, 2004.— 400 с.
9. Волкова Н. П. Педагогіка. – К.: Вид. Центр “Академія”, 2002. – 576 с.
10. Волошина Н. Наукові і прикладні функції методики літератури. // Українська література в ЗОШ. – 2004. – №10.
11. Волошина Н. Українська література в новому навчальному році. – Дивослово. – 2004. – № 8.
12. Волошина Н., Цимбалюк В. Ефективність уроку в кабінеті літератури та наукова організація праці учнів. // Українська література в загальноосвітній школі. – 2003. – № 8.
13. Глазова О., Касян Т. Ділове мовлення (5-11). – Дивослово. – 1996. – №8.
14. Градовський А. Вплив бельгійської школи символізму на становлення українського модернізму. // Українська література в загальноосвітній школі. – 2003. – № 9.
15. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. - М., 1996.
16. Державна програма розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки (затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня
2003 р. № 1546).
17. Державні стандарти базової і повної середньої освіти. Освітня галузь “Мови і літератури”. IЗ. № 1-2, 2004.
18. Донченко Т. Уроки мови мають стати уроками словесності. – Дивослово. – 1995. – № 4.
19. Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении. - М., 1991.
20. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови: Морфологія: Монографія. – Донецьк, 1996.
21. Ісак Н. Диференціація та індивідуалаізація навчання (з досвіду). – Дивослово. – 1998. – № 3.
22. Караман С. Поглиблення вивчення української мови в гімназіях та загальноосвітніх школах. – Дивослово. – 1994. – № 7.
23. Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназії: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. — К.: Ленвіт, 2000. — 272 с.
24. Коваль Л. Розвивальне навчання - у практиці. // Дивослово. – 2002. – № 10.
25. Концепція когнітивної методики навчання української мови. // Дивослово. – 2004. – №8.
26. Концепція мовної освіти 12-річної школи (Українська мова). // Дивослово. – 2002. – № 8.
27. Космакова –Братушенко Т. Як викладати українську мову? – Дивослово. – 1997. – № 8.
28. Критерії оцінювання досягнень учнів у системі загальної загальної середньої освіти //Освіта України. - №40. - від 5 жовтня 2000.
29. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. IЗ. № 13-14, 2003.
30. Лернер И.Я., Скаткин М.Н. Требования к современному уроку. — М.: Педагогика, 1969.
31. Ляудис В.Я. Психологические предпосылки проектирования моделей инновационного обучения. Стратегия и практика. - М., 1994.
32. Марун М. Рідна мова: принципи навчання // Рідна школа. – 2001. - № 5. – С. 38-39.
33. Мацько Л. Українська мова в кінці XX ст. // Дивослово. – 2000. – № 4.
34. Мельник Н., Піддубний М. Опорні конспекти з української мови для 7-8 класів. – Українська література в загальноосвітній школі. – 2002. – №1, №2.
35. Мельничайко В.Я. Творчі роботи на уроках української мови: Конструювання. Редагування. Переклад. Посібник для вчителів. — К.: Рад. школа, 1984. — 223 с.
36. Методика вивчення української мови в школі / О.М. Біляєв, В.Я. Мельничайко, М.І. Пентилюк та ін.: Посібник для вчителів. — К.: Рад. школа, 1987. — 246 с.
37. Методика викладання української мови / За ред. С.І.Дорошенка: Навчальний посібник для ... студентів пед. ін-тів із спец. 03.08.00 „Пед. і м-ка початкового навчання”. – К.: Вища школа, 1992. – 399 с.
38. Методика викладання української мови в середній школі / За ред. І.С.Олійника. – К.: Вища школа, 1979. – 310 с.
39. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах / За ред. М.І.Пентилюк: Підручник для студентів-філологів вищих закладів освіти. – К.: Ленвіт, 2000. – 264 с.
40. Методика навчання української мови. Програма. Методичні коментарі. Контрольні завдання / Укл.: Кардащук О.В., Бузинська В.Є.. – Чернівці: Рута, 2004. –28 с.
41. Михайловская Г.А. Теория и практика формирования коммуникативно-речевых умений у учащихся 5-9 классов в процессе изучения русского языка: Дис. дра пед. наук: 13.00.02. — Херсон, 2000. — 406 с.
42. Могила Н. Система інноваційних методів як засіб реалізації диференційованого навчання. // Українська мова і література в школі. – 2003. – №5.
43. Науковий проект навчального модуля з української мови. // Українська мова і література в середніх школах. – 2002. – № 4.
44. Нестандартний урок з української мови в загальноосвітній школі. Анотований список літератури. // Українська мова і література в середніх школах, ліцеях … – 2001. – № 1.
45. Омельчук С. Формування комунікативно-мовленнєвих умінь: проблема
вибору вправ. // Дивослово. – 2002. – № 12.
46. Омельчук С. Формування мовленнєво-комунікативних умінь на синтаксичній основі (система комунікативних прав у 9 класі). // Дивослово. – 2004. – № 8.
47. Оперчук О. Програма факультативного курсу “Українське ділове мовлення”. // Дивослово. – 2003. – № 8.
48. Пашковская Н. Лингводидактические основы обучения русскому языку: Пособие для учителя. — К.: Рад. школа, 1990. — 192 с.
49. Пентилюк М. Особливості технології уроку мови. –Дивослово. – 1998. –
№ 10.
50. Передрій Г. Про цікаві завдання й ігрові форми роботи з української мови. // Дивослово. – 2005. – №1.
51. Плиско К.М. Принципи, методи і форми навчання української мови (Теоретичний аспект): Навчальний посібник. – Х.: Основа, 1995. – 240 с.
52. Потапенко О. Робота мовного гуртка. // Дивослово. – 1998. – № 10.
53. Практичні завдання з морфології сучасної української мови. Випуск 3. / Укл. Л.С. Рабанюк, Т.М. Романюк, В.Д. Шинкарук. – Чернівці: Рута, 2004. – 48 с.
54. Практичні завдання з морфології сучасної української мови. Випуск 4 / Укл.: Рабанюк Л.С., Романюк Т.М., Шинкарук В.Д.. – Чернівці: Рута, 2005. – 32 с.
55. Програма самоосвіти вчителя української мови і літератури (на допомогу вчителям, які проходять курсову перепідготовку за індивідуальними планами). – Хмельницький, 2001.
56. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Рідна мова /Підготували В. Новосьолова, Л. Скуратівський, Г. Шелехова. — К.: Шкільний світ, 2001. — 95 с.
57. Рідна мова: Підручник для 7 класу / Г.Р. Передрій, Л.В. Скуратівський, Г.Т. Шелехова, Я.І. Остаф. — К.: Освіта, 2001. — С. 120—137.
58. Словник-довідник з української лінгводидактики: Навчальний посібник / Кол. Авторів за ред. М.Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2003. – 149 с.
59. Тюріна В. Пізнавальна перспектива і перспективні задачі: формування самостійності // Рідна школа. – 1997. - № 9. – С. 38-40.
60. Українська мова (5-11 кл.). Тематична перевірка навчальних досягнень учнів. – Хмельницький, 2001.
61. Ушинський К.Д. Рідне слово // Вибрані твори: у 2-х т. — К.: Рад. школа, 1983. — Т. 2. — С. 121–133.
62. Фасоля А. Азбука особистісно зорієнтованого навчання. // Українська мова і література в ЗОШ, ліцеях, гімназіях… – 2004. – №4.
63. Фасоля А. Мета, зміст, технологія уроку. // Дивослово. – 2004. – №8.
64. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.: Вид. центр “Академія”, 2002. – 528 с.
65. Фоменко В.Т. Исходные логические структуры процесса обучения. — Ростов-н/Д: Изд-во Ростов. ун-та, 1985. — 222 с.
66. Чак Є. Мовний етикет і займенник. // Дивослово. – 1997. – № 12.
67. Шелехова Г. Рекомендації щодо викладання української мови у новому навчальному році. // Дивослово. – 2002. – №8.
68. Шелехова Г. Формування у старшокласників комунікативних умінь і навичок на уроках мови. // Дивослово. – 1998. – № 1.
69. Юнак І. Про походження української мови. // Дивослово. – 1995. – № 1.
70. Ющук І. Мова як засіб спілкування. // Дивослово. – 2004. – №8.
71. Ющук І. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з рідної мови // Дивослово. – 2003. – № 8. – С.22-36.
72. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе.-М., 1996.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Вивчення морфології в 5-7 класах на уроках української мови»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Контрольна робота з методики викладання української мови
  • Вивчення української мови
  • Особливості вивчення відокремлених членів речення в школі
  • ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНОСТІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
  • Принцип історизму при вивченні учнями рідної мови на уроках вивчення граматики
  • Внутрішній світ дитини у початковій школі
  • Контролювання уроків іноземної мови за використанням активних методів навчання
  • МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЕПІЧНИХ ТВОРІВ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ
  • МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ПРАВОПИСУ СЛІВ З АПОСТРОФОМ ЗА ЛІНІЙНО-КОНЦЕНТРИЧНИМ ПРИНЦИПОМ ПРОГРАМИ
  • Словникова робота під час вивчення грамоти
Cгенерировано за 0.118803 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів