Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Виховання любові до матері в педагогічних творах В.О. Сухомлинського» (ID:55405)

| Размер: 49 кб. | Объем: 35 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗміст


Вступ 3
Розділ 1. Ідеї гуманізму і свободи в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського 5
1.1. Проблеми виховання сучасної молоді 5
1.2. Ідея свободи особистості, гуманізму і любові В.О. Сухомлинського 15
Розділ 2. Виховання любові до матері в педагогічних творах В.О. Сухомлинського 18
2.1. Як вчити дітей любити своїх батьків 18
2.2. Як виховувати гармонійні відносини між батьками й дітьми 20
2.3. Роль матері в житті дитини 23
Висновки 28
Список використаної літератури 30
Додатки 35
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаної літератури

1. Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття"). - К.: Райдуга, 1994.
2. Закон України "Про освіту" // Виховна робота в закладах освіти України. Вип. ІІ. - К., 1998.
3. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! - М.: Просвещение, 1983.
4. Амонашвили Ш.А. Как живете, дети? - М.: Просвещение, 1986.
5. Ананьев Б.Г. К проблеме возраста в современной психологии // Избр. психол. тр. - М.: Просвещение, 1980.
6. Бабанський Ю.К., Поташник М.М. Оптимізація педагогічного процесу (в запитаннях і відповідях). - К.: Рад. шк., 1984.
7. Бердяев Н.А. Самопознание. - М.: Наука, 1990.
8. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. - М.; Л.: Юринком, 1992.
9. Богданова О.С., Калинина О.Д. Содержание и методика этических бесед с младшими школьниками. - М.: ЦГЛ, 1985.
10. Богданова О.С., Петрова В.И. Методика воспитательной работы в начальных классах. - М.: Просвещение, 1986.
11. Бондар Л. Позакласна робота з учнями в педагогічній спадщині B. Сухомлинського // Поч. школа. - 1997. - № 11. - С. 40-43.
12. Богуш А.М., Смовсъка О.І. Етичні бесіди в 1-3 класах. - К.: Знання, 1981.
13. Бондаренко Г. Уроки мислення як засіб формування творчих здібностей молодших школярів // Поч. школа. - 1999. - № 5. - C. 51-53.
14. Бурлака Я.І., Руденко Ю.П., Шпак О.Т. Наукова своєрідність педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського / До 70-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського // Поч. школа. - 1988. - № 9. - С. 45-49.
15. Ващенко Г. Виховний ідеал. - Полтава: Полтавський вісник, 1994.
16. Гапон ЮЛ. Виховання як соціальний процес. - Запоріжжя; Донецьк, 1992.
17. Глущенко А.Г. Внеклассная работа в начальных классах. - К.: Высшая школа, 1982.
18. Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Когда книга учит. - М.: Педагогика, 1988.
19. Гринченко И.С. Игра в теории обучения, воспитании и коррекционной работе. - М.: ЦГЛ, 2002.
20. Заславська С.Г. Розвивати почуття прекрасного / Естетичне виховання // Шкільний світ. - 1999. - № 9. - С. 7.
21. Зейгарник Б.В. Теория личности К. Левина. - М.: Основы, 1981.
22. Зязюн І.А., Родчалін Є.Г. Морально-естетичні погляди В.О. Сухомлинського. - К.: Товариство "Знання", Української РСР, 1980. - 48 с. (Серія "Педагогічна").
23. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. - К.: Вища шк., 1997.
24. Коваль Л.Г. Виховання почуття прекрасного: Методичний посібник. - К.: Рад. школа, 1983.
25. Кон И.С. В поисках себя. Личность и ее самосознание. - М.: Просвещение, 1984.
26. Кон И.С. Дружба. - М.: Просвещение, 1987.
27. Корчак Я. Як любити дітей. - К.: Вища школа, 1976.
28. Крайг Г. Психология развития. - СПб.: Психология, 2000.
29. Кроник А.А., Головаха Е.И., Пажитнов А.Л., Членов М.А, Сколько Вам лет? Линии жизни глазами психолога. - М.: Просвещение, 1993.
30. Кузьминський А.І., Омеляненко Л.В. Педагогіка: Підручник. - К.: Знання-Прес, 2003.
31. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. Развитие человека от рождения до поздней зрелости. - М.: Юрайт, 2001.
32. Кулагина И.Ю. Психологический возраст: диагностика и тенденции изменения в онтогенезе // Вестник Университета РАО, 2000. - № 1.
33. Куриленко Т.М. Воспитание нравственности: Задачи и упражнения. - М.: Просвещение, 1983.
34. Лапшин В. Провісник педагогіки людяності // Освіта. - 26 вересня. - 1999. - С. 6.
35. Лозова В.І., Троцько Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. - Харків, 1977.
36. Мамчур Л. Твори-мініатюри та казки у методичній спадщині В.О. Сухомлинського // Поч. школа. - 1998. - № 6. - С. 11-14.
37. Маслоу А. Мотивация и личность. - СПб.: Психология, 1999.
38. Мир детства. Младший школьник / Под ред. А.Г. Хрипковой. - М.: Наука, 1988.
39. Огородников А.А. Содержание и методика воспитательной работы в группах продленного дня. - М.: ЦГЛ, 1988.
40. Осипова М.П. Методика воспитательной работы. Практикум. - Минск: Знание, 1991.
41. Навчання в 3 класі і 2 класі трирічної початкової школи: Посібник для вчителів. - К.: Освіта, 1995.
42. Паламарчук В.Ф. Школа учит мыслить. - М.: Просвещение, 1987.
43. Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. - М.: Просвещение, 1988.
44. Подласый И.П. Педагогика. - М.: Владос, 1999.
45. Проблемы периодизации развития психики в онтогенезе / Под ред. В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина. - М.: Просвещение, 1976.
46. Психология. Словарь / Под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. - М.: Высшая школа, 1990.
47. Сизый А.А. Воспитательная работа в начальных классах. - Минск: Знание, 1986.
48. Сухомлинська О.В. Ідея свободи // Освіта. - 23 вересня, 1993. - С. 6.
49. Сухомлинська О.В. Проблеми теорії виховання дітей і молоді в Україні // Педагогіка і психологія. - 1997. - №4. - С.109-125.
50. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка (Підгот. до вид. текст і написав вступ, статтю В.Ф. Шморгун). - К.: Рад. школа, 1978.
51. Сухомлинський В.О. Вибрані твори у 5-ти т. - К.: Вища школа, 1977.
52. Сухомлинський В.О. Виховання в учнів любові і готовності до праці. - К.: Товариство для поширення політичних і наукових знань Української РСР. 1959.
53. Сухомлинський В.О. Виховання почуттів // Вибрані твори: У 5 т. -К.: Рад. школа, 1977. -Т. 5.
54. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям // Вибрані твори: В 5 т. - Т. 3. - К.: Радянська школа, 1976.
55. Сухомлинський В.О. Праця і моральне виховання. - К.: Рад. школа, 1962.
56. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості // Вибрані твори: У 5 т. - К.: Рад. школа, 1976. - Т. 1.
57. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям // Вибрані твори: У 5 т. - К.: Рад. школа, 1976. - Т. 3.
58. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві // Вибрані твори: У 5 т. - К.: Рад. школа, 1976. - Т. 2.
59. Сухомлинський В.О. Чиста криниця: казки, оповідання, етюди: Для сімейного читання. - К.: Веселка, 1993.
60. Сухомлинський В.О. Як виховувати справжню людину // Вибрані твори: У 5 т. - К.: Рад. школа, 1977.
61. Толстых А.В. Возрасты жизни. - М., 1988.
62. Трухін І.О., Шпак О.Т. Основи шкільного виховання. - К.: ЦНЛ, 2004.
63. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. - К.: Видавничий центр "Академія", 2000.
64. Франкл В. Человек в поисках смысла. - М.: Высшая школа, 1990.
65. Хекхаузен X. Мотивация и деятельность. - М.: Просвещение, 1986.
66. Чубенко В.Т. Вихователь групи подовженого дня і вчитель. - К.: Освіта, 1981.
67. Юнг К. Проблемы души нашего времени. - М.: Юрайт, 1994.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Виховання любові до матері в педагогічних творах В.О. Сухомлинського»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Шляхи формування у дітей середнього дошкільного віку почуття любові до матері
  • Естетичне виховання у творчій спадщині В.О. Сухомлинського
  • Розвиток сенсорної культури старших дошкільників під час спілкування з природою за методом Сухомлинського
  • Батько і мати як перші вихователі
  • . ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ В ПРОЦЕСІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИРОДОЮ
  • Контрольна з історії педагогіки
  • Любов як предмет етики
  • Діючі монастирі Києва, як центри туризму
  • Методи та засоби виховання у дітей діяльності та любові до природи
  • Методи та засоби виховання у дітей діяльності та любові до природи
Cгенерировано за 0.114060 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів