Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Індивідуальна робота як засіб підвищення якості математичної освіти учнів» (ID:52234)

| Размер: 2215 кб. | Объем: 62 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Проблема індивідуальної роботи учнів в педагогічній літературі 5
1.1. Індивідуальна робота як педагогічна категорія 5
1.2. Дидактичні умови організації індивідуальної роботи у навчальному процесі 13
Висновки до 1-го розділу 17
Розділ 2. Індивідуальна робота як засіб підвищення якості математичної освіти учнів 19
2.1. Аналіз досвіду вчителів 19
2.2. Аналіз шкільних програм та підручників з математики 31
2.3. Експериментальна перевірка організації проведення індивідуальної роботи на уроках математики. Аналіз результатів експериментального навчання 42
Висновки до 2-го розділу 50
Висновки 52
Список використаної літератури 56
Додатки 62
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Закон України “Про освіту” від 23 березня 1996 року //ВВР. – 1996. - №21. – Ст. 84.
2. Наказ Міністерства освіти і науки України “Про затвердження типових навчальних планів для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах” від 20.05.2003 р. № 306.
3. Навчальні програми з математики для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків (5-11 класи). – К.: Навчальна книга, 2003.
4. Програма з математики для 10-11-х профільних класів природничого напряму. – К.: “Навчальна книга”, 2003.
5. Програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Математика (5-11 класи). – К.: Шкільний світ, 2001.
6. Алексеев В.М., Ушаков Р.П. Математика. - К.: Вища шк., 1992.
7. Амонашвили Ш.А. В школу— с шести лет.— М., 1986.
8. Афанасьєва О.М. та ін. Алгебра та початки аналізу.10 клас. – К.: “Богдан”, 2003.
9. Афанасьєва О.М. та ін. Алгебра та початки аналізу.11 клас. – К.: “Богдан”, 2004.
10. Бабанский Ю. К., Поташник М. М. Оптимизация педагогического процесса: В вопр. и ответах. — 2-е изд., перераб. и доп.— К., 1984.
11. Бевз Г.П. Алгебра. Проб. підруч. Для 7 - 9 кл. серед, шк. - К.: Освіта, 1996.
12. Бевз Г.П. Алгебра: Підруч. для 7-9 кл. – К.: Школяр, 2002. – 303 с.
13. Бевз Г.П. Методика викладання математики. - К.: Вища шк., 1981.
14. Боровська В.П. Квадратні корені: тематична контрольна робота. //Математика. - №44. – 2004. – с. 19-22.
15. Бутузов И.Ф. Дифференцированный подход к обучению учащихся на современном уроке. - Новгород, 1972. – с. 32.
16. Верещак В.В. Функції оцінювання навчальної діяльності учнів //Математика. - №35. – 2004. – с. 1-6.
17. Возняк Г.М., Литвиненко Г.М. Алгебра: Експерим. підручн. для 7 кл. серед шк. – Львів: Світ, 1997. – 184 с.
18. Возняк Г.М., Литвиненко Г.М., Маланюк М.П. Математика: Підручник для 5 класу середньої школи. - К.: Освіта, 1994.
19. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 576 с.
20. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. - М.: Педагогика, 1991. – с. 131.
21. Годкевич Л.В. Використання інтерактивних технологій у 9-му класі з поглибленим вивченням математики. //Математика. - №46. - 2004. – с. 19-20.
22. Данилов Д.А. Организационно-педагогические проблемы общеобразовательной школы на Крайнем Севере. - Якутск: Якуткнигоиздат, 1969. – с. 27-28.
23. Довідник з елементарної математики / Під редакцією Фільчакова. - К.: Наук, думка, 1974.
24. Дубинчук О.С., Мальований Ю.І. Методика викладання алгебри в 7-9 класах. - К.: Рад. шк., 1979.
25. Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з математики для 5 класу / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, Є.М. Рабінович, М.С. Якір. - Харків: Гімназія, 2002.
26. Зинченко С. Н. Почему детям бывает трудно учиться.— К., 1990.
27. Каган М.С. Человеческая деятельность: опыт системного анализа. - М.: Политиздат, 1974. – с. 64.
28. Капіносов A.M. Дидактичні матеріали для 6-го класу. - Дніпропетровськ: "Альфа", 1996.
29. Коваленко В.Г., Кривошеєв В.Я., Лемберський Л.Я. Алгебра: експерим. навч. посібник для 8 кл. шк. з поглибл. вивченням математики і спеціаліз. шк. фізико-мат. профілю. – К.: Освіта, 1995. – 303 с.
30. Ковальчук Г.Г. Чотирикутники: технологія осмислювально-концентрованого навчання. //Математика. - №37. – 2004. – с. 5-8.
31. Ковальчук Г.Г. Чотирикутники: технологія осмислювально-концентрованого навчання. //Математика. - №38. – 2004. – с. 17-21.
32. Кондратьева В.А. Идеи деятельностного подхода в современной педагогике // Концепция философии образования и современная антропология: Сборник статей. - Новосибирск: Изд-во ГЦРО, 2001. – с. 14.
33. Косенко І.С. Про розвиток математичної інтуїції школярів. //Математика. - №18. – 2004. – с. 8-10.
34. Кравчук В., Янченко Г. Математика. 6 клас. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – 288 с.
35. Кравчук В., Янченко Г. Математика. Пробний підручник для 6 класу. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2000.
36. Кумарина Г. Ф. Индивидуализация обучения слабоуспевающих школьников//Сов. педагогика.— 1987.— № 2.— С. 40-45.
37. Лингарт Й. Процесс и структуры человеческого учения. - М., 1970. – с. 16.
38. Литвиненко Г.М., Федченко Л.Я. Матрична форма тематичних контрольних робіт //Математика. - № 14. – 2003. - с. 3-6.
39. Литвинко Г.М., Возняк Г.М.. Математика: Проб. підруч. для 6 кл. серед, шк. - К.: Освіта, 1995.
40. Литовко С. І. Диференційований та індивідуальний підхід до учнів //Поч. шк.— 1988.— №10.— С. 25-30.
41. Логачевська С. Я. Дійти до кожного учня/За ред. О. Я. Савченко.— К.: Рад. шк., 1990.
42. Математика. 8 клас: Збірник завдань для тематичного контролю знань: Методичні рекомендації / Н.С. Прокопенко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. - К.: КІМО, 2000.
43. Математика: Посібник для шк. та кл. з поглибл. вивченням математики /Л.М. Л.М.Вивальнюк, М.М.Мурач, О.І.Соколенко та ін. – К.: Освіта, 1998. – 301 с.
44. Математика-5. Пробний підручник для 5 класу / За редакцією Г.Янченко. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2000.
45. Математические диктанты для 5-9 классов: Кн. для учителя / Е.Б. Арутюнян, М.Б. Волович, Ю.А. Глазков, Г.Г. Левитас. - М.: Просвещение, 1991.
46. Мащенко Л.І., Ушаков Р.П. / Дидактичні матеріали з математики для 5 класу. - К.: Техніка, 2002.
47. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Сборник задач и контрольных работ для 6 класса. -Харьков: Гимназия, 2000.
48. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Збірник задач з математики, 5-6 клас. - Харків: Гімназія, 2000.
49. Нікулін О.В., Кукуш О.Г. Геометрія: Поглиб. курс: 7-9 кл.: Навч. посібник. – К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 1999. – 352 с.
50. Остапчук У. Застосування сучасних освітніх технологій //Математика в школі. - №8. – 2004. – с. –11-17.
51. Петрова Г.И. Современные тенденции изменения содержания образования: Опыт становления философии образования в образовательных практиках: Монография. - Томск: Томский ЦНТЦ, 2001. – с. 18-21.
52. Погорєлов О.В. Геометрія: Стереометрія: Підруч. для 10-11 кл. серед. шк. – К.: Освіта, 2000. – 128 с.
53. Погорєлов О.В. Геометрія; Планіметрія: Підруч. для 7-9 кл. серед. шк. – К.: Освіта, 1997.
54. Потапов А.С. Психофизиологические основания дифференцированного обучения // Философия образования XXI века. - 2002. - № 3. - С. 82-87.
55. Проскуренко В.М., Бродяная Н.Л. Тематичні контрольні роботи І семестр //Математика. - №42. – 2004. – с. 6-17.
56. Рабунский Е.С. Индивидуальный подход в процессе обучения школьников (на основе анализа самостоятельной деятельности). - М.: Педагогика, 1975. – с. 43-46.
57. Савченко О.Я. Вимоги до якості початкового навчання //Поч. шк. — 1995.— № 1.
58. Сікорський П. Психолого-педагогічні проблеми навчання математики //Математика в школі. - №2. – 2004. – с. 5-8.
59. Сікорський П.І. Теорія і методика диференційованого навчання. – Львів: Сполох, 2000. – 421 с.
60. Сучасний урок /О.Я.Савченко. – К.: Магістр-S, 1997. – 256 с. – с. 39-56.
61. Унт И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. - М.: Педагогика, 1990. – с. 145.
62. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 528 с.
63. Фридман Л.М. Психолого-педагогические основы обучения математике в школе: Учителю математики о педагогической психологии. - М.: Просвещение, 1983. – с. 65.
64. Чупахин Н.П. Культура смысла образования // Образование. - 2002. - № 1(9). - С. 69-71.
65. Шевчук B.C. Математика, 5 клас: Навчальний посібник. - Тернопіль: Навчальна книга "Богдан", 2001.
66. Шкіль М.І. та ін. Алгебра і початки аналізу: Підруч. для 10-11 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Зодіак-ЕКО, 2001. – 656 с.
67. Шкіль М.І. та ін. Алгебра і початки аналізу: Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Зодіак-ЕКО, 2002. – 384 с.
68. Шклярська С. М. Індивідуальна робота зі слабовстигаючими //Поч. шк. — 1988.—№ 2.— С. 29-31.
69. Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного обучения в современной школе // Директор школы. - М., 2000. – с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Індивідуальна робота як засіб підвищення якості математичної освіти учнів»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Позакласна робота з природознавства в початковій школі
  • Основи екскурсознавства
  • Проблеми фінансування середньої освіти в Україні
  • Розвиток творчих здібностей обдарованих підлітків
  • Соціальні механізми інноваційного розвитку системи вищої освіти України
  • Комплексні системи управління якістю продукції на підприємстві
  • Методика виховної роботи
  • Еволюція дефектології: зародження, становлення та розвиток
  • Організація самостійної діяльності в процесі навчання школи
  • Інтерактивні технології навчання в початкових класах
Cгенерировано за 0.121305 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів