Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Індивідуальна робота як засіб підвищення якості математичної освіти учнів» (ID:52234)

| Размер: 2215 кб. | Объем: 62 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Проблема індивідуальної роботи учнів в педагогічній літературі 5
1.1. Індивідуальна робота як педагогічна категорія 5
1.2. Дидактичні умови організації індивідуальної роботи у навчальному процесі 13
Висновки до 1-го розділу 17
Розділ 2. Індивідуальна робота як засіб підвищення якості математичної освіти учнів 19
2.1. Аналіз досвіду вчителів 19
2.2. Аналіз шкільних програм та підручників з математики 31
2.3. Експериментальна перевірка організації проведення індивідуальної роботи на уроках математики. Аналіз результатів експериментального навчання 42
Висновки до 2-го розділу 50
Висновки 52
Список використаної літератури 56
Додатки 62
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Закон України “Про освіту” від 23 березня 1996 року //ВВР. – 1996. - №21. – Ст. 84.
2. Наказ Міністерства освіти і науки України “Про затвердження типових навчальних планів для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах” від 20.05.2003 р. № 306.
3. Навчальні програми з математики для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків (5-11 класи). – К.: Навчальна книга, 2003.
4. Програма з математики для 10-11-х профільних класів природничого напряму. – К.: “Навчальна книга”, 2003.
5. Програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Математика (5-11 класи). – К.: Шкільний світ, 2001.
6. Алексеев В.М., Ушаков Р.П. Математика. - К.: Вища шк., 1992.
7. Амонашвили Ш.А. В школу— с шести лет.— М., 1986.
8. Афанасьєва О.М. та ін. Алгебра та початки аналізу.10 клас. – К.: “Богдан”, 2003.
9. Афанасьєва О.М. та ін. Алгебра та початки аналізу.11 клас. – К.: “Богдан”, 2004.
10. Бабанский Ю. К., Поташник М. М. Оптимизация педагогического процесса: В вопр. и ответах. — 2-е изд., перераб. и доп.— К., 1984.
11. Бевз Г.П. Алгебра. Проб. підруч. Для 7 - 9 кл. серед, шк. - К.: Освіта, 1996.
12. Бевз Г.П. Алгебра: Підруч. для 7-9 кл. – К.: Школяр, 2002. – 303 с.
13. Бевз Г.П. Методика викладання математики. - К.: Вища шк., 1981.
14. Боровська В.П. Квадратні корені: тематична контрольна робота. //Математика. - №44. – 2004. – с. 19-22.
15. Бутузов И.Ф. Дифференцированный подход к обучению учащихся на современном уроке. - Новгород, 1972. – с. 32.
16. Верещак В.В. Функції оцінювання навчальної діяльності учнів //Математика. - №35. – 2004. – с. 1-6.
17. Возняк Г.М., Литвиненко Г.М. Алгебра: Експерим. підручн. для 7 кл. серед шк. – Львів: Світ, 1997. – 184 с.
18. Возняк Г.М., Литвиненко Г.М., Маланюк М.П. Математика: Підручник для 5 класу середньої школи. - К.: Освіта, 1994.
19. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 576 с.
20. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. - М.: Педагогика, 1991. – с. 131.
21. Годкевич Л.В. Використання інтерактивних технологій у 9-му класі з поглибленим вивченням математики. //Математика. - №46. - 2004. – с. 19-20.
22. Данилов Д.А. Организационно-педагогические проблемы общеобразовательной школы на Крайнем Севере. - Якутск: Якуткнигоиздат, 1969. – с. 27-28.
23. Довідник з елементарної математики / Під редакцією Фільчакова. - К.: Наук, думка, 1974.
24. Дубинчук О.С., Мальований Ю.І. Методика викладання алгебри в 7-9 класах. - К.: Рад. шк., 1979.
25. Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з математики для 5 класу / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, Є.М. Рабінович, М.С. Якір. - Харків: Гімназія, 2002.
26. Зинченко С. Н. Почему детям бывает трудно учиться.— К., 1990.
27. Каган М.С. Человеческая деятельность: опыт системного анализа. - М.: Политиздат, 1974. – с. 64.
28. Капіносов A.M. Дидактичні матеріали для 6-го класу. - Дніпропетровськ: "Альфа", 1996.
29. Коваленко В.Г., Кривошеєв В.Я., Лемберський Л.Я. Алгебра: експерим. навч. посібник для 8 кл. шк. з поглибл. вивченням математики і спеціаліз. шк. фізико-мат. профілю. – К.: Освіта, 1995. – 303 с.
30. Ковальчук Г.Г. Чотирикутники: технологія осмислювально-концентрованого навчання. //Математика. - №37. – 2004. – с. 5-8.
31. Ковальчук Г.Г. Чотирикутники: технологія осмислювально-концентрованого навчання. //Математика. - №38. – 2004. – с. 17-21.
32. Кондратьева В.А. Идеи деятельностного подхода в современной педагогике // Концепция философии образования и современная антропология: Сборник статей. - Новосибирск: Изд-во ГЦРО, 2001. – с. 14.
33. Косенко І.С. Про розвиток математичної інтуїції школярів. //Математика. - №18. – 2004. – с. 8-10.
34. Кравчук В., Янченко Г. Математика. 6 клас. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – 288 с.
35. Кравчук В., Янченко Г. Математика. Пробний підручник для 6 класу. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2000.
36. Кумарина Г. Ф. Индивидуализация обучения слабоуспевающих школьников//Сов. педагогика.— 1987.— № 2.— С. 40-45.
37. Лингарт Й. Процесс и структуры человеческого учения. - М., 1970. – с. 16.
38. Литвиненко Г.М., Федченко Л.Я. Матрична форма тематичних контрольних робіт //Математика. - № 14. – 2003. - с. 3-6.
39. Литвинко Г.М., Возняк Г.М.. Математика: Проб. підруч. для 6 кл. серед, шк. - К.: Освіта, 1995.
40. Литовко С. І. Диференційований та індивідуальний підхід до учнів //Поч. шк.— 1988.— №10.— С. 25-30.
41. Логачевська С. Я. Дійти до кожного учня/За ред. О. Я. Савченко.— К.: Рад. шк., 1990.
42. Математика. 8 клас: Збірник завдань для тематичного контролю знань: Методичні рекомендації / Н.С. Прокопенко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. - К.: КІМО, 2000.
43. Математика: Посібник для шк. та кл. з поглибл. вивченням математики /Л.М. Л.М.Вивальнюк, М.М.Мурач, О.І.Соколенко та ін. – К.: Освіта, 1998. – 301 с.
44. Математика-5. Пробний підручник для 5 класу / За редакцією Г.Янченко. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2000.
45. Математические диктанты для 5-9 классов: Кн. для учителя / Е.Б. Арутюнян, М.Б. Волович, Ю.А. Глазков, Г.Г. Левитас. - М.: Просвещение, 1991.
46. Мащенко Л.І., Ушаков Р.П. / Дидактичні матеріали з математики для 5 класу. - К.: Техніка, 2002.
47. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Сборник задач и контрольных работ для 6 класса. -Харьков: Гимназия, 2000.
48. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Збірник задач з математики, 5-6 клас. - Харків: Гімназія, 2000.
49. Нікулін О.В., Кукуш О.Г. Геометрія: Поглиб. курс: 7-9 кл.: Навч. посібник. – К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 1999. – 352 с.
50. Остапчук У. Застосування сучасних освітніх технологій //Математика в школі. - №8. – 2004. – с. –11-17.
51. Петрова Г.И. Современные тенденции изменения содержания образования: Опыт становления философии образования в образовательных практиках: Монография. - Томск: Томский ЦНТЦ, 2001. – с. 18-21.
52. Погорєлов О.В. Геометрія: Стереометрія: Підруч. для 10-11 кл. серед. шк. – К.: Освіта, 2000. – 128 с.
53. Погорєлов О.В. Геометрія; Планіметрія: Підруч. для 7-9 кл. серед. шк. – К.: Освіта, 1997.
54. Потапов А.С. Психофизиологические основания дифференцированного обучения // Философия образования XXI века. - 2002. - № 3. - С. 82-87.
55. Проскуренко В.М., Бродяная Н.Л. Тематичні контрольні роботи І семестр //Математика. - №42. – 2004. – с. 6-17.
56. Рабунский Е.С. Индивидуальный подход в процессе обучения школьников (на основе анализа самостоятельной деятельности). - М.: Педагогика, 1975. – с. 43-46.
57. Савченко О.Я. Вимоги до якості початкового навчання //Поч. шк. — 1995.— № 1.
58. Сікорський П. Психолого-педагогічні проблеми навчання математики //Математика в школі. - №2. – 2004. – с. 5-8.
59. Сікорський П.І. Теорія і методика диференційованого навчання. – Львів: Сполох, 2000. – 421 с.
60. Сучасний урок /О.Я.Савченко. – К.: Магістр-S, 1997. – 256 с. – с. 39-56.
61. Унт И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. - М.: Педагогика, 1990. – с. 145.
62. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 528 с.
63. Фридман Л.М. Психолого-педагогические основы обучения математике в школе: Учителю математики о педагогической психологии. - М.: Просвещение, 1983. – с. 65.
64. Чупахин Н.П. Культура смысла образования // Образование. - 2002. - № 1(9). - С. 69-71.
65. Шевчук B.C. Математика, 5 клас: Навчальний посібник. - Тернопіль: Навчальна книга "Богдан", 2001.
66. Шкіль М.І. та ін. Алгебра і початки аналізу: Підруч. для 10-11 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Зодіак-ЕКО, 2001. – 656 с.
67. Шкіль М.І. та ін. Алгебра і початки аналізу: Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Зодіак-ЕКО, 2002. – 384 с.
68. Шклярська С. М. Індивідуальна робота зі слабовстигаючими //Поч. шк. — 1988.—№ 2.— С. 29-31.
69. Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного обучения в современной школе // Директор школы. - М., 2000. – с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Індивідуальна робота як засіб підвищення якості математичної освіти учнів»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Позакласна робота з природознавства в початковій школі
  • Основи екскурсознавства
  • Проблеми фінансування середньої освіти в Україні
  • Розвиток творчих здібностей обдарованих підлітків
  • Соціальні механізми інноваційного розвитку системи вищої освіти України
  • Комплексні системи управління якістю продукції на підприємстві
  • Методика виховної роботи
  • Еволюція дефектології: зародження, становлення та розвиток
  • Організація самостійної діяльності в процесі навчання школи
  • Інтерактивні технології навчання в початкових класах
Cгенерировано за 0.156535 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...