Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Теоретичні основи управління грошовими потоками підприємства» (ID:49283)

| Размер: 193 кб. | Объем: 51 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗміст
Стор.

Вступ 3
1. Теоретичні основи управління грошовими потоками підприємства 6
1.1 Сутність грошового потоку, його склад та значення 6
1.2 Особливості управління грошовими потоками підприємства 12
1.3 Інформаційно - правове забезпечення управління грошовими потоками підприємства 19
2. Аналіз та оцінка управління грошовими потоками
ТОВ “СП” Чексіл – Аріанда” 23
2.1 Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 23
2.2 Аналіз руху грошових коштів ТОВ “СП” Чексіл – Аріанда” 26
2.3 Оцінка ефективності функціонування грошових потоків підприємства 30
3. Вдосконалення механізму управління грошовими потоками
ТОВ “СП Чексіл – Аріанда” 35
3.1 Стратегія покращення управління грошових потоків
ТОВ “СП Чексіл – Арінда” 35
3.2 Шляхи оптимізації управління грошовими потоками за допомогою моделі “Міллера – Орра” 40
Висновки 46
Література 48
Додатки 51
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураЛітература

1. Закон України “Про банки та банківську діяльність” від 20.03.1991р. № 872 – ХІІ зі змінами та доповненнями // Збірник законодавства з підприємницького права України. Збірник нормативних актів. – К.: Атіка, - 2000. – с. 312 – 318.
2. Закон України “Про заставу” 2.10.1992р. № 2654 – ХІІ зі змінами та доповненнями // Збірник законодавства з підприємницького права України. Збірник нормативних актів. – К.: Атіка, - 2000. – с. 441 – 449
3. Закон України “Про господарські товариства”//Голос України. – 1991. – 19 вересня.
4. Закон України “Про інвестиційну діяльність”//Голос України. – 1991. – 18 вересня.
5. Закон України “Про власність” від 7 липня 1992 року № 25444 зі змінами та доповненнями
6. Закон України “Про систему оподаткування від 13 березня 1992 року № 2199 зі змінами та доповненнями
7. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства”// Відомості Верховної Ради. – 1995. - № 4.
8. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”//Голос України. – 1999. – 30 липня.
9. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації( Наказ від 26.01.01 ) // Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку – 2001 № 7
10. Постанова КМУ “Про затвердження типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції у промисловості” від 26.04.96 № 473
11. Указ Президента України “Про впровадження системи стратегічного планування і прогнозування” від 30 квітня 1999 року № 460 / 99
12. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом. – М.: Финансы и статистика, 1995.
13. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. – К.: МП «ИТЕМ лтд», СП «АДЕФ - Украина», 1996.
14. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. – К.: Ника-Центр – Эльга, 1999.
15. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. Пер. з англ. – К.: Молодь, 1997.Б
16. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І. Фінансова діяльність підприємства. – К.: Либідь, 1998. – 375 с.
17. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Финансы: Учебник. – М.: ФБК – Пресс, 2000. – 758с.
18. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы: Курс лекций / Под ред. И. П. Мерзлякова. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 298 с.
19. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. В 2-х т. т.2. – К.: Ника – Центр, 1999.
20. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. – К.: Ника – Центр, 1998. – 477с.
21. Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємств: Навч. посібник. - Львів: Сполом, 1998. – 316с.
22. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. – М.: ЗАО “Олимп - Бизнес”, 1997. – 1120 с.
23. Бусыгин А. В. Предпринимательство. Основной курс: Учебник для вузов. – М.: Инфра-М, 1998. – 608 с.
24. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс
25. Герчикова И.Н. Финансовый менеджмент. – М.: АО «Консалтбанкир», 1996.
26. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.
27. Економіка України. Реалії, перспективи розвитку ринкових відносин. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників – К.: НДІ «Проблеми людини», 2000. – 725с.
28. Економічна реформа: Антологія в 3-х томах. – К.: ВІПОЛ, 1995.
29. Економічний аналіз. Навчальний посібник за ред. М.Г. Чумаченка - К.: КНЕУ, 2001. – гл. 2. – с. 303 – 314.
30. Економічний аналіз: Навчальний посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурачевський, М. І. Горбаток; За ред. Акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
31. Зайцев Н. Л. Экономика организации: Учебник. – М. : Экзамен, - 2000. – с. 330 – 358.
32. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебное пособие. – М.: Инфра – М, - 1998. – 245с.
33. Зелль А. Бизнес – план: Инвестиции и финансирование, планирование и оценка проектов / Пер. с нем. А.В. Игнатов, Е.Н. Станиславчик. – М.: Ось – 89, 2001. – 283с.
34. Іващенко В. І., Болюх М. А. Економічний аналіз господарської діяльності Навчальний посібник. – К.: ВІПОЛ, 1999. – гл. 10. – с. 125 - - 148.
35. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2000.
36. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1997.
37. Ковалев В.В. Управление финансами. – М.: Пресса, 1998.
38. Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 1998.
39. Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: проблемы, концепции и методы. Пер. с франц. – М.: Банки и биржи – ЮНИТИ, 1995.
40. Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. – М.: Финансы, 1997.
41. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства. – К.: Вік-Глобус, 1996.
42. Коваленко Л. О., Ремньова Л. М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2001. – 456 с.
43. Коробов М. Я. Фінансово – економічний аналіз діяльності підприємства : Навчальний посібник. – К.: Знание, 2000. – гл. 12. – с. 353 – 377.
44. Крайник О.П., Клепикова З.В. Финансовый менеджмент. – Львов: “Интелект+”, - 1999. – 314с.
45. Крутик А.Б., Хайкин М.М. Основы финансовой деятельности предприятий: учебное пособие для вузов. – С.-Пб.: Бизнес-пресса, 1999. – с.29 –56.
46. Кулішов В. В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: Ніка – Центр, 2002. – 216 с.
47. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П. Финансовый анализ. – М.: Приор, 1997.
48. Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства. – М.: Финансы и статистика, 1997.
49. Нікбахт Є., Гроппеллі А. Фінанси. – К.: Основи, 1993.
50. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент: управление денежным оборотом предприятия. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.
51. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск, МП «Экоперспектива», 1998.
52. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкруство підприємств. – К.: КНЕУ, 2000.
53. Уткин Э.А. Финансовый менеджмент. – М.: Зерцало, 1998.
54. Фінанси підприємств. / Під ред. А.М. Поддерьогіна. – Київ, КНЕУ, 1999.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Теоретичні основи управління грошовими потоками підприємства»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
  • Особливості управління грошовими потоками підприємства
  • Аналіз управління грошових потоків підприємства
  • Управління грошовими потоками на підприємстві
  • Методика визначення чистого грошового потоку від операційної діяльності та напрямки її вдосконалення
  • Методика визначення чистого грошового потоку від операційної діяльності та напрямки її вдосконалення
  • Управління грошовими потоками на підприємстві” (на прикладі ТОВ „Словянка”)
  • Управління грошовими потоками від фінансової діяльності
  • Управління грошовими потоками ТОВ „Есфірь”
  • Оцінка стану управління грошовими потоками ТОВ „Есфірь”
Cгенерировано за 0.137621 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів