Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Вдосконалення обліку, аудиту і аналізу фінансових результатів діяльності акціонерних товариств на матеріалах ВАТ КСК „ЧЕКСІЛ”» (ID:47135)

| Размер: 3116 кб. | Объем: 103 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗМІСТ

ВСТУП..................................................................................................
1 ТЕОЕРТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ.....................................................................
1.1 Теоретичні аспекти обліку аналізу і аудиту фінансових результатів діяльності акціонерних товариств.................................................................
1.2 Основи побудови обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів діяльності акціонерних товариств.................................................................
1.3 Міжнародні аспекти обліку фінансових результатів діяльності акціонерних товариств...................................................................................
2 ПИТАННЯ ОБЛІКУ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ................
2.1 Бухгалтерський облік фінансових результатів діяльності акціонерних товариств...................................................................................
2.2 Податковий облік фінансових результатів діяльності акціонерних товариств.........................................................................................................
2.3 Розкриття інформації про фінансові результати діяльності акціонерних товариств...................................................................................
3 КОНТРОЛЬ І АУДИТ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ....................................................................
3.1 Контроль операцій з формування фінансових результатів діяльності акціонерних товариств...................................................................................
3.2 Методика аудиту фінансових результатів діяльності акціонерних товариств.........................................................................................................
3.3 Особливості контролю і аудиту фінансових результатів діяльності акціонерних товариств в умовах електронної обробки даних................................................................................................................
4 АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ.....................................................................
4.1 Загальна оцінка формування фінансових результатів діяльності акціонерних товариств................................................................ ..................
4.2 Факторний аналіз фінансових результатів.............................................
4.3 Вдосконалення аналізу фінансових результатів діяльності акціонерних товариств...................................................................................
ВИСНОВКИ...................................................................................................
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.......................................................
ДОДАТКИ.......................................................................................................
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кодекс законів про працю України (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – 17 грудня. – № 50. – С. 375.
2. Закон України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – 8 жовтня. – № 40. – ст. 365.
3. "Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів", затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28.10 1998 р. № 1706 // Урядовий кур’єр. – 5.11.1998 р.
4. "Порядок подання фінансової звітності", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 // Офіційний вісник України. – 2000. – 17 березня. – № 9. – С. 21. – ст. 344.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 // Офіційний вісник України. – 1999. – 9 липня. – № 25. – ст. 330.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами) // Офіційний вісник України. – 1999. – 9 липня. – № 25. – ст. 335.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами) // Офіційний вісник України. – 1999. – 9 липня. – № 25. – ст. 343.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами) // Офіційний вісник України. – 1999. – 9 липня. – № 25. – ст. 349.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами) // Офіційний вісник України. – 1999. – 9 липня. – № 25. – ст. 357.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999 р. № 137 (зі змінами) // Офіційний вісник України. – 1999. – 9 липня. – № 25. – ст. 367.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290 (зі змінами) // Офіційний вісник України. – 1999. – 31 грудня. – № 50. – ст. 442.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318 (зі змінами) // Офіційний вісник України. – 2000. – 4 лютого. – № 3. – С. 181. – ст. 102.
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353 (зі змінами) // Офіційний вісник України. – 2001. – 9 лютого. – № 4. – С. 330. – ст. 160.
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30.07.1999 р. № 176 (зі змінами) // Офіційний вісник України. – 1999. – 3 вересня. – № 33. – С. 224.
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2001 р. № 344 // Офіційний вісник України. – 2001. – 17 серпня. – № 31. – С. 410. – ст. 1444.
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39 (зі змінами) // Офіційний вісник України від. – 2000. – 31 березня. – № 11. – С. 296. – ст. 441.
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р. № 412 // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 6. – ст. 3-15.
18. Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. № 302 "Про примітки до річної фінансової звітності" // Офіційний вісник України. – 2000. – 29 грудня. – № 50. – С. 123. – ст. 2181.
19. Наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2001 р. № 143 "Про кореспонденцію рахунків" // Офіційний вісник України. – 2001. – 27 квітня. – № 15. – С. 323. – ст. 688.
20. "Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88.
21. "Методичні рекомендації з перевірки зіставлюваності показників фінансової звітності підприємства" // лист Міністерства фінансів України від 31.12.2003 р. № 31 -04200-20-5/8622.
22. "Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій" // лист Державної податкової адміністрації України від 27.01.1998.
23. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / Пер. з англ. за ред. С.Ф. Голова. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000.
24. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку:Підручник. – Житомир, 2002. – 544 с.
25. Бухгалтерский учет. Учебник / Под. ред. П.С. Безруких. – 3-е изд., пер. и доп. – М.: Бухгалтерский учет, 1999. – 624 с.
26. Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. – К.: А.С.К., 1998. – 768 с.
27. Иваниенко В.В., Яценко Л.С. Финансовый анализ. Учебное пособие. – Харьков: Изд-во ХГЭУ, 2001. – 192 с.
28. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. – К: Знання-Прес, 2003. – 349 с.
29. Ізмайлова К.В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 148 с.: іл.
30. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2000. – 152 с.: іл.
31. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник / За ред. д.е.н., проф. В.С. Пономаренка. – К.: ВЦ "Академія", 2002. – 544 с.
32. Кундря-Висоцька О.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 303 с.
33. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с.
34. Лень В.С., Гливенко В.В., Бочок М.П., Іванов Л.П. Бухгалтерська звітність: Підручник / За ред. Леня В.С. – Чернігів: ЧДТУ, 2002. – 359 с.
35. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 132 с.
36. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – К.: Центр наукової літератури, 2003. – 412 с.
37. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид., доп. і пер. – Житомир: ПП "Рута", 2002. – 592 с.
38. Петряєва З.Ф. Фінансовий аналіз діяльності підприємства. Навчальний посібник. – Харків: Вид-во ХДЕУ, 2002. – 164 с.
39. Пічугін П. 1С:Бухгалтерія: доступно для бухгалтера. Повний практичний посібник для сучасного бухгалтера. – Х.: Фактор, 2005. – 452 с.
40. Посібник з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємствами України (за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку) / Вид. 3-є, пер. і доп. / Проект Агентства США з Міжнародного Розвитку "Реформа бухгалтерського обліку та аудиту в Україні". – К., 2002. – 472 с.
41. Скирпан О.П., Палюх М.С. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти III–IV рівнів акредитації. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 496 с.
42. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 260 с.: іл.
43. Ткач В.И., Ткач M.B. Международная система учета и отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1991.
44. Фаріон І.Д., Захарків Т.Д. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. – Тернопіль, 2000. – 455 с.
45. Фишер С., Дорнбуш Р., Шманези Р. Экономика / Пер. с англ. со 2-го изд. – М.: Дело ЛТД, 1993.
46. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник / За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: КНТЕУ, 2002. – 301 с.
47. Фриланд А.Я., Ханамирова Л.С. Учетная политика предприятия. – М.: Изд-во "ПРИОР", 1999. – 96 с.
48. Хабарова Л.П. Учетная политика 1999 г. – М.: ЗАО "Бухгалтерский бюллетень", 1999. – 240 с.
49. Хендриксен О.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета / Пер. с англ., под ред. проф. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1997.
50. Швиданенко Г.О., Олексюк О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. – 192 с.
51. Василенко В.В. Облік фінансових результатів // Вісник ЖІТІ. Серія: економічні науки. – 2002. – № 19. – С. 40.
52. Гладких Т.В., Подольська В.О. Удосконалення обліку та аналізу фінансових результатів // Регіональні перспективи. – 2001. – № 4 (17). – С. 100-101.
53. Івахненков С.В. Особливості організації бухгалтерського обліку в умовах застосування комп’ютерної техніки // Вісник ЖІТІ. Серія: економічні науки. – 1999. – № 9. – С. 98-105.
54. Ільяшенко С. Звіт про фінансові результати // Все про бухгалтерський облік / Настільна книга майбутнього бухгалтера. Фінансова звітність. – 2005. – С. 13-19.
55. Курило Г.М. Облік фінансових результатів із застосуванням бухгалтерської інформаційної системи // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі / Тези доповідей II міжнародної науково-практичної конференції. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. – С. 269-274.
56. Лавріненко Л.І. Організація бухгалтерського обліку: сутність та правове забезпечення // Вісник ЖІТІ. Серія: економічні науки. – 2002. – № 22. – С. 123-126.
57. Лебедзевич Я.В. Доходи і результати діяльності в системі бухгалтерського обліку, їх місце та роль // Вісник ЖІТІ. Серія: економічні науки. – 2001. – № 16. – С. 63-70.
58. Лишиленко А. Направления усовершенствования учета и аудита финансовых результатов // Бухгалтерский учет и аудит. – 2005. – № 6. – C. 13-23.
59. Ловінська Л.Г. Концепція фінансового результату у системі бухгалтер¬ського обліку підприємств // Фінанси України. – 2003. – № 11. – С. 58-65.
60. Майданевич Ю.П. Проблеми обліку, аналізу і звітності в умовах застосування автоматизованої системи управління // Вісник ЖІТІ. Серія: економічні науки. – 2002. – № 18. – С. 65-67.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Вдосконалення обліку, аудиту і аналізу фінансових результатів діяльності акціонерних товариств на матеріалах ВАТ КСК „ЧЕКСІЛ”»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Економічні засади функціонування акціонерних товариств
  • Визначення та сутність акціонерних товариств
  • Методика й організація обліку аудиту та аналізу фінансових результатів діяльності підприємства
  • Організація обліку і аудиту фінансових результатів на підприємствах
  • Акціонерне товариство
  • Облік і аналіз фінансових результатів підприємства
  • Облік, аналіз і аудит фінансових результатів на підприємствах хлібопекарної промисловості
  • Фінансово-економічні показники роботи та аналіз господарської діяльності Державного підприємства “Центральна станція зв’язку”
  • Напрямки та шляхи вдосконалення механізму функціонування акціонерних товариств в Україні
  • Напрямки та шляхи вдосконалення механізму функціонування акціонерних товариств в Україні
Cгенерировано за 0.153578 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...