Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Вдосконалення обліку, аудиту і аналізу фінансових результатів діяльності акціонерних товариств на матеріалах ВАТ КСК „ЧЕКСІЛ”» (ID:47135)

| Размер: 3116 кб. | Объем: 103 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗМІСТ

ВСТУП..................................................................................................
1 ТЕОЕРТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ.....................................................................
1.1 Теоретичні аспекти обліку аналізу і аудиту фінансових результатів діяльності акціонерних товариств.................................................................
1.2 Основи побудови обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів діяльності акціонерних товариств.................................................................
1.3 Міжнародні аспекти обліку фінансових результатів діяльності акціонерних товариств...................................................................................
2 ПИТАННЯ ОБЛІКУ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ................
2.1 Бухгалтерський облік фінансових результатів діяльності акціонерних товариств...................................................................................
2.2 Податковий облік фінансових результатів діяльності акціонерних товариств.........................................................................................................
2.3 Розкриття інформації про фінансові результати діяльності акціонерних товариств...................................................................................
3 КОНТРОЛЬ І АУДИТ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ....................................................................
3.1 Контроль операцій з формування фінансових результатів діяльності акціонерних товариств...................................................................................
3.2 Методика аудиту фінансових результатів діяльності акціонерних товариств.........................................................................................................
3.3 Особливості контролю і аудиту фінансових результатів діяльності акціонерних товариств в умовах електронної обробки даних................................................................................................................
4 АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ.....................................................................
4.1 Загальна оцінка формування фінансових результатів діяльності акціонерних товариств................................................................ ..................
4.2 Факторний аналіз фінансових результатів.............................................
4.3 Вдосконалення аналізу фінансових результатів діяльності акціонерних товариств...................................................................................
ВИСНОВКИ...................................................................................................
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.......................................................
ДОДАТКИ.......................................................................................................
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кодекс законів про працю України (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – 17 грудня. – № 50. – С. 375.
2. Закон України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – 8 жовтня. – № 40. – ст. 365.
3. "Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів", затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28.10 1998 р. № 1706 // Урядовий кур’єр. – 5.11.1998 р.
4. "Порядок подання фінансової звітності", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 // Офіційний вісник України. – 2000. – 17 березня. – № 9. – С. 21. – ст. 344.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 // Офіційний вісник України. – 1999. – 9 липня. – № 25. – ст. 330.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами) // Офіційний вісник України. – 1999. – 9 липня. – № 25. – ст. 335.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами) // Офіційний вісник України. – 1999. – 9 липня. – № 25. – ст. 343.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами) // Офіційний вісник України. – 1999. – 9 липня. – № 25. – ст. 349.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами) // Офіційний вісник України. – 1999. – 9 липня. – № 25. – ст. 357.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999 р. № 137 (зі змінами) // Офіційний вісник України. – 1999. – 9 липня. – № 25. – ст. 367.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290 (зі змінами) // Офіційний вісник України. – 1999. – 31 грудня. – № 50. – ст. 442.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318 (зі змінами) // Офіційний вісник України. – 2000. – 4 лютого. – № 3. – С. 181. – ст. 102.
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353 (зі змінами) // Офіційний вісник України. – 2001. – 9 лютого. – № 4. – С. 330. – ст. 160.
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30.07.1999 р. № 176 (зі змінами) // Офіційний вісник України. – 1999. – 3 вересня. – № 33. – С. 224.
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2001 р. № 344 // Офіційний вісник України. – 2001. – 17 серпня. – № 31. – С. 410. – ст. 1444.
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39 (зі змінами) // Офіційний вісник України від. – 2000. – 31 березня. – № 11. – С. 296. – ст. 441.
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р. № 412 // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 6. – ст. 3-15.
18. Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. № 302 "Про примітки до річної фінансової звітності" // Офіційний вісник України. – 2000. – 29 грудня. – № 50. – С. 123. – ст. 2181.
19. Наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2001 р. № 143 "Про кореспонденцію рахунків" // Офіційний вісник України. – 2001. – 27 квітня. – № 15. – С. 323. – ст. 688.
20. "Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88.
21. "Методичні рекомендації з перевірки зіставлюваності показників фінансової звітності підприємства" // лист Міністерства фінансів України від 31.12.2003 р. № 31 -04200-20-5/8622.
22. "Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій" // лист Державної податкової адміністрації України від 27.01.1998.
23. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / Пер. з англ. за ред. С.Ф. Голова. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000.
24. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку:Підручник. – Житомир, 2002. – 544 с.
25. Бухгалтерский учет. Учебник / Под. ред. П.С. Безруких. – 3-е изд., пер. и доп. – М.: Бухгалтерский учет, 1999. – 624 с.
26. Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. – К.: А.С.К., 1998. – 768 с.
27. Иваниенко В.В., Яценко Л.С. Финансовый анализ. Учебное пособие. – Харьков: Изд-во ХГЭУ, 2001. – 192 с.
28. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. – К: Знання-Прес, 2003. – 349 с.
29. Ізмайлова К.В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 148 с.: іл.
30. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2000. – 152 с.: іл.
31. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник / За ред. д.е.н., проф. В.С. Пономаренка. – К.: ВЦ "Академія", 2002. – 544 с.
32. Кундря-Висоцька О.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 303 с.
33. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с.
34. Лень В.С., Гливенко В.В., Бочок М.П., Іванов Л.П. Бухгалтерська звітність: Підручник / За ред. Леня В.С. – Чернігів: ЧДТУ, 2002. – 359 с.
35. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 132 с.
36. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – К.: Центр наукової літератури, 2003. – 412 с.
37. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид., доп. і пер. – Житомир: ПП "Рута", 2002. – 592 с.
38. Петряєва З.Ф. Фінансовий аналіз діяльності підприємства. Навчальний посібник. – Харків: Вид-во ХДЕУ, 2002. – 164 с.
39. Пічугін П. 1С:Бухгалтерія: доступно для бухгалтера. Повний практичний посібник для сучасного бухгалтера. – Х.: Фактор, 2005. – 452 с.
40. Посібник з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємствами України (за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку) / Вид. 3-є, пер. і доп. / Проект Агентства США з Міжнародного Розвитку "Реформа бухгалтерського обліку та аудиту в Україні". – К., 2002. – 472 с.
41. Скирпан О.П., Палюх М.С. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти III–IV рівнів акредитації. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 496 с.
42. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 260 с.: іл.
43. Ткач В.И., Ткач M.B. Международная система учета и отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1991.
44. Фаріон І.Д., Захарків Т.Д. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. – Тернопіль, 2000. – 455 с.
45. Фишер С., Дорнбуш Р., Шманези Р. Экономика / Пер. с англ. со 2-го изд. – М.: Дело ЛТД, 1993.
46. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник / За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: КНТЕУ, 2002. – 301 с.
47. Фриланд А.Я., Ханамирова Л.С. Учетная политика предприятия. – М.: Изд-во "ПРИОР", 1999. – 96 с.
48. Хабарова Л.П. Учетная политика 1999 г. – М.: ЗАО "Бухгалтерский бюллетень", 1999. – 240 с.
49. Хендриксен О.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета / Пер. с англ., под ред. проф. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1997.
50. Швиданенко Г.О., Олексюк О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. – 192 с.
51. Василенко В.В. Облік фінансових результатів // Вісник ЖІТІ. Серія: економічні науки. – 2002. – № 19. – С. 40.
52. Гладких Т.В., Подольська В.О. Удосконалення обліку та аналізу фінансових результатів // Регіональні перспективи. – 2001. – № 4 (17). – С. 100-101.
53. Івахненков С.В. Особливості організації бухгалтерського обліку в умовах застосування комп’ютерної техніки // Вісник ЖІТІ. Серія: економічні науки. – 1999. – № 9. – С. 98-105.
54. Ільяшенко С. Звіт про фінансові результати // Все про бухгалтерський облік / Настільна книга майбутнього бухгалтера. Фінансова звітність. – 2005. – С. 13-19.
55. Курило Г.М. Облік фінансових результатів із застосуванням бухгалтерської інформаційної системи // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі / Тези доповідей II міжнародної науково-практичної конференції. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. – С. 269-274.
56. Лавріненко Л.І. Організація бухгалтерського обліку: сутність та правове забезпечення // Вісник ЖІТІ. Серія: економічні науки. – 2002. – № 22. – С. 123-126.
57. Лебедзевич Я.В. Доходи і результати діяльності в системі бухгалтерського обліку, їх місце та роль // Вісник ЖІТІ. Серія: економічні науки. – 2001. – № 16. – С. 63-70.
58. Лишиленко А. Направления усовершенствования учета и аудита финансовых результатов // Бухгалтерский учет и аудит. – 2005. – № 6. – C. 13-23.
59. Ловінська Л.Г. Концепція фінансового результату у системі бухгалтер¬ського обліку підприємств // Фінанси України. – 2003. – № 11. – С. 58-65.
60. Майданевич Ю.П. Проблеми обліку, аналізу і звітності в умовах застосування автоматизованої системи управління // Вісник ЖІТІ. Серія: економічні науки. – 2002. – № 18. – С. 65-67.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Вдосконалення обліку, аудиту і аналізу фінансових результатів діяльності акціонерних товариств на матеріалах ВАТ КСК „ЧЕКСІЛ”»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Економічні засади функціонування акціонерних товариств
  • Визначення та сутність акціонерних товариств
  • Методика й організація обліку аудиту та аналізу фінансових результатів діяльності підприємства
  • Організація обліку і аудиту фінансових результатів на підприємствах
  • Акціонерне товариство
  • Облік і аналіз фінансових результатів підприємства
  • Облік, аналіз і аудит фінансових результатів на підприємствах хлібопекарної промисловості
  • Фінансово-економічні показники роботи та аналіз господарської діяльності Державного підприємства “Центральна станція зв’язку”
  • Напрямки та шляхи вдосконалення механізму функціонування акціонерних товариств в Україні
  • Напрямки та шляхи вдосконалення механізму функціонування акціонерних товариств в Україні
Cгенерировано за 0.208290 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів