Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Економічні засади функціонування акціонерних товариств» (ID:49511)

| Размер: 326 кб. | Объем: 123 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗміст
Вступ 3
Розділ 1
Економічні засади функціонування акціонерних товариств 5
1.1 Принципи і порядок організації діяльності акціонерних товариств 5
1.2. Цінні папери акціонерних товариств 17
1.3 Нормативно-законодавча база обліку діяльності акціонерних товариств 24
Розділ 2
Особливості обліку діяльності акціонерних товариств 27
2.1. Техніко-економічна характеристика ВАТ “Бобровицький молокозавод” 27
2.2. Поняття і особливості облікової політики акціонерного товариства „ВАТ „Бобровицький молокозавод” 36
2.3. Особливості обліку статутного капіталу та операцій за акціями 51
2.4 Облік і формування фінансових результатів 59
Розділ 3
Аналіз діяльності акціонерних товариств 72
3.1. Мета і задачі аналізу діяльності акціонерних товариств 72
3.2. Аналіз власного капіталу 77
3.3. Аналіз оборотних активів та джерел їх утворення 96
3.4. Аналіз фінансової стійкості 104
3.5. Пропозиції щодо вдосконалення організації та обліку діяльності акціонерних товариств 110
3.6. Розрахунок резервів діяльності підприємства 114
Висновки 117
Список використаної літератури 120
Додатки 124
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаної літератури

1. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97 р. № 283/97 – ВР (зі змінами, внесеними Законом України від 24.12.02 р. № 349 – IV).
2. Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996 ¬¬– XIV.
3. Наказ Міністерства статистики України „Про затвердження типових форм первинного обліку” № 352 від 29.12.95 р.
4. Наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.1999 р. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, зі змінами та доповненнями.
5. Наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.1999 р. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс”, зі змінами та доповненнями.
6. Наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.1999 р. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 „Звіт про рух грошових коштів”, зі змінами та доповненнями.
7. Наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.1999 р. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 „Звіт про власний капітал”, зі змінами та доповненнями.
8. Наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000 р. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби”, зі змінами та доповненнями.
9. Наказом Міністерства фінансів України № 242 від 8.10.1999 р. затверджено Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 „Нематеріальні активи”, зі змінами та доповненнями.
10. Наказом Міністерства фінансів України № 237 від 8.10.1999 р. затверджено Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість”, зі змінами та доповненнями.
11. Наказом Міністерства фінансів України № 91 від 26.04.2000 р. затверджено Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 „Фінансові інвестиції”, зі змінами та доповненнями внесеними наказом Міністерства фінансів України № 363 від 23.05.2004 р.
12. Наказом Міністерства фінансів України № 181 від 28.07.2000 р. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 „Оренда”, зі змінами та доповненнями.
13. Наказом Міністерства фінансів України № 290 від 29.11.1999 р. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 „Дохід”, зі змінами та доповненнями.
14. Наказом Міністерства фінансів України № 131 від 14.06.2000 р. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”, зі змінами та доповненнями.
15. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.09.03 р. № 561.
16. Борисов Є.Ф. Основи економічної теорії: підручник. – М.: ВС, 2000. – 315 с.
17. Бутинець Ф.Ф. та інші. Економічний аналіз: Практикум. Навч. посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 416 с.
18. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищих навчальних закладів / За ред. Ф.Ф. Бутинця – 4-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП „Рута”, 2003.– 668 с.
19. Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. Нормативно-правові матеріали / за ред. Р.Л. Хом’яка. – Львів: НІЛТ, Інтелект-Захід, 2002.– 728 с.
20. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: навчально-практичний посібник / за ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ: ТОВ „Баланс-клуб”, 2000.– 768 с.
21. Бирюкова И. К., Кондрянский А. В. Бухгалтерский учёт в Украине. – К.: Общество „Знание”, КОО, 2001. – 408 с.
22. Грабова Н.Н. Бухгалтерський учёт на производственных и торговых предприятиях: учебное пособие / под ред Кужельного Н.В. – К.: А.С.К., 2000. – 365 с.
23. Герасим П.М., Кізима А.Я., Забчук В.Д. та ін. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей: Навч. посібник / За ред. Хомина П. Я. – Тернопіль: Астон, 2000. – 288 с.
24. Економічний аналіз господарської діяльності / Іващенко В.І., Болюх М.А., – К.: ЗАТ “Нічлава”, 1999. – 204 с.
25. Економічний аналіз: навчальний посібник / Болюх М.А., Бурчевський В.З., Горбатюк М.І., за ред. акад. НАНУ, проф. Чумаченко М.Г. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
26. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор оптимальних решений, финансовое прогнозирование: Учебное пособие / Под ред. Баканова М., Шеремета А. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 653 с.
27. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: навчальний посібник – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 190 с.
28. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навчальний посібник – 2-е вид., стер. – К.: Знання, 2000. – 378 с.
29. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. – 334 с.
30. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2003. – 624 с.
31. Мельник В.М. Основи економічного аналізу: навчальний посібник. – К.: Знання, 2000. – 183 с.
32. Організація бухгалтерського обліку: навчальний посібник для студентів вузів спеціальності „Облік і аудит” / за ред. Ф.Ф.Бутинець та ін., 2-е вид., доп. і перероб. – Ж.:ЖІТУ, 2001. – 334 с.
33. Основи економічної теорії: підручник / за ред. С.В.Мочерного. – Київ: ВЦ „Академія”, 2001.– 471с.
34. Основне средства: бухгалтерский и налоговый учёт. – Харьков: Фактор, 2004. – 47 с.
35. Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. Податковий облік: навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с.
36. Примак Т.О. Економіка підприємства: навчальний посібник. – К.: Вікар, 2001. – 178 с.
37. Прыкин Б.В. Экономический анализ предприятия: учебник для вузов. – М.: „Юнити-Дана”, 2000. – 360 с.
38. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 359 с.
39. Рофе А. І. Економіка підприємства: підручник для вузів.- М.: МІК, 2000. – 423 с.
40. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учебное пособие – 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО „Новое знание”, 2000. –668 с.
41. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник – 3- тє вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 578 с.
42. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: навчальний посібник. – Л.: ЛБІ НБУ, 2000. – 485 с.
43. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: підручник для студентів економічної спеціальності вищих навчальних закладів – 6-те вид. – К.: А.С.К., 2002. – 784 с.
44. Алпатова Н. Амортизація податкова і бухгалтерська: спільне і відмінне // Все про бухгалтерський облік .– №50. – 2003. – с. 10 – 17.
45. Білоусов А. Особливості відображення в бухгалтерському обліку передачі основних засобів за договорами купівлі-продажу і міни // Вісник податкової служби України.– № 3. –2004 р. – с. 40 – 46.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Економічні засади функціонування акціонерних товариств»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Напрямки та шляхи вдосконалення механізму функціонування акціонерних товариств в Україні
  • Напрямки та шляхи вдосконалення механізму функціонування акціонерних товариств в Україні
  • Аналіз діяльності акціонерних товариств та механізмів її регулювання
  • Природа акціонерних товариств
  • Акціонерні товариства та корпоративний капітал: їх роль в економіці України. Проблеми та перспективи розвитку
  • ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
  • Вдосконалення обліку, аудиту і аналізу фінансових результатів діяльності акціонерних товариств на матеріалах ВАТ КСК „ЧЕКСІЛ”
  • Правове становище господарських товариств як суб’єктів підприємницької діяльності
  • Фінанси акціонерних товариств
  • Етапи створення товариства з обмеженою відповідальністю
Cгенерировано за 0.368540 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів