Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Сучасний ринок та його функції» (ID:9905)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       9 стр.
Размер в архиве:   108 кб.

Сучасний ринок та його функції

ЗМІСТ
Вступ


Ринок — обов'язковий компонент товарного господарства, основа ринкового господарства. Без товарного
виробництва немає ринку, без ринку немає товарного виробництва.


Об'єктивна необхідність ринку і його дослідження викликана тими ж причинами, що викликають необхідність
існування товарного виробництва, а саме: розвитий суспільний поділ праці; економічна відособленість ринкових
суб'єктів, обумовлених наявністю різних форм власності; тісний зв'язок зі світовою економікою за допомогою
зовнішньої торгівлі; потреба виходу національної економіки на світовий економічний простір з метою її
подальшого економічного росту і ін.


Спочатку ринок розглядався як базар, місце роздрібної торгівлі, ринкова площа. Порозумівається це тим, що
з'явився ринок вже в період розкладання первісного суспільства, коли обмін між громадами ставав більш-менш
регулярним, лише здобуваючи форму товарного обміну, що здійснювався у визначеному місці й у визначений час. З
розвитком ремесла і міст торгівля, ринкові відносини розширюються, за ринками закріплюються визначені місця,
ринкові площі. Таке розуміння ринку збереглося і до наших часів як одне зі значень слова.


В міру поглиблення суспільного поділу праці і розвитку товарного виробництва поняття «ринок» здобувало усе
більш складне тлумачення, що знайшло відображення й у світовій економічній літературі. Так, французький
економіст-математик Курно вважав, що під цим терміном варто розуміти не яку-небудь ринкову площу, а в цілому
всякий район, де відносини покупців і продавців вільні, ціни легко і швидко вирівнюються. У такім визначенні
ринку зберігається просторова його характеристика, але вона не є вичерпною, додаються нові риси.


З подальшим розвитком товарного обміну, появою грошей, товарно-грошових відносин виникає можливість розриву
купівлі-продажу в часі і просторі, і характеристика ринку тільки як місця торгівлі вже не відбиває реальність,
тому що формується нова структура суспільного виробництва — сфера обігу, що характеризується відокремленням
матеріальних і трудових ресурсів, витрат праці з метою виконання визначених специфічних для обігу функцій. У
результаті виникає нове розуміння ринку як форми товарного і товарно-грошового обміну (обігу). У тлумачних
словниках Даля й Ожегова приводиться значення ринку як місця ринкової торгівлі і як сфери товарного обміну.
Тут важливо підкреслити, що ринок — це сфера не тільки товарного обміну, але і обігу, куди включається і обіг
грошей, у тому числі сучасний ринок цінних паперів.


Ринок сьогодні розглядають як тип господарських зв'язків між суб'єктами господарювання.


Специфіка входження України в систему соціально-орієнтованого ринкового господарювання визначається наступним:
відносно низьким рівнем розвитку продуктивних сил у порівнянні з розвитими країнами; ослабленням
світогосподарських зв'язків по всій широті і глибині; ще існуючими елементами адміністративно-командної
системи господарювання; надзвичайно високим рівнем концентрації виробництва при незначній противазі у виді
сфери малого і середнього підприємництва; глибоко монополізованою структурою економіки й основних ринків;
незбалансованістю економіки; відірваністю від людини (відчуженням від виробництва); сполученням суперечливих
процесів — «регіоналізації» ринків і посилення господарської взаємозалежності економік окремих регіонів,
районів і т.д.; необхідністю єдиного економічного простору.


Основні закономірності розвитку ринку виявляються як тенденції. Питання переходу суспільства до ринкових
структур не простий. Труднощі розуміння проблеми полягають в тому, що наші теоретичні погляди і суспільна
практика не завжди збігаються. Одні в ринку бачать головний шлях виходу з кризи, інші затверджують, що саме
ринок загнав наше суспільство в тупик.


Формування ринкової економіки — складний, суперечливий процес. Ринкова економіка може руйнівно впливати на
суспільні структури, і тоді необхідне втручання держави. Надмірне ж одержавлення економіки викликає зворотну
тенденцію, характерну для перетворення сучасного українського суспільства.


Ринок як соціальна форма організації економіки, з одного боку, викликає в людині активність, а з іншого боку —
породжує соціальне розшарування населення, безробіття, не завжди керований ріст цін. От чому вкрай необхідна
культура економіки, культура ринку і відповідний розвиток їхніх суб'єктів.


Враховуючи актуальність наведених вище питань, я вибрав цю тему з метою глибокого розгляду питань, щодо
сутності та функцій ринку, адже глибоке розуміння ринкових принципів та механізмів допоможе з’ясувати
проблемні питання в ринкових відносинах, допоможе знайти шляхи подолання цих проблем на сучасному етапі
створення здорового ринку в Україні.

1. Ринкове господарство і його основні суб’єкти1.1 Ринкове господарство як невід'ємний компонент товарного виробництва


Ринок — досягнення всього людства на всіх етапах його розвитку до найвищих форм суспільного прогресу. Ринкове
господарство є середовищем, "атмосферою", в рамках і з допомогою яких відтворюються і панують відносини і
зв'язки товарного виробництва.[1]

Саме вони і є тим "робочим одягом", в якому діють економічні закони суспільного виробництва, тобто
утверджується природний хід господарського життя суспільства.

З політико-економічної точки зору ринкове господарство є обов'язковим, невід'ємним компонентом товарного
виробництва. Отже, природа, економічний зміст, функції і структура ринкової господарської системи зумовлюються
товарним виробництвом, його принципами та законами.

Ринкове господарство в країнах, в економіці яких панувала адміністративно-командна система, практично не
застосовувалось. Це призвело до некоректного заперечення товарного виробництва, а отже, і до відторгнення
відпрацьованих віками регуляторів і структур господарського життя.

Аналіз відносин, що характеризуються категорією "ринкове господарство", слід здійснювати щонайменше в трьох
аспектах: історико-цивілізаційному, об'єктно-суб'єктному та за фазами суспільного виробництва. Існує
розмежування поняття "ринкове господарство" також за політико-адміністративними ознаками, що мають похідний
характер.

У сучасній науковій літературі, в політичних і законодавчих документах поняття "ринкове господарство" нерідко
ототожнюють з такими поняттями, як "ринок", "ринкова економіка", "ринкова організація виробництва". Ці поняття
в цілому можна використовувати як тотожні для економічних систем, господарська діяльність яких ґрунтується на
конкуренції.

В економічній системі ринкове господарство, з одного боку, є сферою обміну, сукупністю купівлі-продажу, які


Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів