Меню

Реклама

TOP реферати

Цікаве

Тема: «Дослідження та прогнозування рівня зайнятості населення України» (ID:8139)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       15 стр.
Размер в архиве:   77 кб.

Дослідження та прогнозування рівня зайнятості населення України


ЗмістВступ


В умовах розбудови ринкових відносин в Україні проблеми формування ринку праці набувають статусу
першочергових. У зв`язку з цим виникає необхідність вивчення цих проблем з метою визначення можливостей
надання цьому процесу регульованих форм. Сьогодні одним з головних напрямків становлення цивілізованого ринку
праці в Україні є розробка теоретично обґрунтованої політики (концепції) зайнятості. З цієї точки зору
особливо актуальним стає комплексний аналіз механізму формування та регулювання зайнятості працездатного
населення.

Серед найвагоміших досліджень з проблеми формування та регулювання зайнятості населення слід виділити роботи
таких вітчизняних вчених, як В.С.Васильченка, М.В.Шаленко, І.К.Бондар, В.В.Єрасова, Є.М.Лібанової,
І.В.Сороки, В.А.Савченка, В.П.Онищенка, Н.О.Павловської, та ін. Разом з тим, сучасний етап розвитку України
вимагає подальшого дослідження та прогнозування рівня зайнятості населення України.

Мета написання даної роботи полягає в тому, щоб дослідити рівень зайнятості населення України та визначити
прогнозні показники ринку праці. Відповідно до поставленої мети в роботі були визначені наступні завдання:

розкрити поняття та сутність зайнятості населення

провести дослідження рівня зайнятості населення України;

розкрити особливості прогнозування зайнятості населення та відтворення робочої сили в Україні.

В якості предмета дослідження виступає організаційно-економічний механізм державного регулювання зайнятості
працездатного населення в умовах реформування економіки України. Об'єктом дослідження є сфера зайнятості з її
структурою, системою взаємозв'язків та закономірностей.

Теоретичну та методологічну основу роботи становлять теоретичні положення класиків економічної теорії і праці
сучасних вітчизняних та зарубіжних вчених, законодавчі акти, урядові рішення та постанови, методичні розробки
по регулюванню зайнятості населення.. В роботі використані праці вітчизняних та зарубіжних фахівців з
економічної теорії, ринку праці, економічної політики, статистичні дані Державного комітету статистики України
та Міністерства праці й соціальної політики України.
1. Поняття та сутність зайнятості населення1.1. Сутність зайнятості населення


Використання трудових ресурсів характеризується показником зайнятості. Зайнятість населення являє собою
діяльність частини населення щодо створення суспільного продукту (національного доходу). Саме в цьому полягає
її економічна сутність. Зайнятість населення — найбільш узагальнена характеристика економіки. Вона відбиває
досягнутий рівень економічного розвитку, внесок живої праці в досягнення виробництва. Зайнятість об'єднує
виробництво і споживання, а її структура визначає характер їхніх взаємозв'язків[].

Соціальна сутність зайнятості відображає потребу людини в самовираженні, а також у задоволенні матеріальних і
духовних потреб через дохід, який особа отримує за свою працю.

 Згідно із законом України “Про зайнятість населення”[] до зайнятого населення належать громадяни нашої
країни, які проживають на її території на законних підставах, а саме:

працюючі за наймом на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) на підприємствах, установах,
організаціях незалежно від форм власності, у міжнародних та іноземних організаціях в Україні та за кордоном;

громадяни, які самостійно забезпечують себе роботою, включаючи підприємців, осіб, зайнятих індивідуальною
трудовою діяльністю, творчою діяльністю, члени кооперативів, фермери та члени їхніх сімей, які беруть участь у
виробництві;

вибрані, призначені або затверджені на оплачувану посаду в органах державної влади, управління чи в
суспільних об'єднаннях;

громадяни, які служать у збройних силах, прикордонних, внутрішніх, залізничних військах, органах національної
безпеки та внутрішніх справ;

особи, які проходять професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації з відривом від
виробництва; які навчаються у денних загальноосвітніх школах, середніх спеціальних та вищих навчальних
закладах;

зайняті вихованням дітей, доглядом за хворими, інвалідами та громадянами похилого віку;

працюючі громадяни інших держав, які тимчасово перебувають в Україні і виконують функції, не пов'язані із
забезпеченням діяльності посольств і місій.


1.2. Форми зайнятості населення


Розрізняють такі форми зайнятості: повну, неповну, часткову, первинну та вторинну зайнятість[].

Повна зайнятість — це діяльність протягом повного робочого дня (тижня, сезону, року), яка забезпечує дохід у
нормальних для даного регіону розмірах.

Неповна зайнятість характеризує зайнятість конкретної особи або протягом неповного робочого часу або з
неповною оплатою чи недостатньою ефективністю. Неповна зайнятість може бути явною або прихованою.

Явна неповна зайнятість зумовлена соціальними причинами, зокрема необхідністю здобути освіту, професію,
підвищити кваліфікацію тощо. Неповну зайнятість можна виміряти безпосередньо, використовуючи дані про
заробіток, відпрацьований час, або ж за допомогою спеціальних вибіркових обстежень.

Прихована неповна зайнятість відбиває порушення рівноваги між робочою силою та іншими виробничими факторами.
Вона пов'язана, зокрема, зі зменшенням обсягів виробництва, реконструкцією підприємства і виявляється в
низьких доходах населення, неповному використанні професійної компетенції або в низькій продуктивності праці.

В Україні прихована неповна зайнятість поки що не регламентована законом. Водночас прихована неповна
зайнятість у нашій країні набула загрозливих розмірів.

Часткова зайнятість — це добровільна неповна зайнятість.

Первинна зайнятість характеризує зайнятість за основним місцем роботи.

Якщо крім основної роботи чи навчання ще є додаткова зайнятість, вона називається вторинною зайнятістю.


1.3. Види зайнятості населення


Види зайнятості характеризують розподіл активної частини трудових ресурсів за сферами використання праці,
професіями, спеціальностями тощо. Під час їх визначення враховують:

характер діяльності;

соціальна належність;

галузева належність;

територіальна належність;


Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Від партнерів

Оновлення

Реклама

Від партнерів