Меню

Реклама

TOP реферати

Цікаве

Тема: «К/Р Аудит» (ID:7995)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       8 стр.
Размер в архиве:   37 кб.

покладається на керівництво підприємства, яке перевіряється, а також вказати на відповідальність аудитора за
аудиторський висновок, який має бути обґрунтований за результатами проведеної перевірки[].

В аудиторському висновку треба показати масштаб та розкрити зміст проведеної роботи. Цей розділ повинен дати
впевненість споживачам аудиторського висновку в тому, що аудит здійснено відповідно до вимог українських
нормативів та загальноприйнятої практики або згідно з вимогами загальноприйнятих стандартів аудиту
(міжнародних стандартів).

Суттєвість залежить від абсолютного розміру позиції, або погрішності, оцінюваної аудиторам з урахуванням
конкретних обставин. Аудиторський висновок повинен містити також відомості щодо:

використання аудитором конкретних тестів під час перевірки інформації, що підтверджує цифровий матеріал,
покладений в основу поданої звітності;

методології обліку, яка використовувалася керівництвом під час підготовки звітності та подання фінансових
звітів у цілому;

масштабу перевірки.

Висновок аудитора про перевірену звітність. Аудитор повинен підготувати чіткий висновок про перевірену
звітність, забезпечити відповідність її у всіх суттєвих аспектах інструкціям про порядок складання звітності
та принципам обліку, що діють в Україні.

Дата аудиторського висновку. Датою аудиторського висновку є день завершення аудиторської перевірки. У цей день
аудитор зобов'язаний доповісти про результати перевірки керівництву підприємства, що перевіряється. Тільки
після підписання керівництвом звітів, що додаються до аудиторського висновку, і підтвердження їх своїм
підписом він проставляє дату аудиторського висновку. Адреса аудиторської фірми. В аудиторському висновку слід
зазначити адресу (місцезнаходження) аудиторської фірми або юридичну адресу, а також номер і свідоцтво про
включення в Реєстр Аудиторською палатою України.

Підпис аудиторського висновку. Аудиторський висновок підписує від імені аудиторської фірми її директор або
аудитор, який має на це відповідні повноваження.

Висновок аудитора може бути позитивним, умовно-позитивним, негативним. Аудитор може також відмовитися від
надання висновку. При цьому він викладає свою думку у звіті іншої форми. У трьох останніх випадках висновок
має містити короткий виклад аргументів, що обґрунтовують думку аудитора. У разі необхідності уточнення цих
аргументів можливі посилання на інші документи, надані аудитором клієнту, які містять докладнішу інформацію.
Безумовно позитивний висновок складають у разі, коли, на думку аудитора, дотримані такі умови:

аудитор отримав вичерпну інформацію і пояснення, необхідні для проведення аудиту;

надана інформація є достатньою для відображення реального стану суб'єкта перевірки;

є адекватні дані з усіх питань, суттєвих з погляду достовірності та повноти змісту інформації;

фінансову документацію складено згідно з прийнятою суб'єктом перевірки системою бухгалтерського обліку, яка
відповідає існуючим законодавчим і нормативним вимогам;

звітність ґрунтується на достовірних облікових даних, які не містять суперечностей;

форма звітності відповідає затвердженій у встановленому порядку.

Якщо під час перевірки в аудитора виникли заперечення або сумніви щодо правильності тих чи інших використаних
суб'єктами перевірки рішень, але аудитору було подано аргументоване й переконливе обґрунтування цих рішень, то
у своєму висновку аудитор не зобов'язаний згадувати ці рішення й така ситуація не змінює безумовності
позитивного висновку.

Аудитор не може видати безумовно позитивний висновок у випадку виникнення будь-яких з наведених нижче
обставин:

невпевненість (аудитор не може сформулювати думку);

незгода (аудитор може сформулювати думку, але вона суперечить даним перевіреної фінансової інформації).

Наявність будь-якого ступеня невпевненості або незгоди є і підставою для відмови від безумовно позитивного
висновку. Подальший вибір виду висновку залежить від ступеня невпевненості або незгоди: нефундаментальний або
фундаментальний.

Невпевненість або незгода стають фундаментальними у тому разі, якщо вплив факторів, які викликали
невпевненість чи незгоду, на фінансову інформацію такий великий, що може суттєво перекручувати справжній стан
справ у цілому або в основному. Слід також враховувати сукупний ефект усіх невпевненостей та незгод.

Наявність нефундаментальних непевностей та незгод дає аудитору підстави сформулювати умовно позитивний
висновок із зауваженнями. Наявність фундаментальної незгоди є підставою для виконання негативного висновку.

У всіх випадках, коли аудитор формулює висновок, який відрізняється від безумовно позитивного, він має дати
опис усіх суттєвих причин свого судження (невпевненості та незгоди). Ця інформація повинна бути коротко
викладена в окремому розділі висновку, який передує формулюванню висновку, або відмові від висновку.

Модифікація аудиторського висновку. Аудиторський висновок є модифікованим, якщо містить додаткові пояснення,
але у самому висновку про обмеження не йдеться. Як правило, модифікований аудиторський висновок має такі
моменти:

зміни принципів обліку протягом періоду перевірки;

визнання або невпевненість у безперервній діяльності підприємства;

виправлення, які необхідно внести в облік підприємства за результатами аудиту;

опис принципів обліку, які відрізняються від діючих в Україні принципів обліку (у позитивному висновку);

роз'яснення з приводу використання висновків інших аудиторів;

пояснення про попередні аудиторські висновки.

Доповнення до аудиторських висновків. Аудиторський висновок вважається розширеним, коли, крім стандартних
висловлювань, він містить коментарі до інформації, яка не входить в основну звітність, а саме:

додатковий параграф, де акцентується увага на важливій інформації;

вказівки на відсутність поквартальних даних або відсутність аналітичного обліку;

вказівки на невідповідність іншої інформації, яка входить у пакет звітності, даним перевірених звітів
(невідповідність даних інформації у пояснювальній записці даним балансу).

Якщо існує значна неясність стосовно оцінки заборгованості за податками, підписаними контрактами, можливості
повернення грошових коштів для погашення витрат постачальників (підрядників), результату судових процесів,
важливих обставин тощо, це необхідно чітко і повно роз'яснити. Аудитори повинні викласти ці пояснення в кінці
аудиторського висновку, виділивши додатковий параграф (розділ), щоб привернути увагу споживачів аудиторського
висновку до існуючої неясності. Висновок з цими поясненнями буде позитивним.


2. Законодавче і нормативне забезпечення (регулювання) аудиторської діяльності


Аудиторська професія є саморегулюючою та незалежною. Це означає, що держава встановлює лише вимогу здійснення
аудиту, а методику та організацію його проведення визначають професійні організації у стандартах, нормах,
положеннях та інструкціях (рис. 2.1). Отже, однією з найважливіших умов забезпечення незалежності аудитора є
саморегулювання. Незважаючи на те, за ініціативою держави чи професійних організацій така практика викликана,
вона характерна для усіх країн, в яких отримала розвиток аудиторська діяльність.Рис 2.1 Суб’єкти регулювання аудиторської діяльності


Звернемось за досвідом до зарубіжних країн. Акт про компанії визначає: в яких випадках необхідний аудит, які
форми звітності повинен підтвердити аудитор, критерії такого підтвердження, правильність ведення облікових
реєстрів та розкриття інформації в них, рівень відповідальності облікових даних вимогам чинного
законодавства, незалежність аудитора та виступає її гарантом. Таким чином, держава встановлює порядок
проведення аудиту, а професійні організації розробляють положення чи Кодекс професійної етики. В їх
обов'язки входить:

розробка кваліфікаційних вимог до професії аудитора;

регулювання професійної поведінки з допомогою норм і стандартів практичної діяльності і етики;

соціальний захист професії.

Правове та нормативне забезпечення регулювання аудиторської діяльності України формується з урахуванням
досвіду країн з ринковою економікою. Нормативне регулювання аудиторської діяльності визначає чотири рівня його


Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Від партнерів

Оновлення

Реклама

Від партнерів