Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Особливості і форми доходів у країнах ринкової економіки» (ID:7108)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       34 стр.
Размер в архиве:   84 кб.

Особливості і форми доходів у країнах ринкової економікиЗміст

Вступ


Тема даної курсової роботи – „Особливості і форми доходів у країнах ринкової економіки”.

Мета написання даної курсової роботи полягає в дослідженні питань, пов’язаних з формами та особливостями
доходів в ринковій економіці. Також метою написання роботи є поглиблення теоретичних і практичних знань в
галузі економічної теорії, вироблення умінь застосовувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань,
сприяння розвитку пошуку сучасних наукових досягнень і уміння їх самостійно застосовувати при вирішенні
прикладних проблем.

Основними завданнями дипломної роботи є: вивчення та узагальнення теоретико-методологічних засад з питань
сучасного стану формування доходів в Україні; проведення всебічної діагностики ситуації із застосуванням
сучасного інструментарію; розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення визначеної проблеми;

Актуальність обраної теми полягає в тому, що для країн з перехідною економікою регулювання доходів надзвичайно
актуально, тому що в умовах економічної кризи спостерігається особливо гостре протиріччя між обмеженістю
ресурсів для реалізації соціальних програм на тлі зниження життєвого рівня населення і зрослих вимог до
кінцевого попиту як одному з головних двигунів економічного росту. Глобальні соціально-економічні
перетворення, що торкаються всіх сторін життєдіяльності суспільства, викликають необхідність зваженої й
обґрунтованої політики доходів.

В роботі розкриваються наступні питання: сутність та види доходів, їх особливості в умовах ринкової економіки,
державна політика у сфері управління доходами, проблеми та перспективи детінізації доходів в Україні тощо.

При написані роботи автором використовувались нормативні акти, підручники, монографії, аналітичні статті,
періодичні видання з економічної теорії, політекономії, макроекономіки тощо.1. Поняття і сутність доходів у ринковій економіці1.1 Сутність та види доходів


Основними виробничими факторами є: земля, включаючи всі природні ресурси; капітал, або інвестиційні ресурси
(засоби виробництва, транспортні засоби і збутова мережа); праця, тобто усі фізичні і розумові здібності
людей, які застосовуються у виробництві товарів і послуг; підприємницькі здібності.

Доход на кожний з перерахованих факторів відповідно до економічної теорії дорівнює граничному внеску цього
фактора в отриманий підприємством (фірмою) доход після реалізації продукції. Такий розподіл доходу можна було
б вважати справедливим по відношенню і до робітників, і до власників майнових ресурсів (землі, капіталу й
ін.). У дійсності ж розподіл доходів виходячи тільки з теорії граничної продуктивності приводить до значної
нерівності, у першу чергу через нерівність у розподілі виробничих ресурсів. Тому в умовах сучасного
демократичного суспільства необхідна державна політика доходів, спрямована на зм'якшення цієї нерівності. У
силу недосконалої конкуренції на ринку розмір доходів (включаючи ставки заробітної плати) найчастіше не
відбиває внеску факторів виробництва у випуск продукції.

Розглянемо докладніше, що являє собою доход по кожному з факторів.

Номінальні доходи, характеризують рівень грошових доходів незалежно від оподатковування і зміни цін. Реальні
доходи характеризують доходи з урахуванням зміни роздрібних цін і тарифів, а також витрат на виплату податків
і інших обов'язкових платежів. Для визначення реальних доходів із загальної суми всіх доходів віднімаються
податки й інші платежі в бюджет. Сума, що залишилася, рівна вартості спожитих і частково накопичених
населенням товарів, утворює фонд кінцевих реально використовуваних у даному періоді доходів населення.
Динаміка реальних доходів визначається шляхом порівняння кінцевих доходів за різні періоди, виражених у
порівнянних цінах.


Булатов А.С. Экономика с. 318

Заробітна плата — це ціна, виплачувана за використання праці, іншими словами, за трудові послуги, надані
працівниками самих різних професій при реалізації їхньої ділової активності.

Там же с. 319

До вартості будь-якого товару входить вартість природних ресурсів, включаючи землю. Доход, що приносить цей
фактор виробництва, називається рентою, або економічною рентою. У більш широкому змісті економічна рента — це
ціна, що сплачується за використання землі й інших природних ресурсів, кількість яких строго обмежена. Обсяг
використовуваних природних ресурсів, як правило, не змінюється в скільки-небудь значних масштабах, фіксований
характер пропозиції цих ресурсів означає, що попит виступає єдиним діючим фактором, що визначає ренту.

Хоча для суспільства в цілому природні ресурси виступають як безкоштовний дарунок природи, але, з погляду
окремих користувачів її, рентні платежі являють собою витрати. Для окремих фірм або підприємств земля має
альтернативні варіанти використання (наприклад, для оброблення сільськогосподарських культур або для житлового
будівництва). Така альтернатива визначає в чималому ступені господарське поводження фірми.

Доходом на капітал економічна теорія називає відсоток. На практиці він з'являється в декількох видах. Якщо
капітал має грошову форму, то постачальники грошового капіталу одержують доход у вигляді позичкового відсотка.
Якщо капітал з'являється в упредметненій формі, то його власники з некорпоративного підприємницького сектора
одержують доход у виді доходу на власність, а корпорації — у виді прибутків корпорацій.

При визначенні ставки відсотка варто враховувати розходження між номінальною ставкою і реальною, очищеною від
інфляції.

Реальна ставка — це процентна ставка з виправленням на інфляцію: вона дорівнює номінальній ставці мінус рівень
інфляції. Саме реальна ставка має головне значення для прийняття рішень по інвестиціях. Процентна ставка
розподіляє наявні гроші між тими галузями, де вони виявляться найбільш продуктивними і, отже, найбільш
прибутковими.

Підприємницький доход (прибуток) приходиться на підприємницьку здатність, або заповзятливість. Цей доход є
винагородою підприємця за виконання ним наступних функцій: по'єднання капіталу, праці і природних ресурсів у
єдиний процес виробництва товару або послуги; прийняття основних рішень по управлінню фірмою; введення нових
продуктів, технологій; ризик, що відноситься до вкладених коштів.

Підприємницький доход — це частина прибутку, що залишається в розпорядженні підприємця після сплати відсотка
на взятий їм кредит. Підприємницький доход не є заданою величиною, а залежить від того, як хазяює
підприємець.

Архипов А.И. Экономика с. 236

Сімейні доходи і структура використання їх.

Величина реальних доходів залежить не лише від розмірів грошових доходів, обсягу безплатних і пільгових
послуг, а й від рівня цін на предмети споживання і тарифів на послуги, величини квартирної плати, розмірів
податків.

Необхідно також враховувати наявність безробіття, тривалість робочого дня, соціальний захист особи тощо.

Показники реальних доходів населення найповніше характеризує рівень добробуту народу через сімейні доходи.
Сім'я є насамперед демографічним поняттям і початковою економічною ланкою. Вона являє собою об'єднання людей,
засноване на шлюбі або повній спорідненості та пов'язане спільністю побуту, сімейним доходом і взаємною
відповідальністю. Найважливіша функція сім'ї - народження і виховання дітей. Тому значний економічний інтерес
викликає економічна основа відтворення сім'ї - сімейний доход. Якщо досліджується душовий доход, то найбільш
правильну картину дає не той доход, який нараховується як середній на душу населення у масштабі країни, а той,


Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів