Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Аналіз моделювання і управління ризиком контрольна робота » (ID:6518)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       3 стр.
Размер в архиве:   14 кб.

Предмет: аналіз моделювання і управління ризиком

Тип работы: контрольна робота Аналіз ризиків проектів.


Важливим чинником розвитку підприємництва, як свідчить світовий досвід, є проектний підхід і
проектно-орієнтована поведінка, які визнаються ефективними складовими конкурентноспроможності фірм та їх
ринкового успіху. Проектний підхід, - вважають провідні західні фахівці в галузі управління виробництвом, -
дозволяє організації сфокусувати увагу і сконцентрувати зусилля на виконанні обмеженного комплекса задач в
чітко визначених часових і бюджетних рамках, і тому має значні переваги в порівнянні з іншими.

Впровадження нових технологій та необхідність надання швидкого рішення в умовах, що постійно змінюються,
безпосередньо впливають на здійснення діяльності підприємств. Методи управління ризиками повинні відповідати
сучасним вимогам компаній, які можуть зіткнутися з новими ризиками, такими як питання інтелектуальної
власності, об'єднання підприємств, оцінка вартості торгових марок, засоби електронного бізнесу, які все
частіше з'являються в сучасних умовах. Опанувати науку, або навіть мистецтво "ризик-менеджменту", повинен
кожен, хто прагне успіху в бізнесі. Економічний (притаманний бізнесові) ризик - це можливі втрати, які
вираховуються в грошах. Ось ці втрати і потрібно мінімізувати, зі стихійних і неминучих перетворити на
дозовані.

Інвестиційний процес в сучасній Україні, попри свою виключну важливість, не набув необхідного розвитку саме
через занадто великі ризики, через які іноземні інвестори не поспішають вкладати кошти.

Як відомо, однією з головних цілей інвесторів є забезпечення високої віддачі від вкладених коштів. Тому
інвестори вельми обачні у виборі напрямків інвестування і згодні вкладати кошти в проекти з високою
ефективністю та гарантією отримання запланованого прибутку.

Разом з тим, на даний час ще існують як загальнонаціональні, так і галузеві чинники, які породжують
невпевненість інвесторів щодо отримання очікуваного прибутку від вкладених коштів – так звані чинники ризику.

В цих умовах урахування ризику при оцінці та обґрунтуванні ефективності інвестиційних проектів, що
здійснюються в кожній галузі, є одним з найбільш відповідальних етапів в процесі залучення та заохочення
інвесторів.

Специфіка діяльності підприємства припускає специфічний набір ризиків, що супроводжують його діяльності, які
у свою чергу можуть мати відношення й до інших видів бізнесу. В даний час нерозвиненість українського
фондового ринку, яка веде до незатребуваності фінансових інструментів, звузила для українських підприємств
задачі ризик-менеджменту до аналізу лише техніко-виробничих ризиків. Однак у міру розвитку ринкової економіки
усе більший акцент буде переноситися на мінімізацію впливу кредитних і ринкових ризиків.

У процесі дослідження ризиків комерційної організації велику увагу варто приділяти врахуванню специфіки
її діяльності. Це, по-перше, дозволить на початковому етапі аналізу обмежити коло досліджуваних ризиків до тих
з них, що впливають на роботу компанії. Наприклад, для фермерських господарств має сенс досліджувати
кліматичні ризики і виключити з розгляду валютні ризики. По-друге, облік специфіки діяльності комерційної
організації дозволить установити пріоритет дослідження профільних ризиків, що вимагає розгляду в першу чергу
тих з них, що роблять на діяльність організації найбільший вплив.

Виходячи зі специфіки діяльності комерційних організацій, можна виділити кілька базових видів бізнесу:

Монетарний сектор:

- банківська діяльність;

- страхова діяльність;

- професійна діяльність на ринку цінних паперів

Реальний сектор:

- виробництво промислової продукції і будівництво;

- виробництво сільськогосподарської продукції;

- діяльність у сфері послуг (торгівля, суспільне харчування і т.п.);

- матеріально-технічне постачання і збут.

Для кожного з цих видів бізнесу деякою мірою досліджені основні супутні їм профільні ризики.

Ризики, з якими зіштовхується ризик-менеджер на підприємстві, дуже різноманітні, однак існує ряд причин,
по яких деяким ризикам приділяється найбільша увага, а іншим — навпаки.

Так, основною причиною є нерозвиненість українського фондового ринку і незатребуваність фінансових
інструментів, що у свою чергу не стимулює наукових досліджень зв'язаних з ними ризиків — кредитних і ринкових.
Тому в даний час українськими фахівцями з управління ризиками практично не піднімаються питання, зв'язані
з акціонерним (чи частковим) капіталом, а задачі ризику-менеджменту на вітчизняних підприємствах в основному
зведені до мінімізації впливу на їхню діяльність техніко-виробничих ризиків.

При вкладенні коштів в інвестиційний проект завжди існує імовірність того, що реальний доход може виявитися
менше прогнозованого рівня, тобто існує інвестиційний ризик. Загальний інвестиційний ризик складається із
систематичної (недиверсифікованої, ринкової) і несистематичної складових.

Систематичним (ринковим) ризиком називається ризик, що виникає з зовнішніх подій, які впливають на
ринок у цілому. До систематичних ризиків можна віднести:

- ризик зміни процентної ставки - ризик, зв'язаний зі зниженням чи підвищенням процентної ставки центральним
банком країни. При зниженні процентної ставки зменшується вартість кредитів, одержуваних компаніями, і
збільшується ріст їхнього прибутку, що є сприятливим для ринку акцій. І навпаки, збільшення процентної ставки
негативно впливає на ринок;

- інфляційний ризик - вид ризику, викликаний ростом інфляції. Він зменшує реальний прибуток компаній, що
негативно впливає на ринок, а також викликає появу іншого ризику - ризику зміни процентної ставки;

- валютний ризик - ризик, що виникає в наслідок як політичних, так і економічних факторів, які відбуваються в
країні;

- політичний ризик - погроза негативного впливу на ринок через зміну уряду, війни і т.д.

Несистематичний ризик, чи ризик, який можна зменшити за рахунок диверсифікованості, диктується
подіями, що стосуються тільки самої компанії.

До несистематичних ризиків можна віднести:

- ризик, зв'язаний з порушенням розрахункових термінів реалізації проекту;

- ризик, зв'язаний зі ступенем приступності предмета продажу;

- ризик неплатежів;

ризик падіння попиту на товар.

Ринковий ризик (market risk) -- це ризик зміни значень параметрів ринку, таких як процентні ставки, курси
валют, ціни акцій чи товарів, кореляція між різними параметрами ринку і мінливість цих параметрів.

Існує два основних підходи до аналізу ризиків: якісний і кількісний. Якщо в ході якісного аналізу визначаються
наслідки їх реалізації і шляхи мінімізації з урахуванням приблизної вартості, то в ході кількісного аналізу
вивчають зміни ефективності проекту в результаті зміни ряду факторів (показників, змінних), що перевіряються
на ризикованість.

Кількісний аналіз ризиків може проводитись за наступними напрямками:

фінансові ризики;

маркетингові ризики;

технічні ризики;

ризики учасників проету;

політичні ризики;

юридичні ризики;

екологічні ризики;

будівні ризики;

специфічні ризики;

обов’язки не передбачуваної сили (фокс-мажор).

Ця класифікація проектних ризиків може доповнюватись в залежності від конкретних переваг і інформаційних
можливостей розробника.

В області фінансових ризиків проект може бути ризикованим, якщо існують: економічна нестабільність в країні,
інфляція, неплатежі в галузі, дефіцит бюджетних коштів.


Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів