Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «ВІДПОВІДІ НА БІЛЕТИ З ПРЕДМЕТУ «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»» (ID:25843)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       10 стр.
Размер в архиве:   48 кб.

ВІДПОВІДІ НА БІЛЕТИ

З ПРЕДМЕТУ «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»
ЗМІСТ
1.3.21. Класифікація факторів резервів, значення для управління.


В економічному аналізі одне з центральних місць посідають такі терміни, як „фактори” і „резерви”.

Під терміном „фактор” розуміють причину, яка впливає на певний результат. Класифікація факторів має велике
значення в процесі аналізу господарської діяльності. Вона дозволяє більш детально розібратися в причинах зміни
явищ, що досліджується, точніше оцінити місце і роль кожного фактора в формуванні величин результативних
показників.

Класифікація факторів: за природою (природно-кліматичні, соціально-економічні, виробничо-економічні); за
ступенем впливу на результати (основні, другорядні); залежно від волі людини (об’єктивні, суб’єктивні); за
місцем виникнення (внутрішні, зовнішні); за ступенем розповсюдження (загальні, специфічні); за часом дії
(постійні, змінні); за характером дії (інтенсивні, екстенсивні); За якостями явищ (кількісні,якісні); за
складом (прості, складні); за можливістю виміру впливу (явища, які можна виміряти, явища, які не можна
виміряти); зі ієрархією (першого порядку, другого порядку..).

Відомо, що фактори, які діють на процес виробництва, можуть бути позитивними та негативними. Дія негативних
факторів свідчить, що на підприємстві є невикористані можливості, різного роду втрати та перевитрати ресурсів,
їх неефективне використання тощо. Тому основною метою економічного аналізу є виявлення цих невикористаних
можливостей подальшого поліпшення показника, що аналізується. Невикористані можливості в економічному аналізі
називаються резервами підвищення економічної ефективності виробництва, тому науково обґрунтована класифікація
таких резервів має важливе значення для визначення конкретних шляхів мобілізації виявлених резервів і
запровадження їх у практику роботи підприємств. Систематизована класифікація резервів має такий вигляд.
Наведена класифікація факторів і резервів виробництва не є остаточною.

Класифікація резервів підвищення ефективності виробництва: За місцем виникнення (внутрішньовиробничі,
галузеві, регіональні,загальнодержавні); За факторами процесу праці (поліпшення використання трудових
ресурсів, поліпшення застосування засобів праці, поліпшення використання предметів праці); За способами
виявлення (явні, приховані); За напрямами мобілізації на підставі вдосконалення (якості продукції на стадії її
проектування та виготовлення, підготовки виробництва, технології виробництва, техніки виробництва, організації
управління виробництва та праці); За ознакою часу (невикористані поточні, перспективні); За стадіями процесу
відтворення (у сфері обігу, у сфері виробництва); За впливом на результати виробництва (екстенсивні,
інтенсивні); За стадіями життєвого циклу виробів (на перед виробничій стадії, на стадії виробництва, на стадії
експлуатації,на стадії утилізації виробів).1.3.22. Аналіз трудових ресурсів на підприємстві, його значення. Аналіз продуктивності праці.


Аналітичне дослідження трудових ресурсів дасть змогу дослідити їх раціональне використання, підвищення
продуктивності праці, що приведе до збільшення обсягів виробництва, зниження собівартості та зростання
прибутку.

Аналітичне дослідження забезпечення підприємства трудовими ресурсами проходить в такій послідовності:
аналізується забезпечення підприємства трудовими ресурсами методом порівняння фактичної чисельності за звітний
період по категоріях з показниками минулих років за допомогою абсолютних та відносних відхилень;
аналізується забезпечення підприємства основними та допоміжними робітниками методом порівняння фактичної
чисельності за звітний період з показниками минулих років за допомогою абсолютних та відносних відхилень;
проводиться аналіз відносної забезпеченості підприємства робітниками (порівняння фактичної чисельності з
минулорічною, яка перерахована на відсоток виконання плану з обсягу виробництва продукції); за результатами
аналізу роблять висновки;

Продуктивність праці – це кількість продукції, випущеної в одиницю часу на одного працюючого. Виділяють такі
фактори, що впливають на продуктивність праці: ступінь розвитку науки і міра її використання у виробництві;
кваліфікація працівників; організація виробничого процесу; стан виробництва.

На практиці використовують 3 вимірники продуктивності праці: натуральний, трудовий і вартісний.

Натуральний вимірник характеризує кількість продукції в натуральному виразі:

П=N/ТжОбсяг випуску в натуральних одиницях Витрати живої праці

Тж=Чис.прац.*Фдчисельність працівників дійсний фонд роботи 1-го середньоспискового працівника

Дійсний фонд роботи розраховується на основі складання балансу робочого часу.

Трудовий вимірник характеризує кількість продукції в трудовому вираженні на 1-го робітника. Він визначається
через трудомісткість:


Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів