Меню

Реклама

TOP реферати

Цікаве

Тема: «Планування в системі охорони здоров’я України.» (ID:20181)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       39 стр.
Размер в архиве:   266 кб.

Україна переживає зараз складний і в той же час оновлюючий період своєї історії. В країні відбуваються процеси
глибокої політичної, економічної та соціальної трансформації, які супроводжуються серйозними кризовими явищами
в усіх сферах суспільства. Не є виключенням і охорона здоров’я, де негативні тенденції останнім часом набули
системного характеру та особливої гостроти.Система охорони здоров’я не здатна забезпечити населення на належному рівні загальнодоступною та
висококваліфікованою допомогою у зв’язку із все зростаючим дефіцитом матеріальних та фінансових ресурсів,
обладнання, медикаментів, сучасних технологій і підготовлених відповідно до сучасних потреб кадрів.Витрати на охорону здоров’я України складають до 4% від ВВП (за оцінкою ВООЗ, якщо доля від ВВП на потреби
охорони здоров’я складає менше 5%, то це свідчить про непрацездатність галузі); у структурі видатків на
охорону здоров’я України понад 60% виділених коштів припадає на фонд оплати праці та його нарахування (за
оцінкою ВООЗ, якщо питома вага заробітної плати в структурі витрат на охорону здоров’я становить більше 30%,
то це свідчить про відсутність процесу відтворення галузі) [2, с. 24].Таким чином, ресурси охорони здоров’я практично вичерпані і без рішучого здійснення реформи галузі втримати
контроль за станом здоров’я населення, насамперед за інфекційними захворюваннями та хворобами, що зумовлюють
більшу частку смертності та інвалідизації осіб працездатного віку, що досягли критичної межі, буде не
можливо.Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблем системи охорони здоров’я
України, підтверджує, що ситуація, в якій опинилася система охорони здоров’я України, вимагає негайних заходів
з її реформування. Проблемам державного управління галуззю охорони здоров’я та пошуком шляхів її реформування
присвячені роботи Б.О. Волоса, Ю.В. Вороненька, З.С. Гладуна, О.М. Голяченка, Л.С. Григорович, Л.І. Жаліло,
В.І. Журавля, В.Л. Корецького, А.Ф. Коропа, В.М. Лехан, В.Ф. Москаленка, Н.Р. Нижник, Т.В. Педченка, В.М.
Пономаренка, Я.Ф. Радиша, А.М. Сердюка, І.М. Солоненка.Дослідженню питань фінансового забезпечення та планування ресурсів у галузі охорони здоров’я присвячені праці
українських вчених М.Г. Вовк, О.В. Галагана, О.М. Голяченка, В.І. Євсєєва, М.П. Жданової, В.І. Журавля, В.М.
Лєхан, А.С. Немченко, Т.В. Педченка, А.В. Підаєва, В.М. Пономаренка, Я.Ф. Радиша, В.М. Рудого, В.Г. Черненка
та ін. Більшість із них розглядає процеси фінансування галузі переважно на регіональному рівні, з урахуванням
як внутрішніх, так і зовнішніх впливів й суперечностей. Однак у науковій літературі ще бракує сталих уявлень,
що поєднують поняття державного управління фінансовим забезпеченням галузі охорони здоров’я та управління
системою охорони здоров’я в контексті стратегічного управління та формування державної політики в ній.Враховуючи думки зазначених авторів, можна в узагальненому вигляді окреслити основні проблеми та недоліки
діючої на сьогодні в Україні системи фінансування галузі охорони здоров’я, а саме:недостатнє фінансування галузі охорони здоров’я, яке проявляється, крім усього іншого, ще й значними
особистими видатками громадян на медичні послуги;відсутність визначеного законодавством і нормативно-правовими актами чіткого переліку медичної допомоги, що
повинна надаватись у державних і комунальних закладах охорони здоров’я безкоштовно на кожному рівні надання
медичної допомоги та при відповідному стані фінансування цих закладів;відсутність зв’язку між фінансуванням державних і комунальних закладів охорони здоров’я і кінцевими
результатами їх роботи;неможливість ефективного управління обмеженими ресурсами в умовах існуючої системи постатейного фінансування
громадських лікувально-профілактичних закладів;фінансування лікувально-профілактичних закладів різного рівня з бюджетів різного рівня, що додатково
ускладнює координацію надання допомоги.В умовах гострої нестачі коштів різко активізується тіньовий ринок медичних послуг. Все більша частка медичної
допомоги стає платною, посилюється нерівність у доступності медичної допомоги для різних верств населення, що
є порушенням конституційних прав громадян на безкоштовну медичну допомогу у відповідності до ст. 49
Конституції України.В Україні продовжують наростати негативні тенденції в динаміці здоров’я та медико-демографічних процесах.Зростання загальної та вікової смертності на фоні зниження народжуваності призвело до негативних демографічних
наслідків.Так, неухильне зниження середньої тривалості життя (2006 р. – для чоловіків 60,8 р., для жінок – 72,1 р.),
ріст захворюваності, хронізації патології та інвалідності, в тому числі і у дітей, дають повну підставу
оцінити теперішній стан охорони здоров’я в Україні як вкрай тривожний [23, с. 11].Організація та структура надання охорони здоров’я все ще слідує радянській моделі Семашка, яка в цілому
характеризується:досить низькою часткою видатків на охорону здоров’я по відношенню до ВВП;централізованим та нерівним розподіленням ресурсів;Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Від партнерів

Оновлення

Реклама

Від партнерів