Меню

Реклама

TOP реферати

Цікаве

Тема: «Планування в системі охорони здоров’я України.» (ID:20181)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       39 стр.
Размер в архиве:   266 кб.

Ленскі Г., О’Кіф Е., Ремер М., Салтман Р., Хем К.Специфічні особливості розвитку підприємництва та впровадження у сферу охорони здоров’я ринкових відносин
досліджують Бірюков В.С., Журавель В.І., Парфьонова І.І., Пащенко В.М., російські фахівці Галкін Р.А.,
Здоровцов Г.І., Здоровцов О.Г., Кучеренко В.З., зарубіжні дослідники Дуіч Ф., Хантлер Д., Шеффлер Р. Разом з
тим, теоретичні проблеми становлення, розвитку і реструктуризації системи охорони здоров’я в Україні
висвітлені недостатньо і потребують поглибленого вивчення, що посилює актуальність обраної теми.Метою курсової роботи є формування моделі реструктуризації системи надання медичної допомоги в м.
Сімферополі.Об’єктом дослідження є планування та реформування системи охорони здоров’я.Предметом дослідження виступає реструктуризація як засіб підвищення ефективності планування ресурсів охорони
здоров’я.Досягнення встановленої мети вимагає виконання наступних завдань дослідження:розглянути основні завдання державної політики щодо реформування системи охорони здоров’я;оцінити ефективність планування ресурсів в системі надання медичної допомоги в світі та Україні;визначити роль та місце реструктуризації як засобу реформування системи охорони здоров’я;вивчити стан та перспективи підвищення ефективності планування ресурсів охорони здоров’я у м. Сімферополі;запропонувати шляхи підвищення ефективності планування ресурсів охорони здоров’я.Методи дослідження. Курсова робота ґрунтується на використанні загальнонаукових та спеціальних методів
дослідження. Діалектичний метод пізнання супроводжував весь процес дослідження і дозволив розглянути тенденції
розвитку системи охорони здоров’я в Україні. Методи системного аналізу та синтезу використано для дослідження
кожного проблем та виопрацювання рекомендацій щодо покращення функціонування системи охорони здоров’я України.
Розвиток правового інституту системи охорони здоров’я досліджується за допомогою історичного підходу через
взаємозв’язок з конкретно-історичним станом економіки та законодавчої бази. Метод наукової абстракції
застосовується для систематизації теоретичних уявлень про елементи відносин у системі охорони здоров’я.Отже, в даній роботі робиться огляд сьогоднішньої ситуації по наданню послуг з охорони здоров’я в Україні,
після чого подаються основні характеристики реструктуризації сектора охорони здоров’я, який фінансується за
рахунок податків. На основі цього аналізу ми також надаємо рекомендації щодо реформування сектора в Україні.Ступінь розробленості проблеми. При формуванні авторських позицій з основних теоретичних і прикладних питаннях
теми дослідження залучалися фундаментальні наукові праці відомих вітчизняних і закордонних науковців, у яких
відбиті методологічні аспекти розроблювальних у дослідженні проблем.Теоретичною та методологічною основою курсового дослідження стало вивчення й творче переосмислення основних
досягнень вітчизняної і зарубіжної науки в галузі медицини, охорони здоров’я.Теоретична й практична значимість дослідження. Основні положення й висновки дослідження доповнюють можливості
наукового формування оптимальної моделі системи охорони здоров’я завдяки її реструктуризації, й можуть сприяти
практиці ефективного галузі охорони здоров’я з позицій подолання негативних сучасних тенденцій у її розвитку.Структура роботи складається зі вступу, у якому обґрунтовується актуальність теми курсового дослідження,
вказуються мета й завдання, конкретизуються методи дослідження, трьох розділів. Завершують роботу узагальнюючі
висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.Наукова новизна одержаних результатів визначається реальною оцінкою стану сфери охорони здоров’я та управління
нею в трансформаційному суспільстві, а також опрацюванням новітніх технологій упровадження
організаційно-економічного механізму вдосконалення управління охороною здоров’я в умовах становлення та
утвердження ринкових відносин.Практичне значення одержаних результатів полягає в уточненні понять і термінів, які можна використовувати при
відпрацюванні нормативно-правової бази з питань державного управління охороною здоров’я.Отримані в ході дослідження результати можуть бути використані органами державної виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування при формуванні охороноздоровчої політики, розробці регіональних і місцевих
комплексних та цільових програм економічного і соціального розвитку.


РОЗДІЛ 1. ЗМІСТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПЛАНУВАННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я


1.1. Основні проблеми функціонування системи охорони здоров’я в Україні


Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Від партнерів

Оновлення

Реклама

Від партнерів