Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Аналіз дебіторської заборгованості » (ID:19729)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       19 стр.
Размер в архиве:   118 кб.

Аналіз дебіторської заборгованості (Чернівецька меблева фабрика)

ЗМІСТ
Вступ


Актуальність теми дослідження обґрунтована важливістю дебіторської заборгованості у сучасних умовах
господарювання. Зі збільшенням конкуренції, виникненням необхідності стимулювання попиту, надання споживачеві
вигідних умов співпраці збільшуються тенденції до зростання дебіторської заборгованості, яка несе майбутні
вигоди для підприємства у вигляді збільшення обсягів продажів його продукції. Але, з іншого боку,
неплатоспроможність покупців, інфляційні ризики, несумлінне виконання договірних зобов’язань партнерами може
призвести до невиправданого зростання дебіторської заборгованості, яке призводить як до збільшення тривалості
операційного циклу, заморожування коштів, пригальмування швидкості повернення грошей, що вкладені у операційну
діяльність, так і до відкритих втрат через списання безнадійної заборгованості.

Політика підприємства щодо управління дебіторською заборгованістю повинна бути зваженою, спрямованою на
оптимізацію дебіторської заборгованості, зменшення відволікання у неї оборотних коштів. Але ефективне
керування коштами підприємства неможливе без точного, достовірного, вчасно проведеного аналізу.

Метою написання даної курсової роботи є визначення сучасного стану дебіторської заборгованості підприємства –
об’єкту дослідження, недоліків у політиці управління нею та можливостей покращення ситуації.

Об’єктом дослідження є ВАТ "Чернівецька меблева фабрика".

Завдання автора роботи, щодо досягнення мети дослідження є:

- вивчення теоретико-методичних аспектів аналізу дебіторської заборгованості;

- визначення поняття та економічного змісту дебіторської заборгованості;

- складання методики аналізу дебіторської заборгованості;

- аналіз структури та динаміки дебіторської заборгованості ВАТ "Чернівецька меблева фабрика";

- оцінка обсягу та якості дебіторської заборгованості;

- аналіз ефективності управління дебіторською заборгованістю:

- знаходження шляхів удосконалення політики управління дебіторською заборгованістю на наступний період;

- обґрунтування методів мінімізації дебіторської заборгованості та шляхи трансформації у високоліквідні
активи;

- розрахунок прогнозування стану дебіторської заборгованості на

2006 р.

При виконанні роботи використано підручники з економічного аналізу, фінансового менеджменту, фінансів
підприємства, законодавчі акти України. Проблема аналізу дебіторської заборгованості розкривається у багатьох
джерелах, що стосуються управління фінансами суб’єктів господарювання. У роботах таких українських авторів як
А. М. Поддєрьогін та Ляшенко Г. П. надається не лише методика здійснення такого аналізу, але й практичні
рекомендації щодо покращення стану управління дебіторською заборгованістю.

Робота складається з трьох розділів, перший розділ присвячу вивченню основних понять з теми дослідження та
висвітлення методи проведення аналізу, у другому розділі здійснено безпосередній аналіз за приведеною
методикою, третій розділ розкриває та обґрунтовує пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності
підприємства.

1. Теоретико-методичні аспекти аналізу дебіторської заборгованості


1.1. Поняття та економічний зміст дебіторської заборгованості


У процесі фінансово-господарської діяльності у підприємства постійно виникає потреба проведення розрахунків зі
своїми контрагентами, бюджетом, податковими органами. Відвантажуючи вироблену продукцію, підприємство, як
правило, не отримує гроші негайно, тобто воно кредитує покупців. Таким чином, від моменту відвантаження
продукції до моменту надходження платежу засоби підприємства “мертві” у вигляді дебіторської заборгованості.
Тому важливим завданням є ефективне управління дебіторською заборгованістю, спрямоване на оптимізацію
загального її розміру та забезпечення своєчасної оплати боргу.

Під дебіторською заборгованістю ми розуміємо заборгованість організацій і фізичних осіб даної організації
(наприклад, заборгованість покупців за придбаний товар або надані послуги, заборгованість підзвітних осіб за
видані їм грошові суми й ін.). Відповідно, організації й обличчя, що є боржниками даної організації,
називаються дебіторами.

Згідно П(С)БУ 10 „Дебіторська заборгованість”, дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів
підприємству на певну дату. Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання
підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Дебітори - юридичні та
фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх
еквівалентів або інших активів [2].

Стандарт визначає довгострокову дебіторську заборгованість як суму дебіторської заборгованості, яка не виникає
в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу [2].

Поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального
операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

У сучасній господарській практиці дебіторська заборгованість класифікується за такими видами:

1) дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, строк оплати яких не наступив;

2) дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, що неоплачені у вказаний термін;

3) дебіторська заборгованість за отриманими векселями;

4) дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом;

5) дебіторська заборгованість за розрахунками з персоналом;

6) інші види дебіторської заборгованості.

Серед перерахованих видів найбільший обсяг дебіторської заборгованості підприємств припадає на перші три види.
У загальній сумі дебіторської заборгованості на розрахунки з покупцями припадає 80 – 90 %. Отже, з метою
ефективного управління цією дебіторською заборгованістю на підприємствах повинна розроблятися і здійснюватися
особлива фінансова система управління дебіторською заборгованістю або його кредитна політика щодо покупців
продукції.

Дебіторська заборгованість - важливий компонент оборотного капіталу. Коли одне підприємство продає товари
іншому підприємству, не завжди вартість проданого товару оплачується негайно.

Дебіторська заборгованість є активом підприємства, що зв'язаний з юридичними правами, включаючи право на
володіння [8, с. 45].

У цілому під активом розуміється майно, майнові блага і права суб'єкта, що мають вартісну оцінку. Майбутня
економічна вигода, втілена в активі - це потенційний, прямий чи непрямий внесок у приплив коштів суб'єкта.
Отже, дебіторська заборгованість - це майбутня економічна вигода, втілена в активі, і зв'язана з юридичними
правами, включаючи право на володіння.

Актив дебіторської заборгованості має три істотні характеристики:

- Він утілює майбутню вигоду, що забезпечує здатність прямо чи побічно створювати приріст коштів.

- Активи являють собою ресурси, якими керує суб'єкт господарювання. Причому права на вигоду чи потенційні
послуги повинні бути законні або мати юридичний доказ можливості їхнього одержання. Наприклад, при
відображенні факту продажу активу в продавця утвориться дебіторська заборгованість. Договір закупівлі-продажу
дозволяє визначити ймовірну майбутню вигоду. Але, якщо покупець не внесе визначену суму погашення дебіторської
заборгованості, то продавець фактично втрачає контроль над ресурсами, тобто потенційним надходженням, і отже,
актив перестає бути активом.

- До активів не відносяться вигода, що буде отримана в майбутньому, але в даний час не знаходиться під


Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів