Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ» (ID:10880)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   18 кб.

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

(інститут внутрішніх справ) 12 стр

ПланПоняття функцій держави, форми і методи їх здійснення


Перед будь-якою державою завжди постає коло завдань, на вирішення яких вона спрямовує свої матеріальні
ресурси, ідеологічні та політичні зусилля. З-поміж усієї сукупності зусиль можна виділити деякі, які виражають
сутність держави і без котрих вона не може повноцінно діяти як найважливіша складова частина політичної
системи суспільства. Ці основні напрями діяльності держави, в яких знаходять свій вираз її сутність, завдання
і цілі, називаються функціями держави.

Головні завдання і цілі держави на тій чи іншій стадії її розвитку обумовлюються економічними, політичними,
соціальними та іншими умовами її існування. Відтак, її напрямки: діяльності, тобто її функції, мають
об'єктивний характер, обумовлений потребами життя суспільства. Здійснення функцій держави має постійний,
систематичний характер і відбувається протягом всього часу існування об'єктивно обумовлених завдань, що стоять
перед державою. Вони виникають, здійснюються і розвиваються відповідно до тих завдань, що належить виконувати
державі у конкретних історичних умовах.

Функції держави взаємопов'язані з тими суспільними відносинами, на які держава намагається активно впливати
відповідно до своїх потреб всією своєю політикою. Саме функції держави характеризують суть державного впливу
на суспільні відносини. Що ж до методів, прийомів цього впливу, вони залежать від компетенції та форм
діяльності відповідних державних структур, які організують практичне здійснення функцій держави в межах своєї
компетенції.

Функції держави не можна ототожнювати з функціями її окремих органів. Функції держави — це основні напрями її
діяльності, якими зумовлена робота всього державного апарату і кожного з його окремих органів. Функції ж
окремого органу держави — це соціальне призначення кожного конкретного органу як особливої частини механізму
держави і знаходять свій вираз і конкретизацію у компетенції державних органів, закріплених за кожним органом
правах і обов'язках.

Функції держави необхідно відрізняти і від окремих видів державної діяльності, які здійснюються або спеціально
уповноваженими на те органами держави, або структурними підрозділами певної кількості органів (планування,
статистична діяльність тощо).

Розрізнюють функції держави за формами і методами їх здійснення. Основними формами здійснення функцій держави
є правотворчість, у цілому правове регулювання і безпосередня організаторська діяльність щодо здійснення .
правових настанов методами переконання, заохочення і примусу.

Зміст тієї чи іншої функції держави становить сам процес впливу держави через практичну діяльність її
відповідних структур на певні або на групу споріднених суспільних відносин.

Кожна конкретна функція держави становить єдність змісту, форм та методів здійснення відповідної гілки єдиної
державної влади (законодавча, виконавча, судова), застосування якої пов'язане з особливостями конкретного
об'єкта державного впливу. Цю єдність можна проілюструвати на прикладі здійснення функції охорони
правопорядку, законності, прав і свобод громадян. Для виконання завдань, що стоять перед цим напрямом
державної діяльності, застосовуються всі її форми:

а) правотворча, правове регулювання шляхом видання відповідними державними органами нормативних актів, а також
актів конкретних (актів застосування норм права), спрямованих на зміцнення та охорону правопорядку,
законності, визначення змісту та забезпечення здійснення прав і свобод громадян; б) безпосередньої
організаторської діяльності при проведенні конкретних заходів, що стосуються зазначених питань (розподіл
кадрів, їх навчання, здійснення нагляду за неухильним виконанням положень нормативних актів, організація цієї
роботи і т. ін.).

При здійсненні зазначених функцій використовують методи:

а) переконання — шляхом правового виховання населення, проведенням різних профілактичних заходів;

б) заохочення — шляхом пропаганди досвіду й надання різних пільг та нагород колективам і особам, які не
допускають правопорушень і беруть активну участь у боротьбі з ними;

в) примус — шляхом застосування до суб'єктів, які скоїли правопорушення, законних заходів покарання,
перевиховання та спонукання до діяльності, спрямованої на усунення шкоди, заподіяної такою поведінкою іншим
суб'єктам.

Отже, для глибокого і всебічного аналізу тієї чи іншої функції держави слід розглядати зміст, форми і методи
здійснення відповідного напряму державної діяльності.


Види функцій держави


Здійснення державних функцій — це складний і багатогранний процес впливу держави, її відповідних структур на
певне коло суспільних відносин. Численність і особливості суспільних відносин обумовлюють існування досить
широкого кола відповідних функцій держави. Для зручності їх розуміння та вивчення на основі певних ознак
функції держави поділяють на ряд видових груп.

1. За соціальним значенням державної діяльності функції поділяються на:

а) основні, що характеризують призначення держави, найбільш загальні, найважливіші напрями її діяльності на
певному етапі розвитку. Вони здійснюються не окремими державними органами, а різною мірою численними ланками
державного апарату. Крім того, основні функції мають комплексний характер, об'єктом їх є широке коло
споріднених суспільних відносин, на які і впливає певна система напрямів державної діяльності.

Основними функціями держави є, наприклад, функції оборони країни, захисту правопорядку, законності, охорони
прав і свобод громадян;

б) додаткові, що є складовими елементами основних функцій, але самі собою не розкривають сутності держави.
Так, у складі такої основної функції, як оборона країни, можна виділити низку допоміжних: зміцнення збройних
сил, розвиток науково-технічного прогресу для забезпечення їх озброєнням, забезпечення відповідних пропорцій
військового і цивільного виробництва та ін.

2. За сферами діяльності держави її основні функції поділяються на:

а) внутрішні функції, що здійснюються у межах даної держави і в яких виражається її внутрішня політика. До
цієї групи відносять функції: регулювання економічних відносин, організація суспільної праці, охорона
правопорядку, законності, прав і свобод громадян, соціальний захист населення, охорона та раціональне
використання природних ресурсів;

б) зовнішні функції, що забезпечують здійснення зовнішньої політики держави. Сюди відносять такі функції, як
(оборона країни, підтримання міжнародного миру, економічного співробітництва.

Слід мати на увазі, що в державах різних типів і на різних етапах їх розвитку кількість і зміст як внутрішніх,
так і зовнішніх функцій може змінюватися. Виходячи з конкретних історичних умов їх існування, в деспотичних
державах Давнього Сходу існувала функція розподілу і контролю за використанням водних ресурсів.

На перших етапах розвитку держав капіталістичного типу зміст функції державного регулювання економікою був
мінімальним. Нині цей зміст суттєво розширився, зросли сфери державного впливу в цих суспільних відносинах,
збільшилась роль державно-правового регулювання. І навпаки, в нашій країні із встановленням Радянської влади
державне регулювання економічних відносин у цій сфері було абсолютно пануючим і стосувалось буквально всього:
від рівня державних інвестицій в ту чи іншу галузь економіки до встановлення найменування продукції і ціни на
неї. Нині, з переходом до ринкових відносин, зміст цієї державної функції суттєво звужується. Із визначенням
курсу на розбудову в Україні демократичної правової держави розширюється зміст і значення функції захисту
правопорядку, законності, охорони прав і свобод громадян, а також функції соціального захисту населення.

3. З точки зору тривалості їх здійснення у часі державні функції поділяються на:

а) постійні функції, що здійснюються протягом всього часу існування держави. До цієї групи функцій відносять
оборону країни, охорону правопорядку;

б) тимчасові функції, що здійснюються лише протягом певного періоду існування держави. Як приклад такої
функції можуть бути події Жовтневої революції, під час якої Радянською державою було придушено опір пануючих
класів, усунено їх від влади.


Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів