Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Олігархічні групи в Україні» (ID:7610)

| Размер: 115 кб. | Объем: 114 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 25.05.2004 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 2
Розділ 1: Соціальна природа та сутність олігархії 7
1.1.Історичні аспекти виникнення олігархів 7
1.2. Суть олігархії на сучасному етапі 31
Розділ 2: Класифікація і характеристика олігархів 48
2.1. Види олігархічних груп 48
2.2. Олігархічні групи в Україні та їх лідери 54
2.3. Групи з концентрованими інтересами та їх характеристика 62
Розділ 3: Конституційне реформування в Україні як фактор обмеження впливу олігархічних груп на соціально-економічне життя в Україні 89
3.1. Неоінституціональна теорія про обмеження в функціонуванні груп з конкретними інтересами 89
3.2. Можливі наслідки конституційної реформи для трансформації олігархічних бізнес-груп 102
ВИСНОВКИ 109
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 114

1. Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць / Головний редактор С.В.Ківалов; відповідальний за випуск Л.І.Кормич. – Одеса: Юридична література, 2002. – Вип.. 13-14. – 976 с.
2. Баранцева К. Історична еволюція елітиського дискусу: теорія та методологія. // Філософська думка. – 2002. - №1. – С.56-67.
3. Бондаренко К. Хто й чим володіє в Україні? // Львівська газета. 17 липня 2003 р.
4. Бойко О.Д. Історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 1999. – 568 с.
5. Вавілов М. “Дворяни”, “змінники” , “емігранти” й “реалісти”. Класифікація українських олігархів. // Незалежна газета. 6 грудня 2000 р.
6. Василенко М. Управління соціально-економічними процесами: нові виміри в розвитку українського суспільства. // Людина і політика. – 2003, №4(28). – С.3-11.
7. Вісник Запорізького юридичного інституту: Науково-практичний збірник / Головний редактор М.В.Тищенко. – Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 1998. – Вип.. 2. – 270 с.
8. Виткович Л. Міфи та реалії уряду Ющенка. // За вільну Україну. – 2 грудня 2000 року.
9. Гаман-Голутвіна О. Стратегія розвитку в ціннісному полі російської еліти. // Політична думка. – 2000. - №2. – С.16-26.
10. Головатий М.Ф. Професія – політик. – К.: Парламентське вид-во, 2000. – 88 с.
11. Гонта І. Український полковник і українська мафія: хто кого. - К.: Українська книга. – 1998. – 288 с.
12. Дергачов О. Місце політичних партій у здійсненні влади в Україні. // Політична думка. – 2002. - №1. – С.3-23.
13. Долженков О. Українська номенклатура в суспільно-політичних трансформаціях. // Людина і політика. – 2002, № 1(19). – С.3-9.
14. Долженков О. Тіньовий аспект політичного процесу в Україні: феномен адміністративно-економічних кланів // Людина і політика. - 2000. - №2. - С. 2-6.
15. Дорошенко А. Організована злочинність як фактор політичного процесу // Віче. - 2000. - 10. - С.90-112.
16. Журавський В.С. та інші. Політична еліта України: теорія і практика трансформації. / В.С.Журавський, О.Ю.Кучеренко, М.І.Михальченко. – К.: “Логос”, 1999. – 263 с.
17. Катаєв С. Трансформації сучасного українського суспільства: постмодерністський аспект // Людина і політика. - 1999. - №3. - С. 20-24.
18. Клімачова А.В. Еліта України у сучасних державотворчих процесах. // Запорізький Інститут. Вісник ... . – Запоріжжя, 1998. – Вип.2. – С.18-20.
19. Коваленко А. Чим виміряти ефективність влади ? // Віче. – 2001. - №1. – С.85-94.
20. Конституційна реформа: експертний аналіз / - Харків: Фоліо, 2004. – 176 с.
21. Кузьменко Б. Політична еліта у пострадянській Україні: яка вона? // Право України. – 1998. - №1. – С.122-124.
22. Лапкін В. Ціннісна диференціація елітотворних і масових груп з урахуванням політичної динаміки російського суспільства. // Політична думка. – 2000. - №2. – С.32-39.
23. Лісничук О. “Кланова демократія” в Україні // Розбудова держави. - 1997. - №11. - С.43-47.
24. Мельник В.А. Политология: Учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Выш. шк., 1997. – 495 с.
25. Михальченко М. Позиції опозиції. Хто є хто в Україні. // Віче. – 2002. - №3. – С.3-11.
26. Мороз О. Влада і корупція в Україні: хто кого переборе? / /Національна безпека та самооборона. - 2000. - №5. - С.65-71.
27. Олсон М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория груп. - М.: Наука. - 1995. - 165 с.
28. Особливості вкорінення “олігархії” на терені посткомуністичних держав // Універсум. - 2000. - №11-12. - С.10-14.
29. Остафійчук В.Ф. Історія України: сучасне бачення: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 348 с.
30. Панченко Г. Кому належить Україна? // Інвест-газета. - 2002. - №2-3. - С. 2-8.
31. Пахарев А. Політична еліта. Формальна? Справжня? // Віче. – 1997. - №11. – С.3-14.
32. Перегудов С. Организованные интересы и государство: смена парадигм // Полис. - 1994. - №2. - С. 45-53.
33. Пляйс Я. Російські політичні еліти та їхня поведінка у контексті президентських виборів 2000 року. // Політична думка. – 2000. - №2. – С.44-50.
34. Погорілко В., Федоренко В. Хто п’є із джерела влади. // Віче. – 2002. - №6. – С.4-9.
35. Політологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За редакцією О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенька. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000 – 368 с.
36. Рябчук М. Демократія та партія влади в Українї // Політична думка. - 1994. - №3. - С. 37-44.
37. Сіденко В. Сучасна економічна політика України: відбиття національних інтересів чи бізнес-еліт? // Політична думка. – 2000. - №2. – С.26-31.
38. Сікора І. Національні інтереси України та лобістські технології бізнесу. - К.: Охорона праці. - 2000. - 126 с.
39. Сінчалов Р. Парадокси демократії і проблема конфронтації корпоративних еліт. // Одеський ін-т вн. спр. Вісник ... . – Одеса, 1997. – Вип.4. – С.94-97.
40. Стриж В. Нова стара номенклатура. // Українське слово. 21-27 квітня 2004 р.
41. Теорія і практика політичного аналізу: Навчальний посібник / За заг. ред. О.Л.Валевського, В.А.Рехкала. – К.: Міленіум, 2003. – 228 с.
42. Томенко М. Олігархічні групи як суб'єкти політичного процесу: методологічні аспекти // Універсум. - 2000. - №11-12. - С.4-9.
43. Томенко М. Україна олігархічна - держава, яку я ненавиджу. // Універсум. - 2000. - №11-12. - С. 40-43.
44. Турчинов О. Особливості української олігархії. // Політична думка. – 2000. - №3. – С.13-19.
45. Чалий С. Мас-медіа в Україні: між державою й олігархами. // Сучасність. – 2002. - №3. – С.91-98.
46. Человек и общество: Краткий энциклопедический словарь-справочник (политология) / Отв. ред. Борцов Ю.С., науч. ред. Коротец И.Д.: Ростов-на-Дону: «Феникс», 1997. – 608 с.
47. Шевчук В. Патрон-клієнталізм як державоструктуруючий фактор // Нова політика. - 2000. - №3. - С. 19-24.
48. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.
49. Шульга М. Правляча еліта. Що думають про неї в Україні. // Віче. – 1997. - №8. – С.46-57.
50. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: “Укр. енцикл.”, 1998. – Т.2: Д-Й. – 1999. – 744 с.
51. Яременко О., Міщенко М. Політичні уподобання українців як чинник впливу на політичні процеси. // Політична думка. - №1. – С.3-18.
52. Apter D., Comparative Politics, Old and New // The Handbook of Political Science.-1996.-P.374 –389.
53. http: // wwwspa.org.ua.
54. http: // www.universum.org.ua/journal/2001/figoos.html.
55. http: // www.pravda.com.ua. 6 вересня 2000 р.
56. http: // abris.h1.ru/pro/7.html.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Стратегічні групи
 • Поняття злочинної групи та її психологічна характеристика
 • Групи: їхні види, розміри, структура
 • Проблеми гуртової згуртованості в соціальній психології
 • Етнографічні групи в Україні
 • Психологічні особливості організованої злочинної групи.
 • Соціально-психологічне вивчення розвитку та динаміки груп
 • Нові релігійні течії й організації в Україні
 • Міжособистісні стосунки в групах
 • Великі соціальні групи принцип дослідження
 • Великі соціальні групи принцип дослідження
Cгенерировано за 0.542888 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів