Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Планування обсягу податкових платежів підприємства» (ID:7519)

| Размер: 109 кб. | Объем: 65 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2004 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 3
1. Теоретичні основи планування податків і обов’язкових платежів на підприємстві. 5
1.1. Податки і обов’язкові платежі підприємства: сутність, види і джерела сплати. 5
1.2. Фактори, що визначають обсяг податків і обов’язкових платежів підприємства 12
1.3. Методи планування податків і обов’язкових платежів 17
Висновки до розділу 25
2. Дослідження механізму розрахунку і сплати податків і обов’язкових платежів . 26
2.1. Аналіз загального обсягу і структури сплачених податків і обов’язкових платежів на 26
2.2. Дослідження впливу факторів, що визначають зміну обсягів сплачених податків і обов’язкових платежів 31
2.3. Оцінка ефективності політики сплати податків і обов’язкових платежів . 33
Висновки до розділу 41
3. Обґрунтування планового розміру податків і обов’язкових платежів . 43
3.1. Розробка плану прогнозу основних результатів господарської діяльності ПП “ОВ-Сервіс”, що є базою оподаткування та обґрунтування необхідного обсягу сплати податків і обов’язкових платежів 43
3.2. Механізм сплати податків і розробка платіжного календаря 48
Висновки до розділу 52
Висновок 54
Список використаної літератури 57
Додаток 1. Баланс (ф.1) і Звіт про фінансові результати (ф.2) за 2003 рік 61

Список використаної літератури
1. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності" від 23.09.1999 p., №1105-XIV.
2. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000 p., №1533-111.
3. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими народженням і похованням" від 18.01.2001р., №2240-111.
4. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.1997 p., №400/97-ВР (з наступними змінами і доповненнями).
5. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 17.01.2002 p., №2980-111.
6. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XIV.
7. Закон України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" від 18.02.1997 р.
8. Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва — юридичної особи, що застосовує спрощену систему оподаткування, обліку і звітності, затверджений наказом ДПАУ від 13.10.1998 р. №477.
9. Порядок ведення платниками податку обліку приросту (убутку) балансової вартості покупних матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції. Затверджено наказом ДПА України від 12.08.1997 p., №291. Порядок ведення і складання податкового звіту про результати діяльності виконавця довгострокових договорів (контрактів). Затверджено наказом ДПА від 31.07.1997 p., №275.
10. Порядок заповнення та подання податкової декларації про податок на додану вартість. Затверджено наказом ДПА від 30.05.1997 p., №166 (з наступними змінами і доповненнями).
11. Порядок заповнення податкової накладної. Затверджено наказом ДПА від 30.05.1997 p., №165 (з наступними змінами і доповненнями).
12. Порядок складання декларації про прибуток підприємства. Затверджено наказом ДПА України від 21.01.1998 p., №37 (з наступними змінами і доповненнями).
13. Порядок ведення Книги обліку придбання товарів (робіт, послуг). Затверджено наказом ДПА України від 08.10.1998 p., №469.
14. Порядок ведення Книги обліку продажу товарів (робіт, послуг). Затверджено наказом ДПА України від 8.10.1998 p., №469.
15. Порядок ведення податкового обліку та складання податкової звітності результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи. Затверджено наказом ДПА України від 16.01.1998 p., №14.
16. Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 p., №3740 (зі змінами від 16.03.2000р., №501).
17. Положення про спрощену форму обліку суб'єктів малого підприємництва, затверджено наказом МФУ від 30.09.1999 p., №96.
18. Щодо затвердження податкового роз'яснення. Наказ ДПА України від 13.02.2002 p., №68.
19. Інструкція по бухгалтерському обліку податку на додану вартість. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 1.07.1997 р. (з наступними змінами і доповненнями), №218.
20. Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.1991 р. (з наступними змінами і доповненнями).
21. Закон України "Про плату за землю" від 03.07.1992 p., №2536-12.
22. Закон України "Про податок на додану вартість" від 3.04.1997 p., №168/97-ВР (з наступними змінами і доповненнями).
23. Указ Президента України від 07.08.1998 p., №857/98 "Про деякі зміни в оподаткуванні".
24. Указ Президента України від 28.06.1999 p., №746/99 "Про внесення змін до Указу Президента від 3.07.1998 р. №727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємства".
25. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997 p., №283/97-BP (з наступними змінами і доповненнями).
26. Бланк И.А. Управление прибылью. – К.: «Ника-Центр», 1998.
27. Все про оподаткування прибутку підприємств //Галицькі контракти, 1998, №47.
28. Єлисєєв А. Мінімізація податків законними способами.// Український дiловий тижневик "Контракти" / № 36 вiд 08-09-2003
29. Завгородний В.П. Настольная книга бухгалтера малого бизнеса. — К.: Вира-Р Дакор, 2000. - 608с.
30. Косарчук В.П. Система оподаткування в Україні.Методичний посібник. К:ДПА, 2003 рік
31. Костюк Д. Бухгалтерський облік на малих підприємствах згідно з П(С)БО. 3-тє вид. доп. - Харків: Фактор, 2001. - 196 с.
32. Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. посібник. – К.:МАУП, 2003. – 224 с.
33. Малышкин А.Й., Налоговый учет: ситуации й решения. Пособие. — К.: Либра, 1999 р.
34. Нова бухгалтерія. Як правильно платити ПДВ. - Бібліотека "Дебета -Кредита", 2001. - 386 с.
35. Нова бухгалтерія. Як правильно платити єдиний податок. - Бібліотека "Дебета - Кредита", 2001. - 386 с.
36. Нова бухгалтерія. Як правильно платити податок на прибуток. — Бібліотека "Дебета - Кредита", 2001. - 386 с.
37. Онищенко Т. Приватний підприємець: - 2-ге вид., перероб. і доп. - Харків: Фактор, 2001. - 452 с.
38. Панасюк В.М. Ковальчук Є.К. Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с.
39. Пиріг І.М., Хомин П.Я., Данилюк Б.І. Облік податку на додану вартість, валових витрат і доходів. — Тернопіль: Джура, 1998.
40. Рева Т.М. Податковий менеджмент: навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 282 с.
41. Савченко О. Єдиний податок. 7-ме вид., перероб. і доп. - Харків: Фактор, 2001. - 192с.
42. Савчук В.П. Управление финансами предприятия. М:"Бином" - 2003 г., 480 стр.
43. Савчук В.П. Финансовое планирование и разработка бюджета предприятия. М:"Бином" - 2003 г., - 97 с.
44. Софронова В.В. Финансовый менеджмент на предприятиях в условиях неплатежей // Финансы. - 1999. - №7. - С.21-22.
45. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
46. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с., іл.
47. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с.
48. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. - 672 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Аналіз і планування податкових платежів підприємства
 • Податкове управління на підприємстві
 • Аналіз та планування податкових платежів на підприємстві
 • Планування обсягу податкових платежів підприємства
 • Контрольна податковий менеджмент. Варіант 1
 • Особливості оподаткування в Україні (на прикладі імпортних операцій підприємств автомобільної галузі)
 • Податкова політика підприємства, порядок розрахунку додаткових платежів
 • Планування загального обсягу роздрібного товарообороту торговельного підприємства
 • Податковий менеджмент
 • Податковий менеджмент підприємства
 • Податковий менеджмент підприємства
Cгенерировано за 0.068523 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів