Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Фінансова діяльність підприємств житлового господарства» (ID:7382)

| Размер: 331 кб. | Объем: 55 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 09.11.2003 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи організації фінансової діяльності на підприємствах 4
1.1 Сутність фінансів підприємств, принципи їх організації та функції 4
1.2 Сутність та зміст фінансової діяльності підприємства 13
1.3 Фінансові ресурси підприємств, їх склад і характеристика 17
РОЗДІЛ 2. Особливості фінансової діяльності підприємств житлово-комунального господарства 23
2.1 Особливості функціонування житлово-комунального господарства 23
2.2 Деякі особливості фінансової діяльності, ведення бухгалтерського і податкового обліку в державних житлових організаціях 24
2.3 Аналіз фінансового стану підприємств житлово-комунального господарства 31
РОЗДІЛ 3. Основні напрямки реформування житлово-комунального господарства 41
3.1 Основні проблеми підприємств житлово-комунального господарства на сучасному етапі 41
3.2 Резерви підвищення ефективності фінансової діяльності підприємств житлово-комунального господарства 43
3.3 Перспективні напрямки реформування житлово-комунального господарства 48
ВИСНОВКИ 54
ЛІТЕРАТУРА 57

1. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. В редакції Закону N 440-ІV від 16.01.2003
2. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. //В редакції закону N 1829-ІІІ від 22.06.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.391
3. Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 року N 1560-XІІ. В редакції Закону N 762-ІV від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
4. Закон України „Про підприємства в Україні” N 887-XІІ від 27.03.91 в редакції закону N 762-ІV від 15.05.2003 ВВР, 2003, N 30, ст.247
5. Закон України від 03.04.97 р. №168/97-ВР "Про податок на додану вартість", зі змінами і доповненнями
6. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування" від 30.11.99 р. №291
7. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21 червня 1999 р. N 391/3684 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 р. N 181
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 290 від 29.11.1999
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N87 від 31.03.99
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 92 від 27.04.2000
16. Постанова Верховної Ради України від 18.03.99 р. №512-ХIV "Про оплату житлово-комунальних послуг населенням України"
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.98 р. №939 "Про вдосконалення системи державного регулювання розміру квартирної плати і плати за утримання будинків і прибудинкових територій"
18. Постанова КМУ від 28 лютого 2000 р. № 419 "Про затвердження порядку подання фінансової звітності" // Нове діло. - 2000. - № 15 (34). - 13-20 жовтня.
19. Про підсумки роботи житлово-комунального господарства за 9 місяців 2002 року.// Рішення колегії Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 30 жовтня 2002р. № 15
20. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства. Затверджені наказом Держбуду України від 06. 03. 2002 р. № 47
21. Бабак А. Нич О. Слюсар І. Модель фінансового планування для підприємств теплового господарства. Посібник користувача. Підготовлено для Агентства США з міжнародного розвитку. К.: ПАДКО, Інк. Лютий 2003 р.
22. Бандурка О.М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства. К:Либідь, 1998. – 312 с.
23. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. - К.: Вища школа, 1994. - 364 с.
24. Бланк И.А. Управление формированием капитала. К:”Ника-Центр”, 2000. – 512 с.
25. Бутинецъ Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с.
26. Гура Н. Облік по-комунальному.// Дт-Кт №51,№52 '2002
27. Давидов Г. М. Аудит. Навчальний посібник. К:”Знання”, 2001 р.
28. Доповідь Голови Комітету на розширеному засіданні колегії Держжитлокомунгоспу „Про хід реформування житлово-комунального господарства України” від 22 липня 2003 р. м. Київ
29. Каруца С.М.. Фінансова звітність як предмет державного фінансового контролю.// Фінансовий контроль(всеукраїнський науково-теоретичний, інформаційно практичний журнал) № 1 від 09.01.2002
30. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1995.
31. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. — 378 с.
32. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Переклад Т.Шарашидзе.К:.,2002, - 730 с.
33. Мосейчук В.„Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2002 рік”. Коментар Закону України №2896-ІІІ від 13.12.2001 р.//Дебет-Кредит №4, 2002
34. Олійник О. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. К:”Українська консалтингова мережа”. – 56 с.
35. Панасюк В.М. Ковальчук Є.К. Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с.
36. Рева Т.М. Податковий менеджмент: навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 282 с.
37. Ромашко О. Облік у житловому господарстві.//Дт-Кт №45 '2000
38. Савченко В. Аудит використання активів і фінансово-господарських операцій // Бухгалтерський облік і аудит. - 1994. - № 9. - С. 12-15.
39. Савчук В.П. Управление финансами предприятия. М:"Бином" - 2003 г., 480 стр.
40. Савчук В.П. Оценка эффективности инвестиционных проектов.//Элетронная версия учебника - http://www.management.com.ua/fіnance/fіn011.html
41. Савчук В.П. Финансовое планирование и разработка бюджета предприятия. М:"Бином" - 2003 г., - 97 с.
42. Солодкий В.О. Особливості функціонування та основні напрямки реформування житлово-комунального господарства на сучасному етапі розвитку економіки.//Економіка: проблеми теорії і практики. Випуск 92, 2001 рік
43. Солодкий В.О. Розвиток та резерви підвищення ефективності роботи житлово-комунального господарства..//Економіка: проблеми теорії і практики. Випуск 92, 2001 рік
44. Софронова В.В. Финансовый менеджмент на предприятиях в условиях неплатежей // Финансы. - 1999. - №7. - С.21-22.
45. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
46. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
47. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с., іл.
48. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с.
49. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. - 672 с.

Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
 • Фінансова діяльність підприємств транспорту
 • Контрольна робота фінанси підприємства
 • ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
 • Управління житлово-комунальним господарством
 • Зміна договору житлового найому
 • Фінанси підприємств
 • Право приватної власності на землю фермерських господарств
 • Фінансова діяльність підприємств житлового господарства
 • Організація і планування поточного ремонту житлового фонду
 • Селянське (фермерське) господарство
Cгенерировано за 0.137861 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів