Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Фінансова діяльність підприємств житлового господарства» (ID:7382)

| Размер: 331 кб. | Объем: 55 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 09.11.2003 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи організації фінансової діяльності на підприємствах 4
1.1 Сутність фінансів підприємств, принципи їх організації та функції 4
1.2 Сутність та зміст фінансової діяльності підприємства 13
1.3 Фінансові ресурси підприємств, їх склад і характеристика 17
РОЗДІЛ 2. Особливості фінансової діяльності підприємств житлово-комунального господарства 23
2.1 Особливості функціонування житлово-комунального господарства 23
2.2 Деякі особливості фінансової діяльності, ведення бухгалтерського і податкового обліку в державних житлових організаціях 24
2.3 Аналіз фінансового стану підприємств житлово-комунального господарства 31
РОЗДІЛ 3. Основні напрямки реформування житлово-комунального господарства 41
3.1 Основні проблеми підприємств житлово-комунального господарства на сучасному етапі 41
3.2 Резерви підвищення ефективності фінансової діяльності підприємств житлово-комунального господарства 43
3.3 Перспективні напрямки реформування житлово-комунального господарства 48
ВИСНОВКИ 54
ЛІТЕРАТУРА 57

1. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. В редакції Закону N 440-ІV від 16.01.2003
2. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. //В редакції закону N 1829-ІІІ від 22.06.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.391
3. Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 року N 1560-XІІ. В редакції Закону N 762-ІV від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
4. Закон України „Про підприємства в Україні” N 887-XІІ від 27.03.91 в редакції закону N 762-ІV від 15.05.2003 ВВР, 2003, N 30, ст.247
5. Закон України від 03.04.97 р. №168/97-ВР "Про податок на додану вартість", зі змінами і доповненнями
6. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування" від 30.11.99 р. №291
7. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21 червня 1999 р. N 391/3684 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 р. N 181
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 290 від 29.11.1999
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N87 від 31.03.99
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 92 від 27.04.2000
16. Постанова Верховної Ради України від 18.03.99 р. №512-ХIV "Про оплату житлово-комунальних послуг населенням України"
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.98 р. №939 "Про вдосконалення системи державного регулювання розміру квартирної плати і плати за утримання будинків і прибудинкових територій"
18. Постанова КМУ від 28 лютого 2000 р. № 419 "Про затвердження порядку подання фінансової звітності" // Нове діло. - 2000. - № 15 (34). - 13-20 жовтня.
19. Про підсумки роботи житлово-комунального господарства за 9 місяців 2002 року.// Рішення колегії Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 30 жовтня 2002р. № 15
20. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства. Затверджені наказом Держбуду України від 06. 03. 2002 р. № 47
21. Бабак А. Нич О. Слюсар І. Модель фінансового планування для підприємств теплового господарства. Посібник користувача. Підготовлено для Агентства США з міжнародного розвитку. К.: ПАДКО, Інк. Лютий 2003 р.
22. Бандурка О.М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства. К:Либідь, 1998. – 312 с.
23. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. - К.: Вища школа, 1994. - 364 с.
24. Бланк И.А. Управление формированием капитала. К:”Ника-Центр”, 2000. – 512 с.
25. Бутинецъ Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с.
26. Гура Н. Облік по-комунальному.// Дт-Кт №51,№52 '2002
27. Давидов Г. М. Аудит. Навчальний посібник. К:”Знання”, 2001 р.
28. Доповідь Голови Комітету на розширеному засіданні колегії Держжитлокомунгоспу „Про хід реформування житлово-комунального господарства України” від 22 липня 2003 р. м. Київ
29. Каруца С.М.. Фінансова звітність як предмет державного фінансового контролю.// Фінансовий контроль(всеукраїнський науково-теоретичний, інформаційно практичний журнал) № 1 від 09.01.2002
30. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1995.
31. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. — 378 с.
32. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Переклад Т.Шарашидзе.К:.,2002, - 730 с.
33. Мосейчук В.„Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2002 рік”. Коментар Закону України №2896-ІІІ від 13.12.2001 р.//Дебет-Кредит №4, 2002
34. Олійник О. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. К:”Українська консалтингова мережа”. – 56 с.
35. Панасюк В.М. Ковальчук Є.К. Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с.
36. Рева Т.М. Податковий менеджмент: навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 282 с.
37. Ромашко О. Облік у житловому господарстві.//Дт-Кт №45 '2000
38. Савченко В. Аудит використання активів і фінансово-господарських операцій // Бухгалтерський облік і аудит. - 1994. - № 9. - С. 12-15.
39. Савчук В.П. Управление финансами предприятия. М:"Бином" - 2003 г., 480 стр.
40. Савчук В.П. Оценка эффективности инвестиционных проектов.//Элетронная версия учебника - http://www.management.com.ua/fіnance/fіn011.html
41. Савчук В.П. Финансовое планирование и разработка бюджета предприятия. М:"Бином" - 2003 г., - 97 с.
42. Солодкий В.О. Особливості функціонування та основні напрямки реформування житлово-комунального господарства на сучасному етапі розвитку економіки.//Економіка: проблеми теорії і практики. Випуск 92, 2001 рік
43. Солодкий В.О. Розвиток та резерви підвищення ефективності роботи житлово-комунального господарства..//Економіка: проблеми теорії і практики. Випуск 92, 2001 рік
44. Софронова В.В. Финансовый менеджмент на предприятиях в условиях неплатежей // Финансы. - 1999. - №7. - С.21-22.
45. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
46. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
47. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с., іл.
48. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с.
49. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. - 672 с.

Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
 • Фінансова діяльність підприємств транспорту
 • Контрольна робота фінанси підприємства
 • ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
 • Управління житлово-комунальним господарством
 • Зміна договору житлового найому
 • Фінанси підприємств
 • Право приватної власності на землю фермерських господарств
 • Фінансова діяльність підприємств житлового господарства
 • Організація і планування поточного ремонту житлового фонду
 • Селянське (фермерське) господарство
Cгенерировано за 0.016250 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...