Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Становлення органів самоорганізації населення, як елемент державної політики в галузі місцевого самоврядування» (ID:7103)

| Размер: 88 кб. | Объем: 79 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 06.09.2003 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 3
1. Державна політика в галузі місцевого самоврядування 5
1.1 Визначення державної політики в галузі місцевого самоврядування 5
1.2 Суб’єкти державної політики в галузі місцевого самоврядування 7
1.3 Етапи державної політики в галузі місцевого самоврядування 13
1.4 Органи самоорганізації населення в контексті державної політики в галузі місцевого самоврядування 28
2. Статус органів самоорганізації населення 31
2.1 Значення закону України „Про органи самоорганізації населення” в механізмі реалізації права на здійснення місцевого самоврядування 31
2.2 Правовий статус органів самоорганізації населення 33
3. Основні напрямки вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює функціонування органів самоорганізації населення 51
3.1 Деякі проблемні моменти законодавства з питань самоорганізації населення 51
3.2 Перспективні напрямки вдосконалення нормативно-правової бази, яка регулює функціонування органів самоорганізації населення 56
Висновки та пропозиції 65
Список використаної літератури 70
Додатки 76
Додаток 1. Кількість органів самоврядування в Україні
Додаток 2. Місцеве самоврядування в системі влади України
Список використаної літератури
1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР
2. Закон України „Про органи самоорганізації населення” від 11 липня 2001 року N 2625-III.//Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 48, ст. 254
3. Закон України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" N 14/98-ВР від 14 січня 1998 року
4. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року N 280/97-ВР.//Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 24, ст.170.
5. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. В редакції Закону N 440-IV від 16.01.2003
6. Закон України „Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування” від 15 липня 1997 року N 452/97-ВР.//Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 38, ст.249
7. Закон України „Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001 року N 2493-III.//Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 33, ст. 175
8. Постанова Верховної Ради України „Про рекомендації парламентських слухань про законодавчі аспекти регіональної політики та місцевого самоврядування” від 5 червня 2003 року N 939-IV
9. Постанова КМУ „Про затвердження Програми проведення досліджень з проблем державного управління та місцевого самоврядування на період до 2004 року від 7 квітня 2003 р. N 492
10. Розпорядження КМУ „Про схвалення Концепції Програми законодавчого забезпечення розвитку місцевого самоврядування” від 25 липня 2002 р. N 416-р
11. Концепція Програми законодавчого забезпечення розвитку місцевого самоврядування, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. N 416-р
12. Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування органів самоорганізації населення".// Міжнародний Республіканський Інститут США. Сприяння розвитку демократії в світі - http://www.upravlenie.sit-ua.com/boss.php?post=34&clause=05.txt
13. Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування (історія і сучасність). Тези міжнародної науково-практичної конференції. - Рівне, 1993.
14. Андресюк Б.П. Місцеве самоврядування в сучасній Україні: проблеми і перспективи. К., 1997. С.223.
15. Барабашев Г.В. Местное самоуправление: Учебное пособие по муниципальному праву, истории и теории государственного управления. - М.: МГУ, 1996. - 350с.
16. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право). Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2000. - 304 с.
17. В.П.Крівошеєв, Л.О.Юрченко, О.М.Мєркулов. Новий підхід до вирішення питань соціального партнерства у місцевому самоврядуванні.//Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України при Президентові України, 2002 рік.
18. Воронин А.Г., Лапин В.А., Широков А.Н. Основы управления муниципальным хозяйством. - М.:Дело, 1998.
19. Всесвітня декларація місцевого самоврядування // Місцеве та регіональне самоврядування в Україні. - К., 1995. - Вип.1-2 (6-7). - С.65-69.
20. Європейська хартія про місцеве самоврядування // АСС. 1997. №1. С.69-70.
21. Європейська Хартія про місцеве самоврядування // Медиаполис. - №1-2. - 1996. - С.56-59.
22. Законодательство Украины о местном самоуправлении. (сборник нормативных актов). - Х.: ООО "Одиссей", 1999. - 288 с.
23. Іщенко О.М., Толкованов В.В. Сприяння консолідації та розвитку муніципального руху – один з пріоритетів державної регіональної політики. Київ, 2 квiтня 2003.// Адреса посилання - http://toloka.kiev.ua/?lang=ukr&obj=chronicle&rubric_topic=1004000000000000000&id=276
24. Калюх Ю., Тітаренко О. Що заважає побудові фундаменту громадянського суспільства на місцевому рівні.// Матеріали другої конференції в рамках проекту «Демократична освіта» . Секція №3 „Проблеми врядування”.Одеса 24-26 травня 2002 року. Електронна версія - http://www.dep.kiev.ua/confer/Conference%202002/content_u.html
25. Козоріз В.П., Третецький В.П. Хто такий міський голова і як його обирати. — К.: [Ін-т громад, сусп-ва], 2001. - 56с.
26. Кравченко В. Місцеве самоврядування в історії України // Місцеве самоврядування в Україні: історія, проблеми, пропозиції. - К., 1994. - С. 8-17.
27. Куйбіда В. Львівська модель місцевого самоврядування.//Журнал „Командор” Вісник державного службовця України №2-3, 2000
28. Лясота А.Є. Проблема становлення та розвитку представницьких органів місцевого самоврядування в українській політичній традиції.// Матеріали другої конференції в рамках проекту «Демократична освіта» . Секція №3 „Проблеми врядування”.Одеса 24-26 травня 2002 року. Електронна версія - http://www.dep.kiev.ua/confer/Conference%202002/content_u.html.
29. Малиновський В.Я. Процес децентралізації державного управління і розвитку місцевого самоврядування в Україні у порівняльному контексті з досвідом Французької Республіки.// Матеріали другої конференції в рамках проекту «Демократична освіта» . Секція №3 „Проблеми врядування”.Одеса 24-26 травня 2002 року. Електронна версія - http://www.dep.kiev.ua/confer/Conference%202002/content_u.html
30. Місцеве самоврядування в системі влади України.//Інформаційно-просвітницький бюлетень Київщини” Громадянське суспільство”№ 2 (20)березень 2003 р.
31. Місцеве самоврядування в Україні. Загальні збори громадян. Місцеві ініціативи. Громадські слухання: Зб. типових місц. нормах, актів / А.Ткачук, В.Кампо, В.Прошко, Ю. Ганущак, М. Гумен-тик- К.: [Ін-т громадян, сусп-ва], 2001. - 44 с.
32. Олуйко Віталій. Проблеми законодавства про місцеве самоврядування. Київ,11 грудня 2002.// Адреса статті - http://toloka.kiev.ua/?lang=ukr&obj=chronicle&rubric_topic=1004000000000000000&id=165
33. Оніщук М., Кампо В. Правові засади місцевого самоврядування в Україні. - К., 1998.
34. Орзіх М.Ф. Місцеве самоврядування в незалежній Україні: десятиріччя досягнень і прорахунків.// Матеріали другої конференції в рамках проекту «Демократична освіта» . Секція №3 „Проблеми врядування”.Одеса 24-26 травня 2002 року. Електронна версія - http://www.dep.kiev.ua/confer/Conference%202002/content_u.html
35. Основи конституційного права.// За ред. В.В.Копейчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 208 с.
36. Парламент та проблеми розвитку регіонального та місцевого самоврядування в Україні. (Матеріали міжнародних семінарів 1999-2000pp. /Ін-тгромадян.сусп-ва. - К., 2001.-206 с.)
37. Пархоменко В.Г. Навіщо і як брати участь у виборах до місцевих рад. — К., [Ін-т громад, сусп-ва], 2001.-56с.
38. Попсуй В. Від статутів територіальних громад – до органів самоорганізації населення. Сєвєродонецьк: РЦТГЛ КВУ, 2000 р.
39. Реальне самоврядування. Права громади та їх реалізація: Зб. матеріалів. / За ред. А. Ткачука.- К,: ТОВ "ЛЕСТА", 2002 . - 72 с.
40. Рубців В. До аналізу пропозицій щодо розвитку законодавства про місцеве самоврядування в другому десятилітті державного будівництва у незалежній Україні. К.: Інститут місцевої демократії, 2002 р.
41. Ткачук Анатолій. „До питання про оподаткування доходів органів самоорганізації населення та об’єднань власників багатоквартирного будинку”. Інститут громадянського суспільства,
10 сiчня 2003, 16:18 , Україна.// Адреса статті - http://toloka.kiev.ua/?lang=ukr&obj=chronicle&rubric_topic=1004000000000000000&id=194
42. Ткачук Анатолій. „Органи самоорганізації населення та об’єднання власників багатоквартирного будинку – майно та оподаткування”. Інститут Громадянського Суспільства, 10 січня 2003.//Адреса посилання - http://toloka.kiev.ua/?lang=ukr&obj=chronicle&rubric_topic=1004000000000000000&id=192
43. Ткачук Анатолій. „Реалізація прав територіальної громади в контексті українського законодавства про місцеве самоврядування”. Інститут Громадянського Суспільства,
4 липня 2002.//Адреса статті - http://toloka.kiev.ua/?lang=ukr&obj=chronicle&rubric_topic=1004000000000000000&id=33
44. Ткачук, Анатолій. Населення чи Громада? Або як впливати на місцеву владу. - К.: [Ін-тгромад, сусп-ва], 2001. - 80 с.
45. Чапала Г.В. Місцеве самоврядування-Інститут демократії.// Матеріали другої конференції в рамках проекту «Демократична освіта» . Секція №3 „Проблеми врядування”.Одеса 24-26 травня 2002 року. Електронна версія - http://www.dep.kiev.ua/confer/Conference%202002/content_u.html
46. Шестакова А.В. Ценностная ориентация в системе общественного самоуправления.// Матеріали другої конференції в рамках проекту «Демократична освіта» . Секція №3 „Проблеми врядування”.Одеса 24-26 травня 2002 року. Електронна версія - http://www.dep.kiev.ua/confer/Conference%202002/content_u.html
47. Яковенко О.С. Кадрове забезпечення місцевих органів влади.//Журнал „Командор” Вісник державного службовця України №2-3, 2000

Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Становлення органів самоорганізації населення, як елемент державної політики в галузі місцевого самоврядування
 • Основи місцевого самоврядування
 • Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні
 • Зміст і основні напрями державної політики в галузі соціального захисту населення
 • Зміст і основні напрями державної політики в галузі соціального захисту населення
 • Системи місцевого самоврядування
 • Системи місцевого самоврядування
 • Самоврядування країн Західної Європи
 • Самоврядування країн Західної Європи
 • Компетенція органів і посадових осіб місцевого самоврядування
 • Гарантії місцевого самоврядування. Відповідальність органів та посадових осіб органів місцевого соамоврядування
Cгенерировано за 0.076733 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів