Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Теоретичні аспекти здійснення зовнішньоторговельних операцій» (ID:58162)

| Размер: 116 кб. | Объем: 74 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВступ 3
1. Теоретичні аспекти здійснення зовнішньоторговельних операцій 7
1.1 Сутність, види, зміст та особливості організації зовнішньоторговельних операцій 7
1.2 Особливості митного оформлення митного оформлення зовнішньоторговельних операцій 18
1.3 Механізм оподаткування зовнішньоторговельних операцій 24
Обчислюється за формулою: 30
1.4. Нормативно-правове регулювання здійснення зовнішньоторговельних операцій 31
2. Аналіз оподаткування зовнішньоторговельних операцій 37
2.1 Фінансово-економічна характеристика ВАТ „Планета” 37
2.2 Особливості митного оформлення зовнішньоторговельних операцій на ВАТ „Планета” 47
2.3 Аналіз оподаткування зовнішньторговельних операцій ВАТ „Планета” 54
3. Шляхи вдосконалення оподаткування та митного оформлення зовнішньоторговельних операцій 59
Висновки 68
Список літератури 74
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок літератури
1. Митний кодекс України від 11.07.2002 № 92 р.
2. Офіційний сайт митної служби України www. castom.gov.ua
3. Про Єдиний митний тариф. Закон України від 05.02.1992 р., № 2097/ХІІ.
4. Про зовнішньоекономічну діяльність. Закон України від 16.04.91 р., № 939-ХІІ.
5. Про Єдиний митний тариф України. Декрет Кабінету Міністрів України від 11.01.93 р., № 4-93.
6. Про затвердження Порядку проведення митними органами перевірки сертифікатів форми СТ-1 про походження ВАТарів, які ввозяться на митну територію України. Наказ Державної митної служби України від 15.04.98 р., № 218.
7. Про порядок роботи відділу тарифів і митної вартості. Наказ Державної митної служби України від 10.08.98 р., № 485.
8. Ващенко В. В. Митно-тарифне регулювання в Україні на сучасному етапі. – Вісник Академії митної служби України, 2001, № 2, с. 7-15.
9. Ващенко В. В. Митно-тарифне регулювання в Україні. – Митна справа, 2001, № 4, с. 16-23.
10. Ващенко В. В. Митно-тарифне регулювання в Україні. // Митна справа, 2001, № 4, с. 16-23.
11. Гребельник О.П. Особливості митної політики України в умовах трансформації економічної системи // Банківська система України: теорія і практика становлення: Зб. наук. пр.: В 2 т. – Суми: Укр. академія банківської справи,1999. Т.1.– С.237-239.
12. Гребельник О.П.Митна політика в умовах трансформації економічної системи // Вісн. Академії митної служби України. – 1999. – №4. –С.73-77.
13. Деркач Л. Українська митниця: вчора, сьогодні, завтра. – К.: Державна митна служба України, 2000. – 542 с.
14. Злепко Н. П. Вплив імпортного мита на суспільний добробут // Фінанси України. – 2003. – № 10. – С. 112-117 .
15. Злепко Н. П. Проблеми та особливості визначення митної вартості ВАТарів в Україні // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003. – № 1. – С. 68-72 .
16. Злепко Н. П. Реформування митно-тарифного регулювання як передумова вступу України у СОТ // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: економіка. – 2003. – № 15. – С. 49-53 .
17. Злепко Н. П. Митне регулювання та проблеми економічної інтеграції України на свіВАТий ринок // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного інституту: Збірник наукових статей міжнародної науково-практичної конференції “Фінансові важелі економічного зростання України на сучасному етапі” У 2-х ч. Вип. 1, ч. II. – Чернівці: Кондратьєв, 2000. – С. 212-215 .
18. Злепко Н. П. Трансформація національного митного тарифу України з врахуванням вимог СвіВАТої організації торгівлі // Стратегія українсько-польського соціально-економічного партнерства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2000. – С. 44-46.
19. Злепко Н. П. До питання економічної природи мита / Проблеми економіки України: Збірник наукових праць: Випуск 8. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – С. 122-124 .
20. Злепко Н. П. Мито як фіскальний ресурс державного бюджету // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк: “Вежа”. – 2001. – № 4. – С. 266-269 .
21. Злепко Н. П., Крамарчук С. П. Еволюція мита та його субститути // Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку). Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції (20-22 грудня 2001 року). – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – С. 97-99.
22. Злепко Н. П. Проблеми та перспективи розвитку митно-тарифної системи України в контексті міжнародної економічної регіональної інтеграції // Розвиток грошово-кредитних відносин в Україні. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції 27 лютого 2004 р. / За ред. професора В. П. Матвієнка. – Київ, 2004. – С. 181-184 .
23. Злепко Н. П. Особливості застосування митно-тарифних пільг в Україні // Світ фінансів. – 2005. Випуск 1. – С. 88-94.
24. Іващук І. О., Злепко Н. П. Митна справа: Курс лекцій. – Тернопіль, 2001. –135 с.
25. Калюга Є. Бухгалтерський та податковий контроль експортно-імпортних операцій. - Вісник податкової служби України», червень 2000 р., № 23, с. 19
26. Каримова Т. Основні правила визначення країни походження ВАТарів під час застосування заходів митно-тарифного регулювання ЗЕД. – Проблеми зовнішньоекономічної діяльності. Науково-практична конференція. – К., 1999.
27. Киреев А.П. Международная экономика: В 2 ч. Учебное пособие для вузов. – М.: 1997. – Ч.1 Международная микроэкономика: движение ВАТаров и факторов производства. – 416 с.
28. Кормич Б. А. Державно-правовий механізм митної політики. – Одеса: Астропринт, 2000 – 180 с.
29. Менеджмент внешнеэкономической деятельности. / Под ред. д.э.н., проф. А.А. Кириченко. – К. – 1998. – 464 с.
30. Основи митної справи: Навч. посіб. / За ред. П.В. Пашка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2002. – 318 с.: іл. – (Митна справа в Україні).
31. Основи митної справи: Навч. посібник / В.А. Аргунов, В.П. Батіг, Є.М. Березний та ін.; За заг. ред. Ю.П. Соловкова, П.В. Пашка. – Х.: Вид. група «РА – Каравела», 2000. – 320 с.
32. Петров Ю.М., Кудрявцева В.И. Практика таможенного регулирования. – М.: Автор, 1994. – 448 с.
33. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. / О.П.Гребельник, О.О.Донченко, Т.М.Мельник, Л.П.Сєрова, І.Я.Софіщенко, Т.І.Чаюн; За ред. А.А.Мазаракі. – К.:Київ нац. торг.-екон. ун-т, 2002. — 280 с.
34. СвіВАТий ринок ВАТарів та послуг / Є.М.Воронова, О.П.Гребельник, І.К.Гогулан, В.Б.Захожай, Н.С.Ковальчук, Ю.О,Олейніков, І.Г.Смирнов, Т.І.Чаюн; За ред. А.А.Мазаракі – К.: Київ. торг.-екон. ін-т, 1994. – 93 с.
35. Соколовська А.М. Митна політика України. // Вісник НБУ.— 1998.— № 8.- с.3
36. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. для студентів вищ. та серед. спец. навч. зал. – К.: АТ „Август”, 2001. – 422 с.
37. Терещенко С., Науменко В. Основи митного законодавства в Україні: Теорія та практика: Навч. посіб. для студентів вищ. та серед. спец. навч. закл. – К.: АТ «Август», 1999. – 296 с. – Бібліогр.: с. 183-184.
38. Терещенко С.С. Тарифное и нетарифное регулирование международной торговки. // Финансовая консультация. – 1998. - № 23. – с. 26-29.
39. Терещенко С.С. Тарифное регулирование внешней торговки. // Зовнішня торгівля. – 1998. - № 1. – с. 91-94.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Теоретичні аспекти здійснення зовнішньоторговельних операцій»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Теоретичні аспекти здійснення зовнішньоторговельних операцій
  • Вдосконалення організації торгових операцій підприємства – суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
  • Банківські операції з іноземною валютою
  • Операції на відкритому ринку цінних паперів.
  • Операції на відкритому ринку цінних паперів.
  • Механізм здійснення пасивних операцій банку
  • Управління зовнішньоторговельними операціями й особливості укладання відповідних контрактів
  • Технології банківських операцій
  • ЗЕД контрольна
  • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства.
Cгенерировано за 0.121313 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів