Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КРЕДИТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ» (ID:56105)

| Размер: 154 кб. | Объем: 101 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗМІСТ

Вступ 6
Розділ 1 Значення кредитування в діяльності підприємств 11
1.1. Економічна сутність кредитування та його необхідність в розвитку підприємств 11
1.2. Види кредитів та їх характеристика 24
1.3. Сучасні тенденції кредитування діяльності підприємств в Україні 33
Розділ 2 Дослідження результатів кредитування господарської діяльності підприємств 39
2.1. Економічна характеристика діяльності банку 39
2.2. Оцінка кредитних операцій банку 46
2.3. Аналіз ефективності кредитування господарської діяльності підприємств 68
Розділ 3 Розробка напрямків щодо підвищення ефективнсті кредитної діяльності 68
3.1. Пропозиції відносно розширення кредитних операцій 68
3.2. Формування заходів по удосконаленню управління кредитною діяльністю 77
Висновки 84
Список використаної літератури 89
Додатки 95
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 20.03.91 зі змінами і доповненнями // ВВР. 2002. - № 25
2. Положение о межбанковских расчетах а Украине: утв. пост. Правления НБУ №414 от 08.10.98г. с учетом изм. и доп. на 22.02.99г.
3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про впровадження механізму страхування кредитних ризиків" затверджено Кабінетом Міністрів України від 17 08.98 р. за № 1280.
4. Постанова НБУ "Про кредитування під заставу цінних паперів" затверджено постановою Правління НБУ від 24.12.99 за № 43-312.
5. Постанова КМУ "Про затвердження Статуту відкритого акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" від 10 серпня 2003 р. № 1250
6. Аналитический отдел. Определение цены. - Бизнес и банки, 2001, N 1, с.4.
7. Аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та проф. А.М. Герасимовича.-Житомир: ПП "Рута", 2004.-384 с.
8. Афіфі А., Ейзен С., Статистичний аналіз // пер. з англ. Під ред. Башаріна Г.П., Москва, "МИР", 2001р.;
9. Бабичев М.Ю. Банковское дело. - М.:Экономика, 2001. - 395 с.
10. Базельское соглашение, 2005 г. Методика расчета коэффициентов, разработанная экспертами Банка международных расчетов в г. Базеле (Швейцария); рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору (Basel Committee on Banking Supervision).
11. Банківська енциклопедія під редакцією д.ек.н.професора Мороза А.М.
12. Банківська справа під редакцією д.ек.н.професора Лаврушина О.І. Москва "Фінанси та статистика" 1999 рік.
13. Банківські операції: Підручник / А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф.Пуховкіна та ін.; За ред. Д-ра екон. Наук, проф.. А.М.Мороза. - К.:КНЕУ , 2000. - 344 с.
14. Банковский портфель - 1: Книга банкира. Книга клиента. Книга инвестора / Авт. кол.: О.Н. Антипова и др. М., 2002.
15. Банковский портфель - 2: Книга банковского менеджера. Книга банковского финансиста. Книга банковского юриста/Авт. кол.: Г.М. Антонов и др. М-, 2002.;
16. Банковский портфель-3:Книга менеджера по кредитам.Книга менеджера по фондовым операциям. Книга банковского бухгалт. и аудитора / Авт. кол.: О.Н.Антипова и др. М., 2002.
17. Банковское дело: Учеб. Пособие II Под ред. Лаврушиной О.И. - М.: Банковский и биржевой центр, 2003.
18. Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков. Как избежать банкротства. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2003. - 192 с.
19. Біленчук П. Д., Диннік О. Г., Лютий І. О., Банківське право Навчальний посібник. - К.: Атака, 2002. - 400 с.12. Васюренко О. В. Банківські операції: навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. - 243 с.
20. Брук П. Банковское дело и финансирование инвестиций.
21. Василишин Е.М. Регулювання діяльності комерційного банка. М.,2002.
22. Васюренко О. В. Банківські операції: навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. - 243 с.
23. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник - К.: Видавничий центр "Академія", 2001 - 320с.
24. Велислава Т. Севрук. Банковские риски. - М.: "Дело ЛТД", 2002. - 72с.
25. Витлинський В., Пернаривский А. Кредитный риск. Как его определить? // Деловая Украина. 2005. - № 45. - с. 6.
26. Вітлінський В., Великоіваненко Г., Наконечний Я. Поглиблений кількісний аналіз кредитоспроможності позичальника як спосіб зниження кредитного ризику // Банківська справа. - 2001. - № 6.
27. Вітлінський В., Наконечний Я. Методи формування резервів на покриття кредитних ризиків // Фінанси України. - 2001. - № 12.
28. Вітлінський В.В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. - К.: ДЕМІУР, 2002. - 212 с.
29. Воронин Д. Макроэкономическое регулирование кредитных рисков // Банковское дело. - 2003. - № 9.
30. ВР ратифицировала кредитное соглашение между Украиной и ЕБРР относительно закупки органического топлива // Украинский Финансовый Сервер, 7 декабря 2000
31. Вступ до банківської справи / Під кер. Савчука М. З. - Київ, 1988.
32. Галасюк В., Мельниченко О. Незалежна експертна оцінка як засіб забезпечення необхідного рівня ліквідності обєктів застави // Вісник НБУ. - 2002. - № 11.
33. Голуб В. Методичні аспекти ціноутворення на кредитні послуги банку // Вісник НБУ, липень, 2005.
34. Данильченко К., Раевская Т. Ликвидность и активы банков II Вестник НБУ., 2003-N 5-с.56-59.
35. Дария Чепак, Отношения Украины-МВФ: и просили, и молили…// Украинская Правда, 1 июля, 2000
36. Джеффри Сакс, Укротить МВФ И Всемирный банк // Независимая газета,7 марта 2001 г.
37. Дзюблюк О. В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин. - Тернопіль, 2001.
38. Загорий Г. О методах оценки кредитного риска // Деньги и кредит. - 2003. - № 6.
39. Ілляшенко С. Кредитні ризики та створення резервів для їх покриття // Вісник НБУ. - 2002. - № 7. - с. 39.
40. Ірина Чмутова, Оцінювання та прогнозування фінансового стану позичальника/ Ж. Банківська справа, №2, 2001р.
41. Іхваненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник.-К: Знання-Прес,2003.-207с.
42. Калина А.В., Кощеев А. А Робота современного комерческого банка: Учеб. - К.: МАУП, 2001. - 224с.
43. Колосова В.П., Кредитування економіки України міжнародними фінансовими інститутами // Фінанси України, 2005, №2
44. Костіна Н. І., Алєксєєв А. А. Фінансове прогнозування: методи і моделі: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. - 183 с.
45. Костырко Л.А., Пащенко Т.В., Агеев М.М. Управление ресурсной базой коммерческого банка., научное издание., ВУГУ, 200о.- 234 с.
46. Кредитний ризик комерційного банку. Навч. посібник За ред. В. В. Вітлінського. К.: Знання. - 2003р. - 251 с.
47. Кредитные возможности коммерческих банков. Дело - 2003. №28. с.5.
48. Кредитування: теорія і практика: Навчальний посібник. - К.: Знання, КОО, 2003. - 215с.
49. Кротюк В., Кірєєв О., Карчева Г."Основні тенденції в діяльності банків України в 3 кв. 2001року", // Вісник НБУ, 12/2001
50. Меджибовська Н. Визначення кредитного ризику на основі експертних оцінок // Банківська справа. - 2004. - № 1.
51. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / под ред. Л.Н.Красавиной - М.: Финансы и статистика, 2001. - 592 с.
52. Международные экономические отношения: Учебник/ под общ. ред. В.Е.Рыбалкина.-2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", Дипломатическая академия МИД РФ, 2005. -368 стр.
53. Мирун Н. И., Герасимович А. М. Банковское обслуживание предприятий и населения. - К., 2002.
54. Михайлов Д., Лужных А. О некоторых аспектах работы с банковскими гарантиями и поручительствами // Деньги и кредит. - 200о. - №4.
55. Міщенко В., Пластун В. Моніторинг позичок у сучасній банківській практиці України // Вісник НБУ, січень, 2005.
56. НБУ обманывал МВФ. Об этом рассказала PricewaterhouseCoopers // по материалам агентства "Интерфакс-Украина", 5 мая, 2000
57. Нікбахт Е., Гроппелі А.Фінанси / Пер. з англ.. В.Ф. Овсієнка та В.Я. Мусієнка; - К.: Основи, 2000 - 383 с.
58. О. Дзьоблюк, Оцінка стану грошового потоку позичальника/Ж. Банківська справа, №1, 2001р.;
59. Операції комерційних банків/ Р.Коцовська, В.Ричаківська, Г.Табачук, Я.Грудзевич, М.Вознюк. - 2-ге вид., доп. - Львів: ЛБІ НБУ, 2001. - 516 с.
60. Основы економического анализа банковской деятельности. - К.: Украинско-финский институт менеджмента и бизнеса, 2005г. - 168с.
61. Пернарівський О. Інтелектуалізована кількісна оцінка кредитоспроможності позичальника // Фінанси України. - 2001. - № 6.
62. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" / Затверджено наказом Міністерства фінансів України М 87 від 31.03.200ор.;
63. Поморіна М.А. "Керування ризиками як складова частина процесу керування активами і пасивами" // Ж. "Банковское Дело", 1998, №3;
64. Правила совершения депозитных операций для банковских депозитов (07.07.2004) с. 15 "Законодательные и нормативные акты банковской деятельности" №10: Киев, 2004г.
65. Правительство Украины надеется на положительные итоги переговоров с руководством ЕБРР по вопросу достройки энергоблоков // Киев. 2 ноября. Интерфакс-Украина
66. Работа современного комерческого банка / Калина А. В., Кощеев А. А. - К., МАУП, 200о. - 224 с.
67. Рябіна Л. Теорія і практика кредитних відносин в Україні // Вісник НБУ, січень, 2005.
68. Тиркало Р. І. Щибиловок З. І. Фінансовий аналіз комерційного банку: основні теорії, експрес-діагностика, рейтинг. Навч посіб, - К.: 2002. - 236 с.
69. Украина будет вынуждена отдать кредиты МВФ, потому что завышала объемы валютных резервов // Financial Times, 5 мая, 2000
70. Украина в ближайшее время получит четвертый транш кредита ЕБРР на развитие малого и среднего бизнеса, объем которого составляет $60,6 млн. // НСН по материалам газеты "Русский телеграф" от 26.11.97
71. Украина надеется, что ЕБРР начнет финансировать предприватизационную подготовку "Укртелекома" в первом квартале 2001 года // Киев. 15 декабря. Интерфакс-Украина
72. Украина отрицает обвинения МВФ // По материалам "Интерфакс-Украина", 5 мая, 2000
73. Экономическая теория (политэкономия): Учебник /под общей ред. акад. В.И.Видяпина, акад. Г.П. Журавлевой. - М.: ИНФРА-М, 1999.-560 с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КРЕДИТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КРЕДИТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
  • 2. Дослідження результатів кредитування господарської діяльності підприємств
  • Банківське кредитування підприємства (теоретичний розділ дипломної роботи)
  • ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ КРЕДИТУВАННЯ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
  • Організація формування фінансових результатів господарської діяльності ТОВ „Кох”
  • Суть і форми кредиту
  • Факторний аналіз фінансових результатів діяльності підприємств роздрібної торгівлі
  • Факторний аналіз фінансових результатів діяльності підприємств роздрібної торгівлі
  • ПРОБЛЕМИ КРЕДИТУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ
  • Банківське кредитування підприємства (на прикладі підприємства)
Cгенерировано за 0.194209 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів