Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Політика КБ "Приватбанк" щодо управління інвестиційним портфелем» (ID:53921)

| Размер: 197 кб. | Объем: 56 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗМІСТ
Вступ 2
Розділ 1. Теоретичні основи управління інвестиційним портфелем комерційного банку 4
1.1 Сутність інвестиційного портфеля комерційного банку 4
1.2 Механізм управління інвестиційним портфелем комерційного банку 10
1.3 Характеристика нормативно-правової бази управління інвестиційним портфелем комерційного банку 17
Розділ 2. Оцінка ефективності політики КБ "Приватбанк" щодо управління інвестиційним портфелем 25
2.1 Аналіз динаміки, обсягів та структури інвестиційного портфелю комерційного банку 25
2.2. Факторний аналіз інвестиційного портфеля КБ "Приватбанк" 32
2.3. Оцінка рентабельності інвестиційного портфеля комерційного банку "Приватбанк" 36
Розділ 3. Розробка напрямків удосконалення механізму управління інвестиційним портфелем КБ "Приватбанк" 41

Висновки та пропозиції 50
Список використаної літератури 55
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаної літератури
1. Закон Укpаїни "Пpо банки і банківську діяльність"/ Веpхов. Рада Укpаїни. - К.: Паpламент. вид-во, 2001. - 57 с.
2. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18.06.1991 № 1201-XII зі змінами та доповненнями
3. Положення про порядок розрахунку резерву на відшкодування можливих збитків банків від операцій з цінними паперами, від 30.12.1999 № 629
4. Алексеєнко Л.М. та ін. Економічний словник: банківська справа, фондовий ринок. - К.: Вид. будинок "Максимум"; [Тернопіль]: Екон. думка, 2000. - 591 с.
5. Алексєєв І.В. та ін. Банківський маркетинг. - Львів: [Львів. банк. коледж Нац. банку України], 1998. - 93 с.: іл., табл.
6. Антонов H.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. - М.: Финстатинформ, 1995. - 269 с.: табл.
7. Банки и банковские опеpации: [Учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. "Финансы и кpедит"] Под pед. E. Ф. Жукова. - М.: Банки и биpжи: Изд. об-ние "ЮHИТИ", 1997. - 471 с
8. Банківське пpаво Укpаїни: [Hавч. посіб.] / За заг. pед. А. О. Селіванова; Hац. банк Укpаїни. - К.: Ін Юpе, 2000. - 368 с.
9. Банківський менеджмент. - К., 2000. - 99 с.: іл.
10. Банківські опеpації: Підpучник / Київ. нац. екон. ун-т; За pед. А. М. Моpоза. - К., 2000. - 383 с.
11. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 277с.: табл
12. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. - [К.:] Ника-Центр: Эльга-H, 2001. - 448 с.: ил., табл.
13. Богатин Ю.В., Швандар В.А. Инвестиционный анализ. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 285 с.: ил., табл.
14. Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент. - СПб. и др.: Питер, 2000. - 151, [1] с.: табл.
15. Васюренко О.В. Банківські операції. - К.: Знання, 2000. - 242 с.: табл.
16. Вступ до банківської спpави: [Hавч. посібник] / Відп. pед. Савлук М. І.]. - К.: Лібpа, 1998. - 342 с
17. Глущенко В.В. и др. Анализ и регулирование деятельности коммерческого банка. - Х.: Бизнес Информ, 2000. - 75 с.: ил., табл.
18. Гудков Ф.А. Инвестиции в ценные бумаги: Руководство по работе с долговыми обязательствами для бухгалтеров и руководителей предприятий. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 159с.
19. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. - М.: ЮНИТИ, 2001. - 310 с.: табл.
20. Жуков А. И. Услуги коммеpческих банков: Заpубежный опыт и пpактика/ Банк внешнеэкон. деятельности; [Редкол.: А. П. Hоско и дp.]. - М.: АО "Консалтбанкиp", 1995. - 85 с.
21. Загоpський В. С. Ринок цінних папеpів: пpинципи оpганізації і механізм функціонування/ Львів. комеpц. акад. - К.: ІСДО, 1995. - 171, [1] с.
22. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Цінні папери. Фондовий ринок. - Львів: Бак, 1999. -165 с.: іл., табл.
23. Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит. - К.: Лібра, 1996. - 218 с.: табл.
24. Инвестирование, финансирование, кредитование. - К.: Киев. гос. торг.-экон. ун-т, 1997. - VI, 191 с.: ил., табл.
25. Каpатуев А. Г. Ценные бумаги: виды и pазновидности: Учеб. пособие. - М.: РДЛ, 1997. - 246с.
26. Каpатуев А. Г. Ценные бумаги: виды и pазновидности: Учеб. пособие. - М.: РДЛ, 1998. - 246 с.: ил., табл.
27. Калина А.В. и др. Рынок ценных бумаг (теория и практика). - К., 1999. - 254 с.: ил., табл.
28. Кириченко О. та ін. Банківський менеджмент. - К.: Основи, 1999. - 671 с.: табл.
29. Коваленко Л.О. та ін. Гроші та кредит. - Чернігів: [Ін-т змісту і методів навчання: Черніг. держ. ін-т економіки та упр.], 1998. - 170 c.: табл.
30. Коршунов В.И. Учет и анализ в коммерческих банках. - Х.: Основа, 1999. - 175 с.: ил., табл.
31. Кочетков В.H. Анализ банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект. - К., 1999. - 188с.: ил., табл.
32. Крушвиц, Лутц. Финансирование и инвестиции. - М.; 2000. - XVI, 381 с.: ил., табл.
33. Лысенков Ю.М. и др. Фондовий рынок. - [К.: Діалог, 1997]. - 261, [1] с.
34. Мельник В. А. Ринок цінних папеpів: Довідник кеpівника підпpиємства спец. вип. - К.: А. Л. Д.: ВІРА-Р, 1998. - 551с.: табл.
35. Мендpул О. Г., Шевчук І. А. Ринок цінних папеpів: Hавч. посібник / Київ. нац. екон. ун-т; [Ред. І. О. Соломаpський]. - К., 1998. - 150с.: табл.
36. Мендрул О.Г., Павленко І.А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами. - К., 2000. - 156 с.: іл., табл.
37. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. - М.: Перспектива, 1995. - 532 с.: табл., схем., граф.
38. Митрофанов Г.В. та ін. Аналіз діяльності банку. - К., 1999. - 151 с.: табл.
39. Михальский В.В., Шклярук С.Г. Ценные бумаги. Портфельные инвестиции. - К. (Украина): [Нора-принт], 1999. - 185 с.: ил., табл.
40. Мозговий О.М. Фондовий ринок. - К., 1999. - 314, [1] с.: іл., табл.
41. Науменкова С.В. та ін. Фінансовий ринок та інвестиції. - К.: Знання, 2000. - 213 с.: табл.
42. Павлова Л. H. Опеpации с коpпоpативными ценными бумагами: [Пpакт. pуководство по упp., бух. учету и аудиту]. - М.: [ЗАО "Бух. бюл. "], 1997. - 398 с. - (Библиотека жуpнала "Бухгалтеpский бюллетень").
43. Павлодский E.А. Банковский кредит и способы его обеспечения. - М., 1994. - 80 с.
44. Правове регулювання на фондовому ринку України. - К., 2000. - 377 с.
45. Примостка Л.О. Банківський менеджмент. - К., 1998. - 106с.: іл., табл.
46. Розенберг, Джерри М. Инвестиции. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 398, [1] c.
47. Тьюлз, Ричард Дж. и др. Фондовый рынок. - М.: ИНФРА-М, 2000. - VIII, 648 с.: табл
48. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент. - К., 2001. - 276, [2] с.: іл., табл
49. Ценные бумаги. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 446, [1] с.: ил., табл.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Політика КБ "Приватбанк" щодо управління інвестиційним портфелем»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • ЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ НА БАЗІ КБ ПРИВАТБАНК
  • Підвищення ефективності формування інвестиційного портфелю підприємства
  • Маркетинг-план КБ "Приватбанк"
  • Менеджмент організацій
  • Менеджмент організацій
  • Менеджмент організацій
  • Особливості міжнародних банківських операцій на фондовому ринку
  • КОНТРОЛЬ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В КРЕДИТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
  • КОНТРОЛЬ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В КРЕДИТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
  • МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ
Cгенерировано за 0.152822 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів