Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Аналіз і планування податкових платежів підприємства» (ID:52436)

| Размер: 1630 кб. | Объем: 47 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВступ 3
1. Сутність та класифікація податкових платежів підприємства 5
2. Фактори, що обумовлюють склад та обсяг податкових платежів підприємства 7
3. Показники ефективності оподаткування підприємства 12
4. Аналіз обсягу, складу та ефективності податкових платежів ТОВ "Укрдомсервіс" 13
5. Дослідження динаміки обсягу бази оподаткування ТОВ "Укрдомсервіс" 18
6. Обґрунтування планового обсягу податкових платежів підприємства 26
Висновки 36
Список використаних джерел 40
Додатки 45
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Указ Президента України “Про державну підтримку малого підприємництва” від 12 травня 1998 р. №456/98. // Урядовий кур’єр. – 1998. – 16 травня.
2. Указ Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності” від 3 липня 1998 р. №727/98. //Урядовий кур’єр. – 1 998. – 9 липня.
3. Указ Президента України “Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 р. №727/98 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності” від 28 червня 1999 р. №746/99. // Урядовий кур’єр. – 1999. – 13 липня.
4. Указ Президента України “Про впорядкування механізму сплати ринкового збору” від 28 червня 1999 р. №761/99. // Урядовий кур’єр. – 1999. – 7 липня.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єктів малого підприємництва”, затв. Наказо Міністерства фінансііів України від 25.02.2000 р. №39.
6. Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва” від 19 жовтня 2000р. №2063-ІІІ. // Урядовий кур’єр. – 2000. – 22 листопада.
7. Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетам та державними цільовими фондами” від 21 грудня 2000р. №2181-111. // Урядовий кур’єр. – 2001. – 21 лютого.
8. Закон України “Про податок на додану вартість” (зі змінами і доповненнями) від 3 квітня 1997р. №168/97-ВР. / В кн. Податкове законодавство України. Бібліотека офіційних видань. – К.: Парламентське видавництво. – 1998. – С. 112 - 134.
9. Декрет Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян” від 26 грудня 1992 №13-92. / В кн. Податкове законодавство України. Бібліотека офіційних видань. – К.: Парламентське видавництво, 1998. – С. 166 - 183.
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. №507. Про роз’яснення Указу Президента України від 3 липня 1998 р. №727. // Бізнес. Розділ “Бухгалтерія, право, податки, консультації”. – 2000. – №13. – С. 36.
11. Інструкція про прибутковий податок з громадян. Затверджена Наказом Головної державної податкової інспекції України від 21 квітня 1993 р. №12 (зі змінами та доповненнями). // Вісник податкової служби України. – 2000. – №16. –С. 29 - 59.
12. Інформаційний лист Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва від 24.10.2001 р. №1-221/6346. // Бухгалтерія. – 2001. –№48/1. –С. 10-18.
13. Інформаційний лист Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва від 15.02.2002р. №2-532/889. // Бухгалтерія. – 2002. – №11/2. – С. 10 - 11.
14. Про введення в дію Указу Президента України від 28.06.99 р. № 746/99 “Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності”. Лист Державної податкової адміністрації України від 23.09.1999 р. №14310/7/15-1317 // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства “Альтернативні способи оподаткування”. - 2001. – №38. – С. 67.
15. Лист Державної податкової адміністрації України від 31.03.2000 р. №4570/7/17-0517. // Податки і бухгалтерський облік. – 2000.– №19.– С. 7.
16. Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва. Затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 1998 р. №196. // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства “Альтернативні способи оподаткування”. – 2001. – №38. – С. 21 - 22.
17. Петрусенко І. Нарахування, відрахування та перерахування прибуткового податку фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності, яка є платником єдиного податку. // Вісник податкової служби України. – 2000. – №9. – С. 49 - 50.
18. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва. Затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 р. №186. // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства “Бухгалтерський облік. Хрестоматія”. – 2001. – №52/2. – С. 106-107.
19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”. Затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. №39. // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства “Альтернативні способи оподаткування”. – 2001. – №38. – С. 23 - 29.
20. Правила торгівлі на ринках. Затверджені Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26 лютого 2002 року №57/188/84/105. // Бухгалтерія. – 2002. – №14/1. – С. 17 - 23.
21. Про внесення змін до форми книги обліку прибутків і витрат суб’єкта малого підприємництва – юридичної особи і порядок її ведення. Наказ Державної податкової адміністрації України від 12 жовтня 1999 р. №554. // Вісник податкової служби України. – 2000. – №9. – С. 25 - 26.
22. Про затвердження свідоцтва про сплату єдиного податку і порядку його видачі. Наказ Державної податкової адміністрації України від 29 жовтня 1999 р. №599. // Вісник податкової служби України. – 2000. – №9. – С. 19 - 24.
23. Про затвердження форми розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва – юридичною особою. Наказ Державної податкової адміністрації України від 12 жовтня 1999р. №553. //Вісник податкової служби України. – 2000. – №9. – С. 27 - 28.
24. Белоус Г. Развитие малого предпринимательства в Украине // Экономика Украины. - 2000. - № 2. - С. 35-41.
25. Білик М., Дьякон Ю. Удосконалення спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва: концептуальні принципи // Вісник академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. - 2001. - №3. - С. 99-102.
26. Буряк П.Ю. Податкове стимулювання малого бізнесу в Україні // Фінанси України. - 1999. - № 6. - С. 49-54.
27. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: НІОС. - 2001.- 416 с.
28. Данілов О.Д., Флісак Н.П. Податкова система та шляхи її реформування. Навч. посібник.- К.: Парламентське вид-тво, 2001. – 216 с.
29. Дорошенко Т.В. Податковий кредит у формуванні інвестиційних ресурсів підприємств // Фінанси України. – 2002. - №4. – С. 80-84.
30. Дьякон Ю. Ще раз про малий бізнес // Економіка України. - 2000. - № 7. - С. 47-54.
31. Жеребних А. Про пільги платникам податків // Вісник податкової служби України. - 1998. - № 10. - С. 24-26.
32. Іванов Ю.Б. Альтернативні системи оподаткування. Монографія. – Харків: ХДЕУ. – Торнадо, 2003. – 517 с.
33. Луніна І. Податкова політика України у контексті створення умов для економічного зростання // Економіка України.-2000.-№9.-с.34-37.
34. Льовочкін С., Опарін В., Федосов В. Реформування фінансової моделі як основа макроекономічної моделі як основа макроекономічної стабілізації в Україні // Економіка України.-200.-№10.-с.22-26.
35. Мале підприємництво України: процес розвитку / Бей О., Варналій З, Ляпіна К. та ін.- К.:Інститут конкурентного .суспільства, 2001. – 253 с.
36. Налоговое право / Под ред. С.Г. Пепеляева. - М.: ФБК-ПРЕСС, 2000.- 608 с.
37. Николайчук О.Налоги в рассрочку - роскошь // Бизнес.-1999.- №5.- С. 56-57.
38. Податкова система України. Підручник / За ред. В.М. Федосова. - К.: Либідь, 1994. - 562 с.
39. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво, стратегія, організація та ефективність. - К.: Вища школа, 1998. - 227 с.
40. Соколовська А. Проект податкового кодексу України і проблеми правового регулювання податкових відносин. // Вісник Національного банку України.-2002.-№1.-с.23-25.
41. Україна у цифрах у 2003 році. Стат. довід. - К.: Держкомстат України, 2000.- 261 с.
42. Флісак Н. Податкова реформа та створення моделі ефективної податкової системи України // Вісник податкової служби України.-2000.-с.5-7
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Аналіз і планування податкових платежів підприємства»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Податкове управління на підприємстві
  • Аналіз та планування податкових платежів на підприємстві
  • Податкова політика підприємства, порядок розрахунку додаткових платежів
  • Планування обсягу податкових платежів підприємства
  • Контрольна податковий менеджмент. Варіант 1
  • Податковий менеджмент підприємства
  • Податковий менеджмент підприємства
  • Оподаткування підприємства та шляхи її оптимізації (на прикладі конкретного підприємства)
  • Особливості оподаткування в Україні (на прикладі імпортних операцій підприємств автомобільної галузі)
  • Ефективність податкової політики підприємства
Cгенерировано за 0.821312 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів