Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Особливості кримінальної відповідальності за злочин проти власності» (ID:52094)

| Размер: 4193 кб. | Объем: 112 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВступ 3
1. Історія права власності як особлива категорія в кримінальному законодавстві 7
1.1. Історія виникнення права власності 7
1.2. Поняття та сутність права власності за законодавством України 13
2. Особливості кримінальної відповідальності за злочин проти власності 20
2.1. Поняття та види злочинів проти власності 20
2.2. Корисливі злочини, пов’язані з незаконним обмеженням чужого майна на користь винного або інших осіб 43
2.3. Корисливі злочини проти власності, не пов’язані з обмеженням чужого майна на свою користь або інших осіб 57
2.4. Характеристика некорисливих злочинів проти власності 67
3. Проблеми та пропозиції щодо вдосконалення кримінально-правового захисту права власності в Україні 73
3.1. Колізійні питання у захисті права власності кримінальним законодавством 73
3.2. Шляхи вдосконалення кримінального законодавства з питання захисту права власності 80
Висновки 104
Список використаної літератури 108
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР //Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №40. – ст. 165.
2. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року //Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №25-26. – ст.131.
3. Цивільний кодекс України від 01 січня 2004 року зі змінами та доповненнями, внесеними згідно із Законом N 2709-IV від 23.06.2005, ст.422 Кодексом N 2747-IV від 06.07.2005, ст.446 Законом N 2875-IVвід 08.09.2005. //Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2004. - №40-41, 42. - ст.492.
4. Закон України “Про власність” //ВВР України. – 1991. - №20. – ст. 249.
5. Закон України "Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псування»), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей” від 6 червня 1995р. //Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1995. - №22. - ст.173.
6. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей. Затверджений постановою КМ від №11622 січня 1996р. //Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1995. - №22. - ст.174.
7. Постанова КМ № 1464 від 5 грудня 1996 р. “Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісовому господарству” //ОВУ. - 1996. - №28. - с. 46.
8. Постанова КМ № 521 від 21 квітня 1998р. “Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України” //ОВУ. - 1998. - 1998. - №8. - с. 21.
9. Постанова КМ № 559 від 8 квітня 1999 р. “Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів" із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1789 від 28.12.2001 //ОВУ. - 2001. - №86. - с. 65.
10. Постанова ПВСУ № 2 від 27 березня 1987р. “Про практику застосування судаки України законодавства у справах про розкрадання державного або колективного майна на підприємствах і в організаціях агропромислового комплексу” (п. п. 7, 8) із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України №3 від 04.06.93, №3 від 13.01.95, №12 від 03.12.97 //ОВУ. - 1997. - №26.
11. Постанова ПВСУ № 3 від 31 березня 1989 року “Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна” (п. 11) //Урядовий кур’єр. - 1989. - №3.
12. Братусь С. Н. Предмет и система советского гражданского права. — М, 1963. - С. 21-23.
13. Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность. — М. —Л., 1948. — С.22—28.
14. Гpинюк Р. Ф. Комунальна власність як економічна основа місцевого самовpядування (пpавовий аспект) // Концепція pозвитку законодавства Укpаїни: Матеpіали наук.-пpакт. конф., тpавень 1996 p., Київ. - К., 1996. - С.149-151.
15. Диба М. І. Власність в економічній науці та пpактиці // Eкономіка та підпpиємництво: Зб. наук. пp. - К., 2000. - Вип. 4. - С. 8-17.
16. Економіко-правові проблеми трансформації відносин власності в Україні. - К., 1997. - С. 43.
17. ЕрошенкоА. А. Личная собственность в гражданском праве. — М., 1973. — С. 18—19;
18. Женунтій В., Шестопалова Л. Особливості кваліфікації протиправних діянь, що спричинили знищення або пошкодження майна //Право України. - 2004. - №3. - с. 57-60.
19. Загальна теорія цивільного права: Підр. для студ. / За ред. О.А.Підопригори, Д.В.Бобрової. — К.: Вища шк., 1992. — 453 с.
20. Історія та сьогодення //Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) . - 2004. - №9. - с. 15-17.
21. Колот А. Розвиток відносин власності і його вплив на соціально-трудову сферу (із практики зарубіжних країн) // Економіст. - 2001. - № 4. - С. 39-41.
22. Кримінальне право України: Особлива частина /За ред. професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташис, І.О. Зінченко, В.Я.Тація. – К.: Юрінком Інтер; Х.: Право, 2002. – 496 с.
23. Крупка М. Реформування власності й залучення в Україну іноземного капіталу // Фінанси України. - 2002. - № 5. - С. 31-43.
24. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. - М.,1972. - с.10.
25. Лаpіна Я. С. Методологія аналізу категоpії ”власність” // Eкономіка та підпpиємництво: Зб. наук. пp. - К., 2000. - Вип. 4.- С. 3-8.
26. Маслов В. Ф. Основные проблеми права личной собственности в период строительства коммунизма в СССР. — Харьков, 1968. — С. 7.
27. Навроцький В.О. Злочини проти власності. Лекції для студентів юридичних факультетів. – Львів, 1997р. – 79 с.
28. Навроцький В.О. Кримінальне право України: Особлива частина: Конспект лекцій. -Хмельницький: Хмельницький філіал Одеського інституту підприємництва та права, 1994. – с. 238.
29. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України /Відп. ред. С.С.Яценко. – К.: А.С.К., 2002. – 968 с.
30. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. /За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с.
31. Пеpесунько С. І. Пpаво деpжавної власності в Укpаїні (істоpія, сучасність, пеpспективи)/ [Hаук. pед. О.В.Дзеpа]. -Кіpовогpад: [Єлисавет], 1998. – 272 с.
32. Пересунько С. І. Право державної власності в Україні. — Кіровоград, 1998. — С. 4—5.
33. Підопригора О. А. Основи римського приватного права. — К., 1995. — С. 104-108.
34. Право власності в Україні /За заг. ред. О.В. Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 816 с.
35. Право собственности в Укpаине/ Ин-т госудаpства и пpава им. В. М. Коpецкого HАH Укpаины; Под pед. Я. H. Шевченко. - К.: Блиц-Инфоpм, 1996. -318 с.
36. Репешко П. Кримінально-правовий захист права власності в Україні // Право України. – 1997. – с.36.
37. Рибалкін В. О. Теоpія власності. - К.: Логос, 2000. - 277 с.
38. Селіванов В. М. Методологічні аспекти аналізу трансформації відносин власності в Україні // Економіко-правові проблеми трансформації відносин власності в Україні. - К., 1997. - С. 7.
39. Сизоненко В. О. Власність. Інтеpеси. Підпpиємництво: Питання теоpії та методології / [Hаук. pед. І. Ф. Радіонова]. - К.: Т-во ”Знання” Укpаїни, 2000. - 52 с.
40. Собственность в pыночной системе хозяйства/ Мельник Л. E., Душин Б. В., Каpпенко А. H., Мельник Л. Л.; [Под общ. pед. Л. E. Мельника]. -Дніпpопетpовськ: Всеукp. деpж. багатопpоф. вид-во ”Січ”, 1999. –159с.
41. Советское гражданское право. — К., 1977. - Т. 1. — С. 26.
42. Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в судебной и следственной практике. - К.: Юринком, 1995. – с. 73.
43. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. /За ред. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2002.
44. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів /За ред. О.А. Підопригори. — К.: Вентурі, 1997. — 480 с.
45. Цивільний кодекс України: Коментар. – Х.: Одіссей, 2003. – 856 с.
46. Шапочка С.В. Шахрайство – корисливий злочин проти власності:
47. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. — М., 1995. — С. 257.
48. Якушев В. С. О самостоятельности института права государственной социалистической собственности и его государственно-правовой природе // Сборник учебных трудов. — Свердловск, 1970. — Вып. 13. — С. 90.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Особливості кримінальної відповідальності за злочин проти власності»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Підстави кримінальної відповідальності
  • Злочини проти власності
  • Хуліганство як вид злочину проти громадського порядку
  • Кримінально-правова характеристика злочинів проти власності
  • Кримінальна відповідальність за хуліганство
  • Кримінальна відповідальність за хуліганство
  • Кримінальна відповідальність та її підстави
  • Особливості застосування кримінально-правових норм по захисту власності
  • Злочини проти життя та здоров’я особи
  • Злочини проти життя та здоров’я особи
Cгенерировано за 0.451694 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів