Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Процес використання державних фінансів та проблеми виникнення дефіциту бюджету» (ID:51778)

| Размер: 4175 кб. | Объем: 103 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВступ 3
1. Теоретико-методологічні аспекти бюджетних відносин та виникнення дефіциту бюджету 7
1.1. Теоретичні основи бюджетної системи та механізм її функціонування 7
1.2. Поняття дефіциту бюджету та причини його виникнення 16
1.3. Вплив дефіциту бюджету на соціально-економічні аспекти розвитку країни 23
2. Процес використання державних фінансів та проблеми виникнення дефіциту бюджету 31
2.1. Доходи та видатки 31
2.1.1. Аналіз доходів державних бюджетів 34
2.1.2. Аналіз видатків державних бюджетів 44
2.1.3. Особливості формування місцевих бюджетів 55
2.2. Проблеми виникнення державного боргу в Україні 66
3. Шляхи вирішення проблем дефіциту бюджету 81
Висновки 96
Список використаної літератури 100
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Бюджетний кодекс України //Відомості Верховної Ради (ВВР) . – 2001. - № 37-38. - ст. 189.
2. Закон України “Про Державний бюджет України на 2003 рiк” від 26 грудня 2002 року № 380-IV.
3. Закон України “Про Державний бюджет України на 2004 рiк” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 17-18, ст.250.
4. Закон України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" //Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 7-8, ст.162.
5. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навч. посібник / За заг. ред. Базилевича В.Д. - К.: Атіка, 2002. - 368 с.
6. Ботвинов Е., Глядовский А. Налогообложение в зарубежных странах. – М.: Менатеп, 1991.
7. Буряковский В.В., Кармазин В.Я. Налоги. – Днепропетровск: Пороги, 1998.
8. Бюджетна система: Навч.-метод. Посібник для самост. ви им. дисц. - 2-ге вид., перероб. і доп. / В.М. Опарін, B.I. Малько, С.Я. Кондратюк, Г.Б. Коломоєць. - К.: КНЕУ, 2002. - 336 с.
9. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар / За редакцією О. В. Турчинова і Ц. Г. Огня. - К. Парламентське вид-во, 2002. - 320 с.
10. Василик О.В. Податковий кодекс: реальність і сподівання //Казна. - 2002. - №6 (20).-С. 18-20.
11. Василик О.Д. Державні фінанси України. – К.: Вища школа, 2000.
12. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: НІОС. - 2001. - 328 с.
13. Василик О.Д., Павлюк K.B. Державні фінанси України: Підручник. - К.: НІОС. - 2003. - 405с.
14. Волков А.П., Новикова P.O. Фінансові методи забезпечення економічного зростання // Фінанси України, 2003 - №3 - с.74-83.
15. Гета П.Т. Правовий режим оподаткування в України. – К.: Юрінком, 1997.
16. Горский И.В. Налоги в рыночной экономике. – М.: Антил, 1992.
17. Деркач Н.И., Гордеева Л.П. Бюджетный процесс в Украине. - Днепропетровск, 1995.
18. Добровольська Л.М. Соціальні видатки бюджету України // Фінанси України. 2002. - №2. - С. 13-18.
19. Дьомін О.О. Бюджет - 2004: Прорив у нову економічну політику // Фінанси України. - 2003. - №12. - с.3-7.
20. Економічна теорія: Політекономія: Підручник /За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2001. – 581 с.
21. Епіфанов А.О., Сало В.І., Д’яконова І.І. Бюджет i фінансова політика України. – К.: Наукова думка, 1997.
22. Жаліло Я.А. Регулювання ринкової економіки: сучасний досвід розвинених країн. - К.: НІСД, 1996. - 86 с. - (Сер. "Економічні стратегії"; Вип. 1).
23. Звягильский Е. Денежная политика и бюджет. – К.: Дело, 1997. – 420 с.
24. Іванов В. М. Бюджетна система: Конспект лекцій. - К.: МАУП, 1999. - С. 18-19; 34-41.
25. Ісмаїлов А. Б. Бюджетний процес та напрями його удосконалення // Фінанси України. - 2002. - № 8. - С. 26-28.
26. Короленко А. В. Бюджетний процес та бюджетний календар // Фінанси України. - 2003. - № 5. - С. 74-77.
27. Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України. Основи теорії та практики. – К.: НДФІ. – 1997.
28. Крисоватий А. І. Державна податкова політика і система податків // Фінанси України. — 1998. — №12.
29. Кудряшов В.П. Фінанси. Навчальний посібник / Херсон: Олді-плюс, 2002. - 352 с.
30. Кузин Д. Национальный экономический успех: уроки зарубежного опыта // Вопр. экономики. - 1992. - № 11. - С. 18-29.
31. Куликов А.Г. и др. Кредиты и инвестиции. – М.: Приор, 1994. – 547 с.
32. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. – К.: Консум. – 1997.
33. Лунина И. Проблемы формирования и использования бюджета Украины // Экономика Украины. - №8. - 1993. - с. 35-42.
34. Луніна І.О. Державні фінанси України у перехідний період. Монографія. - Харків: Форт, 2000. - 296 с.
35. Мельник П.В. Тенденції формування доходів державного бюджету і монетарна політика // Фінанси України. - 2001. - №6. - С. 24-31.
36. Наумова Л.Ю. Бюджетний механізм фінансової стабілізації економіки //Фінанси України. - 2003. - №4. - С. 19-29.
37. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 280 с.
38. Осадчая И.М. Бюджетная политика государства на переломных этапах: опыт индустриально развитых стран // Мировая экономика и междунар. отношения. - 1995. - № 8. - С. 23-34.
39. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник /За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. – К.: Вища школа – Знання, 1997. – 743 с.
40. Панкевич Л.І. Бюджет - важливий інструмент реалізації державної політики // Казна. 2002. - №6 (20). - С. 4-6.
41. Папаєв М. Пріоритети соціальної політики // Казна. 2003. - №4 (30). - С. 4-5.
42. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посібник. - К.: Знання - Прес, 2002. — 495 с.
43. Редіна Н.І., Гордєєва Л.П. Дефіцит бюджету й основні шляхи його подолання в Україні // Фінанси України. - 2000. - №5. - С. 93-97.
44. Скаленко О. Системно-інформаційна методологія побудови сучасного економічного процесу // Економіка України. - 2004. - № 5. - С. 57-63.
45. Суторміна В.М., Федосов В.М., Андрущенко В.Л. Держава, податки, бізнес. – К.: Либідь, 1992.
46. Финансы /В.М. Родионова, Ю.Я. Вавилов, Л.И. Гончаренко и др., / Под ред. В.М. Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 514 с.
47. Финансы: Учеб. Пособие/ Под ред. А.М. Ковалевой. - М.: Финансы и статистика, 1999. – 324 с.
48. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. - М.: Дело, 1993. – 852 с.
49. Фінансове право: Навч. посібник для студентів юр. вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1998. – 384 с.
50. Черняк В.К. Приватизацiя в Чехiї: як громадяни стали власниками // Голос України. - 1993. - 18 листоп.
51. Чугунов И. Актуальные проблемы формирования доходной части бюджета // Бизнес информ. - 2003. - №17-18.
52. Чугунов И. К проблеме выполнения государственного бюджета Украины // Бизнес-информ. - 2002. - №9-10. - с.45-51.
53. Шевчук В.О. Державні фінанси зарубіжних країн // Фінанси України. 2002. - №2.- С. 3-19.
54. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України: Навчальний посібник. - К.: НІОС. 2000. - 400 с.
55. Юрій С.І. Концептуальні засади сутності бюджету // Фінанси Украйни. - 2001. - №10.-С. 3-7.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Процес використання державних фінансів та проблеми виникнення дефіциту бюджету»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Процес використання державних фінансів та проблеми виникнення дефіциту бюджету
  • БЮДЖЕТНА ТА МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ
  • Бюджетний дефіцит і вплив його на економіку України
  • Бюджетна система та її особливості. Процес використання державних фінансів
  • Бюджетний дефіцит в умовах перехідної економіки
  • Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування
  • ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ – ОСНОВНА ЛАНКА ФІНАНСІВ
  • Статистичні методи дослідження державного бюджету
  • Дефіцит державного бюджету, економічна характеристика та шляхи скорочення
  • Дефіцит державного бюджету, економічна характеристика та шляхи скорочення.
Cгенерировано за 0.127216 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів