Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ НА ЗБУТ В СУЧАСНИХ УМОВАХ» (ID:51748)

| Размер: 4671 кб. | Объем: 118 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИТРАТ НА ЗБУТ 6
1.1. Економічна сутність категорії збуту 6
1.2. Нормативно-правове забезпечення порядку ведення обліку витрат на збут 12
1.3. Характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства 15
РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ НА ЗБУТ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 26
2.1. Організація бухгалтерського обліку витрат на збут 26
2.2. Синтетичний та аналітичний облік витрат на збут 33
2.3. Особливості обліку витрат на збут в умовах використання сучасних інформаційних технологій 36
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ НА ЗБУТ 42
3.1. Мета та завдання аналізу витрат на збут 42
3.2. Аналіз ефективності витрат на збут 44
3.3. Шляхи підвищення ефективності витрат на збут 50
РОЗДІЛ 4. КОНТРОЛЬ ВИТРАТ НА ЗБУТ В КОНТЕКСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 55
4.1. Обґрунтування необхідності запровадження на підприємстві системи внутрішнього аудиту 55
4.2. Особливості організації системи внутрішнього аудиту на підприємстві 73
4.3. Методика і послідовність проведення внутрішнього аудиту витрат на збут 79
ВИСНОВКИ 89
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 93
ДОДАТКИ 96
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Господарський Кодекс від 16.01.2003 р. №436-ІV // www. rada. kiev. ua.
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 16.07.99 р. №996-XIV // www.rada.gov.ua.
3. Про аудиторську діяльність: Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 22.04.1993 р. №3125-XII із змінами та доповненнями // www.rada.gov.ua.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99.р. №318 // www.rada.gov.ua.
5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291 // www.rada.gov.ua.
6. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. №88 // www.rada.gov.ua.
7. Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України, затверджене постановою Правління НБУ від 20.03.98р. №114 // www.rada.gov.ua.
8. Аренс Э.А., Лоббек Дж.К. Аудит / Ред. Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 558 с.
9. Белуха Н.Т. Аудит: Учебник. – К.: “Знання”, КОО, 2000. – 769 с.
10. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: 2000. – 692 с.
11. Бревнов А.А. Маркетинг малого предприятия: Практ. пособие.— К.: ВИРА- Р, 1998. - 384 с.
12. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. – 2-е вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 672 с.
13. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс-Клуб”, 2000. – 768 с.
14. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. – 5-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 726 с.
15. Давидов Ю.Г. Удосконалення обліку непрямих витрат на підприємствах харчової промисловості України // Демографія, економіка праці та соціальна політика, збірник наукових праць – 1999. - №7.- С.123-128
16. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 402 с.
17. Дубій О. 12 уроків з 1С Бухгалтерії. - К.: Либідь, 2001. – 312 с.
18. Завадський Й.С. Менеджмент: Management. - Т. 1. - К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. - 543 с.
19. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. – К.: А.С.К., 1998. – 768 с.
20. Зубко М.М. Экономическая теория – Мн.: «НТЦ АПИ», 1998. – 311с.
21. Книга делового человека: Справочник / Л.Е. Варданян, А.И. Канащенков, А.В. Носов и др.; Под ред. Г.А. Краюхина, Э.С. Минаева. - М.: Выс. шк., 1993. - 350 с.
22. Коммерческая деятельность производственных предприятий (фирм): Учебник / Под ред. О.А. Новикова, В.В. Щербакова. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1999. - 416 с.
23. Котлер Филип, Армстронг Гари, Сондерс Джон, Вонг Вероника. Основы маркетинга / Пер. с англ.— 2-е европ. изд.— К.; М.; СПб.: Изд. дом “Вильямс”, 1998.— 1056 с.
24. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. К.: КНЕУ, 2001. – 334 с.
25. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 624 с.
26. Макконнел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Пер. с англ. 11-го изд. К., Хагар-Демос, 1993. – 785с.,: табл., граф.
27. Маркетинг / Упоряд., вступ. ст. А.І. Кредисова. - К.: Україна, 1994. - 399 с.
28. Международные стандарты учета и аудита. – М.: Аудит-Трейдинг, 1992. Вып. 5-7.
29. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Монографія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 450 с.
30. Николаева С.А. Учетная политика предприятия. – М.: Инфра, 1995. – 176 с.
31. Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке.— М.: Финансы и статистика, 1991. - 304 с.
32. Основы предпринимательской деятельности (Экономическая теория. Маркетинг. Финансовый менеджмент) / Под ред. В.М. Власовой.— М.: Финансы и статистика, 1996. - 496 с.
33. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 423с.
34. Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит. Навчально-методичний посібник. – К.: ТОВ “НІОС”, 1998. – 224 с.
35. Рудницький В.С. Методологія і організація аудиту. – Тернопіль: “Економічна думка”, 1998. – 192 с.
36. Савченко В.Я. Аудит: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 322 с.
37. Соколов Я.В. Очерки по истории бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 400 с.
38. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.
39. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – Знання-Прес, 2003. – 223 с.
40. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001. – 336 с.
41. Хлусов В.П. Введение в маркетинг. - М.: Приор, 1997. - 160 с.
42. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг: Сокр. пер. с англ. / Авт. предисл. и науч. ред. А.А. Горячев. - М.: Экономика, 1990. - 350 с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ НА ЗБУТ В СУЧАСНИХ УМОВАХ»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Облік, аналіз і аудит витрат на збут (+ рецензія)
  • Облік, аналіз і аудит витрат на збут
  • БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  • ОБЛІК ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ
  • Облік реалізації готової продукції і витрат на збут
  • Бухгалтерський облік і аналіз витрат діяльності торговельного підприємства
  • Облік та аудит реалізації продукції власного виробництва в системі управління підприємства
  • Бухгалтерський облік і аналіз витрат діяльності торговельного підприємства
  • Контрольна з бухгалтерського обліку
  • Контрольна робота з управлінського обліку
Cгенерировано за 0.185545 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів