Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Облік, аналіз і аудит витрат на збут (+ рецензія)» (ID:20018)

| Размер: 214 кб. | Объем: 136 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 07.12.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Економічна сутність витрат на збут 7
1.1. Поняття, сутність витрат на збут 7
1.2. Класифікація витрат 12
1.3. Аналіз літературних джерел з теми дослідження 17
Розділ 2. Облік витрат на збут на прикладі ТОВ „...” 32
2.1. Нормативна база витрат на збут 32
2.2. Техніко-економічна характеристика ТОВ „...”. Аналіз виробничо-господарської діяльності та фінансового стану ТОВ „...” 34
2.3. Методичні аспекти організації обліку витрат на збут 52
2.4. Документування операцій з обліку витрат на збут на прикладі ТОВ ”...” 54
2.5. Синтетичний і аналітичний облік витрат на збут і відображення операцій у звітності 58
2.6. Огляд існуючих технологій з обліку витрат на збут 59
Розділ 3. Організація економічного аналізу витрат на збут на прикладі ТОВ „...” 62
3.1. Методичні аспекти економічного аналізу витрат на збут 62
3.2. Організація економічного аналізу витрат на збут 90
Розділ 4. Організація аудиту обліку витрат на збут на прикладі ТОВ „...” 95
4.1. Методичні аспекти аудиту витрат на збут 95
4.2. Практичний внутрішній та зовнішній аудит витрат на збут 98
4.3. Аудит фінансової звітності 106
Висновок 109
Перелік використаної літератури 114
Додатки 118

Литература1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 року №996-XIV
2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 травня 1997 року № 283/97-ВР зі змінами та доповненнями.
3. Закон України “Про податок на додану вартість” від 3 квітня 1997року №168/97-ВР зі змінами та доповненнями.
4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій.
5. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій.
6. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №1“Загальні вимоги до фінансової звітності”.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №2”Баланс”.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №3”Звіт про фінансові результати”.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №4 “Звіт про рух грошових коштів”.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №5”Звіт про власний капітал”.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №6 ”Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №9 “Запаси”
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”.
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”.
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”.
16. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу №90 від 30.10.98 року.
17. Методичні рекомендації про застосування регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 року № 356.
18. Апчерч А. Управленческий учёт. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 308 с.
19. Аткинсон Э.А., Банкер Р.Д., Каплан Р.С., Янг М.С. Управленческий учет. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2005. – 219 с.
20. Байдаков М. Ф., Боровиков О. В., Вишневецька Л. І., Голобородько О. П., Ковпак Н. П. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К., 2000. – 571 с.
21. Берсуцкий Я. Г., Дугинская И. А., Дугинский Б. Л. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособ. – Донецк: ДИЭХП, 2000. – 180 с.
22. Біла О. Г., Галик Л. М., Дрівко М. М. Фінанси організацій і підприємств: Навч.-метод. посібник. - Л.: Видавництво ЛКА, 2002. – 112 с.
23. Білуха М.Т.”Курс аудиту”: підручник. – К.:Вища школа. – Знання, 1998. – 574 с.
24. Бутинець Ф. Ф. "Бухгалтерський фінансовий облік" Житомир ПП "Рута" 2001 рік.
25. Бухгалтерский анализ / Пер. с англ. – К.: ТИБ BHV, 1993. – 428 с.
26. Велш Г., Шорт Д. Основи фінансового обліку. – К.: Основа, 1997. – 186 с.
27. Гавриленко В.А. Гавриленко В.В. Теоретичні та методичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства // Економіка і право, 2005 р., №1. - С. 92.
28. Голов С.Ф. Управлінський облік. – К.: Лібра, 2004. – 238 с.
29. Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю., Ямборко Г.А. Фінансовий облік: Підручник – К.: Лібра, 2005. – 976 с.
30. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: Практ. посібник. – К.: Лібра, 2004. – 388 с.
31. Грабова Н.М. "Теорія бухгалтерського обліку" Тернопіль, 2004. – 362 с.
32. Друри К. Управленческий и производственный учёт. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 2005. – 412 с.
33. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства. – К.: КНЕУ, 2001. – 386 с.
34. Левицька Н.П. Бухгалтерський облік в галузі народного господарства. К.: Основа, 1999. – 276 с.
35. Науково-практичний коментар до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". – К.: Основи, 2000. – 282 с.
36. Павлюк К.А. Основи бухгалтерського обліку на підприємствах і в організаціях України. – К., 2005. – 327 с.
37. Пархоменко В.М., Баранцев П.П. Реформування бухгалтерського обліку в Україні. Ч.4. – Луганськ, 2004. – 402 с.
38. Посібник з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємствами України - Проект реформи бухгалтерського обліку та аудиту в Україні. – К., 2005. – 322 с.
39. Пушкар М. С. "Теоретичні основи бухгалтерського обліку" Тернопіль.
40. Райс, Ентоні. Розкриття таємниці фінансової звітності / Пер. з англ. за ред. С.Ф. Голова. – Дн.: Баланс-клуб, 2001. – 184 с.
41. Сигел Дж., Шим Дж. Словарь бухгалтерских терминов / Пер. з англ. – М.: ИНФРА - М, 2001. – 296 с.
42. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. - К.: КНЕУ, 2000. - 578 с.
43. Тарасевич В.М. Ценовая политика предприятия. – СПб.: Питер, 2001. – 314 с.
44. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – Львів: ЛБІ НБУ, 2000. – 485 с.
45. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. - К.: А.С.К., 2005. - 770 с.
46. Энтони Р.Н. Основы бухгалтерського учета. – М., 2006. – 207 с.
47. Хенсен Д.Р., Моувен М.М., Еліас Н.С., Сєнков Д.У. Управлінський облік. / Пер. з англ. – 5-е канад. вид. – К.: Міленіум, 2005 – 318 с.
48. Хорнгрен Ч., Фостер Дж., Датар Ш. Управленческий учёт. / Пер.с англ. - 10-е изд. – СПб: Питер, 2005. – 214 с.
49. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз. - Ж.: ЖІТІ, 2001. - 300 с.
50. Чабанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік. - К.: Видавничий центр “Академія”, 2006. - 688 с.
51. Чернелевський Л.М., Н.І. Беренда “Аудит”: навч.посібник. – Київ, Міленіум 2005. – 364 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Облік, аналіз і аудит витрат на збут
  • БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ НА ЗБУТ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
  • Організація бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту
  • Аудит витрат на збут
  • ОБЛІК ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ
  • Облік реалізації готової продукції і витрат на збут
  • Організація і методика проведення аудиту на підприємстві КП „Криворізька друкарня”
  • МЕТОДОЛОГІЯ ЗВЕДЕНОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ
  • Облік і аудит витрат на виробництво продукції (на матеріалах акціонерного товариства ВАТ «Коломийський ДОЗ»)
  • Аудит витрат на збут (на прикладі підприємства ТОВ)
Cгенерировано за 0.057071 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів