Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Особливості оцінки та обліку наявності і руху готової продукції на підприємстві» (ID:51676)

| Размер: 2009 кб. | Объем: 56 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВступ 3
1. Теоретичні аспекти обліку готової продукції, робіт, послуг 5
1.1. Економічна природа готової продукції: обліковий аспект 5
1.2. Класифікація готової продукції (робіт, послуг) в бухгалтерському обліку 15
2. Особливості визнання, оцінки та обліку наявності і руху готової продукції на підприємстві 18
2.1. Економічна характеристика діяльності ЗАТ „Случ” 18
2.2. Загальні аспекти організації обліку на підприємстві 26
2.3. Методологія обліку готової продукції, робіт, послуг 29
2.3.1. Порядок визначення первісної вартості готової продукції (робіт, послуг) 29
2.3.2. Документування операцій з руху готової продукції (робіт, послуг) 31
2.3.3. Синтетичний та аналітичний облік готової продукції 33
2.3.4. Відображення інформації про готову продукцію (роботи, послуги) в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності. 39
2.4. Методика проведення інвентаризації готової продукції, робіт, послуг 42
3. Пропозиції з удосконалення обліку готової продукції, робіт, послуг 48
Висновки 50
Список використаних джерел: 53
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. №996-ХІV.
2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства” від 22.05.97 р. №238/97-ВР (зі змінами і доповненнями) .
3. Закон України “ Про податок на додану вартість” від 3.04.97 р. зі змінами і доповненнями.
4. Новий план рахунків. Інструкція щодо застосування. Наказ Мінфіну України від 30.11.99 р. №29 .
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затв. наказом Мінфіну від 31.03.99 р. №87.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затв. наказом Мінфіну від 31.03.99 р. №89.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Витрати”, затв. наказом Мінфіну від 29.11.99 р. №290.
8. Андреев В.Д. Практический аудит (справочное пособие). – М.:Экономика, 1994. – 366 с.
9. Аудит: практическое пособие/ Под ред. А. Кузьминского. – К.: “Учетинформ”, 1996.-238 с.
10. Боровець В., Колянковський Т. Якщо договору не було... // Дебет-Кредит. – 2003. - №11, с.32-35.
11. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник. - Житомир: ПП „Рута”, 2002. - 672 с.
12. Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 544 с.
13. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлі-нський облік. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
14. Бухгалтерській фінансовий облік. Підручник/ За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.
15. Ворона В. Що з”їди миші//Дебет-Кредит. –2002. - №6, с.25.
16. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку/ Пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач. – К.: Основи, 1999. – 943 с.
17. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч.посібник. – К.: Вища шк., 1998. – 544 с.
18. Грачьова Р. Стандарти підправили…// Дебет-Кредит. – 2002. - №52, с.32-35.
19. Грішина О. Первинний облік// Головбух. - 2002. - №3, с.10-15.
20. Давидов Г.М. Аудит: Навч.посібник. - К.:Т-во „Знання”, КОО, 2002. - 363 с.
21. Давидова Т. Автоматизація бухгалтерського обліку випуску продукції // Дебет-Кредит. – 2002. - №36, с.30-33.
22. Дорфман В. Облік матеріальних витрат в промисловості // Дебет-Кредит. – 2002. - №10, с.32-35.
23. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. - К.: Т-во „Знання”, КОО, 2001. - 402 с.
24. Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в торговле. Практ.пособие. – К.: «Учетинформ», 1996. – 382 с.
25. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. - К.: Вища школа, 1992. - 191 с.
26. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. Навч.посібник. – К.: А.С.К., 2001. – 848 с.
27. Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту. - Київ.:Ділова Україна, 1996. - 373 с.
28. Каменская Т. Облік допоміжних та обслуговуючих виробництв // Дебет-Кредит. – 2002. - №39, с.28-30.
29. Кобилянська Е. Недостача ТМЦ/ Дебет-Кредит. – 2002. - №15, с.20-22
30. Ковалева О.В., Константинов Ю.П. Аудит. Учебное пособие. – М.: “Издательство ПРИОР”, 1999. – 272 с.
31. Михайлюк Б. Якщо покупець не квапиться з оплатою// Дебет-Кредит. – 2003. - №29, с.10-14.
32. Мус Герольд, Ханшманн Рольф. Бухгалтеріський облік: основи – завдання – розв”язання/ Пер.з нім. – С.Лобачової. – К.: КНЕУ, 1999. – 368 с.
33. Нидлз Б. и др. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл: Пер. с англ./ Под ред. Л.В. Соколова. 2-е изд.- М.: Финансы и статистика, 1996 г. – 496 с.
34. Організація бухгалтерського обліку. Навч.посіб. /Ф.Ф.Бутинець, О.В.Олійник, М.М.Шигун, С.М.Шулепова. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576 с.
35. Павлюк І. Бухгалтерський облік реалізації товарно-матеріальних цінностей і податкових зобов’язань з ПДВ // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. - №7, с.20-27
36. Помогаєв В. Облік виробничих запасів// Дебет-Кредит. – 2002. - №3, с.30-33.
37. Райзберг Б.А., Лозовський Л.М., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь –2-е изд., исправ. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 479 с.
38. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятель-ности предприятия: 4-е изд. – Минск : ООО «Новое знание», 1999. – 688 с.
39. Самарченко О. Торгівля зі знижками: організація і облік //Бухгалтерія. –2002. - №34/1, с.58.
40. Свідерський Т.М. Облік запасів за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку// Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - №5.
41. Свідерський Т.М. Облік запасів за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку// Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - №5.
42. Соколов Я. В. Очерки по истории бухгалтерского учета. - М.: Финансы й статистика, 1991. — 400 с.
43. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2000. – 578 с.
44. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підручник. – К.:А.С.К., 2001. – 784 с.
45. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. - К.: Знання Прес, 2002. - 253 с.
46. Усач Б.Ф. Аудит: Навч.посіб. - К.: Знання Прес, 2002. - 223 с.
47. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер с англ./ Под ред.проф. Я.В.Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2000 - 576 c.
48. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А.. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. – К.: Вид. Центр „Академія”, 2002 – 672 с.
49. Чумакова О. Особливості відображення списання безнадійної заборгованоті платника податку на прибуток в податковому та бухгалтерському обліку // Економіка. Фінанси. Право.-2002.-№3, с. 23-25.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Особливості оцінки та обліку наявності і руху готової продукції на підприємстві»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Удосконалення обліку, аналізу та аудиту готової продукції
  • Облік і аналіз відвантаження і реалізації готової продукції
  • Договірні відносини з приводу реалізації готової продукції.
  • Облік, аналіз та аудит наявності і руху товарів у торгівлі
  • Облік руху готової продукції на виробничому підприємстві
  • ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НАЯВНОСТІ ТА РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПРИКЛАДІ ВАТ “АВТОБАЗА №1”
  • Практичні аспекти здійснення оцінки та обліку наявності і руху нематеріальних активів
  • ОБЛІК ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ СОБІВАРТОСТІ
  • Бухгалтерський облік
  • ОБЛІК НАЯВНОСТІ ТА РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Cгенерировано за 0.129814 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів