Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «ОБЛІК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ» (ID:49743)

| Размер: 288 кб. | Объем: 116 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗМІСТ

ВСТУП 4
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 7
1.1. Форми і види заробітної плати 7
1.2 Фонд оплати праці 16
1.3 Середня заробітна плата працівників 19
1.4. Право на відпустки 22
1.5 Техніко-економічна характеристика підприємства 23
2. ОБЛІК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 32
2.1. Законодавчі та нормативні акти, що регулюють облік заробітної плати 32
2.2 Первинні документи. Облік використання робочого часу 37
2.3. Облік особового складу працівників 42
2.4 Облік заробітної плати 50
2.5. Облік нарахувань та утримань із заробітної плати 59
3. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 69
3.1. Аналіз складу, структури і забезпеченості підприємства трудовими ресурсами 69
3.2. Аналіз використання фонду робочого часу 77
3.3 Аналіз використання фонду заробітної плати 83
3.4. Аналіз співвідношення темпів росту продуктивності праці 91
і оплати праці 91
3.5. Пропозиції щодо удосконалення організації обліку заробітної плати на ТОВ «Стандарт» 95
ВИСНОВКИ 104
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 110
ДОДАТКИ 118
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України „Про відпустки” від 15.11.1996р. №504/96-ВР (зі змінами і доповненнями).
2. Закон України „Про оплату праці” від 23.01.97 р. №20-97-ВР // Все про бухгалтерський облік – №51. – 2000. – с.3
3. „Порядок застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятих працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку” №16 від 30.01.98 р. // Все про бухгалтерський облік – №47. – 2004. – с.58
4. Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” від 16.07.1999р. №996 (зі змінами і доповненнями).
5. Закон України „Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” від 26.06.97 р. №400/97 ВР
6. Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” від 16.07.99р. №996-XIV (зі змінами і доповненнями).
7. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.99 р. №1105- XIV.
8. Закон України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.00р. №2181-ІІІ.
9. Закон України „Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового соціального страхування” від 11.01.01р. №2213-ІІІ.
10. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням” від 18.01.01р. №2240-III.
11. Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.03 р. №889-IV // Все про бухгалтерський облік – №97. – 2004. – с.40
12. Закон України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.03р. №1058-IV.
13. Закон України „Про недержавне пенсійне забезпечення” від 09.07.2004р. №1057-IV.
14. Закон України „Про внесення змін до ст.17 Закону України „Про відпустки” №1114-IV від 10.07.03 р. // Все про бухгалтерський облік – №75. – 2000. – с.11
15. Закон України „Про Державний бюджет України на 2006 рік” від 27.11.05 р. №1344- IV.(із змінами і доповненнями)
16. Постанова КМУ „Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат на загальнодержавне обов’язкове соціальне страхування ” від 26.09.2001р. №1266.
17. Наказ Міністерства статистики України „Про затвердження типових форм первинного обліку” №352 від 29.12.95 р.
18. „Порядок надання документів та їх склад при застосуванні податкової соціальної пільги”, затверджений постановою КМУ від 26.12.03 р. №2035.
19. „Інструкція про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку надходження до Фонду загальнообов’язкового державного страхування України на випадок безробіття”, затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.00 р. №339.
20. „Інструкція про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових внесків Фонду соціального страхування України від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань”, затверджена постановою Правління Фонду страхування від нещасних випадків від 20.04.01 р. №12.
21. „Інструкція про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності”, затверджена постановою Правління Фонду страхування від непрацездатності від 26.06.01 р. №16.
22. „Інструкція про порядок нарахування та сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України”, затверджена постановою Правління Пенсійного фонду України від 19.12.03 р. №21-1.
23. „Інструкція зі статистики заробітної плати”, затверджена наказом Державної комісії статистики України від 13.01.04 р. №5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України за №114/8713 від 27.01.04 р. // Все про бухгалтерський облік – №13. – 2004. – с.8
24. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України за №391/3684 від 21.06.99 р).
25. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 25 „Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.02.00 р. №39 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України за №161/4382 від 15.03.00 р).
26. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 26 „Виплати працівникам” від 28.10.03р. № 601 // Бухгалтерський облік та аудит – №11. – 2004. – с.3
27. „Про подання Звіту про використання робочого часу (ф.№3-ПВ) за 2004 рік” // Все про бухгалтерський облік – №84. – 2004. – с.29
28. Лист „Про норму тривалості робочого часу на 2004 рік” №010-1201 // Все про бухгалтерський облік – №47. – 2005. – с.61
29. Лист „Про норму тривалості робочого часу на 2005 рік” №010-1135 // Все про бухгалтерський облік – №47. – 2006. – с.63
30. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій та Інструкція про використання плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291
31. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: навчальний посібник – 2-е вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2001. – 313 с.
32. Борисов Є.Ф. Основи економічної теорії: підручник. – М.: ВС, 2000. – 315 с.
33. Бойчук І.М. та ін. Економіка підприємств: навчальний посібник – Львів.: Сполом, 1999. – 248 с.
34. Бирюкова И.К., Кондрянский А.В. Бухгалтерский учёт в Украине. – К.: Знание, КОО, 2001. – 408 с.
35. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищих навчальних закладів / за ред. Ф.Ф. Бутинця – 4-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП „Рута”, 2003.– 668 с.
36. Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. Нормативно-правові матеріали / за ред. Р.Л. Хом’яка. – Львів: НІЛТ, Інтелект-Захід, 2001.– 728 с.
37. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: навчально-практичний посібник / за ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ: ТОВ „Баланс-клуб”, 2000.– 768 с.
38. Гарасим П.М., Кізима А.Я., Забчук В.Д. та ін. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей: навчальний посібник / за ред. Хомина П.Я. – Тернопіль: Астон, 2000. – 288 с.
39. Грабова Н.Н. Бухгалтерський учёт на производственных и торговых предприятиях: учебное пособие / под ред Кужельного Н.В. – К.: А.С.К., 2000. – 365 с.
40. Економічний аналіз господарської діяльності / Іващенко В.І., Болюх М.А., – К.: ЗАТ “Нічлава”, 1999. – 204 с.
41. Економічний аналіз: навчальний посібник / Болюх М.А., Бурчевський В.З., Горбатюк М.І., за ред. акад. НАНУ, проф. Чумаченко М.Г. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
42. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: навчальний посібник – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2003. – 190 с.
43. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности): учебное пособие – 3-е изд., перераб. и доп. – К.: МАУП, 2001. – 312 с.
44. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навчальний посібник – 2-е вид., стер. – К.: Знання, 2000. – 378 с.
45. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. – 334 с.
46. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2004. – 624 с.
47. Мельник В.М. Основи економічного аналізу: навчальний посібник. – К.: Знання, 2000. – 183 с.
48. Організація бухгалтерського обліку: навчальний посібник для студентів вузів спеціальності „Облік і аудит” / за ред. Ф.Ф.Бутинець та ін., 2-е вид., доп. і перероб. – Ж.:ЖІТУ, 2001.– 334 с.
49. Основи економічної теорії: підручник / за ред. С.В.Мочерного. –Київ: ВЦ „Академія”, 2001.– 471с.
50. Павленко Н. Організація праці і заробітної плати: практичний посібник. Т.: – 2-вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2003. – 345 с.
51. Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. Податковий облік: навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 260 с.
52. Примак Т.О. Економіка підприємства: навчальний посібник. – К.: Вікар, 2001. – 178 с.
53. Прыкин Б.В. Экономический анализ предприятия: учебник для вузов. – М.: „Юнити-Дана”, 2000. – 360 с.
54. Проблеми формування ринкової економіки: Міжвідомчий науковий збірник. Спеціальний випуск. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. – К.: КНЕУ, 2001.– 627 с.
55. Прокопенко В.І. Трудове право України: підручник.– Х.: Консум, 2000.– 479 с.
56. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учебное пособие – 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО „Новое знание”, 2000. –668 с.
57. Сопко В. Бухгалтерський облік: навчальний посібник – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 578 с.
58. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: навчальний посібник. – Л.: ЛБІ НБУ, 2000. – 485 с.
59. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: підручник для студентів економічної спеціальності вищих навчальних закладів – 6-те вид. – К.: А.С.К., 2003. – 784 с.
60. Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі. Підручник. – К.: Пектораль, 2004. – 312 с.
61. Андрєєв Б. Як на підприємстві проводять утримання з заробітку працівника за виконавчими листами // Все про бухгалтерський облік. – № 67. – 2003. – с.4
62. Антонюк В. Нараховуємо додаткову заробітну плату та компенсаційні виплати // Все про бухгалтерський облік. – №11. – 2004. – с.47
63. Божко В. Колективно-договорне регулювання заробітної плати // Все про бухгалтерський облік. – №11. – 2001. – с.25
64. Габрук О. Коментар до Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.03 р. № 889 // Бухгалтерський облік і аудит. – №9. – 2004. – с.43
65. Габрук О. Закон „Про Державний бюджет України на 2004 рік: вплив його норм на порядок обчислення окремих податків та зборів”. // Бухгалтерський облік і аудит – №1. – 2004. – с.51
66. Глинянчук В. Зарплата как индикатор эффективности управления // Фондовый рынок. – №1. – 2004. – с.22
67. Гопцій Р. Прощавай, прибутковий, – здрастуй, податок з доходів // Все про бухгалтерський облік. – № 69. – 2004. – с.4
68. Гопцій Р. Доходи працівників: де зарплата там і податок // Все про бухгалтерський облік. – № 97. – 2004. – с.28
69. Григор’єв Р. Оподаткування і бухгалтерський облік відпусток // Все про бухгалтерський облік. – №47. – 2004. – с.27
70. Єременко І. Робота над неповним робочим часом: як обчислити лікарняні // Все про бухгалтерський облік. – №24. – 2003. – с.21
71. Зайцев Ю. Умови відновлення мотиваційної природи зарплати в перехідній економіці України // Економіка України.– №8.– 2004. – с.45
72. Кір’ян Т. Проблемні питання реформування оплати праці в Україні // Україна: аспекти праці. – №2. – 2004. – с.32
73. Колот А. Теоретико-методологічні аспекти класифікації й змісту функцій заробітної плати // Україна: аспекти праці. – №6. – 2000. – с.8
74. Костюк Д. Выплаты при увольнении работникам и налог с доходов // Налоги и бухгалтерский учёт. – №10. – 2004. – с.20
75. Кузнєцов Г. Аліменти: порядок нарахування та сплати // Все про бухгалтерський облік. – №119. – 2001. – с.28
76. Кулакова М. Застосування пільг закону про доходи: чи є відповіді на спірні питання // Все про бухгалтерський облік. – №107. – 2004. – с.10
77. Кулакова М. Оподаткування заробітної плати: нові правила старої гри // Все про бухгалтерський облік. – №10. – 2004. – с.41
78. Мазурець Н., Мусіенко В. Зарплату рахуватимемо по-новому // Дебет-Кредит. – №6. – 2004. – с.14
79. Мазурок П. Ринок праці: проблеми заробітної плати // Україна: аспекти праці. – №5. – 2003. – с.13
80. Мізюк В. Документальне оформлення нарахування та видачі зарплати // Все про бухгалтерський облік. – №55. – 2001. – с.21
81. Нагорний В. Пенсійні внески з 1 січня 2004 року: нарахування, сплата, звітність, штрафи // Все про бухгалтерський облік. – №82. – 2004. – с.4
82. Нагорний В. Податок з доходів, пенсійні і соціальні внески по зарплаті: коли сплачувати // Все про бухгалтерський облік. – №10. – 2004. – с.46
83. Неруш О. Заробітна плата як засіб управління персоналом // Персонал. – №3. – 2004. – с.56
84. Новиков В. Структурна динаміка і регулювання зарплати та доходів населення // Економіка України. – №10. – 2004. – с.71
85. Онищенко Т. Налоговая социальная льгота: практика применения // Налоги и бухгалтерский учёт. – №8. – 2004. – с.36
86. Оніщенко Т. Порядок обкладення зарплати податком з доходів фізичних осіб // Все про бухгалтерський облік. – №77. – 2004. – с.98
87. Оподаткування доходів громадян // Податки та бухгалтерський облік. – №6. – 2004. – с.50
88. Податкові соціальні пільги // Все про бухгалтерський облік.– № 97.– 2004. – с.52
89. Потьомін Л. Сучасні тенденції організації заробітної плати в промисловості України // Україна: аспекти праці – №7. – 2004. – с.20
90. Праця і зарплата // Економіка підприємства. – №3. – 2004. – с.68
91. Семенченко Ж. Льготы по налогу с доходов физических лиц // Налоги и бухгалтерский учёт. – №100. – 2004. – с.37
92. Середньомісячна зарплата одного штатного працівника по економіці України в цілому за 1992-2004 рр. // Все про бухгалтерський облік. – №110. – 2004. – с.95
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «ОБЛІК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Облік заробітної плати та пов’язаних з нею розрахунків
  • Облік заробітної плати та пов’язаних з нею розрахунків
  • Облік заробітної плати та пов’язаних з нею розрахунків
  • Облік складу додаткової заробітної плати і інших заохочувальних і компенсаційних виплат
  • Облік фонду оплати праці і аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами
  • ОБЛІК ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ І АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ
  • ОБЛІК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
  • Фонд оплати праці.
  • ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
  • Заробітна плата як важлива ланка системи трудових відносин
Cгенерировано за 0.135484 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів