Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Управління ефективністю діяльності підприємства» (ID:49741)

| Размер: 350 кб. | Объем: 111 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗМІСТ
ПЛАН
РОЗДІЛ І
1.1. Сутністні аспекти ефективності діяльності підприємства
1.2. Методичні підходи до вимірювання ефективності діяльності підприємства
1.3. Система управління ефективністю діяльності підприємства
РОЗДІЛ ІІ
2.1. Загальна характеристика ТОВ «Зернопродукт»
2.2. Економічна діагностика підприємства
2.3.Діагностика чинної системи управління ефективністю підприємства
РОЗДІЛ ІІІ
3.1 Альтернативи вирішення генеральної проблеми
3.2.Пілотна система управління ефективністю діяльності ТОВ «Зернопродукт»: визначення її ефективності
3.2.Рекомендації по впровадженню системи ефективності на основі регулювання відносин із зацікавленими сторонами

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
РЕФЕРАТ
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
РОЗДІЛ І
1. Каплан Робертс, Нортон Дейвид П., Сбалансированная система показателей: от стратегии к действию - 2-е изд. испр. и доп. / пер.с англ.- М.:ЗАО «Омск бизнес», 2004.-320 ст.
2. Мейер Маршал В. „Оценка эффективности бизнеса”,(пер.с англ. А.О.Корсунский).- М .: ООО „Вершина”, 2004, 272 ст.
3. Нили Энди, Крис Адамс, Кеннерли Майк «Призма эффективности : карта сбалансированных показателей для измерение успеха в бизнесе и управления им»/пер.с англ. – Днепропетровск.: Баланс – клуб, 2003
4. Коллас Б. Управление финансовою деятельностью предприятия: проблемы, концепции, методы; учебн.пособие/ пер. з франц.под ред. Л.В.Соколова.- М.: Финанси, Юнити, 1997 – 576 ст.
5. Марк Грим Браун Сбалансированная система показателей на маршруте внедрения: пер.с англ..-М.: Альпина Бізнес Букс, 2005, 226 ст.
6. Нивен П.Р. Сбалансированная система показателей для государственных и неприбыльных организаций:пер.с англ., Д.:Баланс Бизнес Букс, 2005 -317 ст.
7. Фелпс Бон Умные бизнес показатели: система измерений эффективности как важнейший элемент менеджмента:пер.с англ.- Днепропетровск: Баланс – Бизнес букс, 2004.-312 ст.
8. Економіка підприємства: Підручник/ За заг ред..С.Ф.Покропивного.- Вид2-ге, перероб. та доп.- К.:КНЕУ, 2000.- 528 ст.
9. Економіка аграрних підприємств: Підручник.- 2-ге вид., доп.і перероб./В.Г.Андрійчук.-К.:КНЕУ,2004.-624 ст.
10. Покропивний С.Ф., Колот В.М Підприємництво:стратегія, організація, ефективність: навч.посібник.-К.КНЕУ, 1998.-350 ст.
11. Кяран Уолш, Ключові фінансові показники: Аналіз та управління розвитком підприємства: пер.з англ.- К.: Все увито, Наукова думка, 2001- 367.
12. Економічна Енциклопедія: у трьох томах Т.1/Редкол.:.В.Мочерний та ін..- Видавничий центр”Академія”, 2000.-ст.508
13. Новая экономическая энцыклопедия /Под.ред. Румянцева Е.Е..М.: Инфа-М, 2005.-724 ст.
14. Большой экономический словар: Экономика. Бухучет. Менеджмент. Налоги. Страхование.Маркетинг. Управление. А.Б. Борисов.- 2-е изд. Перераб. И доп. .- М.: Книжный мир, 2005.- 860 ст.
15. Бизнес:Оксфордский толковый словарь: англо-русский: свыше 4000 понятий/общ.ред. Осадчая И.М.- М.:Прогресс Академия, изд-во РГГУ, 1995г.
16. Г.Черевко, В.Лукаш, Людський аспект соціально-економічної ефективності/ Економіка України.-1998, №3,ст..47-50
17. А.М. Турило, Дальнешее исследование сущности экономической эффективности и классфикация ее видов, Актуальні проблеми економіки 2004, №3(33).
18. Н.Поліщук Результативність діяльності суб’єктів господарювання: наукові дослідження/Економіка.Фінанси.Право, 2003, №3, ст19-21
19. Н.Поліщук Підприємницька діяльність як сукупність відповідних економічних процесів: результативність складових частин/Економіка підприємств, 2000, №9, ст.28-32
20. І.Ломанов Про показник оцінки продуктивності виробництва/Економіка України, 2004, №8, ст..86-87
21. П.Р. Пуцентейло Ефективність виробництва в підприємницьких структурах/Економіка АПК, 2004, №6, ст..51-57.
22. Іщенко Е.: Прибыль как критерий эффективности функционировании предприятия, Економіст, 2005 №8
23. О.Б. Наумов: Визначення економічної ефективності виробництва за узагальнюючими показниками, Економіка АПК 2000, №5
24. Дмитро Крапивенко, «Балансуй і управляй», Український дiловий тижневик "Контракти" / № 15 вiд 12-04-2004.
25. Б.І.Жданов BSC. К критике сбалансированности показателей/Корпоративные системы, 2004, №5 ст.20-27
26. Д. Крапивенко Балансуй і управляй/ Контракти, 2004, № № 15 вiд 12-04-2004
27. Ю.Антонюк Нові можливості для ефективного управління/ Акціонерне товариство, 2004, № 9.
28. Скриптунова Е Основнеые показатели эффективности предприятия/Менеджмент сегодня, 2003, №3, ст.45-51.
РОЗДІЛ ІІ
1. Управління проектами: Навчальний посібник/Батенко Л.П., Загородніх О.А. ,Ліщинстка В.В.-К: КНЕУ, 2003.-231 ст
2. Організація консалтингової діяльності: Навчальний посібник/Верба В.А.Решетняк Т.І.-К: КНЕУ, 2000.-244 ст
3. Економіка аграрних підприємств: Підручник./В.Г.Андрійчук.-Вид.2, доп.і перероб.-К.:КНЕУ,2004.-624 ст.
4. Рослинництво: Підручник./О.І.Зінченко, В.Н.Салатенко, М.А.Білоножко.- К.:Аграрна освіта, 2001.- 591 ст.
5. Джестер Пер, Хасси Давид. Анализ сильных и слабых сторон компании: определение стратегических возможностей.: Пер. с англ. –– М.: ИД «Вильямс», 2004. –– 368с.
6. Г. Мінцберг, Дж. Б. Куінн, С. Гошал / Стратегічний процес. Концепції, проблеми, рішення. – СПб. Питер., - 2001. – 688 с.
7. Пивоваров М.Г. Аналіз конкурентного середовища на зерновому ринку України / Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2006, №3, ст.236-239.
8. Мельник Л.Л.. Формування та розвиток інфраструктури ринку зерна / Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2006, №3, ст.199-203.
9. Міщенко Д.А. Умови розвитку зерно продуктового підкомплексу/Регіональна економіка. Серія: Економіка та підприємництво, 2006, №4, ст.229-232
10. Мельник Л.Л.. Аграрний сектор економіки України з позицій вимог світової організації торгівлі / Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2006, №4, ст.218-220
11. Мельник Л.Ю.. Експорт зернових культур Україною: стан, проблеми та перспективи розвитку /Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2006, №4, ст.221-226
12. Левченко О.П. Науково-методологічні підходи до реформування системи реалізації зерна/ Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2006, №3, ст.166-169
13. Рябоконь В.П.. Українське село:стан і перспективи / Економіка АПК, 2006, №12, ст.137-141
14. Колесов О.С. Особливості функціонування ринку зерна у вінницькій області / Економіка АПК, 2001, №9, ст.109-112
15. Міщенко Н.М. Перспективи зернового ринку України/ Економіка і прогнозування 2005, №11, ст.79-92
16. Малік М.Є. Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки/Економіка АПК, 2006, №4, сст.3-11
17. Гогуля О.П.. Удосконалення маркетингової діяльності сільськогосподарських товаровиробників/Економіка АПК, 2006, №3, ст.61-65
18. Гогуля О.П.. Удосконалення маркетингової діяльності сільськогосподарських товаровиробників/Економіка АПК, 2006, №3, ст.61-65
19. Статистичний щорічник „Сільське господарство України за 2004 р.”/Державний комітет статистики України.-К, 2005 340 ст.
18. www.agroperspektiva.co.ua
19. www.mirohleb.kiev.ua
20. www.nibulon.com.ua
21. www.apk-inform.ua
22. Фінансова звітність та внутрішні документи ТОВ „Зернопродукт
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Управління ефективністю діяльності підприємства»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Управління контрактною діяльністю підприємства на зовнішньому ринку
  • Організаційно-правова характеристика підприємства ТОВ "Лотос"
  • Удосконалення системи управління ефективністю діяльності підприємства
  • УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ)
  • УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ БАНКУ)
  • УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ
  • Організаційно – економічна характеристика діяльності ТОВ “Тандем Експерт”
  • ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ
  • Управління вартістю підприємства
  • ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА
Cгенерировано за 0.180661 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів