Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Фондовий ринок України» (ID:49451)

| Размер: 478 кб. | Объем: 118 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗміст


Вступ 3
Розділ 1. Фондовий ринок України 6
1.1. Сутність та механізм інвестицій 6
1.2. Фондова біржа 17
1.3. Цінні папери як фінансовий інструмент інвестицій 21
1.4. Правове регулювання фондового ринку України 27
Розділ 2. Оцінка фінансової діяльності підприємства ВАТ “Укрбуддеталь” та операцій з цінними паперами 38
2.1 Загальна характеристика фінансового стану підприємства ВАТ “Укрбуддеталь" 38
2.2 Оцінка та аналіз доходної частини підприємства 41
2.3. Аналіз змін у цінах, витратах, рентабельності, кількості акцій у обігу, вартісній оцінці акцій 54
2.4 Ааналіз факторів, що можуть впливати на зниження ефективності інвестицій у цінні папери 64
Розділ 3. Пропозиції щодо збільшення доходної частини підприємства ВАТ “Укрбуддеталь” від операцій з цінними паперами 74
3.1. Резерви збільшення доходів від операцій з цінними паперами 74
3.2. Економічне обґрунтування запропонованих заходів 83
Висновки 92
Список використаної літератури 94
Додатки………………………………………………………………………… 99
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаної літератури


1. Конституція України // 1999. - 54 с.
2. Господарський кодекс України // від 16.01.03 №436-IV.
3. Закон України “Про власність” (від 7 лютого 1991р. №967-ХІІ)// Закони України . – К.: Верховна Рада України.- 1996р.- 339с.
4. Закон України “Про інвестиційну діяльність” //Голос України. – 1991. – 18 вересня.
5. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” (від 16.07.1999р. №996-XIV) зі змінами і доповненнями, внесеними ЗУ// Все про бухгалтерський облік.- 2000р.-№86.
6. Закон України “Про господарські товариства” (від 19.09.1991р. №1576-ХІІ). Акціонерне право: Навчальний посібник/ За ред. Щербина В.С. К.: Атіка.- 2000р.- 544с.
7. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку// Все про бухгалтерський облік.- 2000р.- №86.
8. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” (від 18.06.1991р. №1201-ХІІ).
9. Акціонерне право: Навчальний посібник/ За ред. Щербина В.С. К.: Атіка.- 2000р.- 544с.
10. Бабич А.М. Павлова Л.Н. Финансы: Учебник.- М.: ФБК- Пресс, 200.-758с.
11. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом. – М.: Финансы и статистика, 2001г.
12. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйственного субъекта. – М.: Финансы и статистика, 2000г.
13. Белолипецкий В.Г. Финансы Фирмы. Курс лекций (Под ред. И.П. Мерзлякова. М: Инфра – М.- 1998г.
14. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хазяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. М.: Инфра-М.- 2002г.
15. Беренс В., Ховранек П. Руководство по оценке эффективности инвестицый. – М.: АОЗТ «Интерэксперт», «ИНФРА-М», 1995. – с.411-423, 478-479.
16. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. В 2-х томах.- К.:Ника-Центр, 2001.
17. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента (в 2-х томах). - К: Ника-Центр-Эльга.- 2001г.
18. Бланк И.А. Управление использованием капитала – К: Ника-Центр-Эльга.- 2000г.
19. Бланк И.А. Управлением формирования капитала - К: Ника-Центр-Эльга.-2001г.
20. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К: Ника-Центр.- 2000г.
21. Бланк И.А.. Инвестиционный менеджмент.- Киев, МП «ИТЕМ» ЛТД «Юнайтед Трейд Лимитед», 1995 .
22. Ван Хорн Дж., Вахович Дж. Основы финансового менеджмента. – С.-Пб.: Вильямс, 2001г.
23. Гренев Н.Н. Управление финансами. – М.: Финансы и статистика, -2000.-236с.
24. Грязнова А.Г. Как обеспечить рост капитала. – М.: - 1996г.
25. Економіка підприємства: Підручник/ За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. -528с.
26. Економіка України. Реалії, перспективи розвитку ринкових відносин. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників.- К.:НДІ „Проблеми людини”, 2000.- 725с.
27. Економічний аналіз: Навчальний посібник / За ред. Чумаченка М.Г. – К.: КНЕУ, 2001р.
28. Зайцев Н.Л. Экономика организации:Учебник.-М.:Экзамен,-2000,-с.330-358.
29. Зелль А. Бизнес-план: Инвестиции и финансирование, планирование и оценка поэктов/ Пер. С нем. А.В. Игнатов, Е.Н. Станиславчик.- М.:Ось-98, 2001.- 283с.
30. Идрисов А.Б. Планирование и анализ эффективности инвестиций. – М.: PRO-INVEST, 1995.
31. Ізмайлова В.К. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2000р.
32. Калинина А.В. Конева М.И. Современный экономический анализ и прогнозирование. – К. – 1998г.
33. Ковалёв А.И. Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2000г.
34. Ковалёв В.В. Волкова О.И. Анализ хозяйственной деятельности. – М., 2000г.
35. Ковалёв В.В. Практикум по финансовому менеджменту: Конспект лекций. – М.: 2000г.
36. Коваленко Л.О. Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник. – Чернігів 2001р.
37. Крайнік О.П., Клепнікова З.В. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Львів: Львівська політехніка, 2000р.
38. Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник. –К.: Ніка-Центр, -2002. -216с.
39. Любишин Н.П. Анализ финансово економической деятельности предприятия. – М.: ЮНИТИ, 2002г.
40. Мазаракі А.А. „Економіка торгівельного підприємства” – К.: 2000р.
41. Марочкина В.М. и др. Основы финансового менеджмента на предприятии: Учебное пособие. – Минск.: БГЭУ. – 2000г.
42. Основы економической теории: Учебное пособие/ Под ред. Мочерного С.В. –К.: Знание, 2000. -264с.
43. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент: управление денежным оборотом предприятия. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995г.
44. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. – К.: Лібра, 1998.
45. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности. – К.: К.: Лібра, 1996.
46. Пересада А.А. та ін. Інвестування: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./ А.А. Пересада, О.О. Смірнова, С.В. Онікієнко, О.О.Ляхова.- К.:КНЕУ, 2001, с. 3-10.
47. Савицкая Г.В. Аналіз хозяйственной деятельности предприятия. – Минск.: Инфра-М, 2002г.
48. Сайфулин Р.С. ШереметА.Д. Методика финансового анализа. М.:Инфра, 1997г.
49. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник.- Луцьк: “вежа”, 2001.- 456с.
50. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: Навчальний посібник. – Львів: Львівський банк. Інститут, 2000р.
51. Терехина В.И. Финансовое управление фирмой. – М.: 1998г.
52. Уткин Э.А. Финансовый менеджмент. – М.: Зеркало, 1998г.
53. Филимоненков А.С. Финансы предприятий: Учебное пособие. – К.: Ника-Центр, 2002г. -277с.
54. Финансовый менеджмент: Учебник/ Под ред. Н.Ф.Самсонова.- М.: Финансы, 1999г.
55. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. Поддерьогіна. – К.: КНЕУ, 2000р.
56. Фінансове право: Хрестоматія: Посібник.- К.:Вілбор, 1998р.- 640с.
57. Фінансовий менеджмент/ Под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Перспектива, 1998г.
58. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навчальний посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2001р.
59. Шеремет А.Д. Сайфулин Р.С. Финансы предприятий: Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 1999г.
60. Шуляк П.Н. Финансы предприятий. – Издательство дом “Дашков и К”, 2001г.
61. Экономика: Учебник/ Под ред. Булатова А.С. –М.: Юрист, 2001. -250с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Фондовий ринок України»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Стан та особливості становлення фондового ринку в Україні
 • Стан та особливості становлення фондового ринку в Україні
 • Іноземні інвестиції
 • Сучасний стан фондового ринку
 • Розвиток законодавства з ринку капіталів (фондового ринку) в Україні
 • Проблеми функціонування та інформаційної підтримки фондового ринку в Україні
 • Фінансовий ринок України
 • СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
 • Характеристика та аналіз сучасного фондового ринку України
 • Залучення коштів компанією на фондовий ринок. Використання фінансових активів з метою фінансування.
 • Інструменти фондового ринку та їх класифікація
Cгенерировано за 0.121143 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів