Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Договір про нерозповсюдження ядерної зброї» (ID:48902)

| Размер: 3696 кб. | Объем: 101 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗМІСТ
Вступ 4
Розділ І . Світові і регіональні угоди у сфері міжнародної безпеки та їх роль в практичній реалізації цілей і принципів ООН 6
1.1 Аналіз Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 6
1.2 Роль МАГАТЕ в регулюванні нерозповсюдження ядерної зброї 30
1.3. Світові і регіональні угоди про роззброєння і нерозповсюдження 33
1.4. Роль регіональних організацій в забезпеченні міжнародної безпеки 38
Розділ ІІ. Нові аспекти міжнародної безпеки і шляху їх вирішення 41
2.1 Зміна середовища безпеки і нові глобальні проблеми 41
2.2 Режим нерозповсюдження ядерної зброї та національна безпека держав 45
2.3. Локальні конфлікти і загроза розповсюдження зброї масового знищення 69
2.4. Синдром супердержавності та його негативна дія на ефективність міжнародно-правового регулювання 72
2.5 Запровадження нових концепцій безпеки 73
Розділ ІІІ. Перспективи вирішення проблеми ядерного роззброєння та нерозповсюдження ядерної зброї у світі 78
Висновки 89
Список використаної літератури 92
Додатки 98
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаної літератури
1. Постанова Верховної Ради України "Про Концепцію державного регулювання безпеки та управління ядерною галуззю в Україні" 25 січня 1996 року № 3871 - ХІІ, м. Київ
2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу" від 2 червня 2003 р. N 813, м. Київ
3. Постанова Пленуму Верховного суду України "Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами" від 26 квітня 2002 року N 3 , м. Київ.
4. "Контрабандный стронций-90 на суму 450 тыс. долларов задержан в Закарпатье" // Факты №179(0510) от 22.02.1999 г.
5. "Смертельную лучевую болезнь вместо полутора миллионов долларов получили пятеро продавцов радиоактивных контейнеров" // Факты № 38(0615) от 29.02.2000 г.
6. Актуальные задачи развития вооружённых сил РФ // http://old.mil.ru/index.php?menu_id=886.
7. Арбатов А.Г. "Режим нераспространения и сокращения оружия массового поражения и национальная безопасность" лекция в московском физико-техническом институте от 04.10.2002г. // http://armscontrol.ru/course/lectures02b/aga_021004c.htm.
8. Арцибасов И. Н., Егоров С. А. Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия. Москва, 1989. – 345 с.
9. Балюк Т.Г. Ядерне право: Навчальний посібник. К.: Юрінком, 1997 - 378 с.
10. Баскин Ю. Я., Фельдман Д. И.. История международного права. Москва, 1990. – 256 с.
11. Беджауи М. Международный Суд: прошлое и будущее, Московский журнал международного права, 1995, N 2. – с. 13
12. Бекяшев К.А. Международное публичное право Москва, 1999. – 249 с.
13. Блатова Н. Т., Мелков Г. М. Международное право в документах. Москва, 2002. – 320 с.
14. Внешняя политика Советского Союза в период отечественной войны. Т.1 Москва, 1970
15. Гаджиев К. С. Введение в геополитику. Москва, 2002. – с.140-145
16. Гроций Г. О праве войны и мира. Три книги. Москва, 1956.
17. Денисов В. Н.. Правовые аспекты разоружения в ракетно-ядерную эру. Киев, 1990. – 150 с.
18. Дмитриева Г. К., Лукашук И. И. Становление международной нормативной системы. Москва, 1995. – 256 с.
19. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (Про приєднання до Договору та застереження до ньогодив. Закон N 248/94-ВР від 16.11.94 )
20. Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 1995.02.08, № 39/95-ВР, м. Київ.
21. Игнатенко Г.В., Тиунов О.И. Международное право. Москва, 1999. – 285 с.
22. История США в 4-х томах. Под редакцией Севостьянова Г. Н. Том 1. Москва, 1983. – 570 с.
23. Каган Л.М., Колупаев А.А., Ставров А.И. Ядерный терроризм и контрабанда радиоактивных материалов: комплекс технических средств для их предотвращения. СП "Полимастер", Минск-2003 // http://www.polimaster.ru/support/areas/nuclear.php.
24. Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? К дипломатии для ХХI века / Пер. с англ.; Под ред. В. Л. Иноземцева.— М.: Ладомир, 2002.— 352 с.
25. Колдобский А.Д. Ядерный и радиационный терроризм между физикой, политикой и психологией. // http://top.list.ru/jump?from=20470.
26. Колосов Ю. М. Ответственность в международном праве. Москва, 1975. – 210 с.
27. Колосов Ю. М., Кривчикова Э. С. Действующее международное право в двух томах. Том 1. Москва, 2002
28. Концепція (Основи державної політики) національної безпеки України, схвалена Верховною Радою України 16 січня 1997 року. // Голос України. - 1997. 4 лютого . с. 5-6
29. Крылов Н. Б. Правотворческая деятельность международных организаций.Москва, 1988. – 341 с.
30. Лукашук И. И. Международное право – Общая часть. Учебник для юридических факультетов и вузов. Москва, Издательство БЭК, 1999. – 389 с.
31. Маслюк О.В. Проблеми сучасного стану боротьби з незаконним розповсюдженням радіоактивних матеріалів в Україні Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. Одесса.: ОНЮА, ПЦГД, 2004 - вип. 20.- с. 228-235
32. Мелков Г. М. Международное право в период вооруженных конфликтов. Москва, 1986. – 170 с.
33. Нежинский Л. Н., Челышев И. А. О доктринальных основах советской внешней политики в годы «холодной войны» // Отечественная история.— 1995.— № 1.— С. 5–12.
34. Нормы радиационной безопасности (НРБ-76.87) и Основы санитарных правил (ОСП-72/87). М., Энергоатомиздат, 1988 г.
35. Организация Объединенных Наций. Сборник документов. Москва, 1981
36. Осипов Г. А.. Международно-правовой режим нераспространения ядерного оружия. Москва, 1987. – 317 с.
37. Р.М. Тимербаева "Россия и ядерное распространение 1945-1968", Москва, "Наука", 1999, с. 354-359
38. Саприкін В. Ядерна загроза з боку терористів реальна. // Дзеркало тижня № 48(228), 01 грудня 2001 року.
39. Сборник обзоров, Международные суды и международное право, Москва, 1986. – 530 с.
40. Скакунов Э. И. Международно-правовые гарантии безопасности государств. Москва, 1983. – 156 с.
41. Современная внешняя политика США: В 2 т.— М.: Наука, 1984.— Т. 1.— 440 с.
42. Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України. А.С.К. Київ 2002, - 1056 с. - (Нормативні документи та коментарі)
43. Торкунов А. В.. Современные международные отношения. Москва, 2001. – 290 с.
44. Тункин Г.И. Международное право. Москва, 1982. – 190 с.
45. Уэбб Г., Далтон Т. Будущее политики в области ядерного оружия // Ядерное распространение.— 1997.— № 19.— С. 64–65.
46. Цыганков П. А. Теория международных отношений. Москва, 2002. – 260 с.
47. Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права. Москва, 1996. – 415 с.
48. Юровская Е. Е., Кривогузова И. М. Новая История (Второй период). Москва издательство «Высшая Школа», 1976
49. Ayhan Yilmazer, Aysum Yugel, Ufuk Yavuz. Illicit Trafficking of Nuclear Material and other Radioactive sources. TAEK, 2002 // http://www.taek. gov.tr/taek /tudnaem/ yayinlar/yayinlar_pdf/nuclear/Nuclear-15.PDF.
50. Beaufre A. Deterrence and Strategy / Transl. from French by Gen. R. H. Barry.— London: Faber& Faber, 1965.— 173 p.
51. Blair B. Nuclear Time Warp. http://www.cdi.org/nuclear/time-warp.cfm.
52. Caldicott H. The New Nuclear Danger.— http://www.noradiation.org/ caldicott/book-02.html.
53. Carrol E. We Are Taking a Detour From Deterrence.— http://www.cdi.org/ issues/proliferation/carroll71400.html.
54. Crouch J. D. Assistant Secretary of Defence for International Security Policy, Special Briefing on the Nuclear Posture Review, Department of Defence, January 9, 2002. http://www.defenselink.mil/news/ Jan2002/ t01092002_t0109npr.html.
55. Ferguson Ch. et al., The Four Faces of Nuclear Terrorism. Monterey Institute - Center for Nonproliferation Studies. Monterey, California - 2004 - 387 р. Сhapter 1.
56. Ferguson Ch. D., Zimmerman P. P. New nuclear Weapons? — http//:www.cns.miis.edu/week/030528.htm.#fn1.
57. Hitchens T. Bush`s Curious Timing NPR Reanimates Nuclear Testing Specter.— http://www.cdi.org/nuclear/hitchens012202.cfm.
58. Howlett D. New Concepts of deterrence.— http://www.cns.miis.edu/pubs/opapers/op5/op5.pdf
59. Jonathan Medalia. Nuclear Terrorism: A brief review of threats and responses. CRS report for congress/ September 22, 2004 http://www.fas.org/irp/crs/index.html.
60. Kissinger H. A. The Necessity for Choice: Prospects of American Foreign Policy.— N.Y.: Harper, 1960.— 370 p.
61. Kristensen M. H. Pre-emptive posturing // The Bulletin of the Atomic Scientists.— 2002.— September/October.— Vol. 58, № 5.— P. 54–56.
62. May M. The US Enlargement Strategy and Nuclear Weapons. March 2000.— http://cisac.stanford.edu/lasso/iis.lasso?-database=pubs&-layout=detail&-response=pview.lasso&-recordID=33986&-search.
63. National Security Strategy of the United States. September 2002.— http:// www.whitehouse.gov/nsc/nss.htm.
64. Nelson R. Low-Yield Earth-Penetrating Nuclear Weapons // FAS Public Interest Report.— 2001.— January/February.— http://www.fas.org/faspir/2001/ v54n1/weapons.htm.
65. Radiological Dispersion Device (Dirty Bomb) WHO/RAD Information sheet February 2003. Crude Nuclear Weapons: Proliferation and the Terrorist Threat, IPPNW Global Health.
66. Tertrais Br. Nuclear Policies in Europe // Adelphi Paper.— 1999.— Vol. 327.— P. 115–119.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Договір про нерозповсюдження ядерної зброї»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • ЗАСТОСУВАННЯ АТОМНОЇ ЗБРОЇ
  • ЗАСТОСУВАННЯ АТОМНОЇ ЗБРОЇ
  • Визначення калібру зброї
  • Юридична природа об'єктів ядерної енергії як джерела підвищеної небезпеки
  • Державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки
  • Договори на передачу майна в користування
  • Договір купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання
  • Договори куплі-продажу, дарування, міни, довічного утримання
  • Цивільна оборона
  • Поняття і значення криміналістичного дослідження зброї, боєприпасів, слідів їхнього застосування. Класифікація ручної вогнепальної зброї
Cгенерировано за 0.171407 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів