Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Контрольная работа» (ID:48797)

| Размер: 44 кб. | Объем: 14 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
ЛитератураСПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Господарський кодекс України, затверджений 16.01.2003р. №436-ІV // Голос України. 2003.- №49-50.-14 березня.
2. Цивільний кодекс України, затверджений 16.01.2003р. // Голос України. 2003.-№45-46.-12 березня; №47-48.-13 березня.
3. Закон України “ Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні ” від 16.07.1999р. № 996 - ХІV (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради, 1999, N 40, ст. 365.
4. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.03.1991р. № 887 - ХІІ (зі змінами та доповненнями).
5. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991р. № 1576 - ХІІ (зі змінами та доповненнями).
6. Закон України “Про систему оподаткування” від 25.06.1991р. № 1251 - ХІІ (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради , 1997, N 16, ст. 119.
7. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” у редакції від 22.05.1997р. №283/97-ВР(зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003. -№8 (796).-29 січня.
8. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.1997р. № 168/97-ВР (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради, 1997, N 21, ст. 156.
9. Декрет КМУ “Про акцизний збір” від 26.12.1992р. № 18-92 (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради, 1993, N 30, ст. 336.
10. Декрет КМУ “Про прибутковий податок з громадян” , 22.05.2003 року N 889-IV (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 97 (885).-14 жовтня .
11. Декрет КМУ “Про місцеві податки і збори” від 20.05.1993р. №56-93 (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради, 1993, №30, ст. 336.
12. Закон України “Про Єдиний митний тариф” від 05.02.1992р. №2097 - ХІІ (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради, 1992, №19, ст. 259.
13. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18.01.2001 №2240 - ІІІ (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 110 (898).-18 листопада .
14. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.1999 №1105 - ХІV (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 110 (898).-18 листопада.
15. Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності ” від 22.02.2001 №2272 - ІІІ (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 35 (823).- 10 квітня.
16. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 02.03.2000р. № 1533 - ІІІ (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 35 (823).- 10 квітня.
17. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку” від 23.09.1999р. № 1105 - ХІУ (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 35 (823).- 10 квітня.
18. Закон України “Про державний бюджет України на 2004 рік”, затверджений 27.11.2003р. №1344 - ІV // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 122 (910).- 22 грудня.
19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. № 87 (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 14 (802).-13 лютого.
20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. № 87 (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 14 (802).-13 лютого.
21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. № 87 (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 14 (802).-13 лютого.
22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. № 87 (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 14 (802).-13 лютого.
23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. № 87 (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 14 (802).-13 лютого.
24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999р. № 137 (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 14 (802).-13 лютого.
25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. №92 (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 14 (802).-13 лютого.
26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. №242 (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 14 (802).-13 лютого.
27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затверджене наказом Міністерства України від 20.10.1999р. № 246 (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 14 (802).-13 лютого.
28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999р. № 237 (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 14 (802).-13 лютого.
29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000р. № 20 (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 14 (802).-13 лютого.
30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”, затверджене наказом Міністерства України від 26.04.2000р. № 91 (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 14 (802).-13 лютого.
31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 “Фінансові інструменти”, затверджене наказом Міністерства України від 30.11.2001р. № 559 (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 14 (802).-13 лютого.
32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 “Оренда”, затверджене наказом Міністерства України від 28.07.2000р. №181 (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 14 (802).-13 лютого.
33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. № 290 (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 14 (802).-13 лютого.
34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318 (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 14 (802).-13 лютого.
35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000р. №353 (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 14 (802).-13 лютого.
36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 “Будівельні контракти”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2001р. №205 (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 14 (802).-13 лютого.
37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 “Об’єднання”, затверджене наказом Міністерства України від 07.07.1999р. № 163 (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 14 (802).-13 лютого.
38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 “Консолідована фінансова звітність”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30.07.1999р. № 176 (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 14 (802).-13 лютого.
39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 “Вплив змін валютних курсів”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000р. № 193 (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 14 (802).-13 лютого.
40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 “Вплив інфляції”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2002р. №147 (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 14 (802).-13 лютого.
41. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.06.2001р. №318 (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 14 (802).-13 лютого.
42. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 “прибуток на акцію”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2001р. №344 (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 14 (802).-13 лютого.
43. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000р. №39 (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 14 (802).-13 лютого.
44. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 “Діяльність, яка припиняється”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003р. №617 (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 113 (901).-27 листопад.
45. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291 (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 17 (805).-20 лютого.
46. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291 (зі змінами та доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. 2003.-№ 17 (805).-20 лютого.
47. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. № 88 (зі змінами та доповненнями).
48. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку подання фінансової звітності” від 28.02.2000р. № 419.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Контрольная работа»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Контрольна робота з цивільного процесу (Увага! Законодавча база застаріла!).
 • Контрольная по маркетингу
 • РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
 • Организация деловодства на предприятии
 • Организация деловодства на предприятии
 • Контрольная робота по кифракционному явлению
 • УСЛОВИЯ, ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
 • Як порозумітися з людиною Останній дюйм
 • ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА
 • ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ
 • Международная экономика
Cгенерировано за 0.132685 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...