Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Особливості бухгалтерського фінансового обліку фінансових результатів та використання прибутку» (ID:48463)

| Размер: 3486 кб. | Объем: 96 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗміст:

Вступ ……………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретичні основи обліку фінансових результатів
1.1. Фінансові результати як економічна категорія………………………. 5
1.2. Історичний аспект обліку фінансових результатів………………….11
1.3. Основні тенденції розвитку обліку фінансових результатів на сучасному етапі …………………………………………………………………...……14
1.4. Особливості бухгалтерського обліку фінансових результатів в зарубіжних країнах: порівняльний аспект…………………………………………...26
Висновки до 1-го розділу…………………………………………………..32
Розділ 2. Особливості бухгалтерського фінансового обліку фінансових результатів та використання прибутку
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ „Крон” …………...35
2.2. Загальні аспекти організації бухгалтерського обліку на підприємстві …………………………………………………………………………....41
2.3. Особливості фінансового обліку фінансових результатів та використання прибутку на підприємстві ………………………………………..…47
2.3.1. Визнання, оцінка та класифікація доходів для визначення фінансових результатів діяльності
2.3.2. Організація синтетичного та аналітичного обліку фінансових результатів та розподілу прибутку підприємства
2.3.3. Порядок складання та подання фінансової звітності
2.4. Облік розрахунків за податками при визначенні фінансових результатів діяльності підприємства …………………………………………….….61
Висновки до 2-го розділу ………………………………………………..….65
Розділ 3. Управлінський облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
3.1. Особливості управлінського обліку фінансових результатів підприємства ……………………………………………………………………….......67
3.2. Аналіз формування фінансових результатів та розподілу прибутку підприємства ………………………………………………………………………..….72
Висновки до 3-го розділу ……………………………………………….…..81
Розділ 4. Охорона праці на ТОВ „Крон”
4.1. Загальні положення …………………………………………………..…82
4.2. Робоче місце бухгалтера ……………………………………...………86
Висновки та пропозиції …………………………………………………..…89
Список використаних літературних джерел …………………………...…94
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаної літератури:

1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” 16.07.99 р. №996-ХІV
2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства” зі змінами і доповненнями 22.05.97 р. №238/97-ВР
3. Закон України “ Про податок на додану вартість” зі змінами і доповненнями від 3.04.97 р.
4. Інструкція щодо застосування плану рахунків. Наказ Мінфіну України №291 30.11.99 р.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затв. наказом Мінфіну 31.03.99 р. №87
6. Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку" 09.10.95р., №253
7. П(С)БО 15 „Доходи” затв.наказом МФУ від 29.11.1999 р. №290
8. П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати” затв.наказом МФУ від 31.03.1999 р. №87
9. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. – Четверта хвиля, 1997. – 224 с.
10. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. – К.: Центр, 1999. – 512 с.
11. Боровец В. Як уплинути на боржника// Дебет-Кредит. - 2004. - № 11. - С. 37 - 38.
12. Боровець В. Наслідки відстрочки у валових витратах// Дебет-Кредит. - 2004. - № 24. - С. 42 - 43.
13. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлі-нський облік. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
14. Бухгалтерській фінансовий облік. Підручник/ За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.
15. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку/ Пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач. – К.: Основи, 1999. – 943 с.
16. Винокуров Д. Позики і податок на прибуток: можливості оптимізації// Податки і бухгалтерський облік. - 2004. - № 39. - С. 43 - 47.
17. Владко И. Податковий і бухгалтерський облік операцій із процентним векселем// Усе про бухгалтерський облік. - 2004. - № 21. - С. 5 - 8.
18. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч.посібник. – К.: Вища шк., 1998. – 544 с.
19. Грабова Н.Н. Бухгалтерыский учет в торговле. Практ.пособие. – К.: «Учетинформ», 1996. – 382 с.
20. Грещак М.Г. та ін. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навчальний посібник. –К: КНЕУ, 2001. – 228 с.
21. Єфімов О. Про „завершені” операції та „метод нарахувань” під час оподаткування не торговців цінними паперами // Бухгалтерія. – 2002. - №24, с.36-39
22. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. Навч.посібник. – К.: А.С.К., 2001. – 848 с.
23. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій: Навч.посіб. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000. – 176 с.
24. Економіка підприємства: Підручник/ За ред.С.Ф.Покропивного. - К., 2001. - 528 с.
25. Кирилов С. Госдивиденды в Держбюджеті-2004 // Податки і бухгалтерський облік. - 2004. - № 30. - С. 22 - 35.
26. Крисенко Т. Обіцяти - не значить зробити // Дебет-Кредит. - 2004. - № 15. - с. 12 - 16.
27. Малишків О. Елементи витрат у фінансовій звітності / Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. - №3. – с.16-21
28. Мус Герольд, Ханшманн Рольф. Бухгалтеріський облік: основи – завдання – розв”язання/ Пер.з нім. – С.Лобачової. – К.: КНЕУ, 1999. – 368 с.
29. Мурашко О. Податковий облік і його узгодженість з фінансовим обліком // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. - №2, с.54-57
30. Мурашко О. Податковий облік і його узгодженість з фінансовим обліком // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. - №2, с.54-57
31. Нидлз Б. и др. Прин¬ципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Ан¬дерсон, Д. Колдуэлл: Пер. с англ./ Под ред. Л.В. Соколова. 2-е изд.- М.: Финансы и стати¬стика, 1996 г. – 496 с.
32. Організація бухгалтерського обліку. Навч.посіб. /Ф.Ф.Бутинець, О.В.Олійник, М.М.Шигун, С.М.Шулепова. – Житомир: ЖІТІ, 2001. - 576
33. Політична економія : Навч.посібник. За ред. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001. – 327 с.
34. Привалова Н. Товари реалізовані, але продовжують знаходитися на складі продавця// Баланс. - 2004. - № 27. - С. 67 - 69.
35. Пустовіт Г. Особливості обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості готової продукції в малих підприємствах / Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. - №5, с. 3-11
36. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с.
37. Рувер Раймонд. Как возникла двойная бухгалтерия / Пер. с англ. А.Мухина. — М.: Госфиниздат, 1958. - 67 с.
38. Сизоненко В.О. Підприємництво: Підручник. – К.: Вікар, 1999. – 438 с.
39. Словник сучасної економіки Макміллана / Пер.з англ..- К.: „Арт-Ек”, 2000. – 640 с.
40. Солтан А. Правила оподатковування доходів нерезидентів: учимо і застосовуємо// Усе про бухгалтерський облік. - 2004. - № 22. - с. 28 - 33.
41. Соколов Я.В. Очерки по истории бухгалтерского учета. - М.: Финансы и статистика, 1991. - 367 с.
42. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2000. – 578 с.
43. Сухарецький В.С. Економічний словник – довідник. – Тернопіль: Навч.книга – Богдан, 2002. – 328 с.
44. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підручник. – К.:А.С.К., 2001. – 784 с.
45. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств. Навч.посібник.Житомир: ЖІТІ, 2000. – 440 с.
46. Фінанси підприємств: Підручник / за ред. А.М.Поддерьогіна. - К., 2000. - 460 с.
47. Фурсов О. Розрахунок податково-бухгалтерського дива: відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов”язання // Бухгалтерія. – 2001. - №15, с.54-55
48. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А.. Бухгалтеріський фінансовий облік: Посібник. – К.: Вид. Центр „Академія”, 2002 – 672 с.
49. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер с англ./ Под ред.проф. Я.В.Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2000 - 576 c.
50. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика фінансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 176 с.
51. Яновська Н. Оподатковування наданих знижок при продажу товарів працівникам// Усе про бухгалтерський облік. - 2004. - № 60. - с. 37 - 40.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Особливості бухгалтерського фінансового обліку фінансових результатів та використання прибутку»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
  • ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
  • ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
  • Облік і аналіз фінансових результатів та використання прибутку
  • ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
  • Облік і аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
  • Особливості обліку і аналізу прибутку, та його використання в акціонерних товариствах
  • Особливості обліку і аналізу прибутку, та його використання в акціонерних товариствах
  • Особливості обліку і аналізу прибутку, та його використання в акціонерних товариствах
  • Облік, податковий контроль і аудит фінансових результатів
Cгенерировано за 0.190575 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів