Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Стан і шляхи удосконаленя обліку та аудиту праці і її оплати» (ID:48326)

| Размер: 163 кб. | Объем: 117 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗміст

Вступ ..............................................................................................................

I.Огляд літератури ................................................................................................
II.Організаційно-економічна характеристика господарства ..………………
III.Стан і шляхи удосконаленя обліку та аудиту праці і її оплати
3.1. Економічна характеристика обєкту обліку та його завдання …..
3.2. Форми, системи та види оплати праці …………………………....
3.3.Організація первинного обліку праці та її оплати ……………….
3.4. Узагальнення та групування даних обліку праці ………………..
3.5. Облік розрахунків допомоги по тимчасовій непрацездатності
та щорічних і додаткових відпусток ……………………………...
3.6. Утримання із заробітної плати …………………………………...
3.7. Синтетичний та аналітичний облік праці та її оплати ……….....
3.8. Аудит обліку праці та її оплати ……………………………….. ...
IV.Удосконаленя обліку праці та її оплати :
4.1. Удосконалення обліку праці та її оплати в Україні …………......
4.2. Удосконаленя обліку праці та її оплати в Іванівській ДСС …....
Висновки та пропозиції ……………………………………………………......
Список використаної літератури ...................................................................... Додатки
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаної літератури

1.Кодекс законів про працю в Україні Праця і зарплата.- 2003.- № 2.- с. 5-19.
2.Трудовий кодекс України Праця і зарплата.- 2003.- № 42.- с. 20-26.
3.Про невідкладні заходи щодо прискореня реформуваня аграрного сектора економіки : Указ Президента України від 29.01.01 р. № 1529 Відомості ВРУ.- 2001.- № 3.- с. 3-6.
4.Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.99 р. № 320 Бухгалтерський облік в сільському господарстві.- 1999.- № 10.- с.11-25.
5.Про оплату праці : Закон України від 10.07.03 р. № 1086-IV Урядовий кур’єр.- 15 серпня 2003 р.- с. 8-11.
6.Про загальнообв’язкове державне пенсійне страхування : Закон України від 09.07.03 р. № 1058 – IV Бухгалтерський облік і аудит.- 2003.- № 14.- с.27-29.
7.Про загальнообв‘язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття : Закон України від 02.03.00 р. Офіційний вісник України.- 2000.- № 13.- с.505.-Із змінами та доповненнями.
8.Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхуваня від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності : Закон України від 23.09.99 р. Офіційний вісник України.- 1999.- № 42.- с. 2080. Із змінами та доповненнями.
9.Про податок на доходи з фізичних осіб : Закон України від 25.05.03 р. № 889 Бухгалтерський облік та аудит.- 2003.- № 9.- с. 43.
10.Про підприємництво : Закон України від 07.02.91 р. № 698-XII Відомості ВРУ.- 1999.- № 14.- с. 354. Із змінами та доповненнями.
11.Про підприємства України : Закон України від 27.03.91 р. Відомості ВРУ.- 1991.- № 24.- с. 611. Із змінами та доповненнями.
12.Про відпустки : Закон України від 15.11.96 р. Урядовий кур’єр.- 1996.- 15 грудня .
13.Про Державний бюджет України на 2003 рік : Закон України від 25.11.03 р. № 1328-IV Все про бухгалтерський облік.- 2003.- № 117.- с. 10-12.
14.Про Державний бюджет України на 2004 рік : Закон України від 27.11.03 р. № 1344-IV Все про бухгалтерський облік.- 2003.- № 122.- с. 7-8.
15.Про оподаткування прибутку підприємств : Закон України від 24.12.02 р. № 349 Бухгалтерський облік і аудит.- 2003.- № 2.- с. 37-39. Зі змінами та доповненями.
16. Про аудиторську діяльність : Закон України від 22.04.93 р. Зібрання законодавства України.- т.6,6(3)7.
17. Про колективні договори та угоди : Закон України від 01.07.93 р. – Зібрання законодавства Украіни.- т. 7.7.(3)1.
18.Про порядок введення в дію Закону України «Про відпустки» : Постанова Верховної Ради України від 15.11.96 р. Відомості ВРУ.- 1997.- № 2.- с. 5. Із змінами та доповненнями.
19.Про прибутковий податок з громадян : Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. Подоходный налог.Сборник систематизированного законодательства. Приложение к газете «Бизнес».- 2002.-№ 81.- с. 9. Із змінами та доповненнями.
20.Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням : Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.01 р. № 1266 Заробітна плата України.- 2001.- № 23.- с. 112.
21.Порядок обчислення середньої заробітної плати : Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100 Заробітна плата України.- 1995.- № 4.- с. 110. Із змінами та доповненнями.
22.Про порядок оплати по тимчасовій непрацездатності : Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.01 р. № 439 Заробітна плата України.- 2001.- № 6.- с. 72.
23.Про затвердження типових форм первиного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі : Положення Міністерством Статистики України від 26.05.96 р. № 144 Урядовий кур’єр.-1996.- 15 липня.
24.Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку : Наказ Міністерства Фінансів України від 24.05.95 р. № 88 Урядовий кур’єр.- 1995.- 18 липня.
25.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам» : Наказ Міністерства фінансів України від 28.10.03 р. № 601 Бухгалтерський облік і аудит.- 2003.- № 11.- с. 3-9.
26.План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій : Наказ Міністерства Фінансів України від 30.11.99 р. № 291 Галицькі контракти.- 2002.- № 4.- с. 5-12. Із змінами та доповненями.
27.Інструкція до застосуваня Плану рахунків бухгалтерського обліку : Наказ Міністерства Фінансів України від 30.11.99 р. № 291 Галицькі контракти.- 2000.- № 4.- с. 12.
28.Інструкція зі статистики України від 11.12.95 р. № 323 Відомості ВРУ.- 1996.- № 1.- с. 15.
29.А.Н.Никифоров, А.Г.Лубков : Реформування оплати праці Бухгалтерія в сільському господарстві.- 2000.- № 4.- с. 22-23.
30.Білоусова І. : Впровадження національних стандартів Бухгалтерський облік і аудит.- 2000.- № 2.- с. 14-17.
31.Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах М.Ф.Огійчук, В.Я.Плаксієнко, Л.Г.Панченко та ін.: За ред. проф. М.Ф.Огійчука.- К.: Вища освіта, 2003. – 800 с.: іл.
32. Василик О.Д.: Методологічні й організаційні проблеми аудиту Фінанси України.- 2003.- № 2.-с. 148-150.
33.В.Б.Моссаковський : Про Закон « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Бухгалтерія в сільському господарстві.- 1999.- № 9.- с. 2-4.
34.В.Пархоменко : Регламент бухгалтерського обліку Бухгалтерський облік і аудит.- 2002.- № 4.- с. 14-16.
35.В.С.Білоусько : Міжнародні стандарти – фундамент реформування бухгалтерського обліку в Україні Вісник ХДАУ.- 2001.- № 8.- с. 19-23.
36.Зароботная плата : Сборник нормативных документов.: Сост. Сировец В.П. – Х. : Конус. – 1999.- с. 181.
37.І.Ломанова : Сутність і роль мінімальної заробітної плати в ринковій економіці Бухгалтерія в сільському господарстві.- 2003.- № 11.- с. 18-19.
38.Коментарі щодо змін і доповнень до П (с) БО в Україні Бухгалтерський облік і аудит.- 2002.- № 12.- с. 9-11.
39.Коментар редакції до Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» Все про бухгалтерський облік.- 2003.- № 122.- с. 7-8.
40.Л.Сук : Обчислення відпускних і їх облік Бухгалтерія в сільському господарстві.- 2003.- № 16.- с. 23-27.
41.Науково-практичний коментар до законодавства України про працю Б.С.Тичинський, І.В.Зуб, В.Г.Ротань.- К.: Видавництво А.С.К., 2003.- 1024 с.
42.Н.І.Дорош : Аудит : методологія й організація.- К.: Знаня. -2001.- 402 с.
43.Ніколашин А.О. : Реформуваня комп’ютеризації бухгалтерського обліку в сільському господарстві Бухгалтер і комп’ютер.- 2001.- № 4.- с. 28-31.
44.Н.Теременко : Нарахування і сплата страхових внесків, порядок визначення страхових виплат у новій системі державного пенсійного страхування Бухгалтерський облік і аудит.- 2003.- № 10.- с. 59-63.
45.Олена Габрук : Коментар до закону України «Про податок на доходи фізичних осіб» Бухгалтерський облік і аудит.- 2003.- № 9.- с. 43-47.
46.Олена Габрук : Коментарі до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» Бухгалтерський облік і аудит.- 2003.- № 2.- с. 37-39.
47.Маренич Т.Г.: Бухгалтерський облік в агроформуваннях Бухгалтерія в сільському господарстві.- 2003.- № 2.- с. 18-20.
48.Пантелейчук Л. : Формування облікової політики – важливий етап роботи підприємства Бухгалтерський облік і аудит.- 2002.- № 9.-0 с. 3-5.
49.Панченко Л.Г. : Автоматизована обробка бухгалтерської інформації в агропромислових підприємствах Бухгалтерський та податковий облік.- 1998.- № 1.- с. 14-15.
50.П.Т.Саблук : Сучасний стан аграрної економіки і реформи в АПК України Бухгалтерія в сільському господарстві.- 1999.- № 3.- с. 2-12.
51.П.Хомин : Переваги і недоліки нового плану рахунків щодо облікового забезпечення фінансової і податкової звітності Бухгалтерський облік і аудит.- 2001.- № 5.- с. 29-32.
52.Світлана Зубілевич : Огляд публікації у професійній пресі щодо реформи бухгалтерського обліку в Україні Бухгалтерський облік і аудит.- 2000.- № 7.- с. 41.
53.Славкова О.П. : Проблеми автоматизації бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах Бухгалтерський облік і аудит.- 2002.- № 10.- с. 7-10.
54.Формування ринкової економіки : Збірник наукових праць.- Спец. Випуск : Удосконаленя економічної роботи на сільськогосподарських підприємствах в умовах перехідної економіки.- К.: КНЕУ.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Стан і шляхи удосконаленя обліку та аудиту праці і її оплати»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Облік та аудит оплати праці
  • Облік та аудит оплати праці
  • Стан і шляхи удосконаленя обліку та аудиту праці і її оплати
  • Організація та методика обліку, аналізу та аудиту оплати праці
  • Теоретичні основи організації обліку праці та її оплати
  • Організація обліку та методика аудиту розрахунків з оплати праці
  • Теоритичні і методологічні основи обліку, аналізу і аудиту заробітної плати
  • Організація обліку аналізу та аудиту операцій з використанням праці та її оплати
  • Бухгалтерський облік оплати праці на підприємстві
  • Облік, аналіз і аудит прямих витрат на оплату праці
Cгенерировано за 0.124144 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів