Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Управління міжнародним маркетингом в Новоград-Волинському державному лісомисливському господарстві» (ID:48030)

| Размер: 2774 кб. | Объем: 83 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗміст
Вступ
1. Теоретичні аспекти міжнародного маркетингу та зовнішньоекономічної діяльності
1.1. Міжнародний ринок лісопродукції
1.2. Законодавчо-нормативна база зовнішньоекономічної діяльності в Україні
1.3. Організація зовнішньоекономічної діяльності підприємства
2. Характеристика господарської та комерційної діяльності Новоград-Волинського ДЛМГ
2.1. Організаційна, економічна та фінансова характеристика діяльності Новоград-Волинського ДЛМГ
2.2. Організація комплексу маркетингу господарства
2.3. Аналіз ЗЕД на підприємстві
3. Управління міжнародним маркетингом в Новоград-Волинському ДЛМГ
3.1. Створення служби маркетингу на підприємстві
3.2. Вибір зовнішніх ринків за їх привабливістю для Новоград-Волинського ДЛМГ та прийняття рішення про доцільність виходу на них
3.3. Прийняття рішення про розробку комплексу міжнародного маркетингу
4. Охорона праці
4.1. Нормативне забезпечення охорони праці на підприємствах галузі.
4.2. Стан охорони праці та фінансування заходів з охорони праці в Новоград-Волинському ДЛМГ за 2001-2003 рр
4.3. Пропозиції щодо поліпшення стану охорони праці на підприємстві
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури
Додатки
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаної літератури
1.Академия рынка: маркетинг: Пер. с фр. А. Дайан, Ф. Букерель, Р. Ланкар и др. Науч. ред. А. Г. Худокормов. – М.: Экономика, 1993, 572с.
2 Амбросов В.Я., Марени М.Т. Формування конкурентоспроможності реформованих господарств // Економіка АПК. – 1999. - №4. – с.14-16.
3.Бревнов А. А. Маркетинг малого предприятия : Практическое пособие. – К : ВИРА-Р, 1998. – 284 с
4.Будки В.С., Лук’яненко Д.Г., Сіденко В.Р. Концепція зовнішньоекономічної політики України // Фінансовий Київ. – 1995. - №14. – с.16.
5.Букша І. Сучасні аспекти співпраці у загальноєвропейському просторі // Лісовий і мисливський журнал. - 2004. - №3. – с.8-9.
6.Вопросы экономики лесного хозяйства / Под ред. А.И.Баранова. – Воронеж: центрально-черноземное книжное издательство, 1989. – 437с.
7.Гемірук С.А., бондар В.С. Лісові ресурси України, їх охорона і використання. – Київ: Наукова думка, 1988. – 220с.
8.Дегтерева О.И. Организация и техника внешнеэкономических операций. – М.,1992. – 256с.
9.Економіка зарубіжних країн / За ред. А.С.Філіпченка. – К.: Либідь, 1996.
10.Економічний аналіз: Навч. Посібник /За ред. М.А. Чумаченка. – К.:КНЕУ,2003. – 556с.
11.Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ,2001. – 528с.
12.Єськов О. Мотивація і стимулювання праці // Економіка України. – 2001р. - №2. – с.82.
13.Єрмоленко М. М. Стратегічна інформація та стратегічний аналіз в маркетинговому плануванні // Актуальні проблеми економіки. – 2002. - № 1. – с. 42-46.
14.Иванюк И.А. Международный маркетинг.-М.: КИС, 2000.-125 с.
15.Кандиба А.Н. Зовнішньоекономічна діяльність: організація, економіка, інформація та маркетинг. – К., 1994.
17.Кандиба А.М. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посібник. – К.: Аграрна наука, 2001. – 262с.
18.Карич Драгомир. Маркетинг на підприємствах АПК., К., 1994. – 96 с.
19.Коноплянникова М. А. Відділ маркетингу в структурі організації: призначення, функції і завдання // Маркетинг в Україні. – 2003. - № 1. с. 44-45.
20.Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. Посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 384с.
21.Ковальов Д, Сухорукова Т. Економічна безпека підприємства // Економіка України. – 1998. - №10. – с.48-52.
22.Колісниченко Л. Майбутнє українського лісу // Лісовий і мисливський журнал. – 2002. - №3. – с.4-7.
23.Корнієнко В. У Швейцарію за досвідом // Лісовий і мисливський журнал. – 2003. - №5. – с.24-25.
24.Котлер Ф. Основы маркетинга : Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. Ст. Е. М. Пеньковой – М : Прогресс, 1990 – 320 с.
25.Кредшов А.К., Дерев’яненко О.В. Конкурентоспроможність країни та стратегія просування її експорту на світовому ринку. // Економіка України. – 2000. - №5. – с.54-63.
26.Кузнецова Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Практ. пособие -К., СПЛАЙН, 1998. - 220 с.
27.Куць Т.В.Про оцінку конкурентоспроможності продукції // Економіка АПК. – 1998. - №2. – с.58-67.
28.Лісовий кодекс України // Голос України. – 1994. - №4. – с.13.
29.Майоров І.М. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності України за 1999-2001 рр.// Актуальні проблеми економіки.-2002.-№10.-с. 83-86
30.Маркетинг : Навч. Посібник / Р. П. Дудяк, В. В. Липчук, В. М. Микитюк та ін. / 2-ге видання, виправл. – Житомир : Видавництво “Волинь”, 2003 – 320 с.
31.Маркетинг / Упоряд., вступ. Ст.. А. І. Кредитова – К : Україна, 1994. – 399 с.
32.Международные экономические отношения: Учебник / Под общ. ред. В.Е. Рыбалкина. М.: МИД РФ.,1997. – 384с.
33.Мендрул О., Кальныченко Л. Інструктуризація підприємств в умовах становлення ринкового середовища // Економіка України. – 2000. – №10. – с.27.
34.Митний кодекс України // Голос України. – 1992. - №3. – с.25.
35.Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг : Підручник / За ред. Л. А Мороз – 2-ге видання – Львів : Нац. Університет “Львівська політехніка”, “Інтелект-Захід”, 2002 – 244 с.
36.Мотивація праці та формування ринку робочої сили / За ред. П.Г.Саблука, О.А. Богуцького. – К.: Урожай, 1993. – 416с.
37.Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі / За ред. Ю.М. Пахомова, Д.Т. Лук’яненко. – К.: Україна, 1997. – 237с.
38.Полякова Л., Попков М., Савущик М. Українсько-шведський проект триває // Лісовий і мисливський журнал. – 2003. - №5. – с.12-14.
39.Полякова Л. Міжнародна лісова політика // Лісовий і мисливський журнал. – 2002. - №2. – с.10-11.
40.Попов Ю.В. Охрана труда в лесном хозяйстве. – М.: Агропромиздат, 1988. – 96с.
41.Правила рынка: иностранные инвестиции, внешняя торговля, трудовая миграпция, конкурентоспособность, дипломатия, мощность / Под. ред. В.Д.Щетинина. М
42.Прауде В. Р., Білий О. Б. Маркетинг : Навч. Посібник – К : Вища школа, 1994. – 256 с.
43.Про єдиний митний тариф. Закон України // Голос України. – 1992. - №4. – с.10.
44.Про загальні засади створення та функціонування спеціальних (рівних) економічних зон. Закон України. // Голос України. – 1992. - №11. – с.15-17.
45.Про зовнішньоекономічну діяльність. Закон України від 16 квітня 1991 року // Відомості ВРУ. – 1991. - №29. – с.377.
46.Про охорону праці. Закон України. Від 14.10.1992 №2694-ХІІ.
47.Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті. Закон України. // Відомості ВРУ. - 1992. - №14. – с.534.
47.Синякевич І. Лісова політика України // Економіка України. – 2000. – №10. – с.73-78.
48.Скупар І. Стратегія піднесення конкурентоспроможності підприємства: проблеми і складові успіху // Економіка України. – 2000. - №6. – с.16-24.
49.Скібинський С. В. Маркетинг. Ч. І. – Львів: „Місіонер”, 2000. – 640 с.
50.Сощенко Г. Погляд на деякі аспекти ЗЕД України // Економіка України, 1995, №12.с.13-14.
51.Старостіна А. Зміст та основні етапи маркетингової діяльності // Маркетинг в Україні. – 2002. - № 4. – с. 30-33.
52. Стонер Джеймс А. Ф., Долан Едвін Г. Вступ у бізнес : Пер. З англ.. / Заг. Ред. І вступ. Ст.. Й. С. Завадського – К : Видавництво Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 752 с.
53.Ткачук В.І., Усицький І.М. Деякі тенденії розвитку лісового господарства у постсоціалістичних країнах // Вісник ДАУ. – 2002. - №2. – с.22-26.
54.Управління зовнішньоекономічною діяльністю – за ред. А.І. Кредісова. К.: “Віра”, 1998 – 260с.
55.Фурдичко О. Основні напрямки розвитку лісогосподарського комплексу України: економіка // Вісник аграрної науки. – 2001. - №10. – с.68-71.
56.Фурдичко О. Лісове господарство України: перспективи, критерії та індикатори екологічно сталого ведення й управління // Регіональна економіка. – 2003. - №2. – с.21-33.
57.Черевко Г.В., Яцків М.І. Економіка природокористування. – Львів: Світ, 1995 – 208с.
58.Чернеча О., Кравцова О. Сучасні методи налізу середовища та їх використання в стратегічному менеджменті // Економіка України. – 1999. - №10. – с.90-94.
59.Швиденко А.Й., Остапенко Б.Ф. Лісознавство: Підручник. – Чернівці:Зелена Буковина, - 2001. – 256с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Управління міжнародним маркетингом в Новоград-Волинському державному лісомисливському господарстві»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Управління маркетингом в індустрії моди
  • Управління маркетингом як системою
  • Особливості управління фармацевтичним маркетингом
  • Вдосконалення управління видатковою частиною бюджетної системи у відділенні Державного казначейства у Володарсько-Волинському районі
  • Основи зовнішньоекономічної діяльності
  • Процес управління маркетингом
  • _Менеджмент ЗЕД
  • Менеджмент ЗЕД
  • Забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні
  • Міжнародний маркетинг
Cгенерировано за 0.153493 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів