Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Облік, аудит дебіторської заборгованості та аналіз резерву сумнівних боргів у СТОВ “Юрівське” Любарського району Житомирської області» (ID:48016)

| Размер: 3420 кб. | Объем: 90 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗміст.Вступ. 3
1. Теоретичні аспекти теми дослідження. 5
1.1.Економічний зміст дебіторської заборгованості. 5
1.2. Правове регулювання обліку та аудиту дебіторської заборгованості. 10
1.3. Огляд літературних джерел по темі дослідження. 17
1.4. Організаційно-економічна характеристика підприємства. 21
2.Стан та шляхи удосконалення обліку дебіторської заборгованості та аналіз резерву сумнівних боргів. 35
2.1.Первинний та зведений облік дебіторської заборгованості. 35
2.2. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості. 38
2.3. Порядок формування резерву сумнівних боргів. 44
2.4.Шляхи удосконалення обліку дебіторської заборгованості. 50
3.Організація аудиту дебіторської заборгованості на підприємстві. 55
4. Управління дебіторською заборгованістю у СТОВ “Юрівське”. 62
4.1. Управління дебіторською заборгованістю у СТОВ “Юрівське”. 62
4.2. Аналіз дебіторської заборгованості у СТОВ “Юрівське”. 66
5. Охорона праці в галузі 73
6 ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 79
6.1.Сучасний стан і завдання охорони навколишнього природного середовища. 79
6.2. Основні шляхи забруднення навколишнього природного середовища в СТОВ “Юрівське” Любарського району Житомирської області. 81
6.3. Організація охорони навколишнього природного середовища в господарстві 83
Висновки та пропозиції. 85
Список літературних джерел. 88
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок літературних джерел.

1. Барышников Н.П. Организация и методика проведения общего аудита М.: Филин, 2000 -- 650 с.
2. Батищев В., Бакун Ю., Максутов С. Некоторые особенности начисления и учета резерва сомнительных допгов.// Бухгалтерия. – 2001, №7 . – с. 40-47.
3. Бланк И. А. Финансовый менеджмент-- К: Ника-центр, .- 2001, 527 с.
4. Бутинець Т.А., Береза С.Л. Бухгалтерський облік для менеджерів та економістів Ж.: ПП Рута, 2000.-670 с.
5. Буфатіна І. Облік дебіторської заборгованості за національними стандартами// Все про бухгалтерський облік. – 2000, №14 – 4-8
6. Буфатіна І. Облік дебіторської заборгованості// Все про бухгалтерський облік. – 2000, № 52 – 41-45.
7. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник/ за ред. Профеора Ф.Ф. Бутинця. –Ж: ЖІТІ, 2000.-608.
8. Грачова Р. Про бухгалтерію по-людськи.// Галицькі контракти. – 2000, №14. – с.4-8
9. Губина И. Дебиторы и кредиторы те же, а учет – новый. // Бухгалтерия. – 2001, №4 . – с. 55-61.
10. Дебиторская, кредиторская, налоговая задолженость. Методическое пособие. / Разинова Л. М. -- З: Полиграф, 2000. – 54с.
11. Заїка І. П. Оцінка дебіторської заборгованості як етап управління фінансовими ресурсами // Економіка АПК. – 2000, №11. – с83-87
12. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 26.03.96 №110/96-ВР// Відомості Верховної Ради.—1996.-- №23.
13. Закон України “Про бухгалтерський облік тафінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. №996 // Бухгалтер.—2001.—№1.
14. Закон України “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов”язань” від 22.11.96 №543/96 // Відомості Верховної Ради.—1996.-- №29.
15. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства” (в редакції Закону України від 22.05.97 №283/97) // Відомості Верховної Ради.—1997.-- №40.
16. Закон України “Про ПДВ” від 03.04.97 № 168/97 –ВР// Відомості Верховної Ради.—1997.-- №59.
17. Закон України “Про підприємництво” від 07.02.91 №698-12 ВР // Відомості Верховної Ради.—1991.-- №41.
18. Іванов В. Практичний посібник з обліку дебіторської заборгованості.// Все про бухгалтерський облік. – 2000, № 18 – 4-11.
19. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товаро-матеріальних цінностей, грошових засобів,документів, розрахунків, затверджена наказом Міністерством Фінансів України від 11.08.94 №69.
20. Кляцький М. Журнально-ордерна форма обліку за умов нової облікової політики // Бухгалтерський облік та аудит. – 2000, №9. – с.52-56.
21. Ковальчук Т. М. Оперативний аналіз поточної дебіторської заборгованості в управлінні активами // Економіка АПК. – 2000, №11. – с43-50.
22. Колотуха С.М. причини виникнення заборгованості с.-г. підприємств//Економіка АПК.-1999, №10. -- с.56-63
23. Конституція України: прийнята на п”ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К: Україна, 1996. – 64 с.
24. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств -- К: Знання , .- 2001, 378 с.
25. Костюченко В., Шаповалова С. Облік дебіторської і кредиторської заборгованості // Бухгалтерський облік та аудит.- 2000, №7. – с.2-9.
26. Костюченко В., Шаповалова С. Облік дебіторської і кредиторської заборгованості // Бухгалтерський облік та аудит.- 2000, №8. – с.25-35.
27. Курс економічного аналізу:Навчально-методичний посібник / Івахненко В. М. -- К: Знання , .- 2000, 263 с.
28. Нашкерська Г. Облік сумнівної та безнадійної заборгованості.// Бухгалтерський облік та аудит. – 2001.— №7. – с. 27-32.
29. Онишко Д. Облік та оприбуткування сумнівної та безнадійної заборгованості.// Все про бухгалтерський облік. – 2000.— №79. – с. 9-10.
30. Онишко Д. Облік та оприбуткування сумнівної та безнадійної заборгованості.// Все про бухгалтерський облік. – 2000.— №79. – с. 9-10.
31. П(С)БО №1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” затверджено наказом Міністерства Фінансів України №87 від 31.03.99., затверджено в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за № 391/3684
32. П(С)БО №10 “Витрати” затверджено наказом Міністерства Фінансів України №318 від 31.12.99., затверджено в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за № 27/4248
33. П(С)БО №2 “Баланс” затверджено наказом Міністерства Фінансів України №87 від 31.03.99., затверджено в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за № 396/3689
34. П(С)БО №3 “Звіт про фінансові результати” затверджено наказом Міністерства Фінансів України №87 від 31.03.99., затверджено в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за № 397/3690
35. П(С)БО №4 “Звіт про рух гролшових коштів”” затверджено наказом Міністерства Фінансів України №87 від 31.03.99., затверджено в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за № 398/3691
36. Петрик О. Аудит дебіторської заборгованості // Бухгалтерський облік та аудит.- 2000, №7. – с.10-19.
37. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов”язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкція про його застосування затверджений наказом Міністерством Фінансів України від 30.11.99 №291.
38. Сахацкая З. Вечные истины бухучета // Бухгалтерия. – 2000, №38 . – с. 82-85.
39. Скальський А. И. Аналіз господарської діяльності с.-г. підприємств регіону // Економіка АПК. – 1998, №5. – с26-32..
40. Сук Л. К. Облік розрахунків // Бухгалтерія у сількому господарстві. – 1998, №4. – с. 2-22.
41. Сук Л. К. Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами // Бухгалтерія у сількому господарстві. – В1. – 2001.— №8. – с. 2-9.
42. Сук Л. К. Облік розрахунків з дебіторами і по зобов”язаннях // Бухгалтерія у сількому господарстві. – В1. – 2001.— №20. – с. 2-13.
43. Сук Л. К. Облік розрахунків з дебіторами і по зобов”язаннях // Бухгалтерія у сількому господарстві. – В1. – 2001.— №21. – с. 2-14.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Облік, аудит дебіторської заборгованості та аналіз резерву сумнівних боргів у СТОВ “Юрівське” Любарського району Житомирської області»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Статистичний аналіз і прогнозування собівартості цукрових буряків
  • Облік розрахунків з покупцями і замовниками
  • Облік, аналіз і аудит дебіторської заборгованості
  • Облік та аналіз розрахунків підприємства за товарними операціями в сучасних умовах господарювання
  • Облік поточної дебіторської заборгованості в Україні та інших країнах світу: порівняльний аспект
  • „Організація обліку і аналізу дебіторської заборгованості (на прикладі діяльності ЗАТ „Фабрика м’яких меблів”)
  • Облік дебіторської заборгованості на прикладі
  • Визначення поняття оборотних активів
  • Дебіторська заборгованість підприємства та фактори, що визначають її розмір
  • Облік розрахунків з покупцями та замовниками
Cгенерировано за 0.190837 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів