Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Бухгалтерський фінансовий облік розрахунків з покупцями і замовниками в на СП „Іскор”» (ID:47260)

| Размер: 3559 кб. | Объем: 101 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗМІСТ:


ВСТУП.............................................................................................................4
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти обліку розрахунків з покупцями і замовниками ..........................................................................................................6
1.1. Економічна природа поняття „дебіторська заборгованість” та основні тенденції розвитку його обліку на сучасному етапі .................6
1.2. Огляд літературних джерел та нормативної бази з обліку розрахунків з покупцями і замовниками .........................................................10
1.2.1. Огляд нормативної бази.................................................................10
1.2.2. Ступінь розкриття питання обліку розрахунків з покупцями і замовниками в обліковій навчально-практичній літературі ........................12
1.2.2. Аналіз періодичних видань ...........................................................14
1.3. Класифікація дебіторської заборгованості ...................................17
1.4. Актуальні проблеми обліку дебіторської заборгованості..........22
РОЗДІЛ 2. Бухгалтерський фінансовий облік розрахунків з покупцями і замовниками в на СП „Іскор” .....................................................23
2.1. Економічна характеристика СП „Іскор”..........................................23
2.2. Загальні аспекти організації обліку на підприємстві …………..31
2.3. Методологія обліку розрахунків з покупцями і замовниками...36
2.3.1. Визнання та оцінка дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги ………………………………………………………………...36
2.3.2. Документування розрахунків з покупцями і замовниками …38
2.3.3. Порядок нарахування резерву сумнівних боргів........................40
2.3.4. Організація синтетичного та аналітичного обліку дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, відображення інформації в облікових регістрах та фінансовій звітності...................................................43
2.4. Особливості управлінського та податкового обліку дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги........................................................49
2.5. Пропозиції з удосконалення обліку розрахунків з покупцями і замовниками в СП „Іскор”.................................................................................53

РОЗДІЛ 3. Аналіз і контроль діяльності СП „Іскор”........................57
3.1. Економічний аналіз діяльності СП „Іскор”.....................................57
3.1.1. Завдання, джерела інформації та основні методичні прийоми економічного аналізу..........................................................................................57
3.1.2. Аналіз наявності та ефективності використання дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги ....................................................58
3.1.3. Оцінка фінансового стану СП „Іскор”...........................................64
3.2. Господарський контроль діяльності СП „Іскор”..............................72
3.2.1. Аудиторська перевірка операцій з дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги .................................................................................72
3.2.2. Методика проведення інвентаризації дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги ......................................................76
3.3. Пропозиції з удосконалення організації контролю дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на підприємстві та використання результатів аналізу для покращення господарської діяльності підприємства ...................................................................................78
РОЗДІЛ 4. Охорона праці в СП „Іскор”...................................................80
4.1. Особливості охорони праці в СП „Іскор”.........................................80
4.2. Характеристика робочого місця бухгалтера в СП „Іскор”.........83 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.........................................................................86
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...................................................89
ДОДАТКИ.....................................................................................................93
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Александров Д. Проблемы взыскания дебиторской задолженности// Вестник бухгалтера и аудитора Украины. – 2004. - №21,22. – с.22-25
2. Бандурка О.М., Коробов М.Я. та ін. Фінансова діяльність підприємства – К.: ЛИБІДЬ, 1998.- 323 с.
3. Береза С.Л. Побудова облікової політики відображення грошових активів та дебіторської заборгованості// Вісник ЖДТУ.-2003. - №1(23). –с.35
4. Береза С.Л. Проблеми оцінки та списання дебіторської заборгованості: вітчизняний та міжнародний досвід// Вісник ЖДТУ. – 2002. - №18. – с.24-31
5. Білуха М.Т. Курс аудиту:Підручник.- К.: Вища шк. – Знання, 1998. – 574 с.
6. Бланк И.И. Управление активами. – К.: Ника-Центр, Єльга, 2002. – 720 с.
7. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 1999. – 895 с.
8. Боровець В., Колянковський Т. Якщо договору не було... // Дебет-Кредит. – 2003. - №11.- с.32-35
9. Большой экономический словарь // Под ред.А.Н.Азримияна. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 1248 с.
10. Боровець В., Колянковский Т. Надійшла претензія. Що робити?// Дебет-Кредит. - 2003. - № 39. - С. 27 - 29.
11. Бутинець Т.А., Чижевська Л.В., Береза С.А. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – Житомир: ЖТУ, 2000. – 672 с.
12. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
13. Бутинець Ф.Ф.Аудит: Підручник. - Житомир: ПП „Рута”, 2002. -672 с.
14. Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 544 с.
15. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навч.посіб. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 544 с.
16. Бухгалтерській фінансовий облік. Підручник/ За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.
17. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку/ Пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач. – К.: Основи, 1999. – 943 с.
18. Гаркавін Р. Договірна основа взаємин з постачальниками // Дебет-Кредит. – 2004. - №27. – с.18-20
19. Гайзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА – М., 1998. – 479 с.
20. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч.посібник. – К.: Вища шк., 1998. - 544 с.
21. Герасименко А. Грошові розрахунки в новому Цивільному кодексі// Усе про бухгалтерський облік. - 2003. - № 102. - с. 25 - 26.
22. Господарський Кодекс України 16 січня 2003 року N 436-IV
23. Грабова Н.Н., Добровський В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях. – К.:А.С.К., 2000. – 624 с.
24. Завадский Й.С., Осовська Г.В., Юшкевич О.О. Словник економічних термінів: менеджмент, маркетинг, підприємництво. Навч.-метод.посібник.- Житомир: ЖІТІ, 1999. – 444 с.
25. Загородній А.Г., Вознюк Т.А., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – Львів: Видавництво „Центр Європи”, 1997. – 576 с.
26. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. №996-ХІV
27. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства” від 22.05.97 р. №238/97-ВР (зі змінами і доповненнями)
28. Закон України “ Про податок на додану вартість” від 3.04.97 р. зі змінами і доповненнями
29. Інструкція щодо застосування плану рахунків. Наказ Мінфіну України від 30.11.99 р. №291
30. Кисельова О. Порядок врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості / Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. - №4. – с.24-29
Кульпинов В. Клієнт завжди правий! // Контракти. - 2004. - № 25. - С. 46 - 47.
31. Куличенко О. Купи-поверни// Дебет-Кредит. - 2003. - № 36. - С. 15 - 16.
32. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Навч.посібник.- Київ: Вид-во «Центр учбової літератури», 2003. – 524 с.
33. Лобза І. Як списати прострочену дебіторську заборгованість, якщо перенесли строк розрахунку за договором// Все про бухгалтерський облік. – 2004. - №86(997). – с.9-10
34. Лобза І. Прострочені дебіторські заборгованості, особливості обліку в ІІІ кварталі 2004 року// Все про бухгалтерський облік. – 2004. - №93(1004). – с.23-25
35. Макаровська Т.П., Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч.-посіб.: МАУП, 2003. – 304 с.
36. Макальська М.Л., Денисов Л.Ю. Самоучитель по бухгалтерському учету. Учебное пособие. – М.: АО „ДИС”, 1996. – 432 с.
37. Максутов С. Облік і аналіз грошових потоків підприємства / Вестник бухгалтера и аудитора Украины. – 2002.- №18. - с. 4-6
38. Михайлов О. Як у декларації про прибуток відобразити бартер // Дебет Кредит. - 2002. - №29, с.21-25
39. Михайлюк Б. Якщо покупець не квапиться з оплатою//Дебет-Кредит. – 2003. - №29.- с.10-14
40. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Перекл. з англ. за ред. С.Ф. Голова, 1998 . -736 с.
41. Мосейчук В. Три тисячі на все про все // Дебет-Кредит. – 2002. - №29. - с.11-13
42. Мосейчук В. Безготівкові розрахунки - тепер по новій інструкції // Дебет-Кредит. - 2004. - № 15. - С. 7 - 8.
43. Мошенський С.З. Питання обліку операцій з векселями в різних літературних джерелах// Вісник ЖДТУ. – 2003. - №1(23). – с.158
44. Мус Герольд, Ханшманн Рольф. Бухгалтеріський облік: основи – завдання – розв”язання/ Пер.з нім. – С.Лобачової. – К.: КНЕУ, 1999. - 368 с.
45. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навч.посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.
46. Нидлз Б. и др. Прин¬ципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Ан¬дерсон, Д. Колдуэлл: Пер. с англ./ Под ред. Л.В. Соколова. 2-е изд.- М.: Финансы и стати¬стика, 1996. - 496 с.
47. Організація бухгалтерського обліку. Навч.посіб. /Ф.Ф.Бутинець, О.В.Олійник, М.М.Шигун, С.М.Шулепова. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576
48. Павлюк І. Бухгалтерський облік реалізації товарно-матеріальних цінностей і податкових зобов”язань з ПДВ // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. - №7.- с.20-27
49. Пантелійчук Л. Проводимо інвентаризацію перед складанням фінансової звітності/ Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. - №11. – с.22-30
50. Пархоменко В. Складання квартальної фінансової звітності / Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. - №3. – с.3-8
51. Пархоменко В. Облік резерву сумнівних боргів / Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. - №6. – с.8-9
52. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс” затв.наказом МФУ від 31.03.1999 р. №87
53. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість” затв.наказом МФУ від 08.10.99 р. №237
54. Пушкар М.С. Фінансовий облік. Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с.
55. Руденко Л. Облік коштів в системі Бест-Про/ Бухгалтерія.-2002.-№24.- с.59-61
56. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственнной деятельности предприятия. – Минск: ООО «Новое знание», 1999. – 688 с.
57. Сікора І. Особливості методики оцінки оборотних активів на виробничих підприємствах / Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. - №9. – с.13-18
58. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2000. – 578 с.
59. Сурміна К.С. Автоматизація розрахунків з дебіторами і кредиторами// Вісник ЖДТУ. – 2001. - №16. – с.126
60. Сухарський В.С. Економічний словник-довідник – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан. 2002. – 328 с.
61. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підручник. – К.: А.С.К., 2001. – 784 с.
62. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: підручник. - К.: Знання Прес, 2002. - 223 с.
63. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств. Навч.посібник. Житомир: ЖІТІ, 2000. - 440 с.
64. Фінансовий менеджмент : Навч.посібник: Курс лекцій / За ред.Г.Г.Кірейцева. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 178 с.
65. Фінансовий менеджмент : Навч.метод. посібник/ А.М.Поддєрьогін, Л.Д.Буряк, Н.Ю.Калач та ін.- К.: КНЕУ, 2001 . – 294 с.
66. Финансовый менеджмент: теория и практика. Под ред. Е. С. Стояновой. - М.: «Перспектива», 1999. - 405 с.
67. Харченко Н. Вкладаємо гроші в депозит // Баланс. - 2004. - № 14. - С. 62 - 65.
68. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер с англ./ Под ред.проф. Я.В.Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2000. - 576 с.
69. Цал-Цалко Ю.С. Холод Б.І. Економіка підприємства : Навч.посіб. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 388 с.
70. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А.. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. – К.: Вид. Центр „Академія”, 2002 – 672 с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Бухгалтерський фінансовий облік розрахунків з покупцями і замовниками в на СП „Іскор”»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Облік розрахунків з покупцями та замовниками
  • Облік розрахунків з покупцями та замовниками
  • Облік розрахунків з покупцями та замовниками згідно П(спо-10) дебіторська заборгованість
  • Облік розрахунків з покупцями та замовниками
  • Облік розрахунків з покупцями та замовниками
  • Облік та аудит розрахунків з покупцями і замовниками (на прикладі ТОВ“БМУ-3”)
  • Бухгалтерський фінансовий облік розрахунків з покупцями і замовниками в ТОВ „Словянка”
  • Економічна сутність аудиту розрахунків з покупцями і замовниками та характеристика джерел його проведення
  • ОБЛІК І АНАЛІЗ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ЗАМОВНИКАМИ, ІНШИМИ ДЕБІТОРАМИ І КРЕДИТОРАМИ
  • ОБЛІК І АНАЛІЗ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ЗАМОВНИКАМИ, ІНШИМИ ДЕБІТОРАМИ І КРЕДИТОРАМИ
Cгенерировано за 0.165879 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...