Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Бухгалтерський фінансовий облік розрахунків з покупцями і замовниками в на СП „Іскор”» (ID:47260)

| Размер: 3559 кб. | Объем: 101 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗМІСТ:


ВСТУП.............................................................................................................4
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти обліку розрахунків з покупцями і замовниками ..........................................................................................................6
1.1. Економічна природа поняття „дебіторська заборгованість” та основні тенденції розвитку його обліку на сучасному етапі .................6
1.2. Огляд літературних джерел та нормативної бази з обліку розрахунків з покупцями і замовниками .........................................................10
1.2.1. Огляд нормативної бази.................................................................10
1.2.2. Ступінь розкриття питання обліку розрахунків з покупцями і замовниками в обліковій навчально-практичній літературі ........................12
1.2.2. Аналіз періодичних видань ...........................................................14
1.3. Класифікація дебіторської заборгованості ...................................17
1.4. Актуальні проблеми обліку дебіторської заборгованості..........22
РОЗДІЛ 2. Бухгалтерський фінансовий облік розрахунків з покупцями і замовниками в на СП „Іскор” .....................................................23
2.1. Економічна характеристика СП „Іскор”..........................................23
2.2. Загальні аспекти організації обліку на підприємстві …………..31
2.3. Методологія обліку розрахунків з покупцями і замовниками...36
2.3.1. Визнання та оцінка дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги ………………………………………………………………...36
2.3.2. Документування розрахунків з покупцями і замовниками …38
2.3.3. Порядок нарахування резерву сумнівних боргів........................40
2.3.4. Організація синтетичного та аналітичного обліку дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, відображення інформації в облікових регістрах та фінансовій звітності...................................................43
2.4. Особливості управлінського та податкового обліку дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги........................................................49
2.5. Пропозиції з удосконалення обліку розрахунків з покупцями і замовниками в СП „Іскор”.................................................................................53

РОЗДІЛ 3. Аналіз і контроль діяльності СП „Іскор”........................57
3.1. Економічний аналіз діяльності СП „Іскор”.....................................57
3.1.1. Завдання, джерела інформації та основні методичні прийоми економічного аналізу..........................................................................................57
3.1.2. Аналіз наявності та ефективності використання дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги ....................................................58
3.1.3. Оцінка фінансового стану СП „Іскор”...........................................64
3.2. Господарський контроль діяльності СП „Іскор”..............................72
3.2.1. Аудиторська перевірка операцій з дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги .................................................................................72
3.2.2. Методика проведення інвентаризації дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги ......................................................76
3.3. Пропозиції з удосконалення організації контролю дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на підприємстві та використання результатів аналізу для покращення господарської діяльності підприємства ...................................................................................78
РОЗДІЛ 4. Охорона праці в СП „Іскор”...................................................80
4.1. Особливості охорони праці в СП „Іскор”.........................................80
4.2. Характеристика робочого місця бухгалтера в СП „Іскор”.........83 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.........................................................................86
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...................................................89
ДОДАТКИ.....................................................................................................93
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Александров Д. Проблемы взыскания дебиторской задолженности// Вестник бухгалтера и аудитора Украины. – 2004. - №21,22. – с.22-25
2. Бандурка О.М., Коробов М.Я. та ін. Фінансова діяльність підприємства – К.: ЛИБІДЬ, 1998.- 323 с.
3. Береза С.Л. Побудова облікової політики відображення грошових активів та дебіторської заборгованості// Вісник ЖДТУ.-2003. - №1(23). –с.35
4. Береза С.Л. Проблеми оцінки та списання дебіторської заборгованості: вітчизняний та міжнародний досвід// Вісник ЖДТУ. – 2002. - №18. – с.24-31
5. Білуха М.Т. Курс аудиту:Підручник.- К.: Вища шк. – Знання, 1998. – 574 с.
6. Бланк И.И. Управление активами. – К.: Ника-Центр, Єльга, 2002. – 720 с.
7. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 1999. – 895 с.
8. Боровець В., Колянковський Т. Якщо договору не було... // Дебет-Кредит. – 2003. - №11.- с.32-35
9. Большой экономический словарь // Под ред.А.Н.Азримияна. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 1248 с.
10. Боровець В., Колянковский Т. Надійшла претензія. Що робити?// Дебет-Кредит. - 2003. - № 39. - С. 27 - 29.
11. Бутинець Т.А., Чижевська Л.В., Береза С.А. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – Житомир: ЖТУ, 2000. – 672 с.
12. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
13. Бутинець Ф.Ф.Аудит: Підручник. - Житомир: ПП „Рута”, 2002. -672 с.
14. Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 544 с.
15. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навч.посіб. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 544 с.
16. Бухгалтерській фінансовий облік. Підручник/ За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.
17. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку/ Пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач. – К.: Основи, 1999. – 943 с.
18. Гаркавін Р. Договірна основа взаємин з постачальниками // Дебет-Кредит. – 2004. - №27. – с.18-20
19. Гайзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА – М., 1998. – 479 с.
20. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч.посібник. – К.: Вища шк., 1998. - 544 с.
21. Герасименко А. Грошові розрахунки в новому Цивільному кодексі// Усе про бухгалтерський облік. - 2003. - № 102. - с. 25 - 26.
22. Господарський Кодекс України 16 січня 2003 року N 436-IV
23. Грабова Н.Н., Добровський В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях. – К.:А.С.К., 2000. – 624 с.
24. Завадский Й.С., Осовська Г.В., Юшкевич О.О. Словник економічних термінів: менеджмент, маркетинг, підприємництво. Навч.-метод.посібник.- Житомир: ЖІТІ, 1999. – 444 с.
25. Загородній А.Г., Вознюк Т.А., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – Львів: Видавництво „Центр Європи”, 1997. – 576 с.
26. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. №996-ХІV
27. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства” від 22.05.97 р. №238/97-ВР (зі змінами і доповненнями)
28. Закон України “ Про податок на додану вартість” від 3.04.97 р. зі змінами і доповненнями
29. Інструкція щодо застосування плану рахунків. Наказ Мінфіну України від 30.11.99 р. №291
30. Кисельова О. Порядок врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості / Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. - №4. – с.24-29
Кульпинов В. Клієнт завжди правий! // Контракти. - 2004. - № 25. - С. 46 - 47.
31. Куличенко О. Купи-поверни// Дебет-Кредит. - 2003. - № 36. - С. 15 - 16.
32. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Навч.посібник.- Київ: Вид-во «Центр учбової літератури», 2003. – 524 с.
33. Лобза І. Як списати прострочену дебіторську заборгованість, якщо перенесли строк розрахунку за договором// Все про бухгалтерський облік. – 2004. - №86(997). – с.9-10
34. Лобза І. Прострочені дебіторські заборгованості, особливості обліку в ІІІ кварталі 2004 року// Все про бухгалтерський облік. – 2004. - №93(1004). – с.23-25
35. Макаровська Т.П., Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч.-посіб.: МАУП, 2003. – 304 с.
36. Макальська М.Л., Денисов Л.Ю. Самоучитель по бухгалтерському учету. Учебное пособие. – М.: АО „ДИС”, 1996. – 432 с.
37. Максутов С. Облік і аналіз грошових потоків підприємства / Вестник бухгалтера и аудитора Украины. – 2002.- №18. - с. 4-6
38. Михайлов О. Як у декларації про прибуток відобразити бартер // Дебет Кредит. - 2002. - №29, с.21-25
39. Михайлюк Б. Якщо покупець не квапиться з оплатою//Дебет-Кредит. – 2003. - №29.- с.10-14
40. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Перекл. з англ. за ред. С.Ф. Голова, 1998 . -736 с.
41. Мосейчук В. Три тисячі на все про все // Дебет-Кредит. – 2002. - №29. - с.11-13
42. Мосейчук В. Безготівкові розрахунки - тепер по новій інструкції // Дебет-Кредит. - 2004. - № 15. - С. 7 - 8.
43. Мошенський С.З. Питання обліку операцій з векселями в різних літературних джерелах// Вісник ЖДТУ. – 2003. - №1(23). – с.158
44. Мус Герольд, Ханшманн Рольф. Бухгалтеріський облік: основи – завдання – розв”язання/ Пер.з нім. – С.Лобачової. – К.: КНЕУ, 1999. - 368 с.
45. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навч.посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.
46. Нидлз Б. и др. Прин¬ципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Ан¬дерсон, Д. Колдуэлл: Пер. с англ./ Под ред. Л.В. Соколова. 2-е изд.- М.: Финансы и стати¬стика, 1996. - 496 с.
47. Організація бухгалтерського обліку. Навч.посіб. /Ф.Ф.Бутинець, О.В.Олійник, М.М.Шигун, С.М.Шулепова. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576
48. Павлюк І. Бухгалтерський облік реалізації товарно-матеріальних цінностей і податкових зобов”язань з ПДВ // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. - №7.- с.20-27
49. Пантелійчук Л. Проводимо інвентаризацію перед складанням фінансової звітності/ Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. - №11. – с.22-30
50. Пархоменко В. Складання квартальної фінансової звітності / Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. - №3. – с.3-8
51. Пархоменко В. Облік резерву сумнівних боргів / Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. - №6. – с.8-9
52. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс” затв.наказом МФУ від 31.03.1999 р. №87
53. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість” затв.наказом МФУ від 08.10.99 р. №237
54. Пушкар М.С. Фінансовий облік. Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с.
55. Руденко Л. Облік коштів в системі Бест-Про/ Бухгалтерія.-2002.-№24.- с.59-61
56. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственнной деятельности предприятия. – Минск: ООО «Новое знание», 1999. – 688 с.
57. Сікора І. Особливості методики оцінки оборотних активів на виробничих підприємствах / Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. - №9. – с.13-18
58. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2000. – 578 с.
59. Сурміна К.С. Автоматизація розрахунків з дебіторами і кредиторами// Вісник ЖДТУ. – 2001. - №16. – с.126
60. Сухарський В.С. Економічний словник-довідник – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан. 2002. – 328 с.
61. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підручник. – К.: А.С.К., 2001. – 784 с.
62. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: підручник. - К.: Знання Прес, 2002. - 223 с.
63. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств. Навч.посібник. Житомир: ЖІТІ, 2000. - 440 с.
64. Фінансовий менеджмент : Навч.посібник: Курс лекцій / За ред.Г.Г.Кірейцева. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 178 с.
65. Фінансовий менеджмент : Навч.метод. посібник/ А.М.Поддєрьогін, Л.Д.Буряк, Н.Ю.Калач та ін.- К.: КНЕУ, 2001 . – 294 с.
66. Финансовый менеджмент: теория и практика. Под ред. Е. С. Стояновой. - М.: «Перспектива», 1999. - 405 с.
67. Харченко Н. Вкладаємо гроші в депозит // Баланс. - 2004. - № 14. - С. 62 - 65.
68. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер с англ./ Под ред.проф. Я.В.Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2000. - 576 с.
69. Цал-Цалко Ю.С. Холод Б.І. Економіка підприємства : Навч.посіб. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 388 с.
70. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А.. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. – К.: Вид. Центр „Академія”, 2002 – 672 с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Бухгалтерський фінансовий облік розрахунків з покупцями і замовниками в на СП „Іскор”»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Облік розрахунків з покупцями та замовниками
  • Облік розрахунків з покупцями та замовниками
  • Облік розрахунків з покупцями та замовниками згідно П(спо-10) дебіторська заборгованість
  • Облік розрахунків з покупцями та замовниками
  • Облік розрахунків з покупцями та замовниками
  • Облік та аудит розрахунків з покупцями і замовниками (на прикладі ТОВ“БМУ-3”)
  • Бухгалтерський фінансовий облік розрахунків з покупцями і замовниками в ТОВ „Словянка”
  • Економічна сутність аудиту розрахунків з покупцями і замовниками та характеристика джерел його проведення
  • ОБЛІК І АНАЛІЗ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ЗАМОВНИКАМИ, ІНШИМИ ДЕБІТОРАМИ І КРЕДИТОРАМИ
  • ОБЛІК І АНАЛІЗ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ЗАМОВНИКАМИ, ІНШИМИ ДЕБІТОРАМИ І КРЕДИТОРАМИ
Cгенерировано за 0.133591 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів