Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Організація обліку і контролю наявності та руху виробничих запасів на прикладі ПП „ВАЛ”» (ID:47249)

| Размер: 228 кб. | Объем: 82 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗміст
Вступ………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку операцій з руху виробничих запасів …………………………………………………………….5
1.1. Еволюція поняття „виробничі запаси” та основні тенденції розвитку їх обліку на сучасному етапі …………………………………..…5
1.2. Огляд літературних джерел та нормативної бази з обліку виробничих запасів …………………………………………………………….13
1.3. Класифікація виробничих запасів для потреб бухгалтерського обліку ………………………………………………………………………….....24
1.4. Бухгалтерський облік запасів згідно П(С)БО та МСФЗ: порівняльний аспект ………………………………………………………...…27
Розділ 2. Організація та методика обліку виробничих запасів в ПП «ВАЛ» ………………………………………………………………………34
2.1. Економічна характеристика та загальні засади організації обліку в ПП «ВАЛ» …………………………………………………………...34
2.2. Облік операцій з виробничими запасами в ПП «ВАЛ» ……...51
2.3. Особливості відображення в обліку податкових розрахунків при здійсненні операцій з виробничими запасами в ПП «ВАЛ» ……………....63
2.4. Бухгалтерський облік виробничих запасів: управлінський аспект …………………………………………………………………………….65
Розділ 3. Особливості аналізу і контролю операцій з виробничими запасами в ПП «ВАЛ» ………………………………………69
3.1. Загальні засади організації аналітичної роботи та аналіз наявності та ефективності використання виробничих запасів в ПП «ВАЛ»..69
3.2. Аудиторська перевірка операцій з руху виробничих запасів 73
3.3. Удосконалення бухгалтерського обліку, контролю і аналізу операцій з виробничими запасами в ПП «ВАЛ» …………………………….78
Розділ 4. Охорона праці в ПП «ВАЛ» ……………………………..83
4.1. Загальні засади охорони праці в ПП «ВАЛ»…………………83
4.2. Робоче місце бухгалтера …………………………………………87
Висновки та пропозиції …………………………………………….91
Список використаних джерел …………………………………….95
Додатки ………………………………………………………………...98
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаної літератури:

1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. №996-ХІV
2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства” від 22.05.97 р. №238/97-ВР (зі змінами і доповненнями)
3. Інструкція щодо застосування плану рахунків. Наказ Мінфіну України від 30.11.99 р. №291
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затв. наказом Мінфіну від 31.03.99 р. №87
5. Боровець В., Колянковський Т. Якщо договору не було... / Дебет-Кредит. – 2003. - №11, с.32-35
6. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
7. Бухгалтерській фінансовий облік. Підручник/ За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.
8. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку/ Пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач. – К.: Основи, 1999. – 943 с.
9. Володимирська Е. Як підприємцеві працювати з дорученнями // Податки й бухгалтерський облік. - 2004. - № 29. - С. 36 - 42.
10. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч.посібник. – К.: Вища шк., 1998. – 544 с.
11. Грабова Н.Н. Бухгалтерыский учет в торговле. Практ.пособие. – К.: «Учетинформ», 1996. – 382 с.
12. Грачьова Р. Стандарти підправили…/ Дебет-Кредит. – 2002. - №52, с.32-35
13. Грішина О. Первинний облік/ Головбух. - 2002. - №3, с.10-15
14. Дорфман В. Облік матеріальних витрат в промисловості / Дебет-Кредит. – 2002. - №10, с.32-35
15. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. - К.: Вища школа, 1992. - 191 с.
16. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. Навч.посібник. – К.: А.С.К., 2001. – 848 с.
17. Ільяшенко С., Ковальов Д. Міняю шило на мило..., або Що таке позика матеріальними цінностями// Усе про бухгалтерський облік. - 2004. - № 38. - С. 51 - 53.
18. Єфімов С. Що змінилося в купівлі-продажу// Бухгалтерія. - 2004. - № 12. - С. 67 - 71.
19. Єрохин К. Заливайте повний бак! За готівку...// Дебет-Кредит. - 2004. - № 28. - С. 38 - 41.
20. Райзберг Б.А., Лозовсь¬кий Л.М., Стародубцева Е.Б. Современный эко¬номический словарь –2-е изд., исправ. – М.: ИНФРА-М, 1998 г. – 479 с.
21. Михайлюк Б. Якщо покупець не квапиться з оплатою/ Дебет-Кредит. – 2003. - №29, с.10-14
22. Мус Герольд, Ханшманн Рольф. Бухгалтеріський облік: основи – завдання – розв”язання/ Пер.з нім. – С.Лобачової. – К.: КНЕУ, 1999. – 368 с.
23. Мусіенко В. Безвідповідальне зберігання: бухгалтерський і податковий облік// Дебет-Кредит. - 2004. - № 5. - С. 14 - 17.
24. Нидлз Б. и др. Прин¬ципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Ан¬дерсон, Д.
25. Кирилов С. ТМЦ у статутний фонд// Податки й бухгалтерський облік. - 2004. - № 31. - С. 44 - 49.
26. Ковальов Д. Операції з давальницькою сировиною в Україні// Усе про бухгалтерський облік. - 2005. - № 39. - С. 7 - 13.
27. Колдуэлл: Пер. с англ./ Под ред. Л.В. Соколова. 2-е изд.- М.: Финансы и стати¬стика, 1996 г. – 496 с.
28. Новиков С. Транспортно-заготівельні витрати: приклади відображення в обліку / Бухгалтерія. - 2002. - №24, с.46-50
29. Організація бухгалтерського обліку. Навч.посіб. /Ф.Ф.Бутинець, О.В.Олійник, М.М.Шигун, С.М.Шулепова. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576
30. Помогаєв В. Облік виробничих запасів/ Дебет-Кредит. – 2002. - №3, с.30-33
31. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с.
32. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятель-ности предприятия: 4-е изд. – Минск : ООО «Новое знание», 1999. – 688 с.
33. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2000. – 578 с.
34. Тарасов Г. Уся правда про митні збори / Дебет Кредит . - 2003. - №10. - с.36-37
35. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підручник. – К.:А.С.К., 2001. – 784 с.
36. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А.. Бухгалтеріський фінансовий облік: Посібник. – К.: Вид. Центр „Академія”, 2002 – 672 с.
37. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2000. – 578 с.
38. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підручник. – К.:А.С.К., 2001. – 784 с.
39. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер с англ./ Под ред.проф. Я.В.Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2000 - 576 c.
40. Фрейдин А. Зберігання ТМЦ: негативні податкові наслідки / Бухгалтерія. - 2000. - №51, с.73-75
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Організація обліку і контролю наявності та руху виробничих запасів на прикладі ПП „ВАЛ”»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Облік, контроль та аналіз виробничих запасів
  • Організація і методика обліку запасів і контроль за їх використанням
  • Організація і методика обліку запасів і контроль за їх використанням
  • ОБЛІК ТА АУДИТ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
  • Оцінка та облік виробничих запасів підприємств
  • Облік надходження та наявності виробничих запасів
  • “Організація бухгалтерського обліку та методика аудиту наявності та руху виробничих запасів” (на прикладі ЗАТ «Житомирські ласощі»)
  • Облік та аудит в управлінні виробничими запасами в умовах АРМ менеджера
  • Організація бухгалтерського обліку та методика контролю наявності та руху виробничих запасів підприємства (на прикладі ВАТ „Любарська райагропромтехника”)
  • Тема: 2 и 3 частина диплома.
Cгенерировано за 0.123148 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів