Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Організація обліку і контролю наявності та руху виробничих запасів на прикладі ПП „ВАЛ”» (ID:47249)

| Размер: 228 кб. | Объем: 82 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗміст
Вступ………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку операцій з руху виробничих запасів …………………………………………………………….5
1.1. Еволюція поняття „виробничі запаси” та основні тенденції розвитку їх обліку на сучасному етапі …………………………………..…5
1.2. Огляд літературних джерел та нормативної бази з обліку виробничих запасів …………………………………………………………….13
1.3. Класифікація виробничих запасів для потреб бухгалтерського обліку ………………………………………………………………………….....24
1.4. Бухгалтерський облік запасів згідно П(С)БО та МСФЗ: порівняльний аспект ………………………………………………………...…27
Розділ 2. Організація та методика обліку виробничих запасів в ПП «ВАЛ» ………………………………………………………………………34
2.1. Економічна характеристика та загальні засади організації обліку в ПП «ВАЛ» …………………………………………………………...34
2.2. Облік операцій з виробничими запасами в ПП «ВАЛ» ……...51
2.3. Особливості відображення в обліку податкових розрахунків при здійсненні операцій з виробничими запасами в ПП «ВАЛ» ……………....63
2.4. Бухгалтерський облік виробничих запасів: управлінський аспект …………………………………………………………………………….65
Розділ 3. Особливості аналізу і контролю операцій з виробничими запасами в ПП «ВАЛ» ………………………………………69
3.1. Загальні засади організації аналітичної роботи та аналіз наявності та ефективності використання виробничих запасів в ПП «ВАЛ»..69
3.2. Аудиторська перевірка операцій з руху виробничих запасів 73
3.3. Удосконалення бухгалтерського обліку, контролю і аналізу операцій з виробничими запасами в ПП «ВАЛ» …………………………….78
Розділ 4. Охорона праці в ПП «ВАЛ» ……………………………..83
4.1. Загальні засади охорони праці в ПП «ВАЛ»…………………83
4.2. Робоче місце бухгалтера …………………………………………87
Висновки та пропозиції …………………………………………….91
Список використаних джерел …………………………………….95
Додатки ………………………………………………………………...98
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаної літератури:

1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. №996-ХІV
2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства” від 22.05.97 р. №238/97-ВР (зі змінами і доповненнями)
3. Інструкція щодо застосування плану рахунків. Наказ Мінфіну України від 30.11.99 р. №291
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затв. наказом Мінфіну від 31.03.99 р. №87
5. Боровець В., Колянковський Т. Якщо договору не було... / Дебет-Кредит. – 2003. - №11, с.32-35
6. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
7. Бухгалтерській фінансовий облік. Підручник/ За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.
8. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку/ Пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач. – К.: Основи, 1999. – 943 с.
9. Володимирська Е. Як підприємцеві працювати з дорученнями // Податки й бухгалтерський облік. - 2004. - № 29. - С. 36 - 42.
10. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч.посібник. – К.: Вища шк., 1998. – 544 с.
11. Грабова Н.Н. Бухгалтерыский учет в торговле. Практ.пособие. – К.: «Учетинформ», 1996. – 382 с.
12. Грачьова Р. Стандарти підправили…/ Дебет-Кредит. – 2002. - №52, с.32-35
13. Грішина О. Первинний облік/ Головбух. - 2002. - №3, с.10-15
14. Дорфман В. Облік матеріальних витрат в промисловості / Дебет-Кредит. – 2002. - №10, с.32-35
15. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. - К.: Вища школа, 1992. - 191 с.
16. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. Навч.посібник. – К.: А.С.К., 2001. – 848 с.
17. Ільяшенко С., Ковальов Д. Міняю шило на мило..., або Що таке позика матеріальними цінностями// Усе про бухгалтерський облік. - 2004. - № 38. - С. 51 - 53.
18. Єфімов С. Що змінилося в купівлі-продажу// Бухгалтерія. - 2004. - № 12. - С. 67 - 71.
19. Єрохин К. Заливайте повний бак! За готівку...// Дебет-Кредит. - 2004. - № 28. - С. 38 - 41.
20. Райзберг Б.А., Лозовсь¬кий Л.М., Стародубцева Е.Б. Современный эко¬номический словарь –2-е изд., исправ. – М.: ИНФРА-М, 1998 г. – 479 с.
21. Михайлюк Б. Якщо покупець не квапиться з оплатою/ Дебет-Кредит. – 2003. - №29, с.10-14
22. Мус Герольд, Ханшманн Рольф. Бухгалтеріський облік: основи – завдання – розв”язання/ Пер.з нім. – С.Лобачової. – К.: КНЕУ, 1999. – 368 с.
23. Мусіенко В. Безвідповідальне зберігання: бухгалтерський і податковий облік// Дебет-Кредит. - 2004. - № 5. - С. 14 - 17.
24. Нидлз Б. и др. Прин¬ципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Ан¬дерсон, Д.
25. Кирилов С. ТМЦ у статутний фонд// Податки й бухгалтерський облік. - 2004. - № 31. - С. 44 - 49.
26. Ковальов Д. Операції з давальницькою сировиною в Україні// Усе про бухгалтерський облік. - 2005. - № 39. - С. 7 - 13.
27. Колдуэлл: Пер. с англ./ Под ред. Л.В. Соколова. 2-е изд.- М.: Финансы и стати¬стика, 1996 г. – 496 с.
28. Новиков С. Транспортно-заготівельні витрати: приклади відображення в обліку / Бухгалтерія. - 2002. - №24, с.46-50
29. Організація бухгалтерського обліку. Навч.посіб. /Ф.Ф.Бутинець, О.В.Олійник, М.М.Шигун, С.М.Шулепова. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576
30. Помогаєв В. Облік виробничих запасів/ Дебет-Кредит. – 2002. - №3, с.30-33
31. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с.
32. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятель-ности предприятия: 4-е изд. – Минск : ООО «Новое знание», 1999. – 688 с.
33. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2000. – 578 с.
34. Тарасов Г. Уся правда про митні збори / Дебет Кредит . - 2003. - №10. - с.36-37
35. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підручник. – К.:А.С.К., 2001. – 784 с.
36. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А.. Бухгалтеріський фінансовий облік: Посібник. – К.: Вид. Центр „Академія”, 2002 – 672 с.
37. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2000. – 578 с.
38. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підручник. – К.:А.С.К., 2001. – 784 с.
39. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер с англ./ Под ред.проф. Я.В.Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2000 - 576 c.
40. Фрейдин А. Зберігання ТМЦ: негативні податкові наслідки / Бухгалтерія. - 2000. - №51, с.73-75
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Організація обліку і контролю наявності та руху виробничих запасів на прикладі ПП „ВАЛ”»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Облік, контроль та аналіз виробничих запасів
  • Організація і методика обліку запасів і контроль за їх використанням
  • Організація і методика обліку запасів і контроль за їх використанням
  • ОБЛІК ТА АУДИТ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
  • Оцінка та облік виробничих запасів підприємств
  • Облік надходження та наявності виробничих запасів
  • “Організація бухгалтерського обліку та методика аудиту наявності та руху виробничих запасів” (на прикладі ЗАТ «Житомирські ласощі»)
  • Облік та аудит в управлінні виробничими запасами в умовах АРМ менеджера
  • Організація бухгалтерського обліку та методика контролю наявності та руху виробничих запасів підприємства (на прикладі ВАТ „Любарська райагропромтехника”)
  • Тема: 2 и 3 частина диплома.
Cгенерировано за 0.149514 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...