Меню

Реклама

TOP реферати

Цікаве

Тема: «Теоретичні основи організації обліку праці та її оплати» (ID:44619)

| Размер: 213 кб. | Объем: 79 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗміст

Вступ ...................................................................................................................
1. Теоретичні основи організації обліку праці та її оплати ..........................
1.1. Заробітна плата як економічна категорія.......................................
1.2. Нормативне регулювання оплати праці ........................................
1.3. Огляд літературних джерел ...........................................................
2. Стан організації обліку праці та її оплати в ТОВ АФ „Косівщинська”......
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства...........
2.2. Форми і системи оплати праці........................................................
2.3. Первинний облік оплати праці.......................................................
2.4. Синтетичний та аналітичний облік оплати праці.........................
2.5. Розробка облікової політики з питань обліку оплати праці........
3. Шляхи вдосконалення обліку праці та її оплати.......................................
3.1. Шляхи вдосконалення первинного обліку ..................................
3.2. Шляхи вдосконалення синтетичного та аналітичного обліку.....
4. Автоматизація розрахунків з оплати праці.................................................
5. Економічна ефективність заходів з охорони праці на підприємстві........
6. Економіка природокористування: економічні методи стимулювання раціонального використання та охорони природних ресурсів на підприємстві ..................................................................................................
Висновки і пропозиції........................................................................................
Список використаної літератури.......................................................................
Додатки................................................................................................................
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаної літератури

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної ради України 28 червня 1996 р. – К.: „Право”. – 56 с.
2. Кодекс законів про працю України. Офіційний текст із змінами та доповненнями станом на 1 жовтня 2003 р. // Кодекс України. – 2003. –№10. – 174 с.
3. Про підприємства в Україні: Закон України від 27.03.01 р. №887
4. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 22.03.03 р. №33
5. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.01 р. №1576
6. Про аудиторському діяльність: Закон України від 22.04.03 р. №3125
7. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.03 р. №3356 зі змінами і доповненнями
8. Про оплату праці: Закон України від 24,03,2002 р. №108 зі змінами і доповненнями
9. Про збір та обов’язки державне пенсійне страхування: Закон України від 26.06.00 р. №400
10. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.02 р. №586.
11. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.02 р. №996
12. Про загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.09.02 р. №1105
13. Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового соціального страхування: Закон України від 11.01.2001 р. №2213
14. Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 22.02.2001 р. №2272
15. Про внесення змін до Закону України „Про охорону праці”: Закон України від 21.11.2002 р. №229
16. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від22.05.2003 р. №889
17. Про державний бюджет України на 2004 рік: Закон України від 27.11.2003 р. №1344
18. Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування: Закон України від09.04.2004 р. №1678
19. Про віднесення областей та міст до груп за оплатою праці: Постанова КМУ від 10.06.02 р. №320
20. Перелік товарів, що не дозволені для виплати заробітної плати натурою: Постанова КМУ від 03.04.03 р. №244
21. Порядок обчислення середньої заробітної плати (зі змінами і доповненнями): Постанова КМУ від 08.02.2004 р. №100
22. Про регулювання фонду оплати праці працівників підприємств-монополістів: Постанова КМУ від 05.05.2002 р. №428
23. Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві: Постанова КМУ від 25.08.2004 р. №1112
24. Про внесення змін до Постанови КМУ „Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподаткованого доходу (граничну суму заробітної плати(доходу)), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів”: Постанова КМУ від 26.04.2003 р. №605
25. Інструкція зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України (зі змінами і доповненнями): Наказ Міністерства статистики України від 07.07.2002 р. №171
26. Типове положення про навчання з питань охорони праці (ДНАОП 0.00-4.12-99): Наказ комітету по нагляду за охороною праці України від 26.01.2005 р. №15
27. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2000 р. №291
28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”: Наказ Міністерства України від 31.12.2000 р. №318
29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 „Виплати працівникам”: Наказ Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. №601
30. Інструкція зі статистики заробітної плати: Наказ Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. №5
31. Аудит і аудиторська діяльність / За ред. Шатковської Л.С. – К.: Урожай, 2002. – 256 с.
32. Бабенко Ю.М. Чому сьогодні не доцільно вчорашня модель оплати праці на селі // Агро інком. – 2001. – №1-2. – с. 31-32
33. Бабенко Ю.М., Македонський А.В. Сьогодні вчорашня модель оплати праці в АПК не доцільна // Вісник аграрної науки. – 2001. – №2. – с. 60-62
34. Балан О.Д. Системи оплати праці та їх вплив на мотивацію до праці // Науковий вісник НАУ. Вип. 56. – К., 2002 – с. 110-112
35. Балацький О.Ф. Суть економічного регулювання раціонального природокористування // Курс лекцій з екології. – Суми, 2000. – с. 15-22
36. Балашова Р. Методичні та практичні аспекти удосконалення облікової політики підприємства // Економіст. – 2001. – №9. – с. 54-57
37. Білик М.Д., Полятикіна Л.І. Основи аудиту. – Суми: Видавництво „Слобожанщина”, 2000. – 296 с.
38. Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств. – К.: КНЕУ, 2003. – 628 с.
39. Бодур И.Д. Учет и отчетность при арендных отношений // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2000. – №7. – с. 41-43
40. Бортник Т.І. Оплата праці і результати господарювання // Економіка АПК. – 2001. – №3. – с. 78-82
41. Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 544 с.
42. Веклич О. Економічний механізм природокористування: аналіз дієвості // Вісник НАН України. – 2001. – №8. – с. 35-42
43. Винцевич А. Основные методы аудиторской проверки // Финансовая консультация. – 2002. – №9. – с. 16-21
44. Гадаєв Д.О., Топернов В.І. Облік при бригадному підряді // Економіка АПК. – 2002. – №12. – с. 41-43
45. Гайдучок Т.С. Сучасні проблеми удосконалення обліку витрат і виходу продукції молочного скотарства // Вісник державної екологічної академії України. – 2001. – №1-2. – с. 193-199
46. Гончаренко Н.Г. Продуктивність і оплата праці в умовах реформування сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК. – 2001. – №8. – с. 85-90
47. Горщар В. 1С: Розрахунок заробітної плати // Бухгалтерія. – 2004. – №9. – с. 67-71
48. Гнєздилова О.М. Удосконалення первинного обліку використання транспортних засобів в аграрних підприємствах // Економіка АПК. – 2003. – №8. – с. 112-120
49. Грек Г. Заробітна плата: утримують не тільки податки // Бухгалтерія. – 2002. – №8/1. – с. 29-38
50. Губіна І. Зарплата – 2004 // Бухгалтерія. – 2004. – №8. – с. 56-59
51. Давидов Г.М. Аудит. – К.: Знання, 2001. – 363 с.
52. Дерев’янко С.І. Оплата праці сільськогосподарською продукцією // Арокомпас. – 2002. – №6. – с. 24-29
53. Дієсперов В. Матеріальне стимулювання праці тваринників // Тваринництво України. – 2001. – №11. – с. 29.31
54. Дорош Н. Документальне оформлення аудиторської перевірки // Вісник податкової служби України. – 2000. – №15. – с. 50-55
55. Дроздова Т. Облікова політика підприємства: структура, формування, зміна // Все про бухгалтерський облік. – 2004. – №11. – с. 41-43
56. Дудка К.П. Документування процесу аудиту // Економіка АПК. – 2002. – №6. – с. 55-62
57. Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. – К.: А.С.К., 2002. – 768 с.
58. Зелінська А.М. Доходи і заробітна плата селян // Економіка АПК. – 2002. – №1. – с. 71-73
59. Зубик С. Види аудиторських висновків та особливості їх складання // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – №11. – с. 35-40
60. Кірейцев Г.Г. Облікова політика підприємства // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2000. – №4. – с. 2-7
61. Кишко Н.М. Використання форм та систем оплати праці на підприємствах України // Вісник Полтавської ДАА. Вип. 4. – Полтава, 2002. – с. 76-78
62. Колос І. Формування раціональної облікової політики підприємства // Вісник податкової служби України. – 2002. – №47. – с. 48-54
63. Кулаковська Л.П. Основи аудиту. – К.: „Каравела”, 2002. – 504 с.
64. Лук’янихін В.О. Аналіз ринкового еколого економічного інструментарію природокористування // Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині. Книга 4. – Суми, 2004. – с. 11-24
65. Назарбаєва Р. Аналітичний облік: загальні принципи // Бухгалтерія. – 2002. – №24/1-2. – с. 54-58
66. Новіков І.Г. Пропозиції по удосконаленню облікового листка тракториста-машиніста // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2000. – №9. – с. 48-49
67. Огійчук М.Ф. Удосконалення бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. – №9. – с. 31-37
68. Оплата праці в сільськогосподарському виробництві. / За ред. Лузана Ю.Я. – К.: Центр „Агропромпраця”, 2000. – 464 с.
69. Партин Г.О., Загородній А.Г. Облікова політика та її вплив на фінансові результати діяльності підприємства // Фінанси України. – 2002. – №1. – с. 54-60
70. Прищепа А.И. Усовершенствование учета затрат труда и его оплаты // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий . – 2001. – №5. – с. 41-44
71. Проволоцкая Л.Ф., Желудевич Р.Р. Удосконалення первинної документації по обліку праці // Планування і облік в сільськогосподарських підприємствах. – 2000. – №11. – с. 27-36
72. Рогач С.М. Екологічні проблеми використання природних ресурсів в аграрній сфері України // Науковий вісник НАУ. Вип. 40. – К., 2002. – с. 318-322
73. Румак С.Х. Регістри журнально-ордерної форми обліку вимагають удосконалення // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2002. – №2. – с. 36-45
74. Русан В.М. Організаційно-економічні засади раціонального природокористування в аграрній сфері // Вісник СНАУ. Серія „Фінанси і кредит”. Вип. 1. – 2002. – с. 240-243
75. Семлусов П. „Підводне каміння” відрядної оплати праці у тваринництві // Тваринництво України. – 2001. – №11. – с. 28-29
76. Теліщук Л.О. Заробітна плата і питання її трансформації // Фінанси України. – 2003. – №6. – с. 98-102
77. Дончук О.Ф. Облік натуральної оплати в сільськогосподарських підприємствах // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2001. – №3. – с. 2-4
78. Царенко О.М., Нєсвєтов О.О., Кабацький М.О. Основи екології та економіка природокористування. – Суми: „Університетська книга”, 2004. – 400 с.
79. Чепурна Л.І. Товарно-грошова система оплати праці в сільському господарстві і її переваги // Економіка АПК. – 2000. – №6. – с. 82-84
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Теоретичні основи організації обліку праці та її оплати»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ
  • Теоретичні основи організації оплати праці на підприємстві
  • Організація обліку та методика аудиту розрахунків з оплати праці
  • Організація та методика обліку, аналізу та аудиту оплати праці
  • Організація оплати праці на підприємстві
  • Організація оплати праці в рослинництві
  • Організація обліку аналізу та аудиту операцій з використанням праці та її оплати
  • Облік та аудит оплати праці
  • Облік та аудит оплати праці
  • Стан і шляхи удосконаленя обліку та аудиту праці і її оплати
Cгенерировано за 0.146661 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Від партнерів

Оновлення

Реклама

Від партнерів