Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Форма, зміст та процесуальний порядок прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи» (ID:42974)

| Размер: 5481 кб. | Объем: 115 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗМІСТ
ВСТУП ……………………………………………………………………………
РОЗДІЛ І Сутність рішення про відмову в порушенні кримінальної справи………………………………………………………………………………
1.1. Поняття і значення……………………………………………………
1.2. Підстави прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи…………………………………………………
РОЗДІЛ ІІ Форма, зміст та процесуальний порядок прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи………………………………
2.1. Форма і зміст рішення про відмову в порушенні кримінальної справи………………………………………………………………………….
2.2. Процесуальний порядок прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи…………………………………………….
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………
ДОДАТКИ……………………………………………………………………
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Аленин Ю. П. Процессуальные особенности производства следственных действий. -Одесса, 2002. -263, с.
2. Алешин В. Какие статьи УПК признаны неконституционными //Рос. юстиция. - 2001. -№ 6. -С. 68-70.
3. Бабенко В. Деякі питання прокурорського нагляду за додержанням законів в Україні // Підприємництво, господарство і право. - 2003. -№ 7. - С. 130.
4. Белькова О. Теоретичні та практичні аспекти права свідка відмовитися свідчити відносно себе, членів сім’ї та близьких родичів // Підприємництво, господарство і право. -2004. -№ 2. - С. 102-105
5. Гошовський М. І.Потерпілий у кримінальному процесі України.- К.: Юрінком Інтер, 1998. -188, с.
6. Долежан В. В. Деякі аспекти співвідношення судової і прокурорської компетенції // Правова система України: теорія і практика: Матеріали наук.-практ. конф. - К., 1993. - С. 383-385.
7. Дунас Т. Роль прокуратури у захисті прав і свобод людини і громадянина// Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 2 - С. 103.
8. Законодавство України: Наук.-практ. коментарі. - 2002. - № 4. - С. 119.
9. Кирій Л. Правові наслідки процесуального порядку відмови у порушенні кримінальної справи // Підприємництво, господарство і право. -2005. -№ 3. - С. 142-145
10. Кирій Л. Судовий контроль за законністю й обгрунтованістю рішення про відмову в порушенні кримінальної справи органом дізнання, слідчим і прокурором // Підприємництво, господарство і право. -2005. -№ 7. - С. 129-131.
11. Кирій Л. Сутність, поняття і значення прокурорського нагляду та судового контролю при вирішенні питання про відмову в порушенні кримінальної справи // Підприємництво, господарство і право. -2004. -№ 12. - С. 174-177.
12. Кирій Л. Сутність, поняття і значення відомчого контролю при вирішенні питання про відмову в порушенні кримінальної справи // Право України. -2005. -№ 4. - С.66-69
13. Коваленко Є. Г. Кримінальний процес України: Навчальний посібник. -К.: Юрінком Інтер, 2003. -575 с.
14. Косюта М. В. Прокуратура України. - О., 2002.-С. 312.
15. Косюта М. Прокурорська система її умовах демократичного суспільства. - О., 2002. - С. 376.
16. Кримінальний кодекс України . Кримінально-процесуальний кодекс України. - К.: Юрінком Інтер, 2005. -478 с.
17. Кримінально-процесуальний кодекс України. Цивільний процесуальний кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України/ Відп. ред. В.Т.Маляренко,. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 415 с.
18. Ларин А. М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. -М.: Юрид. лит., 1986. -159, с.
19. Лобойко Л. М. Стадії кримінального процесу: Навчальний посібник. -К.: Центр навчальної літератури, 2005.
20. Маляренко В. Г., Пилипчук П. П. Межі судового контролю за додержанням прав і свобод людини в стадії попереднього розслідування кримінальної справи // Право України. - 2001. - № 4. -С.40.
21. Маляренко В. Г., Пилипчук П. П. Про місце судового контролю за додержанням прав і свобод людини в стадії розслідування кримінальної справи // Вісник Верховного Суду України. - 2001. -№ 2. - С. 38-42.
22. Маляренко В., Пилипчук П. Межі судового контролю за додержанням прав і свобод людини в стадії попереднього розслідування кримінальної справи // Право України. - 2001. - .№ 4. - С. 42.
23. Михайлов А.И. Прокурорський надзор в стадии предварительпого расследования преступлений //Вопросы совершенствования предварительного следстния. – М. 1983. - С. 118.
24. Михеєнко М. М., Молдован В. В., Шибіко В. П. Кримінально-процесуальне право. - К, 1997. - С. 7.
25. Мичко М. І. Теоретичні і практичні проблеми організації роботи в апараті прокуратури області. - Донецьк, 2000. - С. 123.
26. Мінюков П. І. Процесуальні повноваження начальника слідчого відділу (відділення) органів внутрішниіх справ і проблеми керівництва досудовим слідством: Навчальний посібник. -К.: Кондор, 2004. -212 с.
27. Молдован В. В. Порівняльний кримінальний процес: Навч. посібник для студ. юрид. вузів та фак. -К.: Либідь, 1996. -253, с.
28. Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України/ Під ред. Ю.М. Грошового; Мін-во освіти і науки України, Акад. правових наук України, Київский регіональний центр, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого . -Х.: Право, 2002. -149, с.
29. Оліянчук Ю. Співвідношення судового контролю і функцій органів дізнання, досудового слідства та прокуратури // Вісник прокуратури. - 2003.-№1(19).-С.92.
30. Письменний Д. П. Отказ в возбуждении уголовного дела в советском уголовном процессе: Авторсф. дис. капд. юрид. наук. - X., 1980.
31. Погорецький М. А. Кримінально-процесуальні правовідносини: структура і система: Монографія. -К.: Арсіс, 2002. -156, с.
32. Попелюшко В. О. Предмет захисту та його доказування в кримінальній справі: Монографія. -К.: Прецедент, 2005. -228 с.
33. Прокурорський нагляд в Україні / За ред. В. Т. Нора. - Л, 2002. - С. 144.
34. Руденко М. Проблеми та перспективи прокурорського нагляду за додержанням законів н Україні // Право України. - 2002. - № 6. - С. 66
35. Савицкий В. М. Очерки теории прокурорского надзора. - М., 1975. - С. 193.
36. Середа Г. Прокурорський нагляд за додержанням законів при прийнятті, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про злочини: деякі проблеми правового регулювання // Право України. - 1999.-№3.-С. 18.
37. Тарасов-Радионов П. И. Предварительное следствие. - М„ 1955. - С. 6-7.
38. Тацій В., Грошевий Ю. Прокуратура в системі поділу влади // Вісник Академії правових наук України. - 1999. - № 1 (16). - С. 61.
39. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до кримінально-процесуального кодексу України. -К.: А.С.К., 2005. -1051, с.
40. ТертишникВ. Концептуальні аспекти прокурорського нагляду // Вісник прокуратури. - 2002.-№6(18).-С. 18.
41. Тертышник В. М. Защита прав и свобод человека: Научно-практическое пособие . -Харьков: РИФ "Арсис, ЛТД", 2000. -285, с.
42. Тертышник В.М. Проблемы теории и практики доказывания на досудебных стадиях современного уголовного процесса. - Сумы: ИПП "Мрия-1" ЛТД, 1995. -195 с.
43. Удалова Л. Д. Кримінальний процес України. Загальна частина: Підручник. -К.: Кондор, 2005. -151 с.
44. Удалова Л. Д. Кримінальний процес України. Особлива частина: Підручник. -К.: Кондор, 2005. -279, с.
45. Шемшученко Ю. Конституція України і права людини //Право України. - 2001. - № 8. - С. 15.
46. Шибіко В. П. Кримінальний процес: Практикум. -К.: Юрінком Інтер, 2000. -303 с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Форма, зміст та процесуальний порядок прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Прийняття рішення органами внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальної справи
  • Прийняття органами внутрішніх справ рішення про відмову у порушенні кримінальної справи
  • Відмова в порушенні кримінальної справи
  • Порушення кримінальної справи
  • Відмова в порушенні кримінальної справи
  • Порушення кримінальної справи
  • Відмова в порушенні кримінальної справи
  • Форма і зміст постанови про порушення кримінальної справи
  • Форма і зміст постанови про порушення кримінальної справи
  • Порушення кримінальної справи
Cгенерировано за 0.205230 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів