Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ» (ID:41424)

| Размер: 3363 кб. | Объем: 87 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗМІСТ

Вступ.....................................................................................................................3

Розділ 1. Теоретичні основи управління витратами на виробництві..............5
1.1. Економічна сутність витрат виробництва та системи
управління витратами............................................................................5
1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази з управління
витратами виробництва на підприємстві...........................................30
1.3. Методика аналізу витрат виробництва та
собівартості продукції.........................................................................34

Розділ 2. Аналіз виробничих витрат на підприємстві.....................................37
2.1. Аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності………..37
2.2. Аналіз собівартості та витрат на гривню товарної продукції..........44
2.3. Аналіз структури грошових витрат на підприємстві........................52

Розділ 3. Шляхи вдосконалення системи управління витратами
на підприємстві....................................................................................54
3.1. Фактори оптимізації витрат виробництва...........................................54
3.2. Удосконалення системи управління витратами на підприємстві.....58
3.2. Система автоматизації обліково-аналітичних робіт
в управлінні витратами виробництва і собівартістю продукції.........65

Висновки................................................................................................................77

Список використаної літератури.........................................................................80

Додатки...................................................................................................................84
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", затверджений постановою Верховної Ради України від 16.07.99р. №996-XIV.
2. Закон України “Про власність”, затверджений Постановою Верховної Ради України №885-12 від 26.03.91р.(із змінами).
3. Закон України “Про підприємництво”, вiд 24.06.1993 № 3320-XII.
4. Закон України ”Про господарські товариства”, Постанова Верховної Ради №1577-12 від 19.09.91р. зі змінами.
5. Закон України “Про аудиторську діяльність”, затверджений Постановою Верховної Ради України від 22.04.93р.,зі змінами і доповненнями від 26.03.1996
6. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.1994 № 334/94-ВР
7. Закон України “Про податок на додану вартість”, затверджений Постановою Верховної Ради від 3.04.97р. №168/97-ВР із внесеними змінами від 26.09.97р. №550/97-ВР.
8. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 24.03.95р. №88.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати”, затверджений Наказом Міністерства фінансів України 31.01.99р. №318.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”, затверджений Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99р. №87.
11. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291.
12. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учеб. посо¬бие / Фин. Академия при прав. РФ. — М.: Финансы и стат., 1997. -304с.
13. Апчерч А. Управленческий учет: принципы и практика. - М.:Финансы и статистика, 2002.-443с.
14. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посіб.-2-ге вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ,2001.-127с.
15. Білорус О.Т., Панченко Є.Г. Менеджмент: конкурентоздатність і ефективність. — К.: Знання, 1992. -381с.
16. Бланк І.А. Управління прибутком.- К.:Ника-Центр, 2004.-329с.
17. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителей. — М.: ИНФРА-М: Премьер, 1995. -197с.
18. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства. — К.: Каравела; Львів: Новий світ-2000, 2001.-309с.
19. Буфатіна І. Особливості обліку витрат за національними стандартами // Все про бухгалтерський облік. - №12. - 2000.-72с.
20. Врублевский Н.Д. Управленческий учет издержек производства:теория и практика. - М.: Финансы и статистика,2002.-291с.
21. Голов С.Ф. Управлінський облік. - К: Лібра, 2003.-243с.
22. Донец Ю.Ю. Эффективность использования производственного потенциала. - К.: Знание, 1998.-301с.
23. Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер.с англ.:Учебник.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2002.-409с.
24. Дубій О. 12 уроків з 1 С:Бухгалтерія. - Львів: Бак, 2002-367с.
25. Економіка підприємства / А. В. Шегда, Т. М. Литвиненко, М. П. Нахаба та ін.; За ред. А. В. Шегди. — К.: Знання-Прес, 2002.-310с.
26. Економіка підприємства / За заг. ред. С. Ф. По-кропивного. — Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2001.-284с.
27. Економіка підприємства. / За ред. С. Ф. Покропивного. - К.: Хвиля-Прес, Донецьк: Поиск, 1995. -253с.
28. Ермолович Л.Л. Анализ эффективности промышленного производства. - М.: Финансы и статистика, 1995.-271с.
29. Жданов С.А. Основы теории экономического управления предприя¬тием: Учебник. — М.: ФИНПРЕСС, 2000. -462с.
30. Зубрицька І. Облік витрат на виробництво продукції // Все про бухгалтерський облік. - №25. - 2000.-59с.
31. Кондрашова И.Г. Основы управленческого учета. - М., 2000.-243с.
32. Крассовский В.П. Экономический потенциал: резеервы и отдача. - М.: Экономика,1996.-301с.
33. Лишиленко О.В.Бухгалтерський управлінський облік.-К.:ЦНЛ,2004.-157с.
34. Мишин Ю.А.Управленческий учет: управление затратами и результатами производственной деятельности . - М.: Дело и сервис, 2002.-362с.
35. Нападовська Л.В. Управлінський облік. - К.: Книга, 2004.-298с.
36. Основи економічної теорії.кн.1,2 / За ред. Ніколенка Ю.В. - К.: Либідь, 1998. -365с.
37. Основы предпринимательского дела / Под ред. проф. Ю. М. Осипова, Е. Е. Смирновой. – М.: БЕК, 1996.-292с.
38. Писаревська Т.А.Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами.- К.: КНЕУ, 2000.-159с.
39. Плєшонкова Л. Бухгалтерський облік витрат на виготовлення продукції із застосуванням журналу-ордера №10 // Баланс №16. - 2000.-65с.
40. Плєшонкова Л. Формування витрат відповідно до П(С)БО 16 // Баланс №10. - 2000.93с.
41. Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем / В.Ф.Ситник.,Т.А. Писаревська, Н.В. Єрьоміна, О.С.Краєва; За ред. В.Ф.Ситника. - К.: КНЕУ, 2001.-139с.
42. Терент’єва А.В. Бухгалтерський облік в ринкових умовах. Львів, Оранта-Нова, 1998. -267с.
43. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. - 6-те вид., доповнене. і перероблене, – К.: А.С.К., 2001. -372с.
44. Уорд Кит Стратегический управленческий учет / Пер. с англ.-М.: ЗАО"Олимп-Бизнес", 2002.-299с.
45. Управлінський облік/ Дон Р.Хенсен , Мерієн М. Моувен, Небіл С. Еліас, Девід У. Сєнков ./ Пер. З англ. - К.: Міленіум, 2002.-409с.
46. Хруцкий В.Е., Сизова Т.В., Гамаюнов В.В. Внутрифирменное бютжетирование. - М: Финансы и статистика, 2002.-167с.
47. Цал -Цалко Ю.С. Витрати підприємства. – К., 2002. -203с.
48. Швиданенко О.А., Покропивний С.Ф., Клименко С.М. та ін. Економіка підприємства. — К.: КНЕУ, 2000. -363с.
49. Шевченко И.Г. Управленческий учет для менеджеров. -М: ЗАО"Экономика", 2001.-215с.
50. Экономика предприятия / Под ред. проф. В. М. Семенова. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1998.-301с.
51. Экономика предприятия / Под ред. проф. В. Я. Горфинкеля, В. А. Швандара. – М.: Банки и биржи, 1998.-350с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Вдосконалення системи управлiння витратами
  • Основи системи управління витратами
  • Функції системи управління витратами
  • Система управління витратами на підприємстві
  • Оптимізація управління витратами виробничого підприємства в умовах ринку
  • Вдосконалення системи управління витратами на підприємстві
  • Система обліку витрат виробництва Стандарт - кост
  • АНАЛІЗ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
  • АНАЛІЗ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
  • Управління поточними витратами торговельного підприємства
Cгенерировано за 0.164928 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів