Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Теоретичні аспекти страхування майна підприємств» (ID:34823)

| Размер: 103 кб. | Объем: 102 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВступ 3
1. Теоретичні аспекти страхування майна підприємств 5
1.1 Страхування майна на випадок вогню, стихійного лиха та крадіжки 5
1.2 Порядок укладання і припинення дії договору страхування 9
2. Механізм страхування майна ВАТ «Запоріжский мебельний завод» 26
2.1 Характеристика майнового стану ВАТ «Запоріжский мебельний завод» 26
2.2 Оцінка фінансової стійкості підприємства 84
2.3 Механізм страхування майна підприємства 89
3. Заходи щодо поліпшення фінансового стану підприємства 96
Список використаної літератури 102 107
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаної літератури

1. Закон України "Про страхування" від 07.03.1996 р.
2. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18.06.91, № 1202- ХІІ.
3. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій страхування (крім страхування) життя: Наказ від 01.06.98 №32
4. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси компаній: Навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: Знання-Прес, 2004. – 291 с.
5. Аранчій В.І. Фінанси компаній: Навч. посібник для проведення практичних занять. - К.: Професіонал, 2004. – 293 с.
6. Аранчій В.І., Чумак В.Д., Смолянська О.Ю., Черненко Л.В. Фінансова діяльність компаній: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. -К.: Професіонал, 2004. – 240 с.
7. Александрова М.М. Страхування: Навч.-методичний посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦУЛ, 2002. – 207 с.
8. Алексеєнко М.Д. Капітал банку:питання теорії та практики: Монографія.- К.: КНЕУ,2002,- 276 с.
9. Аналіз діяльності комерційного банку. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю "Банківський менеджмент"/ За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця та проф. А.М.Герасимовича. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 384 с.
10. Артюх Т.М., Бабко В.Л., Бабко Т.В., Бушанський А.В. Страхування: Підручник / Кер. авт. кол., наук. ред. С.С.Осадець. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. – 600 с.
11. Балдинюк А.Г. Управління фінансуванням оборотних активів торговельних компаній: Дис...канд.екон.наук/08.07.05-економіка торгівлі та послуг; Наук.кер. Б.І.Бланк. - К., 2005. – 180 с.
12. Бланк Д. Страхование :Принципи ы практика /пер. с анг. - М.: финансы и статистика,2000.
13. Внукова Н.М., Успаленко В.І., Временко Л.В. Страхування: теорія та практика: Навч.-методичний посібник / За ред. Н.М. Внукової. - Х.: Бурун Книга, 2004. – 376 с.
14. Вовчак О.Д. Страхування: Навч. посібник. - 2-ге вид., випр. - Л.: Новий Світ - 2000, 2005. – 479 с.
15. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. - Х.: Інжек, 2003. – 239 с.
16. Горбач Л.М. Страхова справа: Навч.посібник .- 2-ге вид., виправлене. - К.: Ковдор, 2003.- 252 с.
17. Гольцова С.М., Плікус І.Й. Звітність компаній (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування): Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦУЛ, 2004. – 292 с.
18. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси компаній: Навч. посібник. - 3-є вид., перероб. і доп. - К.: Інжек, 2004. – 431 с.
19. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси компаній: Навч. посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2004. – 423 с.
20. Данилюк М.О., Савич В.І. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦУЛ, 2004. – 203 с.
21. Данилюк М., Савич В., Орлова В., Турій О. Управління фінансовою санацією компанії: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Центр навч. літератури,2006. – 320 с.
22. Докіенко Л.М. Управління фінансовою стійкістю компаній в торгівлі: Дис...канд.екон.наук/08.07.05-економіка торгівлі та послуг; Наук. кер. І.О.Бланк. - К., 2005. – 196 с.
23. Загородній А.Г., Вознюк Г. Страхування: Термінологічний словник. - Л.: Бескид Біт, 2002. – 104 с.
24. Зоріна В.Н., Осадча Т.С., Зорін Г.Г. Фінансова звітність компаній: Навч. посібник для студентів вищих навч. Закладів / За ред. В.І.Покотилової. - К.: ЦНЛ, 2005. – 200 с.
25. Кінащук Л.Л. Страхування: теорія та практика проведення: Монографія. - К.: Атіка, 2004. – 112 с.
26. Клапків М.С. Страхування фінансових ризиків: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, Карт-бланш, 2002. – 570 с.
27. Копилюк О.І., Штангрет А.М. Фінансова санація та банкрутство компаній: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦНЛ, 2005. – 166 с.
28. Кузьмін В.В. Фінансові основи підприємництва: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Центр навч. літератури, 2006. – 192 с.
29. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент: Підручник для студентів вищих навч.закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою спеціаліста, магістра з напряму "Економіка і підприємництво". - К.: ЦНЛ, 2006. – 518 с.
30. Кузьменко Л.В., Кузьмін В.В., Шаповалова В.М. Фінансовий менеджмент: Навч.посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навч. закладів. - Херсон: Олді-плюс, 2003. – 256 с.
31. Лігоненко Л.О., Гринюк Н.А., Керанчук Т.Л., Докієнко Л.М. Фінанси компанії: Опорний конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво" та "Менеджмент". - К.: КНТЕУ, 2004. – 216 с.
32. Любунь О.С., Грушко В.І. Фінансовий менеджмент у банку: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Слово, 2004. – 296 с.
33. Мещеряков А.А., Лисяк Л.В. Фінансовий менеджмент у банках: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦНЛ, 2006. – 207 с.
34. Маслова С.О. Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. - К.:"Каравела; Львів: "Новий світ - 2000", 2002.- 304с.
35. Нестеренко Ж.К., Череп А.В. Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності компанії: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦНЛ, 2005. – 122 с.
36. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку :Підручник .- 2- - вид., долп. І перероб.- К.:КНЕУ.2004.- 468 с.
37. Приходьмо В.С. Бухгалтерський облік страхової діяльності. Навчальний посібник. - 2-ге видання, доповнене і перероблене. - Київ: Лібра, 2002.- 216 с.
38. Плотніков О.В. Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях: Навч.посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Кондор, 2004. – 250 с.
39. Плиса В.Й. Страхування: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Каравела, 2005. – 391 с.
40. Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д., Булгакова С.О. Фінанси компаній: Підручник / Кер. кол. авт. А.М.Поддєрьогін. - 5 вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2004. – 546 с.
41. Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий менеджмент: Магістерські програми. Програма "Фінансовий менеджмент" 2004/2005 навч. рік: Підручник. - К.: КНЕУ, 2004. – 535 с.
42. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: Скарби, 2004. – 238 с.
43. Салига С.Я., Дацій О.І., Нестеренко Н.В., Серебряков О.В. Управління фінансовою санацією компанії: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦНЛ, 2005. – 237 с.
44. Софіщенко І.Я. Фінансування зовнішньоторговельної діяльності компанії: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦНЛ, 2006. – 137 с.
45. Стасюк Г.А. Фінанси компаній: Навч. посібник. - Херсон: Олді-плюс, 2004. – 480 с.
46. Страхування: Підручник / Керівник авт. Колективу і наук. ред. С.С. Осадець. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 599 с.
47. Таркуцяк А.О. Страхування: питання і відповіді: Навч. посібник для студентів вищих та середніх навч. закладів. - К.: Вид-во Європейського університету, 2002. – 252 с.
48. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на компанійі: Монографія. - К.: КНЕУ, 2004. – 268 с.
49. Філімоненков О.С. Фінанси компаній: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - 2-е вид., перероб. та доп. - К.: Кондор, 2005. – 397 с.
50. Фінансово-банківська статистика. Практикум: Навч. посібник /П.Г.Вашків і др..- К.: Либідь, 2002. - 324 с.
51. Ходаківська В.П., Беляев В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ. 2002. - 616 с.
52. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посібник.- К.:Знаня- Прес,2002.- 535 с.
53. Хэмптон Д.Д. Финансовое управление в страхових компаниях /пер. с анг. - мМ.: Анкил,1995.
54. Шило В.П., Верхоглядова Н.І., Ільіна С.Б., Темченко А.Г. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності компанії: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Кондор, 2005. – 238 с.
55. Шило В.П., Ільіна С.Б., Доровська С.С., Барабанова В.В. Фінанси компаній (за модульною системою навчання): Теоретично-практичний посібник. - К.: Професіонал, 2006. – 288 с.
56. Юрій С.І., Шаварина М.П., Шаманська Н.В. Соціальне страхування: Підручник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Кондор, 2004.
57. www.minfin.gov.ua - Інтернет - сайт Міністерства фінансів України
58. www. finance.com.ua - Фінанси України
59. www.finmarket.info - Фінансовий ринок України.
60. dfp.gov.ua
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Теоретичні аспекти страхування майна підприємств»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Теоретичні аспекти страхування майна підприємств
  • Розвиток майнового страхування юридичних осіб на прикладі страхової фірми
  • Страховий захист майна громадян
  • Законодавче визначення видів та форм страхування в Україні
  • Проблеми страхування майна в Україні
  • Страхування майна підприємства
  • Оцінка ризиків у майновому страхуванні
  • Страхування майна, яке належить громадянам
  • Страхова справа
  • Курсова робота на тему: «Страхування майна від вогню та інших небезпек»
Cгенерировано за 0.231273 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів